Strona główna » Rekrutacja
Terminy rekrutacji

Wykaz terminów rekrutacji dodatkowej w roku akademickim 2023/2024

Elektroniczna rejestracja kandydatów 07.08. - 13.09.2023
Ogłoszenie listy kandydatów 15.09.2023
Składanie dokumentów przez kandydatów 16 - 20.09.2023
Ogłoszenie listy osób przyjętych na studia 20.09.2023

Kontakt z Komisją od 29.08.2023r.

Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101, pok.321
81-824 Sopot

pon.–piąt. 11:00–17:00; sobota 9.00 - 12.00

tel. (0-58) 523-11-38

rekrutacja.wzr.nst@ug.edu.pl

 

Uprzejmie informuję, iż wybór specjalności w systemie IRK nie jest wiążący. Przydział do poszczególnych specjalności nastąpi po ogłoszeniu listy osób przyjętych na studia i będzie uzależniony od pozycji na liście rankingowej oraz liczby miejsc, dostępnych w ramach oferowanych specjalności.

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej