Strona główna » Rekrutacja
Wymagane dokumenty

 

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA NA UG

 

dokumenty w rekrutacji podstawowej należy składać w dniach 20.07.2023-24.07.2023

        Miejsce składania dokumentów: 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101, stanowiska przy sali B-2.

 • Składanie dokumentów odbywa się na Wydziale Zarządzania 
  ul. Armii Krajowej 101, stanowiska przy sali B-2, 81-824 Sopot

  pon.-wt.: 9:00-14:00
  śr.: 12:00-17:00
  czw.-pt.: 9:00-14:00
  sob.: 10:00-12:00 

Dokumenty mogą zostać dostarczone osobiście, przez osobę trzecią, a także nadesłane pocztą/kurierem (uwaga - nie liczy się data stempla pocztowego a data wpływu dokumentów do komisji).

Do składania dokumentów przez osobę trzecią nie wymagamy upoważnienia. W przypadku, gdy kandydat na studia nie może osobiście podpisać podania na studia lub wycofać złożonych dokumentów, może upoważnić do tego osobę trzecią. Osoba taka musi przedłożyć w komisji rekrutacyjnej pisemne pełnomocnictwo z uwierzytelnionym notarialnie podpisem Kandydata (pelnomocnictwo.pdf) lub inne pełnomocnictwo notarialne do wykonywania czynności związanych z procesem rekrutacji w UG oraz wylegitymować się dowodem osobistym lub paszportem.