Strona główna » Rekrutacja
Studia stacjonarne I stopnia
Aktualizacja: Środa, 28 marca 2018 roku, godz. 13:43

Studia stacjonarne są nieodpłatną formą studiów wyższych, z wyjątkiem specjalności Financial Analyst na kierunku Finanse i Rachunkowość realizowanej w języku angielskim, która jest odpłatna.

Program studiów stacjonarnych jest realizowany w postaci zajęć dydaktycznych odbywających się od poniedziałku do piątku.