Strona główna » Rekrutacja
Wymagane dokumenty

 

 

 

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA NA UG

 

dokumenty w rekrutacji dodatkowej należy składać w dniach 20.09-23.09.2022

        Miejsce składania dokumentów: 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101 sala B-2,

  • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek  9.00-14.00
  • środa 10.00-15.00

Dokumenty mogą zostać dostarczone osobiście, przez osobę trzecią, a także nadesłane pocztą/kurierem (uwaga - nie liczy się data stempla pocztowego a data wpływu dokumentów do komisji).

Do składania dokumentów przez osobę trzecią nie wymagamy upoważnienia. W przypadku, gdy kandydat na studia nie może osobiście podpisać podania na studia lub wycofać złożonych dokumentów, może upoważnić do tego osobę trzecią. Osoba taka musi przedłożyć w komisji rekrutacyjnej pisemne pełnomocnictwo z uwierzytelnionym notarialnie podpisem Kandydata (pelnomocnictwo.pdf) lub inne pełnomocnictwo notarialne do wykonywania czynności związanych z procesem rekrutacji w UG oraz wylegitymować się dowodem osobistym lub paszportem.