Strona główna » Rekrutacja
Terminy rekrutacji

Wykaz terminów rekrutacji dodatkowej w roku akademickim 2022/2023

Elektroniczna rejestracja kandydatów do 16.09.2022
Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów 22.09.2022
Składanie dokumentów przez kandydatów 23-28.09.2022
Ogłoszenie listy osób przyjętych na studia 28.09.2022

 

Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot

pon.–piąt. 11:00–17:00

tel. (0-58) 523-11-38

rekrutacja.wzr.nst@ug.edu.pl

 

Uprzejmie informuję, iż wybór specjalności w systemie IRK nie jest wiążący. Przydział do poszczególnych specjalności nastąpi po ogłoszeniu listy osób przyjętych na studia i będzie uzależniony od pozycji na liście rankingowej oraz liczby miejsc, dostępnych w ramach oferowanych specjalności.

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej