Strona główna » Rekrutacja
Terminy rekrutacji

Wykaz terminów rekrutacji w roku akademickim 2023/2024

Elektroniczna rejestracja kandydatów do 21.07.2023
Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów 26.07.2023
Składanie dokumentów przez kandydatów 27-31.07.2023
Ogłoszenie listy osób przyjętych na studia 31.07.2023

 

Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101, pok.321
81-824 Sopot

pon.–piąt. 11:00–17:00

tel. (0-58) 523-11-38

rekrutacja.wzr.nst@ug.edu.pl

 

Uprzejmie informuję, iż wybór specjalności w systemie IRK nie jest wiążący. Przydział do poszczególnych specjalności nastąpi po ogłoszeniu listy osób przyjętych na studia i będzie uzależniony od pozycji na liście rankingowej oraz liczby miejsc, dostępnych w ramach oferowanych specjalności.

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej