Strona główna » Rekrutacja
Terminy rekrutacji

Wykaz terminów rekrutacji dodatkowej w roku akademickim 2021/2022

Elektroniczna rejestracja kandydatów 23.08. - 13.09.2021
Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów 15.09.2021
Składanie dokumentów przez kandydatów 16. - 22.09.2021
Ogłoszenie listy osób przyjętych na studia 23.09.2021

 

Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot

pon.–piąt. 11:00–17:00
(w sob. 9:00–12:00)

tel. (0-58) 523-11-38

rekrutacja.wzr.nst@ug.edu.pl

Dyżur Komisji:

od dn. 08.09.2021r.

 

Uprzejmie informuję, iż wybór specjalności w systemie IRK nie jest wiążący. Przydział do poszczególnych specjalności nastąpi po ogłoszeniu listy osób przyjętych na studia i będzie uzależniony od pozycji na liście rankingowej oraz liczby miejsc, dostępnych w ramach oferowanych specjalności.

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej