Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Aktualizacja: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku, godz. 13:06
Współpraca Wydziału Zarządzania z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - studia podyplomowe »
Data publikacji: Poniedziałek, 22 stycznia 2018 roku

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych powołano w zeszłym roku do działania na Wydziale Zarządzania Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Ubezpieczenia Społeczne.

Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Ubezpieczenia Społeczne wystartowały z wysoką frekwencją uczestników i cieszą się niezmiennie dużą popularnością zarówno wśród pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także osób zatrudnionych w działach kadrowych, płacowych i finansowych różnych podmiotów.

Celem Studiów jest  zdobycie przez uczestników pogłębionej wiedzy z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych i umiejętności dokonywania jego wykładni oraz nabycie umiejętności analizy i oceny ekonomiczno-finansowych skutków stosowanych rozwiązań prawnych w obszarze ubezpieczeń społecznych z punktu widzenia interesu wszystkich zaangażowanych podmiotów.

W związku z ukończeniem pierwszego, udanego roku współpracy, Wydział Zarządzania otrzymał list gratulacyjny od Pani Prezes ZUS, prof. Gertrudy Uścińskiej wraz z deklaracją dalszej, owocnej współpracy w tym obszarze.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami studiów i informacjami dotyczącymi rekrutacji na nowy rok akademicki: http://wzr.pl/ubezpieczenia_spoleczne/

Kierownikiem Międzywydziałowych Studiów Podyplomowych Ubezpieczenia Społeczne jest pani dr Kamila Bielawska z Katedry Finansów i Ryzyka Finansowego.

 

 

 

SEMINARIA MAGISTERSKIE - STUDIA STACJONARNE »
Data publikacji: Poniedziałek, 22 stycznia 2018 roku

Szanowni Państwo,

Dnia 19.01.2018 (piątek) o godzinie 12.00 rozpoczną się zapisy na seminaria magisterskie dla studentów I - go semestru studiów drugiego stopnia (MSU).

O kolejności zapisów decyduje wyłącznie średnia ocen.
W systemie zapisów należy wybrać seminaria z tendencją spadkową tj. od najbardziej pożądanego do najmniej. UWAGA! Nie ma możliwości zmiany zadeklarowanej kolejności.

Zapisy, w podziale na specjalności, będą realizowane drogą elektroniczną za pośrednictwem podanych poniżej witryn internetowych:


Kierunek Informatyka i ekonometria:
Analityka gospodarcza
Analiza danych – Big Data 
Aplikacje informatyczne w biznesie


Kierunek Finanse i rachunkowość
Rachunkowość
Rachunkowość ACCA
Bankowość i doradztwo finansowe
Finanse i ubezpieczenia
Finanse przedsiębiorstw i controlling

Kierunek Zarządzanie
Inwestycje i nieruchomości
Marketing
Menedżer
Menedżer peronalny
Zarządzanie jakością i środowiskiem
Zarządzanie małym przedsiębiorstwem
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa

Olimpiada Statystyczna - wyniki »
Data publikacji: Piątek, 19 stycznia 2018 roku

Dnia 9 stycznia br. na Wydziale Zarządzania odbyły się zawody okręgowe II stopnia Olimpiady Statystycznej. Organizatorami Olimpiady są Główny Urząd Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne.

W zawodach wzięło udział 45 uczniów z 17 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa pomorskiego. Przewodniczącą Komisji Egzaminacyjnej była Pani prof. UG dr hab. Beata Jackowska.

Laureatami zostali:

I miejsce – Kamil Iwanowski z II klasy III LO w Gdyni (uzyskał 73,5 pkt na 80 możliwych do zdobycia)

II miejsce – Szymon Arabas z III klasy V LO w Gdańsku (73,5/80 pkt),

III miejsce Patryk Chmielecki z III klasy Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie (71,4/80 pkt). 

W oczekiwaniu na wyniki zawodów uczestnicy i ich opiekunowie wysłuchali okolicznościowego wykładu pt. „Wizualizacja danych statystycznych” wygłoszonego przez Pana prof. UG dr hab. Krzysztofa Najmana.

Laureaci zdobyli cenne nagrody rzeczowe i upominki ufundowane m.in. przez Wojewodę Pomorskiego, PTS, Posła do Parlamentu Europejskiego Pana Jarosława Wałęsę, Dziekana Wydziału Zarządzania, Muzeum Emigracji w Gdyni oraz NBP Oddział Okręgowy w Gdańsku. Nagrodę główną  - laptop ufundował Pan Europoseł. Nagrody zwycięzcom w imieniu Komitetu Okręgowego Olimpiady Statystycznej  w Gdańsku wręczył Prodziekan Wydziału Zarządzania prof. UG dr hab. Krzysztof Najman.

 

 

                           

Nowa monografia autorstwa pani prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej »
Data publikacji: Piątek, 19 stycznia 2018 roku

Uprzejmie informujemy, iż powiększył się dorobek naukowy naszego Wydziału. Ukazała się właśnie nowa monografia autorstwa Pani prof. dr hab. Małgorzaty Z. Wiśniewskiej:

Małgorzata Z. Wiśniewska, Kultura bezpieczeństwa żywności. Istota i narzędzia, CeDeWu, Warszawa 2018, s. 1-190.

Szczegóły na stronie.:http://cedewu.pl/Kultura-bezpieczenstwa-zywnosci-Istota-i-narzedzia-pomiaru-p2003

                                              

 

,,Start-up. Blaski i cienie rozkręcania własnej działalności" - zaprasza KN STRATEG »
Data publikacji: Piątek, 19 stycznia 2018 roku

Koło Naukowe Strateg zaprasza studentów do udziału w konferencji "Start-up. Blaski i cienie rozkrecania wlasnej dzialalnosci", która odbędzie się 24 stycznia 2018 r., o godzinie 13.00 w sali C-20 w Centrum Dydaktyczno - Konferencyjnym WZR.

"Start-up. Blaski i cienie rozkrecania wlasnej dzialalnosci" to projekt kierowany do młodych ludzi, działających lub chcących działać w obszarze dotyczącym start-up. Akademia będzie składała się z 4 szkoleń nakierowanych na praktyczne treści, tak aby nauczyć się krok po kroku jak rozpocząć działalność, jak długofalowo i skutecznie prowadzić start-up.

W ramach konferencji wraz z biurem coworkingowym Concept Space organizowany jest konkurs „Mój START-UP” na najbardziej atrakcyjny biznesplan. Nagrodą dla zwycięskiego zespołu będzie rok opłaconego abonamentu na Wirtualne biuro oraz pakiet Mikro Concept, co ułatwi wygranemu zespołowi rozpoczęcie własnej działalności.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

Szczegóły na wydarzeniu na FB: https://www.facebook.com/events/666534023736301/

ZAPISY NA SPECJALNOŚCI - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA »
Data publikacji: Piątek, 19 stycznia 2018 roku

Szanowni Państwo,

 

W dniach 19.01.2018 – 22.01.2017r. odbędą się zapisy na specjalności w ramach kierunków na stacjonarnych studiach I stopnia. Zapisy będą się odbywały wyłącznie droga elektroniczną w podziale na kierunki:

Informatyka i Ekonometria http://specjalnosc.wzr.pl/lic_iie
Finanse i Rachunkowość http://specjalnosc.wzr.pl/lic_fir
Zarządzanie http://specjalnosc.wzr.pl/lic_zarz

 

O miejscu w grupie decydować będzie jedynie średnia ocen, opublikowana na stronie WWW WZR. Moment zapisu nie ma żadnego znaczenia.

Bardzo proszę o przemyślany wybór.

 

dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG

Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych
Uniwersytet Gdański

II edycja Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą pracę dyplomową z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym »
Data publikacji: Piątek, 19 stycznia 2018 roku

Uprzejmie informujemy, że Rzecznik Finansowy wraz z Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej ogłaszają rozpoczęcie II edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym.

Zakres przedmiotowy Konkursu obejmuje zarówno zagadnienia praktyk rynkowych /ang. market conducts/ jak też i zagadnienia związane ze stabilnością oraz bezpieczeństwem instytucji i transakcji  rynku finansowego /ang. prudential issues/, które mają oczywisty wpływ na jakość ochrony klienta. W sposób naturalny jesteśmy zainteresowani zarówno dziełami odnoszącymi się do spraw polskich jak i tych które eksplorują otoczenie międzynarodowe.

Konkurs obejmuje:

- prace doktorskie obronione w latach 2016 - 2017,
- prace magisterskie, licencjackie i podyplomowe obronione w roku 2017


Zwracamy się do absolwentów wyższych uczelni, doktorów, promotorów prac, a także władz uczelni, wydziałów, instytutów i katedr, w których przygotowywane są prace z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym o zgłoszenie do konkursu najlepszych prac z tej dziedziny.

Zgłoszenie może być dokonane przez:

1) autora pracy,

2) promotora, za zgodą autora,

3) Dyrektora Instytutu/Katedry lub Dziekana wydziału uczelni, w której realizowana była rozprawa/przeprowadzany był egzamin, a także dyrektorów instytutów badawczych oraz instytutów naukowych PAN, za zgodą autora.

Do Konkursu mogą być zgłoszone prace napisane w języku polskim, podejmujące tematykę ochrony klienta na rynku finansowym, ocenione przez promotora jako bardzo dobre, które stanowiły podstawę egzaminu magisterskiego, licencjackiego lub podyplomowego oraz prace doktorskie, zakończone nadaniem autorowi pracy tytułu doktora.

Do Konkursu nie mogą być zgłaszane prace nagrodzone w innych konkursach, z wyjątkiem nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub macierzystej uczelni.

Pracę w wersji elektronicznej na elektronicznym nośniku informacji (format .doc oraz .pdf) wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć w terminie do 27 kwietnia 2018 r. w Biurze Rzecznika Finansowego.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie:

https://www.rf.gov.pl/inicjatywy/konkurs

                                   

 

Specjalności na Niestacjonarnych Studiach Licencjackich Wydziału Zarządzania UG od IV semestru (letniego) w roku akademickim 2017/2018 »
Data publikacji: Piątek, 19 stycznia 2018 roku

Szanowni Studenci III semestru studiów niestacjonarnych I stopnia,

uwzględniając: (1) preferencje w zakresie wyboru specjalności, które przez system elektroniczny przesłaliście Państwo na moją prośbę do 1 grudnia 2017 r.; (2) uzyskaną przez Państwa w toku studiów średnią z ocen; a także biorąc pod uwagę (3) minimalne liczebności grup, jakie muszą zostać osiągnięte, aby utworzyć grupy specjalnościowe:

 1. na Kierunku Zarządzanie – zostanie uruchomiona w bieżącym roku akademickim jedna specjalność: INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI;
   
 2. na Kierunku Finanse i Rachunkowość – zostaną uruchomione w bieżącym roku akademickim trzy specjalności:
  • 3 grupy studenckie na specjalności: RACHUNKOWOŚĆ,
  • 1 grupa studencka na specjalności: BANKOWOŚĆ I DORADZTWO FINANSOWE,
  • 1 grupa studencka na specjalności: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING.
 3. na Kierunku Informatyka i Ekonometria – zostanie uruchomiona 1 grupa studencka na specjalności: INFORMATYKA EKONOMICZNA.

Specjalnie utworzony algorytm, biorący pod uwagę wyżej wymienione trzy kryteria, decydujące o  uruchomieniu określonych specjalności, uwzględniający obiektywny podział Studentów na grupy specjalnościowe, pozwolił na opracowanie poniższego zestawienia. Znajdziecie w nim Państwo obok swojego numeru indeksu – przydział do określonej specjalności.

Bardzo dziękuję Państwu za dotrzymanie terminu określenia preferowanych specjalności, co pozwoliło na podjęcie decyzji.

Z wyrazami szacunku

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego


Decyzje o specjalnościach >>> PLIK DO POBRANIA

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów WZR »
Data publikacji: Piątek, 19 stycznia 2018 roku

Trzecia edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową o Suwałkach »
Data publikacji: Wtorek, 09 stycznia 2018 roku

Do 28 lutego 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach III edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą miasta Suwałki.

Do konkursu można zgłaszać prace licencjackie, magisterskie oraz doktorskie.

Pula nagród w konkursie dla autorów najlepszych prac wynosi 10 000 zł.

Szczegółowe informacje:

http://um.suwalki.pl/3-edycja-konkursu-na-najlepsza-prace-dyplomowa-o-suwalkach/

                

Wydział Zarządzania wśród jednostek realizujących projekt w ramach programu POWER »
Data publikacji: Czwartek, 11 stycznia 2018 roku

Studenci Wydziału Zarządzania wsparli potrzebującą rodzinę w ramach akcji Szlachetna Paczka »
Data publikacji: Piątek, 22 grudnia 2017 roku

Dr Marek Rutka z Instytutu Organizacji i Zarządzania WZR wraz ze studentami z grup 33-41/42/51 wsparli potrzebującą Rodzinę w ramach akcji Szlachetna Paczka. Za kwotę blisko 700 zł zakupiono środki czystości, kosmetyki, słodycze, trwałą żywność oraz drobne prezenty.

Jako, że wskazana Rodzina wymaga pomocy psychologicznej i prawnej, zorganizowano także bezpłatne wsparcie w tym zakresie.

Całym sercem popieramy akcję!

 

 

Podziękowania dla studentów Wydziału Zarządzania za udział w Pomorskim Pikniku Zawodowym »
Data publikacji: Poniedziałek, 08 stycznia 2018 roku

Stypendia Zarządu Województwa Pomorskiego dla najlepszych studentów UG »
Data publikacji: Piątek, 05 stycznia 2018 roku

19 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał stypendia 38 najlepszym studentom z Pomorza. Wśród stypendystów jest dwunastu żaków z Uniwersytetu Gdańskiego.

Wysokość stypendiów to 380 zł. Pieniądze będą wypłacane przez 9 miesięcy w roku akademickim 2017/2018. W sumie najlepsi studenci otrzymają blisko 130 tys. zł.

Najlepsi pomorscy studenci studiują nie tylko na Pomorzu. Kilka osób otrzymało stypendia za wysokie osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe studiując na innych uczelniach m.in. w Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy czy w Olsztynie. Najwięcej wyróżnionych studiuje na Uniwersytecie Gdańskim, Akademii Morskiej w Gdyni i Akademii Pomorskiej w Słupsku.

O stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego ubiegało się 51 osób. Ubiegający się musieli uzyskać średnią ocen nie mniejszą niż 90 proc. średniej możliwej do zdobycia na danym kierunku. Kolejne kryterium to specjalne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Poza tym trzeba było kształcić się na studiach pierwszego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich lub studiach drugiego stopnia, a także być mieszkańcem województwa pomorskiego.

Komisja zdecydowała o przyznaniu 38 stypendiów które będą wypłacane przez rok akademicki 2017/2018. Miesięczne kwota stypendium to 380 zł. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów przyznawane są od 2002 roku.

Uroczysta gala wręczenia stypendiów planowana jest na drugą połowę stycznia 2018 roku.

Lista stypendystów roku akademickiego 2017/2018 z Uniwersytetu Gdańskiego:

 • Balbina Hoppe
 • Kinga Konieczna
 • Bartosz Korinth
 • Katarzyna Kosińska
 • Tomasz Kowalski
 • Joanna Łaszcz
 • Jakub Maculewicz
 • Katarzyna Piękoś
 • Joanna Potulska
 • Magdalena Toruńczak
 • Wojciech Wołoszyn
 • Urszula Wykowska.
Finał obozu innowacyjności „Talent w portfolio elektronicznym” »
Data publikacji: Czwartek, 04 stycznia 2018 roku

13 grudnia 2017 r. na Wydziale Nauk Społecznych z udziałem dr. hab. Arnolda Kłonczyńskiego, profesora nadzwyczajnego, Prorektora ds. Studenckich oraz dr. hab. Tadeusza Dmochowskiego, profesora nadzwyczajnego, Dziekana WNS odbyła się sesja „pitching”, która wyłoniła zwycięzców IV już edycji obozu innowacyjności na UG. Sędziami finału byli:

 • Marta Siudak, HR Generalist, Kemira Gdańsk Sp. z o.o.
 • Anna Noszczyńska, specjalista HR, BZ WBK S.A.
 • Dorota Porażka, wiceprezes DORADCA Consultants Ltd., Huthwaite International
 • Przemysław Majewski, prezes Dlabs Sp. z o.o.
 • Magdalena Zawodny-Barabanow, Wydział Spraw Społecznych, Urząd Miasta Gdańska
 • Beata Karpińska-Musiał, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki, koordynator programu tutoringu, Uniwersytet Gdański. 

Wyzwanie rzucone uczestnikom Innocampu polegało na zaprojektowaniu innowacyjnego e-portfolio, które posłuży zarówno utalentowanym studentom, uczelniom jak i pracodawcom do tego, aby trafnie rozpoznawać, skutecznie wspierać i zagospodarowywać talent. Interkulturowe grupy pracowały pod okiem specjalistów z Politechniki Turku (Finlandia), Uniwersytetu Hiroszima (Japonia) oraz Politechniki w Singapurze. Zwycięska grupa to:

 • Dorota Lewandowska, Wydział Filologiczny
 • Małgorzata Lewandowska, Wydział Nauk Społecznych
 • Magdalena Reszka, Wydział Ekonomiczny
 • Krzysztof Orłowski, Wydział Zarządzania (koła naukowe Lider i Ekspert)
 • Paweł Cybulski, Wydział Zarzadzania (koła naukowe Lider i Ekspert)
 • Saheb Ali, Wydział Ekonomiczny (student International Business z Bangladeszu)

Obóz był częścią projektu „Akcja Inkubacja”, finansowanego przez Unię Europejską realizowanego przez Innocamp Poland we współpracy z WNS UG mającego na celu wypracowanie modelu współpracy uczelni z pracodawcami przy promowaniu i zarzadzaniu talentem. Autorką i kierownikiem projektu jest Magdalena Jagiełło-Rusiłowska.

Fot. Magdalena Jagiełło-Rusiłowska

Rekrutacja mentorów do programu Erasmus+ »
Data publikacji: Wtorek, 09 stycznia 2018 roku

Jesteś osobą komunikatywną? Lubisz poznawać nowych ludzi i dobrze się bawić? Chciałbyś nauczyć się języka obcego nie płacą ani złotówki?

Jeżeli tak, to program MENTOR jest dla Ciebie. 

Kim jest mentor?

Mentor jest to pierwsza osoba, którą Erasmus poznaje po przyjedźcie do Gdańska. Ważne jest, aby mu pomóc w prostych sprawach takich jak odbiór z lotniska, zameldowanie w akademiku, kupno biletu miesięcznego, ale też poznanie miasta i najlepszych miejsc na spędzanie wieczorów. :)

→ Jak zostać mentorem?

Wystarczy wypełnić poniższy formularz:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_DMj4H0kIQwMLgtLhvmY-92Ys5utLX_x0s7ShLU8gOx762w/viewform

Uroczystość wręczenia dyplomów na Wydziale Zarządzania - relacja »
Data publikacji: Wtorek, 09 stycznia 2018 roku

15 grudnia 2017 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Zarządzania studiów magisterskich roku akademickiego 2016/2017.

Dyplomy wręczono absolwentom trzech kierunków studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Rok akademicki 2016/2017 Wydział Zarządzania z tytułem magistra ukończyła następująca liczba studentów:

 

Finanse i Rachunkowość: 248

Informatyka i Ekonometria: 51

Zarządzanie: 184

 

Uroczystość uświetnił występ chóru Wydziału Zarządzania Non – Serio, pod kierownictwem pani Beaty Borowicz.

 

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim Absolwentom życząc

wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym!

 

Stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2017/2018 dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego »
Data publikacji: Poniedziałek, 18 grudnia 2017 roku

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało listę laureatów konkursów na stypendia dla wybitnych studentów i doktorantów na rok akademicki 2017/2018. W tym roku akademickim wysokość stypendium ministra wynosi 15 000 zł – w przypadku studentów oraz 25 000 zł – w przypadku doktorantów. Rektorzy przedstawili ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego 1.861 wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym 1 275 wniosków studentów i 586 wniosków doktorantów. Przyznanych zostało 645 stypendiów studentom i 78 stypendiów doktorantom. Wśród nich – 14 studentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz 6 doktorantów.

Laureatem nagrody z Wydziału Zarządzania, jest pan Michał Siess, student studiów II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Lista nagrodzonych studentów UG:

 • Julia Maria Balcerowska  -psychologia
 • Piotr Bereznowski – psychologia
 • Adriana Biernatowska – psychologia
 • Anna  - Fidor – oceanografia
 • Kinga Konieczna – prawo
 • Joanna Łaszcz - filologia rosyjska  
 • Jakub Maculewicz – oceanografia
 • Weronika Magdalena Patuła - oceanografia
 • Agnieszka Piotrowska – chemia
 • Artur Sawicki – psychologia
 • Michał Siess - finanse i rachunkowość
 • Kinga Areta Wiśniewska – oceanografia
 • Wojciech Wołoszyn – matematyka
 • Wiktor Wróbel – psychologia. 

Lista nagrodzonych doktorantów UG:

 • Marcin Czapla - nauki chemiczne
 • Paweł Mazierski - nauki chemiczne
 • Łukasz Remisiewicz - nauki społeczne
 • Łukasz Sobolewski - nauki fizyczne
 • Gracja Topka - nauki biologiczne
 • Sabina Żołędowska - nauki biologiczne. 

Gratulujemy!

Ponad 18,5 mln zł dla UG na realizację projektu ProUG »
Data publikacji: Piątek, 15 grudnia 2017 roku

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, poinformowało o zakończeniu oceny formalno-merytorycznej wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/17 na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki III. Projekt Uniwersytetu Gdańskiego został oceniony pozytywnie i tym samym uzyska dofinansowanie.

Celem Projektu "PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego" (ProUG) jest podniesienie przewagi konkurencyjnej UG poprzez wdrożenie zintegrowanego nowatorskiego rozwiązania, skoncentrowanego na podniesieniu kompetencji studentów, nauczycieli akademickich, kadry zarządczej i administracyjnej, zwiększeniu jakości i efektywności kształcenia na studiach (I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich), wsparciu Biura Karier, usprawnieniu procesów zarządzania uczelnią oraz na poprawie dostępności programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców.

W ramach projektu planowane jest kompleksowe przygotowanie studenta do wejścia na rynek pracy poprzez:

 1. Wdrożenie nowatorskiego podejścia do procesu kształcenia na studiach I st. objętych Projektem, polegającego na:
  • opracowaniu zunifikowanego programu obejmującego przedmioty: ABC Prawa, ABC Przedsiębiorczości., ABC IT, Academic English i Odpowiedzialność społeczna;
  • opracowaniu na Wydziałach kształcących w zakresie nauk przyrodniczych (I gr.), społecznych (II gr.) i humanistycznych (III gr.), zunifikowanego programu uniwersalnej jakości z przedmiotami wspólnymi dla każdej z dziedzin.
 2. Tworzenie nowych kierunków (w tym w j. ang.) i modyfikacja już istniejących.
 3. Udział studentów w zindywidualizowanym programie warsztatów i szkoleń oraz staży.
 4. Wsparcie studentów przez Biuro Karier, którego pracownicy również podniosą swoje kompetencje.
 5. Wprowadzenie nowych elementów kompleksowej struktury procesu dydaktycznego (wysokospecjalistyczne szkolenia dla kadry dydaktycznej, zarządczej i administracyjnej.
 6. Usprawnienie procesów informatycznych zarządzania uczelnią.

Wydział Zarządzania zaangażowany jest w następujące elementy tego przedsięwzięcia:

Moduł 1 – Moduł programów kształcenia:

Aplikacje Informatyczne w Biznesie – kierunek praktyczny – prof. dr hab. Stanisław Wrycza

Finanse i Rachunkowość – profil anglojęzyczny - dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak

Ubezpieczenia – wspólnie z WPiA – nowy kierunek - dr Kamila Bielawska

Zarządzanie Jednostkami Opieki Zdrowotnej – nowy kierunek – prof. UG dr hab. Jarosław Waśniewski

Moduł 6 - moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego (Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni):

Wyjazd na szkolenie w zakresie oprogramowania ARGUS Enterprise dla pracowników Katedry Inwestycji i Nieruchomości – dr Małgorzata Rymarzak

Koordynatorem całościowym projektu po stronie Wydziału Zarządzania, jest pani Prodziekan ds. Studenckich i Współpracy z Zagranicą, dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak.

W realizację projektu zaangażowanych jest osiem Wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego: Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, Wydział Chemii, Wydział Ekonomiczny, Wydział Filologiczny, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Oceanografii i Geografii, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Zarządzania oraz jednostki takie jak: Biuro Karier, Biuro Jakości Kształcenia, Dział Kształcenia, Sekcja ds. Szkoleń.

Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia Projektu: 1 października 2018 r. – 30 września 2022 r.

Budżet projektu:  19 202 754,60 PLN

Więcej informacji na stronach:

Sukces publikacyjny pani prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej »
Data publikacji: Wtorek, 12 grudnia 2017 roku

SUKCES PUBLIKACYJNY PANI PROF. DR HAB. MAŁGORZATY WIŚNIEWSKIEJ

Z przyjemnością pragniemy poinformować o kolejnym sukcesie publikacyjnym Pani Prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej z Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem (KEP).

Artykuł Pani Profesor ukazał się na łamach prestiżowego czasopisma "British Food Journal" (2016 Impact Factor: 1.206; 5-year Impact Factor: 1.437):

Małgorzata Wiśniewska, (2017), "CARVER+Shock method and its application in a catering company in Poland", British Food Journal, Vol. 119 Issue: 12, pp.2610-2629, https://doi.org/10.1108/BFJ-11-2016-0554.

Link do artykułu:

http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/BFJ-11-2016-0554

Student Wydziału Zarządzania wśród zwycięzców III edycji konkursu „Firma na Start” »
Data publikacji: Środa, 20 grudnia 2017 roku

Miło nam poinformować, że pan Michał Krasnostawski, student II stopnia studiów stacjonarnych na kierunku Zarządzanie, zajął I miejsce w konkursie „Firma na Start”.

Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie biznesplanu, dotyczącego własnego pomysłu na działalność gospodarczą w Koszalinie, prezentującego rozwój przedsiębiorstwa od podstaw i zawierającego prognozę jego działalności. Zwycięzcami Konkursu zostają uczestnicy, którzy przedstawią najciekawszy, możliwy do realizacji biznesplan konkretnego przedsięwzięcia.

Pan Michał Krasnostawski przedstawił projekt pt. „JOHN KOS - funkcjonalna odzież sportowa”. Celem firmy jest stworzenie odzieży sportowej XXI wieku, która sprosta oczekiwaniom amatorów oraz zawodowych sportowców. Przedsiębiorstwo John Kos zajmować się będzie projektowaniem oraz dystrybucją funkcjonalnej odzieży sportowej.

Źródło: http://www.koszalin.pl/pl/news/znamy-zwyciezcow-iii-edycji-konkursu-firma-na-start

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego »
Data publikacji: Piątek, 08 grudnia 2017 roku

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 14.12.2017 roku. Na stronie internetowej:

http://ug.edu.pl/uniwersytet/wladze/senat_uniwersytetu_gdanskiego/posiedzenia_senatu

dostępny jest planowany porządek obrad, zatwierdzone protokoły z posiedzeń oraz pozostałe informacje dotyczące funkcjonowania Senatu.

 

Rekrutacja studentów do KN Komunikacji Marketingowej Pryzmat »
Data publikacji: Środa, 13 grudnia 2017 roku

Dlaczego kupujemy coś, czego nie potrzebujemy?

Dlaczego hasło „PROMOCJA” ma kolor czerwony?

Dlaczego w markecie robisz się głodny, choć przed chwilą jadłeś?

 

Jeśli znasz odpowiedź na chociaż jedno z tych pytań, interesuje Cię marketing, reklama lub PR, a może po prostu jesteś kreatywny i masz głowę pełną pomysłów...to znaczy, że szukamy właśnie Ciebie!

KNKM „PRYZMAT” da Ci możliwości, dzięki którym zdobędziesz nowe doświadczenie, wiedzę i nawiążesz interesujące znajomości. Naszym celem jest realizowanie ciekawych pomysłów oraz angażowanie się w wiele projektów na terenie całej Polski!

Nie zwlekaj! Już teraz zostań członkiem Koła Naukowego Komunikacji Marketingowej przy Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. 

Do 10 grudnia wypełnij formularz zgłoszeniowy ->

 https://goo.gl/xktUYC i czekaj na naszą wiadomość

Czekamy właśnie na Ciebie!

Cykl Spotkań AiB z Pracodawcami »
Data publikacji: Piątek, 08 grudnia 2017 roku

Studenckie spotkania podróżnicze »
Data publikacji: Czwartek, 23 listopada 2017 roku

Jesteś podróżnikiem, posiadasz masę ciekawych opowieści i chciałbyś się nimi podzielić – a przy okazji zgarnąć fajne nagrody? Jeśli tak, to Studenckie Spotkania Podróżnicze „Menażki 2017” są właśnie dla Ciebie!

Menażki to wydarzenie skierowane do studentów z całego kraju, którzy pasjonują się małymi i dużymi podróżami. Mile widziane są również osoby, które chcą poznać nowych ludzi, znaleźć inspirację... albo pretekst do wyruszenia w podróż marzeń.  Każdy ze zgłoszonych uczestników opowie nam o swoich tegorocznych wyprawach, przeżyciach. Uczestnicy udzielą nam również wskazówek jak w łatwy i niedrogi sposób zwiedzić trochę świata.

Studenckie Spotkania Podróżnicze Menażki odbywają się od 2011 r. na terenie Kampusu UG. W trakcie  pięciu ostatnich edycji przez Menażki przewinęło się ponad stu podróżników i podróżniczek, a wiele z nich z pewnością kontynuuje swoje pasje do dzisiaj.

Szósta edycja Menażek odbędzie się w dniach 15-17 grudnia 2017 r.. Pierwszy dzień to oficjalne rozpoczęcie Menażek, które otworzy pokaz filmu, a także spotkanie z zaproszonymi przez nas podróżnikami. W pozostałe dwa dni zainteresowani będą mieli okazję zobaczyć prezentację uczestników, które przeniosą nas do innego miasta, kraju a może nawet kontynentu?

Zgłoszenia na Menażki 2017

Byłeś uczestnikiem wakacyjnej podróży? Przemierzałaś bezdroża, pustynie lub górskie szlaki? Podróżowałeś rowerem, pieszo, stopem lub na jachcie? A może udaliście się razem na spontaniczny wyjazd?

Nie wahaj się!

Wyślij nam swoje zgłoszenie do 30 listopada 2017 r. i podziel się swoimi przeżyciami na Menażkach 2017.

Do zdobycia statuetka MENAŻKI 2017 oraz atrakcyjne nagrody finansowe.

Trzy osoby, które zdobędą największą liczbę punktów od publiczności mają szansę na specjalne nagrody. Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma dodatkowo statuetkę – tytułową MENAŻKĘ 2017!

Więcej informacji:
www.ack.ug.edu.pl
www.facebook.com/events/140304833276467/

Kulturalny Kolektyw
Uniwersytet Gdański
www.ack.gda.pl
e-mail: kk@ug.edu.pl
tel. 58 523 24 50

„Oczywiste /nieoczywiste” – do studentów o zasadach na UG »
Data publikacji: Czwartek, 23 listopada 2017 roku

„Oczywiste / nieoczywiste”
do studentów o zasadach na UG

 

Szanowni Państwo!

Uniwersytet Gdański z radością wita Was w swoich murach. Jesteśmy największą uczelnią na Pomorzu i jedną z większych w kraju. Studiuje u nas 30 000 studentów. Zajęcia prowadzi ponad 1700 pracowników naukowych, którym pomagają pracownicy administracyjni i obsługa techniczna. Wszystkim zależy na tym, aby studiowało się Państwu jak najlepiej.

Uczelnia wyższa to miejsce szczególne, dlatego warto znać zasady panujące na UG, bo czasem rzeczy oczywiste, w praktyce nie do końca takie są, choć powinny ;)  

 

kampus bałtycki

 

Jak zwracać się do wykładowców?

Ważnym elementem życia akademickiego jest wypracowana tradycja, zgodnie z którą w bezpośrednich kontaktach z pracownikami naukowymi zwracamy się zawsze z użyciem właściwego tytułu naukowego lub funkcji.
 

dzień dobry

 

I tak na liście pracowników (np. na stronie internetowej www.ug.edu.pl) można odnaleźć właściwy tytuł i stopień naukowy:

 • do osoby posiadającej tytuł zawodowy magistra zwracamy się – „Proszę Pani”, „Proszę Pana”,
 • do osoby posiadającej stopień naukowy doktora zwracamy się – „Pani Doktor”, „Panie Doktorze”,
 • do osoby posiadającej stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora zwracamy się „Pani Profesor” lub „Panie Profesorze”.

Natomiast do osób pełniących funkcje kierownicze możemy zwracać się używając właściwej formy, np. w rozmowie z dziekanem lub prodziekanem używamy określenia - „Panie Dziekanie”, „Pani Dziekan”. Do rektora lub prorektorów zwracamy się mówiąc - „Panie Rektorze”, „Pani Rektor”. Do osób pełniących inne funkcje kierownicze odpowiednio: „Pani Dyrektor”, „Panie Kierowniku” , „Panie Kanclerzu”, itd.

Nie zapominajmy przy tym o grzecznościowych zwrotach „dzień dobry” i „do widzenia”. To takie oczywiste, niestety często pomijane.

 

Sposoby kontaktowania się

Wszyscy pracownicy naukowi wyznaczają godziny konsultacji, podczas których można np. zaliczyć nieobecności, poprosić o dodatkowe wskazówki, itp. Terminy konsultacji są podawane w gablotach na korytarzu oraz na stronach internetowych poszczególnych wydziałów, instytutów lub katedr. Przed wejściem do pokoju konsultacji nie należy zapomnieć o wcześniejszym zapukaniu i poczekaniu na odpowiedź prowadzącego.

Osobami, które pomogą Państwu załatwić wszelkie formalności są pracownicy dziekanatów i sekretariatów. Należy sprawdzić godziny przyjęć w swoim dziekanacie, a z pytaniami zwracać się do właściwego pracownika, który opiekuje się Państwa kierunkiem studiów.

 

Formy komunikacji:

* Rozmowa bezpośrednia oraz telefoniczna

Podczas rozmowy bezpośredniej, czy telefonicznej obowiązują te same zasady stosowania form grzecznościowych, tytułów naukowych, czy funkcji osób do których się zwracamy, co opisane w części „Jak zwracać się do wykładowców?”.

* E-mail

Współcześnie coraz częściej wybieraną drogą komunikacji są e-maile. Warto jednak pamiętać, że częstotliwość ich odbierania przez kadrę naukową jest bardzo różna. Kontaktując się za pośrednictwem e-maila należy wziąć zatem pod uwagę, że czasem odpowiedź może przyjść później, niż się oczekuje.

E-mail jest elektronicznym listem, przy którego tworzeniu obowiązują odpowiednie formy. Warto pamiętać, by adres mailowy był stosowny do komunikacji – nie prywatnej, ale służbowej. Nieodpowiedni adres mailowy może, np. zdyskwalifikować kandydata w staraniach np. o pracę, zaś na uczelni pracownicy mogą go zinterpretować jako spam i nie odczytać. 

e-mail

E-mail powinien zawierać tytuł oraz elementy typowe dla każdego listu:

 • odbiorcę (z odpowiednim tytułem naukowym lub funkcją), np. „prof. Jan Kowalski”, „dr Anna Nowak”,
 • zwroty grzecznościowe, np. „Szanowna Pani”, „Szanowny Panie Doktorze”, „Szanowna Pani Dyrektor”,
 • nigdy nie rozpoczynamy e-maila od „Witam!”,
 • list kończymy powszechnie uznanymi formami grzecznościowymi, np. „Z wyrazami szacunku”, „Z poważaniem”,
 • nie używamy formy: „Pozdrawiam”
 • pod treścią e-maila należy się podpisać,
 • e-mail, tak jak każdy list, musi być napisany zgodnie z zasadami ortografii i interpunkcji. Żadne formy stosowane, np. w smsach (CU, pozdr, 2U) nie mogą znaleźć się w mailu napisanym przez studenta do pracownika uczelni,
 • w e-mailach nie używamy emotikonów ani zbędnych ozdobników. Nie należy również eksperymentować z czcionką lub infografikami, gdyż mail może być nieczytelny dla odbiorcy.  

Przykład poprawnego e-maila:

Dr Jan Kowalski

Katedra Historii Australii i Oceanii

 

 

Szanowny Panie Doktorze

 

W imieniu koleżanek i kolegów zwracam się z prośbą…

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Jan Nowak

Student I roku.

 

* Podanie

Zazwyczaj na stronach poszczególnych wydziałów znajdą Państwo wzory standardowych podań. Jeżeli jednak pismo dotyczy nietypowej sprawy, należy zastosować poniższą formę:

Gdańsk, 1 października 2017 r.

 

Jan Kowalski   

Student I roku

(wpisać kierunek studiów)

 

 

                                                      Dziekan Wydziału …………

                                                      Prof. dr hab. Jan Nowak

 

                                                                  PODANIE

 

                  Treść podania. Należy zwięźle i zrozumiale przedstawić prośbę.

 

 

                                                        własnoręczny podpis

 

 

Na zajęciach

Punktualność jest bardzo istotna. Nie należy spóźniać się na zajęcia. Prowadzący ma prawo nie dopuścić spóźnionych studentów do zajęć  ze względu na dezorganizację pracy. Spóźnienia są wyrazem braku szacunku dla prowadzących zajęcia.

It's time

Wcześniejsze opuszczenie zajęć wymaga zgody prowadzącego. Należy to uzgodnić przed rozpoczęciem zajęć.

Podczas zajęć nie należy:

 • przebywać w okryciach wierzchnich (płaszczach, kurtkach) oraz czapkach, itp.,
 • korzystać z  telefonów komórkowych,
 • spożywać posiłków.

 

Strój

Sposób ubierania się jest zawsze indywidualną sprawą studentów. Na UG nie obowiązuje żaden dress code, a jedynie powszechnie stosowane zasady zachowania i ubioru. W związku z tym, że uczelnia wyższa jest miejscem szczególnym, należy pamiętać o tym, aby strój był dostosowany do miejsca i okoliczności.

strój

Jeżeli więc chcą Państwo skorzystać z możliwości jakie daje nam położenie geograficzne i po zajęciach wybrać się na plażę, doradzamy zapakować do torby ubranie na przebranie, bowiem Panowie na uczelnię nie powinni przychodzić w krótkich spodenkach, zaś Panie w strojach zbliżonych do plażowych.

Odzież wierzchnią powinno zostawić się w szatni przed wejściem na zajęcia.

Na egzaminie obowiązuje strój oficjalny (kolory: biały, czarny, granatowy).

Odpowiednie ubranie istotne jest też na zajęciach terenowych lub laboratoryjnych.

 

Język

Na terenie naszej uczelni obowiązuje kultura języka używanego przez studentów i pracowników. Należy uważać na sformułowania i nie używać wulgaryzmów – tak powszechnych na ulicy, w klubach, czy w środkach transportu publicznego. Niedopuszczalne są przekleństwa, niezależnie od tego, w jakim języku wypowiadane.

W Kodeksie etyki studenta Uniwersytetu Gdańskiego uchwalonym przez Parlament Studentów UG na posiedzeniu w dniu 14 października 2011 r.  studenci zadeklarowali m.in.:

„8. Postępowanie zgodnie z zasadami tolerancji oraz poszanowania dla inności.

9. Brak przyzwolenia na udział studentów w jakichkolwiek działaniach mogących uwłaczać godności studentów lub innych członków społeczności akademickiej, lub wpłynąć negatywnie na dobre imię uczelni”.

OK

Mamy nadzieję, że powyższe wskazówki pomogą Państwu odnaleźć się w specyfice uczelni wyższej, jaką jest Uniwersytet Gdański. Życzymy samych pięknych chwil podczas studiów na UG! :-) 

 

Źródło: https://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/oczywiste_nieoczywiste_-_do_studentow_o_zasadach_na_ug

Podwójny sukces publikacyjny pracowników KIE w prestiżowych czasopismach »
Data publikacji: Środa, 22 listopada 2017 roku

Miło nam poinformować, że zespół w składzie dr Bartłomiej Gawin oraz dr Bartosz Marcinkowski opublikował dwa artykuły w uznanych czasopismach międzynarodowych. 

W pierwszym z nich, tj. "Making IT global – what facility management brings to the table?" autorzy zbadali konieczność wprowadzenia przez firmę o zasięgu krajowym systematycznego podejścia integracyjnego do opracowania globalnego systemu informatycznego. W konsekwencji, zmierzono się z wyzwaniami, pojawiającymi się przy eskalacji IT na poziom międzynarodowy, zsyntetyzowano model ekspansji oraz zbadano różnice kulturowe związane z globalizacją IT. Publikacja ta ukazała się na łamach czasopisma "Information Technology for Development": Impact Factor (2016) 1,333; 5-letni Impact Factor 1,607. doi:10.1080/02681102.2017.1353943 

Z kolei w artykule "Business Intelligence in Facility Management: Determinants and Benchmarking Scenarios for Improving Energy Efficiency" autorzy wykonali badanie obejmujące sieci handlowe wywodzące się z czterech krajów europejskich. Autorzy zidentyfikowali, zweryfikowali i skategoryzowali źródła danych na potrzeby zwiększania efektywności energetycznej placówek handlowych oraz wprowadzili zestaw potencjalnych scenariuszy porównawczych na potrzeby zarządzania efektywnością energetyczną. Publikacja ta ukazała się na łamach czasopisma "Information Systems Management": Impact Factor (2016) 1,298; 5-letni Impact Factor 2,000. doi:10.1080/10580530.2017.1366219

Konkurs ACCA dla studentów »
Data publikacji: Wtorek, 21 listopada 2017 roku

Zachęcamy studentów studiów licencjackich i magisterskich do wzięcia udziału w konkursie Are you a finance leader of tomorrow organizowanym przez ACCA Polska i Kraje Bałtyckie.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz zasad rejestracji znajdują się na stronie: www.konkurs.studiujzacca.pl

 

V Seminarium Naukowe na Wydziale Zarządzania UG - relacja »
Data publikacji: Wtorek, 21 listopada 2017 roku

V Seminarium Naukowe na Wydziale Zarządzania UG

W dniu 14 listopada 2017 r. odbyło się pierwsze w bieżącym roku akademickim, a zarazem piąte w kontynuowanym cyklu spotkań naukowych  V Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania UG, w którym wzięło udział ponad 30 pracowników naukowych z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Na zaproszenie p. dr hab. Elżbiety Wojnickiej-Sycz, prof UG w spotkaniu m.in. uczestniczył w roli prelegenta p. dr inż. Korneliusz Pylak – pracownik naukowy Katedry Ekonomii i Zarządzania Gospodarką Politechniki Lubelskiej.


Przedmiotem V Seminarium Naukowego WZR UG było w szczególności:

 • Omówienie wyników kompleksowej oceny jakości działalności naukowej jednostek naukowych (ocena parametryczna 2017) – /dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG/,
 • Optymalizacja procesu wyboru konferencji indeksowanych w Web of Science /dr inż. Korneliusz Pylak/:
  • Baza danych XLSX Web of Science,
  • Wyszukiwarka Web of Science (bezpośrednie przeszukiwanie bazy WoS),
  • Publikacje w Elsevierze i Springerze,
  • Alerty konferencyjne.
 • Bieżący monitoring aktywności naukowej pracowników w poszczególnych jednostkach Wydziału Zarządzania UG – /dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG/.

Podczas spotkania swoimi doświadczeniami w zakresie wnioskowania do Narodowego Centrum Nauki podzieliła się również p. dr Kamila Bielawska, natomiast na efektywny kierunek współpracy międzywydziałowej w zakresie realizacji interdyscyplinarnych badań naukowych zwrócił uwagę p. dr Mariusz Chmielewski.


Dziękuję Państwu za zainteresowanie inicjatywą wspólnych spotkań naukowych, poświęcenie czasu oraz aktywny udział w dyskusji.

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
Konkurs Global Management Challenge »
Data publikacji: Czwartek, 23 listopada 2017 roku

GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE to największy międzynarodowy konkurs z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oparty na zaawansowanej komputerowej symulacji biznesowej. W GMC uczestniczą talenty, osoby zmotywowane do rozwoju swoich umiejętności, ukierunkowane na osiąganie celów, umysły analityczne, osoby współpracujące w zespołach. Do symulacji zapraszamy pracowników specjalistów, menedżerów, jak również studentów z całej Polski!

Nagrodą dla najlepszej grupy uczestników jest udział w finale światowym GMC w Dubaju oraz studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego.

Aby dowiedzieć się więcej na temat konkursu GMC, zapraszamy do odwiedzenia poniższych stron!

https://www.youtube.com/watch?v=1arDtv6HW5Q

https://www.facebook.com/events/1499668580127425/

Weź los w swoje ręce i pokaż światu na co Cię stać ! Aplikuj do konkursu GMC do 30 listopada !

 

Wydział Zarządzania wśród sześciu najlepszych wydziałów ekonomicznych w Polsce »
Data publikacji: Środa, 15 listopada 2017 roku

Według ogłoszonego w dniu dzisiejszym rankingu dziennika „Rzeczpospolita”, objętego honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego zajął szóste miejsce wśród wszystkich wydziałów ekonomicznych i zarządzania w Polsce. Lepszych okazało się tylko pięć wydziałów uczelni warszawskich, łódzkiej i krakowskiej.

Inne trójmiejskie wydziały ekonomiczne uplasowały się na następujących pozycjach: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego – miejsce 8, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej – miejsce 11, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni – miejsce 17.

Kryteria rankingu to: jakość nauczania, umiędzynarodowienie, potencjał naukowy, kariery absolwentów (w tym okres poszukiwania pracy i zarobki).

 

Kolejne Seminarium Naukowe WZR UG - ZAPROSZENIE »
Data publikacji: Środa, 15 listopada 2017 roku

Szanowni Państwo,

zapraszam Państwa na pierwsze w tym roku akademickim, a zarazem piąte w całym cyklu: Seminarium Naukowe Pracowników Wydziału Zarządzania UG, które odbędzie się w następny wtorek, tj. w dniu 14 listopada 2017 r. w Sali Rady Wydziału Zarzadzania im. dr. J. Kozubskiego w godz. 15:00 – 16:30.

Przedmiotem spotkania będzie dyskusja nad wzmocnieniem działalności naukowej pracowników naszego Wydziału, zarówno pod kątem indywidualnej oceny pracowniczej, jak również wymogów, związanych z KONIECZNYM podniesieniem kategorii naszego Wydziału do kolejnej oceny parametrycznej.

Z uwagi na podnoszone kwestie, spotkanie to dedykowane będzie wszystkim pracownikom naukowym naszego Wydziału, bez względu na stopień / tytuł naukowy, jak również pełnioną funkcję.

Serdecznie zapraszam Państwa do uczestnictwa.

 

Z wyrazami szacunku,

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

Spotkanie rekrutacyjne Koła Naukowego QualiTeam »
Data publikacji: Środa, 15 listopada 2017 roku

Zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne Koła Naukowego QualiTeam UG! Przedmiotem spotkania będzie wybór Zarządu Koła oraz zainicjowanie nowego projektu Excellentia.

Termin: środa 15.11.2017, godzina 13:00

Miejsce: Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Koło Naukowe QualiTeam UG działa na Wydziale Zarządzania już od wielu lat, ma na swoim koncie m.in. organizację różnych konferencji oraz prowadzenie warsztatów z zarządzania jakością dla młodzieży i przedsiębiorców w ramach projektu Experientia (który był przyczynkiem do napisania prac dyplomowych oraz znalezienia pracy przez kilku członków koła).

Jeśli chcesz zdobywać cenne doświadczenie w dziedzinie jakości, przyjdź i działaj z nami! Do zobaczenia!

                                        

 

Pracownicy Katedry Inwestycji i Nieruchomości mieli okazję wizytować fabrykę Flex w Tczewie »
Data publikacji: Piątek, 17 listopada 2017 roku

Pracownicy Katedry Inwestycji i Nieruchomości mieli okazję wizytować fabrykę Flex w Tczewie. Nasza katedra rozpoczęła rozmowy w sprawie współpracy z Flex Building Group. Firma Flex oferuje innowacyjne i elastyczne rozwiązania w zakresie projektowania, inżynierii, produkcji, zarządzania łańcuchem dostaw oraz usług logistycznych. Z kolei Flex Building Group dostarcza innowacyjne rozwiązania dla sektora budowlanego. Serdecznie dziękujemy za spotkanie.

Projekt dr Małgorzaty Rymarzak zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 1. »
Data publikacji: Środa, 08 listopada 2017 roku

Miło nam poinformować, że projekt pt. ,,Zarządzanie nieruchomościami uczelni publicznych w Polsce" pani dr Małgorzaty Rymarzak z Katedry Inwestycji i Nieruchomości  został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 1, ogłoszonego przez NCN.

Serdecznie gratulujemy!

 

Szczegółowe informacje:

https://ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2017-08-03-miniatura1

 

CFA Institute Research Challenge »
Data publikacji: Wtorek, 14 listopada 2017 roku

Zachęcamy studentów studiów magisterskich i 3 roku studiów licencjackich do udziału w konkursie CFA Institute Research Challenge.

Udział w konkursie polega na przygotowaniu przez zespoły liczące od 3 do 5 osób wyceny spółki giełdowej będącej przedmiotem analizy w danym roku i sporządzeniu szczegółowego raportu.
Raport jest oceniany przez grono profesjonalistów finansowych, a następnie 5 najlepszych zespołów prezentuje wyniki swoich analiz na GPW przed panelem ekspertów, którzy wybierają drużynę do reprezentacji kraju na etapie europejskim. Zwycięska drużyna z regionu EMEA przechodzi do finału światowego. Do polskiej edycji konkursu w edycji 2016/2017 zgłosiło się 21 zespołów z 16 uczelni.

Korzyści z udziału w CFA Institute Research Challenge:

 • Atrakcyjne nagrody – 3 pierwsze drużyny z finału lokalnego otrzymają stypendium CFA, dla wybranych osób są również oferowane staże w firmach partnerskich
 • Wysoka rozpoznawalność zwycięzców konkursu  oraz uczelni w środowisku finansowym
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia oraz sprawdzenia się jako analityk
 • Doskonały sposób na wzbogacanie profilu zawodowego w CV
 • Współpraca z profesjonalistami finansowymi w trakcie przygotowania projektu
 • Możliwość zaprezentowania swoich umiejętności przed autorytetami w dziedzinie finansów

Dodatkowo, decyzją Dziekana udział w tegorocznej edycji konkursu pozwoli uzyskać zaliczenie z przedmiotu Zastosowania Analizy Ekonomicznej (semestr letni) jako przedmiotu obligatoryjnego (specjalność FPiC) lub przedmiotu do wyboru (pozostałe specjalności) bez konieczności uczestniczenia w zajęciach pod warunkiem złożenia kompletnego raportu na konkurs.

Więcej informacji o konkursie :
http://cfapoland.org/pl/uczelnie-i-edukacja/cfa-institute-research-challenge-2/

Chętni do udziału w konkursie proszeni są o kontakt z dr Anną Golec z Katedry Finansów Przedsiębiorstw do 14 listopada 2017r. (anna.golec@ug.edu.pl)

Konsul z Ambasady USA na Uniwersytecie Gdańskim - wtorek, 7 listopada 2017 »
Data publikacji: Poniedziałek, 06 listopada 2017 roku

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie oraz Camp Counselors USA-Poland, partner Departamentu Stanu zapraszają na spotkanie z konsulem, panią Brianą Corso, która:

 • przedstawi wakacyjne programy wymiany oraz inne programy wymiany ze Stanami Zjednoczonymi skierowane do studentów
 • wyjaśni ułatwienia wizowe dla studentów oraz zasady i proces aplikacyjny
 • odpowie na pytania i weźmie udział w dyskusji - pani konsul mówi po polsku

7 listopada 2017 roku, wtorek, godzina 10:00
Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, aula B
Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1757804080938944

Osoba kontaktowa:
Mikołaj Ostrowski
508 51 35 92
mikolajo@ccusa.com.pl

Zachęcamy zainteresowanych aby dołączyli do wydarzenia na Facebooku.

W spotkaniu wezmą udział studenci którzy uczestniczyli w programach wymiany ze Stanami, więc będzie okazja do zadawania pytań oraz uzyskania szczegółowych informacji.

Prelegenci:

Briana Corso, Vice Consul
Briana Corso jest dyplomatą amerykańskim w randzie Vice - Konsula w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Przed przyjazdem do Polski pracowała w krajach Ameryki Południowej - Kolumbia oraz Argentyna. Przed wstąpieniem do korpusu dyplomatycznego USA pracowała jako prawnik w Departamencie Bezpieczeństwa Krajowego w Los Angeles. Jako wolontariusz, udzialała się w Korpusie Pokoju na terenie Ekwadoru. Ukończyła Uniwersytet Kalifornijski oraz Loyola Law School w Los Angeles. Zna języki angielski, hiszpański i polski. Lubi podróżować po Polsce z rodziną.

Bożena Magdziak, Consular Assistant
Pani Bożena Magdziak od 30 lat zajmuje się sprawami wyjazdów studentów i absolwentów polskich uczelni do Stanów Zjednoczonych. Jest ekspertem w sprawach procedur wizowych, zasad programów wymiany polsko – amerykańskich, oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w USA.

Mikołaj Ostrowski, studencki ambasador na Uniwersytecie Gdańskim
Student Wydziału Ekonomicznego, uczestnik programów wymiany kulturowej w latach 2016 oraz 2017. Ekspert w dziedzinie podróżowania, przejechał ponad 9000 kilometrów po Stanach, odwiedzając 43 miejscowości.

Więcej informacji.

https://ug.edu.pl/media/aktualnosci/70409/konsul_z_ambasady_usa_na_uniwersytecie_gdanskim_-_wtorek_7_listopada_2017

Program MOST - rekrutacja na semestr letni 2017/2018 »
Data publikacji: Wtorek, 07 listopada 2017 roku

Wizyta pracowników naukowych z University of Johannesburg »
Data publikacji: Środa, 08 listopada 2017 roku

Pod koniec września gościliśmy w Instytucie Organizacji i Zarządzania dwójkę profesorów z Republiki Południowej Afryki. Goście reprezentowali jeden z czołowych uniwersytetów w Afryce - University of Johannesburg.

Profesor Geoff Goldman kieruje Katedrą Biznesu i Ekonomii na Wydziale Zarządzania. Jest ekspertem w zakresie zarządzania strategicznego, etyki oraz przywództwa.

                                                 

Profesor Cecile Nieuwenhuizen specjalizuje się w problematyce zarządzania małymi

i średnimi przedsiębiorstwami, przedsiębiorczości, zarządzania innowacjami oraz zarządzania strategicznego

                                                

 

Spotkanie stało się okazją do wymiany doświadczeń z obu krajów, które w ostatnim czasie przechodziły transformację ustrojową. Liczymy, że wizyta stanie się początkiem nowej współpracy polsko-afrykańskiej w różnych obszarach życia akademickiego.

                                                    

Jesienna Wampiriada 2017 »
Data publikacji: Wtorek, 07 listopada 2017 roku

Wampiriada to akcja honorowego studenckiego krwiodawstwa organizowana cyklicznie przez Niezależne Zrzeszenie Studentów na terenie całego kraju. 

Wracamy z naszą akcją na Uniwersytet Gdański! 

 • 7.11.2017 – Wydział Ekonomiczny
 • 8.11.2017 – Wydział Nauk Społecznych 
 • 9.11.2017 – Absolvent Talent Days (Ergo Arena)
 • 10.11.2017 – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Dla wszystkich krwiodawców przygotowaliśmy niesamowite nagrody – wejściówki, zniżki, vouchery i wiele innych. Nikt nie wyjdzie z pustymi rękami. 

Jeżeli chcesz oddać część siebie i uratować 3 życia, zagraj z nami w czerwone i przyjdź na jesienną edycję Wampiriady organizowaną na Uniwersytecie Gdańskim! 
Dołącz do wydarzenia, aby być na bieżąco. 

Publikacja pracownika Katedry Informatyki Ekonomicznej w prestiżowym czasopiśmie »
Data publikacji: Poniedziałek, 06 listopada 2017 roku

Miło nam poinformować, że dr Michał Kuciapski z Katedry Informatyki Ekonomicznej, jest autorem  opublikowanego artykułu pt. „A model of mobile technologies acceptance for knowledge transfer by employees”, na łamach prestiżowego czasopisma „Journal of Knowledge Management” 2017, Volume 21, Issue 5, pp. 1053-1076 (http://www.emeraldinsight.com/toc/jkm/21/5) – Impact Factor (2016) = 2,053; Impact Factor (2016) 5-letni = 3,293.

W  publikacji tej zaproponowano i zweryfikowano model, określający czynniki akceptacji technologii mobilnych przez pracowników dla transferu wiedzy, który opracowany został na podstawie badań ankietowych 371 pracowników z 21 sektorów.

Absolwenci zapraszają na spotkanie z prof. Dariuszem Filarem »
Data publikacji: Czwartek, 26 października 2017 roku

Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego, Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie zaprasza na spotkanie z: prof. UG Dariuszem Filarem. Spotkanie będzie poświęcone głównie działalności pisarskiej wykładowcy.

                                

Prof. UG Dariusz Filar to uznany ekonomista, który pełnił funkcje głównego ekonomisty banku, doradzał premierowi RP, był też członkiem Rady Polityki Pieniężnej w latach 2004-2010. Jest też lubianym wykładowcą Uniwersytetu Gdańskiego, który wykształcił już kilka pokoleń studentów, często osób, które później pełniły bardzo istotne role w polskiej i międzynarodowej gospodarce.

20 października o godzinie 17.00 na Wydziale Ekonomicznym UG w Sopocie, w sali A1 stowarzyszenie absolwentów wydziałów ekonomicznych UG organizuje spotkanie z prof. Dariuszem Filarem, którego głównym tematem będzie działalność pisarska profesora. Będzie to okazja do porozmawiania o diagnozach i ich weryfikacji przez czas, postawionych w książce „Między zieloną wyspą a dryfującą krą”, o twórczości beletrystycznej profesora – np. ostatniej książce Drugie Wejrzenie i o wznowionych ostatnio opowiadaniach science fiction, od których zaczynał on swoją działalność pisarską. Może autor uchyli rąbka tajemnicy odnośnie nowych planowanych publikacji.

Stowarzyszenie zaprasza na spotkanie wszystkich zainteresowanych zarówno ekonomią jak i poznaniem tajników warsztatu pisarskiego. Miła atmosfera w gronie obecnych i byłych studentów kierunków ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego i szkół wyższych, z których UG się wywodzi gwarantowana. Spotkanie może też być okazją do przystąpienia do stowarzyszenia.

Wywiad z prof. UG Dariuszem Filarem w Radiu Uniwersytetu Gdańskiego MORS

Profil Stowarzyszenia WSHM, WSE i WE UG w Sopocie na Facebooku

Informacja o spotkaniu z prof. UG Dariuszem Filarem na Facebooku

Informacja o prof. UG Dariuszu Filarze za Gedanopedią

DARIUSZ FILAR (ur. 18 VII 1950 Gdynia), ekonomista, literat. W 1968 roku ukończył I Męskie Liceum w Kaliszu, w 1973 Wydział Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego (UG) i podjął pracę na tej uczelni. Od roku 1976 doktor, od 1989 doktor habilitowany, od 1992 profesor tytularny UG. W latach 1992–1995 wykładał w Center for Russian and East European Studies na University of Michigan, w 2000–2002 współpracował z Central European University. W okresie 1999–2004 główny ekonomista Banku Pekao SA, a w 2004–2010 członek Rady Polityki Pieniężnej, od marca 2010 roku członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. Specjalizuje się w historii myśli ekonomicznej, makroekonomii oraz funkcjonowaniu przedsiębiorstw transnarodowych. Literacko debiutował w roku 1968 na łamach „Radaru” jako autor nowel i recenzji. Opublikował cztery książki z gatunku fantastyki naukowej oraz powieść współczesną Pies wyścigowy (1984). W latach 1984–1992 związany z miesięcznikiem „Przegląd Powszechny”, także z pismami tzw. drugiego obiegu: „Podpunkt” i „Przegląd Polityczny”. W okresie 2000–2007 był publicystą ekonomicznym „Rzeczpospolitej”. Od 2007 roku publikuje na łamach „Gazety Wyborczej”. Należy do grona współzałożycieli Kongresu Liberalno-Demokratycznego. W 2006 roku prezydent Włoch mianował go kawalerem Ordine della Stella della Solidarieta Italiana.

Maciej Goniszewski
Fot. UG

 

 

Akademickie Targi Pracy Trójmiasto 2017 »
Data publikacji: Czwartek, 26 października 2017 roku

SZUKASZ PRACY, STAŻU, PRAKTYKI?

Zapraszamy

Akademickie Targi Pracy Trójmiasto 2017

http://bit.ly/2ylZ4PL

Biura Karier największych uczelni publicznych w Trójmieście po raz kolejny wspólnie organizują Akademickie Targi Pracy TRÓJMIASTO 2017. Targi odbędą się 24 października 2017 r., w godzinach: 9.00 – 16.00, na terenie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie, na Wydziale Nauk Społecznych. Targi to okazja do zdobycia pierwszych doświadczeń w kontaktach z pracodawcami, poznania ich potrzeb i oczekiwań rekrutacyjnych.

 

Gość specjalny ATP Trójmiasto 2017

O godz. 11:15 - gościem specjalnym targów będzie – Monika Jurczyk–Osa, osobista stylistka  - „Sukces nie wychodzi z mody”.

 

O godz. 10:30 oraz 13:00 zapraszamy na warsztaty

Zapisy poprzez stronę: http://bit.ly/2xI2WWN

 

W trakcie targów - konkursy z nagrodami!

 

Wydarzenie jako sponsor wspiera – Thomson Reuters - lider wśród dostawców informacji i danych rynkowych dla inwestorów, przedsiębiorców, mediów i rządów. Partnerami  Akademickich Targów Pracy Trójmiasto 2017 są: State Street Bank i WNS Global Services.

Więcej informacji oraz lista wystawców są dostępne na stronie internetowej www.atp.ug.edu.pl.

 

Spotkanie rekrutacyjne KNI Lider »
Data publikacji: Poniedziałek, 23 października 2017 roku

 

Jesteś szukającym nowych wyzwań, pełnym energii studentem?

Interesuje Cię świat IT oraz chcesz brać udział w licznych warsztatach i zdobywać przydatną wiedzę i umiejętności?

Koło Naukowe Informatyki Lider rozpoczyna rekrutację i czeka właśnie na Ciebie!

 

Czym się zajmujemy?


Realizujemy projekty innowacyjnych aplikacji mobilnych, łączymy się w drużyny i bierzemy udział m. in. w Microsoft Imagine Cup, największym informatycznym konkursie dla studentów na świecie. Przeżywamy przygody i zyskujemy bogate doświadczenia podczas każdego kolejnego etapu konkursu.

Pojawiamy się na najbardziej wartościowych warsztatach, sami także organizujemy branżowe szkolenia. Rozmawiamy z inwestorami, otrzymujemy cenne wskazówki, razem zamieniamy pomysły na realny biznes. Interesujemy się również tworzeniem responsywnych stron WWW, projektowaniem grafiki komputerowej, zarządzaniem projektami, marketingiem internetowym i social media.

Co możemy zrobić razem?


•  Stanąć z super pomysłem do międzynarodowego konkursu w jednej drużynie!
•  Nauczyć się komunikować z przedstawicielami świata biznesu i potencjalnymi inwestorami.
•  Zdobyć bezcenną wiedzę podczas warsztatów z praktykami IT, m. in. w siedzibie Microsoft Polska.
•  Realizować wspólne pasje, współtworzyć ciekawe projekty, zdobywać nowe umiejętności.
•  Organizować branżowe konferencje, eventy, szkolenia, warsztaty.
•  Zintegrować się ;-)

Dołącz do nas!


•  Masz pomysł na niezwykłą aplikację?
•  Marzysz o karierze największych wizjonerów świata IT?
•  Nie wiesz jak „sprzedać” swój pomysł i pozyskać wsparcie kapitałowe?
•  Chcesz bywać na wartościowych wydarzeniach lub razem z nami je organizować?
•  Interesujesz się tworzeniem stron internetowych, grafiką, a może robisz niezłe zdjęcia?
•  Lubisz social media, marketing, e-commerce, analitykę internetową?
•  Robisz coś zupełnie innego, ale chcesz stworzyć z nami coś niezwykłego?

Częścią tego grona możesz być i Ty! 

Zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie się 18 października w budynku CDK Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w sali C-36.

Nie pasuje Ci ten termin? Nie ma sprawy! Drugie spotkanie rekrutacyjne odbędzie się 24 października w sali C-24.

Więcej informacji na www.knilider.org oraz fb.com/kni.lider.

 

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki »
Data publikacji: Wtorek, 31 października 2017 roku

Zapraszamy do udziału w Konkursie na najlepszą

pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki

 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki, obronioną w roku akademickim 2015/2016 lub 2016/2017.

Konkurs promuje statystykę jako dyscyplinę naukową, mającą zastosowanie we wszystkich dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, ale również jako gałąź wiedzy przydatną wielu grupom odbiorców.

Do 31 października 2017 r. prace mogą zgłaszać autorzy oraz, za zgodą autorów, promotorzy i uczelnie. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do 31 grudnia 2017 r. Autorzy trzech najwyżej ocenionych prac magisterskich i trzech doktorskich otrzymają nagrody pieniężne.

Więcej informacji o warunkach uczestnictwa w konkursie oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie http://bip.stat.gov.pl.

Katedra Inwestycji i Nieruchomości przyjmie na praktyki studentów Wydziału Zarządzania UG »
Data publikacji: Czwartek, 26 października 2017 roku

Katedra Inwestycji i Nieruchomości przyjmie na praktyki studentów Wydziału Zarządzania

Studenci będą mogli uczestniczyć w badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników Katedry oraz w organizacji konferencji, seminariów i kursów. Czas odbywania praktyk będzie dostosowany do planu zajęć poszczególnych studentów.

Działalność naukowa katedry opisana jest na www http://inwestycje.wzr.pl/html/?htm=obszar_zainteresowan&&nazwa=Obszar%20zainteresowa%F1

Większość czynności w ramach praktyk wykonywanych będzie w siedzibie WZR.
Oczekujemy:

 • znajomości podstaw obsługi MS Office,
 • zaangażowania,
 • umiejętności pracy w zespole.

Dobrze widziana będzie biegła znajomość angielskiego.

Dodatkowe informacje i zgłoszenia proszę kierować do:

Liczba miejsc ograniczona.      
 

Rekrutacja na zajęcia w laboratorium tradingowym OSTC »
Data publikacji: Środa, 25 października 2017 roku

Interesujesz się rynkami finansowymi i marzysz o karierze tradera?

Pokaż nam swoją pasję i zdobądź miejsce w OSTC Trading Lab – jedynych laboratoriach tradingowych na uczelniach w Polsce tworzonych przez OSTC:

 • Zyskaj dostęp do symulatorówh największych światowych giełd
 • Otrzymaj wiedzę od doświadczonych specjalistów
 • Zdobądź pierwszeństwo podczas rekrutacji do OSTC

Zainteresowany? Dołącz już dziś!

W zawodzie tradera można sprawdzić się zawsze, bo nie wymaga on specjalistycznego wykształcenia czy wieloletniego doświadczenia. Dlatego OSTC (www.ostc.com), największa firma tradingowa w Polsce, która od prawie 10 lat współpracuje ze szkołami wyższymi w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Łodzi i Poznaniu, daje Ci niepowtarzalną szansę, by sprawdzić się na największych giełdach nie wychodząc poza mury uczelni. To wszystko dzięki OSTC Trading Labs – laboratoriom wyposażonym w nowoczesny sprzęt, w których uczestnicy działają na symulatorach giełd w czasie rzeczywistym. Oprócz tego otrzymują dawkę ekskluzywnej wiedzy, a najlepsi mają szansę dołączyć do firmy.

By wziąć udział w OSTC Trading Labs nie trzeba jednak wiązać kariery bezpośrednio z tradingiem, zdobyta wiedza przyda się także w bankowości, funduszach inwestycyjnych czy domach maklerskich. Udział w zajęciach pozwala na starcie kariery zdobyć olbrzymią przewagę nad innymi kandydatami zyskać doświadczenie w działaniach na prawdziwych rynkach.

Zapraszamy na zajęcia w laboratorium tradingowym OSTC na Wydziale Ekonomicznym UG, które rozpoczną się na początku listopada.

Aplikuj już dziś poprzez link https://goo.gl/AZFKCv lub zostaw swoje zgłoszenie bezpośrednio na standzie firmy na uczelni. Daty i miejsca zostaną podane już wkrótce na fanpage’u OSTC Poland – Careers in Trading.

Zajęcia są bezpłatne, ale liczba miejsc jest ograniczona.

Do zobaczenia!

www.ostc.com/careers

FB: OSTC Poland – Careers in Trading
Instagram: OSTC_Poland

Odbyło się EuroSymposium 2017 na jubileusz 50-lecia Gdańskiej Informatyki Ekonomicznej. »
Data publikacji: Czwartek, 19 października 2017 roku

Pod koniec września br. w Katedrze Informatyki Ekonomicznej Wydziału Zarządzania odbyło się The Xth Eurosymposium. Jak co roku, współorganizatorami tego wydarzenia byli Special Interest Group on Systems Analysis and Design of Association for Information Systems (AIS), PLAIS – Polish Chapter of AIS oraz Katedra Informatyki Ekonomicznej UG. Tegoroczne Eurosymposium’2017 odbywało się pod auspicjami Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Eurosymposium 2017 wiązało się również z jubileuszem 50-lecia informatyki ekonomicznej w Uniwersytecie Gdańskim.

Temat Eurosymposium’2017 brzmiał: Information Systems – Research, Development, Applications, Education. W ramach Eurosymposium odbyły się trzy sesje tematyczne: Data Analytics, Web based Information Systems oraz Information Systems Development. Referat programowy (keynote speech) pt. The Bayeux Tapestry of Information Systems został wygłoszony przez Prof. Franka Landa (laureat AIS LEO Award and Fellowship of AIS) oraz Prof. Chrisanthi Avgerou z London School of Economics.

Podczas konferencji swoje referaty wygłaszali również przedstawiciele ośrodków akademickich z 10 krajów – Czech, Ekwadoru, Hiszpanii, Kanady, Niemiec, Portugalii, Serbii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Polski.

Materiały z konferencji zostały opublikowane w prestiżowej serii Lecture Notes in Business Information Processing wydawnictwa Springer Science.

Uczestnicy Eurosymposium’2017

Inauguracja Eurosymposium’2017 – Dziekan Wydziału Zarządzania UG prof. M. Szreder

Wideokonferencja – prof. F. Land oraz prof. Ch. Avgerou  z London School of Economics

Sesja plenarna – prof. V. Repa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze oraz prof. S. Wrycza z UG, przewodniczący Komitetu Programowego konferencji

Dyskusja podczas sesji plenarnej – prof. Mariia Rizun, prof. Vera Meister oraz prof. S. Wrycza

Sesja plakatowa

Uczestnicy podczas sesji plenarnej

Odbyła się inauguracja Studiów Podyplomowych „Ubezpieczenia Społeczne” »
Data publikacji: Czwartek, 19 października 2017 roku

W dniu 6 października 2017 na Wydziale Zarządzania UG odbyła się uroczysta inauguracja interdyscyplinarnych Studiów Podyplomowych „Ubezpieczenia Społeczne”, będących wspólną inicjatywą Wydziału Zarządzania i Wydziału Prawa i Administracji UG. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Uczelni: Prorektor ds. Kształcenia prof. Anna Machnikowska, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. Jakub Stelina i Kierownik Studiów Podyplomowych dr Kamila Bielawska z Wydziału Zarządzania UG. Wykład inauguracyjny dotyczący współczesnych wyzwań systemów zabezpieczenia społecznego wygłosiła prof. dr  hab. Gertruda Uścińska - Prezes ZUS. Jest to pierwsza edycja studiów podyplomowych z zakresu ubezpieczeń społecznych, na kolejne organizatorzy zapraszają od marca 2018 roku.

 

III edycja Akademii State Street dla studentów Wydziału Zarządzania i Wydziału Ekonomicznego »
Data publikacji: Czwartek, 26 października 2017 roku

Akademia State Street – Twój pierwszy krok do prawdziwej kariery w finansach!

Zapraszamy do udziału w III edycji Akademii State Street, realizowanej przy współpracy z Wydziałem Ekonomicznym i Wydziałem Zarządzania UG!

 

Co to jest Akademia State Street?

Akademia State Street jest dla Ciebie, jeżeli rozważasz  karierę w finansach! To program  szkoleniowy dla studentów, realizowany wspólnie przez uczelnię i firmę tak, by ich uczestnicy zdobyli jak najwięcej użytecznych umiejętności i poznali praktyczne aspekty pracy w konkretnym zawodzie.

Dzięki akademii State Street zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat funkcjonowania rynków kapitałowych, obsługi księgowej funduszy inwestycyjnych, funduszy wysokiego ryzyka, derywatywów oraz wyceny funduszy, jak również pracy w międzynarodowym środowisku. Zajęcia prowadzą eksperci State Street.

W ramach Akademii zrealizujemy pięć  praktycznych warsztatów w okresie listopad – grudzień 2017 roku, część będzie się odbywać na uczelni, część w siedzibie State Street. Tematy zajęć to: Bookkeeping, Fund Accounting, Investment Game, Securities Types, NAV Challenge, The secret to win an interview.

 

Korzyści z udziału

 • To będzie cenny punkt w Twoim CV, jeżeli rozważasz karierę w finansach.
 • Ogromna porcja praktycznej wiedzy!
 • Najlepsi laureaci otrzymują nagrodę w postaci oferty płatnego programu stażowego!
 • Każdy uczestnik Akademii State Street otrzyma certyfikat potwierdzający udział w projekcie.

 

Jak wziąć udział w Akademii State Street?

W Akademii może wziąć udział 30 studentów wyłonionych za pomocą testu kwalifikacyjnego, który przeprowadzony zostanie podczas pierwszego spotkania, tzw. Wykładu Otwartego. Na koniec wykładu każdy uczestnik może przystąpić do napisania testu, który dotyczył będzie informacji przekazanych na wykładzie. Każdy, niezależnie od obecnie posiadanej wiedzy o rachunkowości czy funduszach inwestycyjnych, ma szansę na udział w Akademii!

 

ZAPRASZAMY NA WYKŁAD OTWARTY, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 
25 października (środa), godz. 15:15 
Wydział Zarządzania UG, Aula WZ (Aula im. W. Kowalenki)

 

ZAKOŃCZENIE AKADEMII ODBĘDZIE SIĘ 
12 grudnia (wtorek), godz. 15:00 
Wydział Ekonomiczny UG, sala C301

Publikacja naszego pracownika w wysoce prestiżowym czasopiśmie »
Data publikacji: Poniedziałek, 09 października 2017 roku
Miło nam poinformować, że dr Michał Kuciapski z Katedry Informatyki Ekonomicznej, jest autorem  opublikowanego artykułu pt. „A model of mobile technologies acceptance for knowledge transfer by employees”, na łamach wysoce prestiżowego czasopisma „Journal of Knowledge Management” 2017, Volume 21, Issue 5, pp. 1053-1076 (http://www.emeraldinsight.com/toc/jkm/21/5) – Impact Factor (2016) = 2,053; Impact Factor (2016) 5-letni = 3,293; CiteScore (2016) = 3.48.
 
W ramach publikacji zaproponowano i zweryfikowano model, określający czynniki akceptacji technologii mobilnych przez pracowników dla transferu wiedzy, który opracowany został na podstawie badań ankietowych 371 pracowników z 21 sektorów.
Akcja przednaborowa studenckiego Radia MORS »
Data publikacji: Poniedziałek, 16 października 2017 roku

Studencie! Zastanawiasz się czy dołączyć do Radia MORS Uniwersytetu Gdańskiego? Nie wahaj się! Rusza akcja naborowa. Zapraszamy na przesłuchania między 16 a 20 października po wcześniejszym umówieniu pod adresem: mors@ug.edu.pl. A jeżeli chcesz jeszcze przed przesłuchaniami porozmawiać z członkami naszej redakcji, szukaj nas na swoim wydziale 12 października. Odpowiemy na pytania, zachęcimy do przyjścia, opowiemy o procesie rekrutacji, przybliżymy temat przesłuchań do redakcji. Do zobaczenia na wydziale i do usłyszenia na antenie Radia MORS!

 

Nabór do reprezentacji Uniwersytetu Gdańskiego w Firmowym Biegu na Piątkę w ramach AmberExpo Półmaraton Gdański »
Data publikacji: Piątek, 13 października 2017 roku

Dokładnie miesiąc pozostał do rywalizacji podczas AmberExpo Półmaraton Gdańsk oraz Biegu na Piątkę, które odbędą się już 5 listopada. Ten największy bieg uliczny w Gdańsku co roku przyciąga coraz więcej amatorów biegania. AmberExpo Półmaraton Gdańsk to już swego rodzaju biegowa tradycja. Trasa zawodów będzie wyznaczona głównymi arteriami miasta, a zawodnicy mijać będę symbole i najpopularniejsze miejsca na mapie Gdańska.

Uniwersytet Gdański oraz organizatorzy AmberExpo Półmaraton Gdański zapraszają pracowników UG do startu w Firmowym Biegu na Piątkę, imprezy towarzyszącej AmberExpo Półmaraton Gdański. W ramach klasyfikacji Firmowej Piątki wchodzą firmy, które będą walczyły o miano najlepszej drużyny na dystansie 5 km. Pięciu pierwszych pracowników UG, którzy zgłoszą chęć wzięcia udziału w firmowym biegu znajdzie się w reprezentacji naszej uczelni. Dla naszych zawodników przygotowaliśmy pakiety startowe obejmujące bluzę, koszulkę oraz bidon z logo Uniwersytetu Gdańskiego. Piątce reprezentantów Uniwersytet opłaci również wpisowe i pakiety startowe organizatora. Na zwycięzców biegu czekają nagrody rzeczowe, zaś wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale. Aby zgłosić chęć udziału w Firmowym Biegu na Piątkę w barwach UG należy wysłać maila na adres promocja@ug.edu.pl.

Wszystkich chętnych do sprawdzenia swoich sił na dystansie 5 km, którzy nie wejdą do reprezentacji UG, zapraszamy do indywidualnej rywalizacji w Biegu na Piątkę. Natomiast osoby zaprawione w biegach zachęcamy do udziału w AmberExpo Półmaratonie Gdańskim. Więcej informacji i rejestracja na biegi indywidualne odbywa się na stronie www.polmaratongdansk.pl. To już pewne, że w tegorocznej imprezie wystartuje więcej osób niż w roku ubiegłym. Na listach startowych znajdują się obecnie nazwiska blisko 5000 zawodniczek i zawodników, a zapisy nadal trwają! Gdański półmaraton jest wyjątkową imprezą, Start i meta usytuowane są na terenie AmberExpo – siedzibie Międzynarodowych Targów Gdańskich, przy ul. Żaglowej 11.

Odpowiadając na potrzeby startujących, organizatorzy AmberExpo Półmaraton Gdańsk umożliwiają aktywne spędzanie czasu całym rodzinom. Każdy rodzic będzie mógł uczestniczyć w biegu ze swoją pociechą w wózku, zarówno na dystansie 5 km, jak i w półmaratonie. Nowością podczas tegorocznej edycji imprezy jest rywalizacja najmłodszych w zawodach biegowych – Amber Kids, która zostanie przeprowadzona w sobotę (4 listopada). Dzieci zmagać się będą w biegach na trzech dystansach: 200 m (1-7 lat), 500 m (8-11 lat) oraz 1000 m (12-15 lat).

„AmberExpo Półmaraton Gdańsk to doskonała impreza na zakończenie sezonu. Ma już swoją tradycję, jednak staramy się stale ją wzbogacać i rozwijać, tak żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Oprócz zawodów biegowych to również działające w halach expo z wystawcami prezentującymi swoje produkty, strefa dla najmłodszych, a także telebim, na którym kibice zgromadzeni w hali mogą obserwować rywalizację na trasie. W hali AmberExpo zlokalizowana będzie także strefa finishera i masażu” – powiedział Rafał Zakrzewski, dyrektor AmberExpo Półmaraton Gdańsk.

5 listopada o godz. 9:00 biegacze wyruszą na ulice Gdańska. Przebieg trasy nie zmieni się w stosunku do lat ubiegłych, dzięki czemu będzie możliwość porównania swoich dotychczasowych osiągnięć. Początkowo zawodnicy wspólnie pobiegną ulicą Żaglową, a następnie w przeciwnych kierunkach. Trasa półmaratonu skręci w stronę centrum Gdańska, a trasa Biegu na Piątkę w stronę Nowego Portu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników UG do zgłaszania swojego uczestnictwa!

 

Źródło:

https://ug.edu.pl/media/aktualnosci/69588/nabor_do_reprezentacji_uniwersytetu_gdanskiego_w_firmowym_biegu_na_piatke_w_ramach_amberexpo

Volkswagen Foundation - stypendia dla młodych naukowców »
Data publikacji: Środa, 11 października 2017 roku

Do 12 października 2017 r. trwa nabór wniosków na stypendia od Volkswagen Foundation Freigeist Fellowships. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców - do 5 lat po doktoracie - którzy chcą prowadzić swoje badania naukowe w Niemczech. Wysokość stypendium może wynosić do 1 mln euro.

 

Zgodnie z informacjami organizatorów, wnioskodawca musi spełniać m.in. następujące warunki:

·        doktorat obroniony nie dawniej niż 5 lat temu;

·        badania będą prowadzone na uczelni lub jednostce naukowej w Niemczech;

·        mobilność - przeniesienie się do miejsca prowadzenia badań.

 

Stypendia przyznawane są na prowadzenie badań w dowolnej dziedzinie nauki.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania.

Strona internetowa konkursu Freigeist Fellowships

Inauguracja studiów podyplomowych z zakresu ubezpieczeń społecznych »
Data publikacji: Poniedziałek, 09 października 2017 roku

Nowe studia podyplomowe są wspólną inicjatywą Wydziału Zarządzania UG oraz Wydziału Prawa i Administracji UG. W ramach 180 godzin zajęć uczestnicy uzyskają pogłębioną wiedzę z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych oraz umiejętności analizy i oceny ekonomiczno-finansowych skutków stosowanych rozwiązań w tym obszarze z punktu widzenia interesu wszystkich zaangażowanych podmiotów (ubezpieczonych, płatników, podmiotów obsługujących system ubezpieczeń społecznych oraz ustawodawcy). W piątek odbędzie się inauguracja studiów wraz z wykładem wygłoszonym przez Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. dr hab. Gertrudę Uścińską.

Czas: 6 października 2017 r. (piątek), godz: 15.00
Miejsce: Sopot, ul. Armii Krajowej 101, Wydział Zarządzania UG, sala B-22

W uroczystej inauguracji studiów podyplomowych wezmą udział przedstawiciele uczelni: Prorektor ds. Kształcenia UG dr hab. Anna Machnikowska, prof. nadzw., Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG dr hab. Jakub Stelina, prof. nadzw., Kierownik Międzywydziałowych Studiów Podyplomowych dr Kamila Bielawska oraz przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: Prezes Zakładu prof. dr hab. Gertruda Uścińska, która wygłosi pierwszy wykład w ramach studiów podyplomowych dla uczestników oraz Dyrektor Oddziału ZUS w Gdańsku Aneta Pawłowska.

Do udziału w kolejnych edycjach studiów podyplomowych "Ubezpieczenia społeczne" (od marca 2018 r.) zapraszamy osoby zatrudnione w działach płacowo-kadrowych różnych podmiotów, pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wszystkich, którzy chcą w sposób świadomy podejmować decyzje w obszarze ubezpieczeń społecznych. Więcej o studiach podyplomowych na stronie: http://wzr.pl/ubezpieczenia_spoleczne/

Publikacja naszych pracowników w prestiżowym czasopiśmie »
Data publikacji: Czwartek, 19 października 2017 roku

Miło nam poinformować, że dr Joanna Sadkowska i dr Mariusz Chmielewski są współautorami opublikowanego właśnie artykułu pt.  Environmental aspects of using gas chromatography for determination of pharmaceutical residues in samples characterized by different composition of the matrix, na łamach prestiżowego czasopisma “Archives of Environmental Protection” 2017, vol. 43, no. 3, ss. 3-8   IF2016= 0,708, IF 5-letni= 0,835.

Publikacja jest rezultatem realizowanego przez pracowników Wydziału Chemii i Wydziału Zarządzania UG, finansowanego ze środków NCBiR, projektu TANGO:

"Analiza możliwości wdrożenia innowacyjnych metodyk oznaczania farmaceutyków w próbkach środowiskowych, klinicznych i żywnościowych z wykorzystaniem techniki GC i GC-MS".

Praca na 5! Konkurs na najlepszą pracę magisterską o rynkach walutowych »
Data publikacji: Czwartek, 28 września 2017 roku

Zapraszamy do udziału w I edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską na temat rynków walutowych. Pula nagród w konkursie wynosi 6 tysięcy złotych.

Celem konkursu, którego organizatorem jest firma Currency One, operator serwisu Walutomat, jest wybranie najlepszej pracy magisterskiej o tematyce nawiązującej do szeroko pojętego rynku walut. Uczestnikami mogą być studenci/absolwenci uczelni wyższych, których praca magisterska związana będzie z jednym z następujących zagadnień:

 • kantory internetowe w Polsce,
 • kantory stacjonarne w Polsce,
 • platformy forex,
 • międzybankowy rynek wymiany walut,
 • bankowe platformy wymiany walut,
 • transfery międzynarodowe,
 • systemy rozliczeń transakcji walutowych,
 • analiza fundamentalna i techniczna związana z rynkiem walutowym,
 • regulacyjne aspekty dla rynku kantorów stacjonarnych i internetowych w Polsce.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które obroniły prace magisterską w terminie od 15 września 2017 roku do 31 października 2018 roku. Najlepsza praca magisterska zostanie nagrodzona kwotą 3 tysięcy złotych. Pula wszystkich nagród wynosi 6 tysięcy złotych.

Szczegóły i zasady konkursu zostały określone w regulaminie, z którym można zapoznać się na stronie:
https://www.walutomat.pl/wp-content/uploads/2017/08/regulamin-konkursu_praca-magisterska-o-rynkach-walutowych.pdf

 

Więcej informacji o konkursie udziela
Dawid Gałat
Media and Communications Manager
+48 517 42 69 67
dawid.galat@currency-one.com

plakat

Konkurs „Studiujesz? Praktykuj!” – granty dla Uniwersytetu Gdańskiego »
Data publikacji: Piątek, 06 października 2017 roku

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 7 września 2017 r. zakończyła się ocena formalno-merytoryczna wniosków złożonych na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Komisja rozpatrzyła i oceniła 217 wniosków o przyznanie dofinansowania, z czego:

196 wniosków uzyskało ocenę pozytywną

21 wniosków uzyskało ocenę negatywną (w tym dwie rezygnacje z realizacji projektu).

Łączna kwota dofinansowania 196 pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 259 942 331,71 PLN przy dostępnej alokacji na konkurs: 150 000 000 PLN. W związku z powyższym Instytucja Organizująca Konkurs podjęła, na podstawie pkt II.4 regulaminu konkursu, decyzję o zwiększeniu kwoty alokacji do kwoty umożliwiającej dofinansowanie wszystkich 196 projektów.

Uniwersytet Gdański będzie realizował pięć projektów:

Tytuł projektu

Koszty ogółem (PLN)

Przyznane dofinansowanie (PLN)

 Program staży dla studentów Aplikacje Informatyczne w Biznesie na Uniwersytecie Gdańskim

566 100,00 

549 117,00 

 Krok Dalej: Kwalifikacje – Rozwój – Kariera dzięki stażom zwiększającym szanse na rynku pracy Absolwenta Chemii UG

248 947,50 

241 479,00 

 Festiwal Filmowy jako Miejsce Pracy

440 618,75 

427 400,19 

 CETA + Plan = Praca

197 610,00 

191 681.68 

 NoZ na Staż 2.0 – program stażowy dla studentów Nauk o Ziemi

834 790,75 

809 747,00 

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa »
Data publikacji: Poniedziałek, 25 września 2017 roku

Stypendyści, studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, którzy są cudzoziemcami w przypadku zetknięcia się z objawami agresji lub dyskryminacji mogą zgłaszać się do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytetu Gdańskiego:

e-mail:  ksb@ug.edu.pl ,

telefonicznie 58 523 31 30, 58 523 21 12,

osobiście Gdańsk ul. Bażyńskiego 8, Rektorat UG, pokój 215 i 216.

 

When confronted with aggression or discrimination, grant holders, students, doctoral students and employees of the University of Gdańsk who are foreign nationals may contact the University of Gdańsk Office of Security and Risk Management:

e-mail: ksb@ug.edu.pl ,

telephone number 58 523 31 30, 58 523 21 12,

personally Rectorate UG, Gdańsk str. Bażyńskiego 8, room's number 215 and 216.

Uniwersytet Gdański i Skanska we wspólnej inicjatywie edukacyjnej w Trójmieście »
Data publikacji: Poniedziałek, 25 września 2017 roku

Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego uruchamiana jest obecnie szczególna edycja Studiów Podyplomowych Zarządzanie Nieruchomościami i Projektami Deweloperskimi we współpracy z firmą Skanska Property Poland. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2017 i potrwają rok.

Dr Małgorzata Rymarzak, Katedra Inwestycji i Nieruchomości informuje: „Naszym słuchaczom oferujemy kompleksową ofertę, w której znajdują się zarówno wykłady uznanych w branży nieruchomości wykładowców akademickich, jak i ćwiczenia oraz zajęcia warsztatowe prowadzone przez doświadczonych praktyków rynkowych z grupy Skanska oraz innych firm związanych z rynkiem nieruchomości.”

Magdalena Reńska – regionalny dyrektor ds. wynajmu w Skanska Property Poland oraz inicjator współpracy ze strony Skanska dodaje: „Skanska Property Poland wchodząc na trójmiejski rynek nieruchomości biurowych podejmuje współpracę z Uniwersytetem Gdańskim by dzielić się wiedzą ekspercką. Proponowane studia podyplomowe są dla ich słuchaczy doskonałą szansą zdobycia i ugruntowania wiedzy oraz nawiązania wartościowych kontaktów zawodowych. Polecam je także tym, którzy planują zmianę kierunku kariery zawodowej i zwrot w stronę nieruchomości.”

Propozycja Uniwersytetu skierowana jest do osób, które zainteresowane są zdobywaniem, bądź pogłębianiem interdyscyplinarnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności przydatnych w działalności zarządcy nieruchomości i realizacji projektów deweloperskich, w tym m.in. komercyjnych, infrastrukturalnych, typu „land-development” oraz mieszkaniowych.

Zapisy na studia już się rozpoczęły. Więcej informacji na stronie studiów podyplomowych: http://wzr.pl/spznipd/

Dodatkowych informacji udziela: 
Anna Hinc-Golańska
sekretarz Studiów Podyplomowych Katedra Inwestycji i Nieruchomości
tel.: +48 58 523 14 64
e-mail: inwestycje.wzr@ug.edu.pl

Zmiany w korzystaniu z wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie »
Data publikacji: Wtorek, 12 września 2017 roku

1 października 2017 r. zostanie uruchomiony system kontroli wjazdu na teren Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie. Od tej daty wjazd na teren Kampusu będzie możliwy wszystkimi dostępnymi bramami z wykorzystaniem identyfikatora zbliżeniowego umieszczonego za szybą przednią pojazdu. W wyjątkowych sytuacjach wjazd będzie możliwy za pośrednictwem systemu domofonowego, który połączy nas bezpośrednio z dyspozytorem Straży Uniwersyteckiej. Wjazd dla gości i kontrahentów będzie możliwy przez bramy numer 2 (przy Rektoracie) oraz numer 5 (Przy Bibliotece Głównej) po otrzymaniu jednorazowej karty wjazdu od Obsługi Systemu Parkingowego. Do wjazdu samochodów dostawczych wyznaczona została brama nr 5, samochodów ciężarowych pow. 3,5 t i autokarów – brama nr 9.

Kampus dostępny jest codziennie w godz. 6.00 ÷ 22.00.

Wjazd z wykorzystaniem identyfikatorów będzie obowiązywał:

 • Poniedziałek – Czwartek  6.00 ÷ 22.00,
 • Piątek 6.00 ÷ 15.00.

W celu ubiegania się o wydanie identyfikatora uprawniającego do wjazdu oraz korzystania z miejsc parkingowych na terenie Kampusu należy:

 1. pobrać i wypełnić Wniosek o wydanie identyfikatora uprawniającego do wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu UG, który stanowi załącznik do Zarządzenia Kanclerza nr 2/K/17;
 2. dokonać w Kasie Uniwersytetu Gdańskiego bezzwrotnej opłaty w wysokości 15,00 zł - dokonanie wpłaty powinno zostać potwierdzone na Wniosku;
 3. złożyć wypełniony wniosek zgodnie ze wskazanym w Zarządzeniu punkcie;
 4. zapoznać się z Regulaminem wjazdu i parkowania na terenie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się treścią Zarządzenia Kanclerza nr 2/K/17 wraz z załącznikami, które dostępne pod linkiem:http://www2.ug.edu.pl/pl/dz_org/prawo/?akcja=pokaz_dane&id=3251

Dodatkowe Informacje: https://ug.edu.pl/media/aktualnosci/68339/zmiany_w_korzystaniu_z_wjazdu_na_teren_baltyckiego_kampusu_uniwersytetu_gdanskiego_w_oliwie

 

Weź udział w projekcie WyGRAJ siebie! »
Data publikacji: Czwartek, 07 września 2017 roku

Innowacje społeczne?

Gry planszowe?

Zarządzanie projektami?

Kreatywna edukacja?
 

Weź udział w projekcie
WyGRAJ siebie!

 

Stwórz własną grę planszową
pod okiem ekspertów
.

 

 

 

Celem projektu WyGRAJ siebie! jest budowanie miękkich kompetencji poprzez zespołową pracę projektową, polegającą na utworzeniu gry planszowej, stanowiącej pomoc edukacyjną dla szkół średnich.

Projekt zakłada pracę w sesjach warsztatowych z zarządzania projektami, autoprezentacji oraz tworzenia i testowania gier planszowych z udziałem uczniów.

W projekcie zaplanowano diagnozę miękkich kompetencji przed i po zakończeniu pracy oraz spotkanie z doradcą zawodowym.    

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

Fundacja Rozwoju Bombonierka wraz z REBELatorium zaprasza
do uczestnictwa w projekcie wszystkie osoby zainteresowane własnym
rozwojem, tworzeniem planszówek, innowacyjnymi formami edukacji
oraz robieniem fajnych rzeczy z ludźmi, którym się chce.

 

Zgłoszenie do projektu:

https://goo.gl/forms/BkffdiVK4lRQcoNn1

Informacji udziela:
Katarzyna Cioch
Email: fundacja.bombonierka@gmail.com
Tel. 607 297 811

 

Szczegółowy opis:

WyGRAJ siebie! to innowacja społeczna, realizowana w ramach programu Akcja Inkubacja, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt WyGRAJ siebie będzie realizowany na terenie Trójmiasta w terminie wrzesień-grudzień 2017 roku.

W projekcie WyGRAJ siebie! uczestnicy:

 • wezmą udział w warsztatach z zarządzania projektami, tworzenia gier planszowych, prowadzenia prezentacji;
 • utworzą w zespołach prototyp gry planszowej pod okiem ekspertów z firmy Rebel;
 • przetestują grę z udziałem uczniów liceum;
 • dowiedzą się wiele o sobie i rozwiną swoje miękkie kompetencje korzystając z pomocy doradcy zawodowego.

Zakres i terminy warsztatów:

Data

WARSZTAT

02/09/2017

WARSZTAT 0

Diagnoza kompetencji:
Diagnoza miękkich kompetencji uczestników przed rozpoczęciem projektu.

16/09/2017 - 17/09/2017

WARSZTAT 1
Zarządzanie projektami:

cele projektu, tworzenie harmonogramu i budżetu projektu, zarządzanie ryzykiem, role w zespole.

30/09/2017 - 01/10/2017

WARSZTAT 2
Tworzenie i testowanie gier:

Teoria i ćwiczenia z zakresu projektowania, tworzenia i testowania gier planszowych, zagadnienia związane z wydawaniem gier.

14/10/2017 - 15/10/2017

WARSZTAT 3
Tworzenie gier:

Praca warsztatowa zespołów - tworzenie prototypu gry z asystą ekspertów.

28/10/2017 - 29/10/2017

WARSZTAT 4
Tworzenie gier:

Praca warsztatowa zespołów - tworzenie prototypu gry z asystą ekspertów.

18/11/2017 – 19/11/2017

WARSZTAT 5
Sztuka prezentacji:

Prezentacja zespołów i wytworzonych prototypów gier.
Testowanie gier:
Testy wewnętrzne prototypów gier pomiędzy zespołami.

02/12/2017

WARSZTAT 6
Diagnoza kompetencji:

Diagnoza miękkich kompetencji uczestników na koniec projektu.

 

Obecność na co najmniej 70% warsztatów jest obowiązkowa dla uczestników projektu.

Do projektu zapraszamy osoby pełnoletnie.

Pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby urodzone w latach 1990-1999 oraz studenci i absolwenci kierunków lub specjalności pedagogicznych.

 

Organizatorzy:

       Fundacja Rozwoju Bombonierka

       REBELatorium

Niezbędnik studenta 1 roku »
Data publikacji: Piątek, 06 października 2017 roku

WŁAŚNIE DOŁĄCZYŁEŚ DO GRONA STUDENTÓW
WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO!!!
 

JAK BĘDĄ WYGLĄDAĆ TWOJE PIERWSZE DNI NA STUDIACH I POCZĄTKOWE FORMALNOŚCI?


CO CIĘ CZEKA I O CZYM POWINIENEŚ PAMIĘTAĆ, ABY DOBRZE ROZPOCZĄĆ ROK AKADEMICKI?

1. NAJWAŻNIEJSZE NA POCZĄTKU:

 • ZAPOZNANIE SIĘ Z ORGANIZACJĄ ROKU AKADEMICKIEGO NA UG – dowiesz się m.in.: kiedy odbędzie się inauguracja roku akademickiego, w jakim okresie trwa sesja egzaminacyjna i przerwy świąteczne oraz międzysemestralne, a także na kiedy zaplanowano dzień rektorski.
   
 • LEGITYMACJA STUDENCKA – wniosek o nią złożysz za pośrednictwem PORTALU STUDENTA, gdzie logujesz się za pomocą swojego numeru indeksu. Odbierzesz ją w dziekanacie: studenci stacjonarni: pok. 103, studenci niestacjonarni: pok. 106, jednakże nie wcześniej niż 3 października 2017, po uroczystej inauguracji kiedy nabędziesz praw studenta! Pamiętaj, aby później uaktualniać ją raz na semestr!
   
 • INDEKS – na Uniwersytecie Gdańskim obowiązuje indeks w formie elektronicznej.  Dostęp do niego otrzymasz po zalogowaniu się do PORTALU STUDENTA
   
 • UBEZPIECZENIE NNW – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – mimo, że nieobowiązkowe, warto się nim zainteresować. O niezbędne szczegóły zapytaj w dziekanacie pok. 104/105.
   
 • UMOWA Z UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM
  • UWAGA: na podpisanie umowy masz 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.
  • Stosowny dokument podpiszesz w swoim dziekanacie: studenci stacjonarni: pok. 103, studenci niestacjonarni: pok. 106.
 • REGULAMIN STUDIÓW - studencka biblia zawierająca wszystkie zasady, prawa i obowiązki studenta UG

 

2. STYPENDIA I AKADEMIKI:

Wszystkie ważne informacje takie terminy, regulaminy, wnioski do pobrania ws. stypendiów i akademików znajdziesz na naszej stronie w tym miejscu: http://wzr.pl/studia/index.php?str=418

 

3. OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA ORAZ ZAPISY:

Obowiązują Cię przede wszystkim następujące szkolenia:

 

4. PLANY ZAJĘĆ:

Plany zajęć zmieniają się w każdym semestrze. Znajdziesz je na stronie Wydziału Zarządzania zawsze ok. 2 tygodnie przed rozpoczęciem kolejnego semestru.

Szczegóły znajdziesz tutaj: http://wzr.pl/studenci/index.php?str=795

 

5. WZORY PODAŃ W TRAKCIE STUDIÓW:

http://wzr.pl/studia/index.php?str=562

 

6. AKTYWNOŚCI INNE NIŻ SAMA NAUKA:

Wyjazdy na studia za granicą w ramach programów takich jak Erasmus+: http://www.wzr.ug.edu.pl/studenci/index.php?str=796

Nasze Koła Naukowe: http://www.wzr.ug.edu.pl/studia/index.php?str=428

Samorząd Studentów WZR: http://samorzad.wzr.pl/

 

7. SŁOWNIK STUDENTA 1 ROKU:

REKTOR – osoba, która zarządza całą uczelnią - prof. UG dr hab. Jerzy Gwizdała

DZIEKAN – osoba zarządzająca danym wydziałem - prof. dr hab. Mirosław Szreder

PRODZIEKAN - osoby wchodzące w skład władz dziekańskich wydziału wśród których rozróżnia się Prodziekanów: do spraw studiów stacjonarnych, do spraw studiów niestacjonarnych oraz do spraw studenckich i wymiany zagranicznej. Skład naszych władz wydziałowych znajdziecie na stronie: http://www.wzr.ug.edu.pl/wydzial/index.php?str=22

DZIEKANAT – miejsce, w którym uzyskasz pomoc w różnych studenckich sprawach. Spis Dziekanatów zajmujących się konkretnymi sprawami, a także kontaktów do Pań zajmujących się danymi kierunkami studiów lub sprawami studenckimi znajdziesz na naszej stronie: http://www.wzr.ug.edu.pl/studenci/index.php?str=793

GODZINY REKTORSKIE – godziny wolne od zajęć dla całej uczelni 

GODZINY DZIEKAŃSKIE – godziny wolne od zajęć dla danego wydziału 

NUMER ALBUMU – Twój numer indeksu 

INDEKS ELEKTRONICZNY – zaliczenia i oceny dostajesz w formie elektronicznej, dostępny na Portalu Studenta 

STAROSTA GRUPY – osoba wybrana spośród studentów w grupie do reprezentowania ich we wszelkich sprawach 

WDW – przedmiot do wyboru (może być e-learningowy)

LEKTORAT – zajęcia z języka obcego 

TYDZIEŃ I i TYDZIEŃ II - niektóre zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, dlatego przyjęto taki podział. I tydzień to zawsze ten, w którym zaczyna się semestr, II to kolejny tydzień po pierwszym tygodniu, występują na zmianę. 

„WEJŚCIÓWKA” – rodzaj studenckiej „kartkówki”, może być niezapowiedziana 

KOLOKWIUM – zapowiedziany studencki sprawdzian 

SESJA – postrach wszystkich studentów  - czas po zakończeniu semestru, w którym odbywają się egzaminy 

EGZAMIN KOMISYJNY – jeśli nie zdasz przedmiotu w II terminie, możesz wystąpić o egzamin komisyjny, wymaga uzasadnienia 

SEMINARIUM – zajęcia, na których przygotowujesz się do pisania pracy dyplomowej i konsultujesz postępy swojej pracy z promotorem 

PROMOTOR – pracownik naukowy, pod którego kierunkiem będziesz pisał pracę dyplomową, taką jak praca licencjacka czy magisterska

„DZIEKANKA” – przerwa w studiowaniu udzielona przez Dziekana, po spełnieniu wymaganych ku temu warunków

NEPTUNALIA – święto studentów, podczas którego odbywają się różne imprezy organizowane przez UG 

OTRZĘSINY – impreza organizowana dla studentów pierwszego roku z okazji ich przyjęcia w progi uczelni

 

8. DODATKOWE INFORMACJE DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW UG:

http://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/niezbednik_studenta_1_roku

9. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA DLA STUDENTÓW

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego będzie kształcił poszukiwanych na rynku pracy specjalistów analizy danych »
Data publikacji: Poniedziałek, 07 sierpnia 2017 roku

20 czerwca 2017 r. ruszyła rekrutacja na studia na Uniwersytecie Gdańskim. Oferta uczelni na rok akademicki 2017/18 to w sumie 74 kierunki studiów i 223 specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, w tym pięć nowych kierunków i jedna nowa specjalność, na którą jest bezpośrednio prowadzona rekrutacja. W ofercie Wydziału Zarządzania pojawiła się również nowa specjalność Analiza danych – Big Data, którą będzie można wybrać po dostaniu się na studia II stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria (oferta dotyczy zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych). Specjalność przygotowuje do pracy w charakterze analityka danych.

Specjalność Analiza danych – Big Data to studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia prowadzone na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Informatyka i Ekonometria. Studia są prowadzone przez doświadczoną kadrę naukowców zajmujących się praktyką i teorią analizy danych.

Analiza Danych – Big Data to kolejna na Uniwersytecie Gdańskim specjalność, wpisująca się interdyscyplinarne kształcenie. Łączy w sobie wiedzę i umiejętności:

 • informatyczne – w zakresie umiejętności konstruowania i posługiwania się bazami danych, sieci komputerowych, inżynierii oprogramowania i systemów informacyjnych w zarządzaniu
 • analityczne – w zakresie wiedzy i umiejętności przygotowania i prowadzenia badań ilościowych, analizy danych z wykorzystaniem narzędziami matematyki, statystyki, sztucznej inteligencji, Data Mining w tym: Text i Web Mining, posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem do analizy i wizualizacji danych. 

Analiza danych – Big Data to specjalność studiów przygotowująca do ambitnej i ciekawej pracy w działach analiz wszystkich tych podmiotów, których funkcjonowanie zależy od głębokiej znajomości rynku, jego bieżących i przyszłych trendów, a także postaw i preferencji uczestników rynku. Rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu zaawansowanych operacji analizy danych zgłaszają banki, zakłady ubezpieczeniowe i inne instytucje finansowe, a także przedsiębiorstwa funkcjonujące na globalnym i silnie konkurencyjnym rynku. Analityk danych jest postrzegany jako zawód teraźniejszości i przyszłości. Absolwenci specjalności Analiza danych – Big Data będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w zakładach ubezpieczeniowych, przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych, przedsiębiorstwach z branży IT, firmach doradczych i konsultingowych czy przedsiębiorstwach związanych z e-commerce.

Celem kształcenia na tej specjalności jest dzielenie się ze studentami praktyczną i użyteczną wiedzą o zastosowaniu metod ilościowych, a także umiejętnościami obsługi programów komputerowych wspomagających procesy podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie w warunkach szybko rosnących zasobów informacji. Studenci specjalności poznają w szczególności wszystkie etapy procesu wnioskowania, począwszy od sformułowania problemu, przez identyfikację jego kluczowych cech, konstrukcję próby badawczej, identyfikację źródeł dodatkowej informacji o populacji, przez techniki realizacji badań, analizę źródeł i wielkości błędów, do formalnych modeli wnioskowania statystycznego, analizy wielowymiarowej, kończąc na prezentacji i wizualizacji uzyskanych wniosków. W procesie tym studenci zapoznają się z metodami analizy danych typowymi dla podejścia big data, takimi jak: metody sztucznej inteligencji, analiza wielowymiarowa, analiza sieci społecznościowych, analiza text mining. Studenci poznają także najważniejsze systemy komputerowe wspierające analizę big data, w tym język SQL, NoSQL, R, Python, NodeXL, Pajek, RapidMiner, Apache Hadoop, Statistica, IBM SPSS. Na każdym semestrze student ma możliwość uzupełniania swojej wiedzy i umiejętności zgodnie z własnymi preferencjami i planowaną ścieżką zawodową, dzięki bogatej ofercie wykładów do wyboru.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności Analiza danych – Big Data:

 • Big Data
 • Metody sztucznej inteligencji
 • Analiza sieci społecznościowych
 • Text mining
 • Analiza wielowymiarowa
 • Analiza wielowymiarowa cech jakościowych
 • Techniki imputacji danych
 • Zaawansowane metody wizualizacji i raportowania danych
 • Prognozowanie i symulacje
 • Programowanie obliczeń
 • Język SQL
 • Hurtowanie danych
 • Inżynieria oprogramowania
 • Sieci komputerowe
 • Statystyczna analiza decyzji
 • Techniki badań sondażowych
 • Analiza statystyczna w badaniach rynku
 • Modele parametryczne
 • Analiza historii zdarzeń
 • Metody aktuarialne.

Rekrutacja na kierunek Informatyka i ekonometria, w ramach którego można wybrać specjalność Analiza danych – Big Data jest prowadzona na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia. Specjalność Analiza danych – Big Data jest jedną z trzech specjalności na kierunku Informatyka i ekonometria. Pozostałe dwie specjalności to Analityka gospodarcza oraz Aplikacje informatyczne w biznesie, na którą jest oddzielna, bezpośrednia rekrutacja.

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Gdańskiego na rok 2017/2018 znajduje się na stronie: http://ug.edu.pl/media/aktualnosci/67205/rekrutacja_na_uniwersytet_gdanski_-_rok_akademicki_20172018

Opracowanie: Biuro Rzecznika Prasowego UG

Aplikacje Informatyczne w Biznesie - trwa rekrutacja na studia magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym »
Data publikacji: Poniedziałek, 07 sierpnia 2017 roku

Specjalność: Aplikacje Informatyczne w Biznesie

Studia: II stopnia

Kierunek: Informatyka i ekonometria

Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Strona internetowa: http://aib.ug.edu.pl

 

Sylwetka absolwenta »

1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych opartych o systemy ERP i CRM w wielu sektorach,
 • programowania baz danych, hurtowni danych, Business Intelligence oraz Business Analytics,
 • tworzenia aplikacji z wykorzystaniem współczesnych technologii i platform informatycznych Big Data, wirtualizacji i innych,
 • funkcjonowania oraz architektury systemów informatycznych zarządzania,
 • projektowania i analizy systemów informatycznych w biznesie,
 • tworzenie serwisów społecznościowych i zarządzania nimi oraz analityki biznesowej związanej z tymi serwisami,
 • zagadnień biznesowych, użytecznych w aplikacjach informatycznych,
 • inżynierii wymagań,
 • Internetu Rzeczy (Internet of Things),
 • rozwój umiejętności i zdolności dla rozwoju kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości, poprzez tematyczne warsztaty i współpracę z parkami naukowo-technologicznymi i inkubatorami.

2. Absolwent posiada następujące umiejętności:

 • tworzenie aplikacji informatycznych w oparciu o system ERP w wielu sektorach biznesu i administracji, jak: gospodarka cyfrowa, przemysł, bankowość, finanse, ubezpieczenia, handel i usługi, transport i spedycja, rolnictwo, inwestycje i nieruchomości, turystyka i hotelarstwo, administracja publiczna, zdrowie, nauka i edukacja, kultura i rozrywka, rekreacja i sport, zarządzanie firmami i instytucjami,
 • modelowanie procesów biznesowych,
 • analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania, w językach UML oraz BPMN,
 • projektowanie oraz administrowanie bazami danych, programowanie aplikacji bazodanowych, programowanie aplikacji Big Data w środowisku Apache Spark/Hadoop,
 • wizualizacji danych z wykorzystaniem kokpitów menedżerskich,
 • budowy i użytkowania systemów w technologii Cloud Computing,
 • określanie bezpieczeństwa tworzonych i użytkowanych aplikacji poprzez analizę ryzyka oraz audyt systemów informatycznych,
 • zarządzanie projektami i współpraca w SCRUMowych zespołach informatycznych,
 • doskonalenie i utrwalanie profesjonalnych umiejętności informatycznych, doświadczenia zawodowego i współpracy w zespołach IT poprzez praktyki zawodowe w firmach branży informatycznej w trakcie ostatniego roku studiów dualnych.

3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:

 • Projektant/analityk/konsultant systemów ERP,  CRM oraz CKM,
 • Programista SQL/T-SQL, procesów ETL w hurtowniach danych, systemów Business Intelligence oraz Big Data,
 • Administrator, projektant i programista nowoczesnych systemów w technologii Cloud Computing oraz Big Data,
 • Kierownik w informatycznych zespołach projektowych z wykorzystaniem Agile, SCRUM, RUP/UML.

4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

 • krajowe i międzynarodowe firmy informatyczne,
 • działy informatyki firm i korporacji ,
 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa w każdym sektorze działalności biznesowej,
 • instytucje administracji państwowej i samorządowej,
 • instytucje finansowe i ubezpieczeniowe,
 • portale, serwisy internetowe,
 • we własnych startupach, wspomaganych przez pomorskie parki naukowo-technologiczne i inkubatory.

 

Informacje o specjalności >>

Atuty specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie (AiB):

 • przygotowanie studentów do poszukiwanych na rynku pracy zawodów informatycznych, przede wszystkim: analityka/projektanta/konsultanta systemów ERP, CRM oraz CKM, programisty baz danych, hurtowni danych, systemów Business Intelligence oraz Big Data,
 • studia realizowane są w bliskiej współpracy z pomorskimi firmami informatycznymi: program studiów i zasady współpracy edukacja akademicka – biznes, ustalane są na posiedzeniach utworzonego dla AiB – Panelu Partnerów Biznesowych a pracownicy firm Panelu o długim stażu zawodowym, prowadzą również zajęcia dydaktyczne,
 • ostatni semestr studiów magisterskich AiB studenci odbywają w trybie dualnym tj. 2 dni zajęć akademickich oraz 3 dni praktyki tygodniowo w pomorskich firmach IT; praktyki te mają prowadzić do włączenia studentów w bieżące projekty a w wyniku powodować uzyskanie przez praktykanta pracy w danej firmie,
 • w nowoczesnym programie studiów dominują przedmioty informatyczne z zakresu aktualnych, światowych rozwiązań i technologii informatycznych we współpracy z inicjatywami akademickimi światowych potentatów sektora IT, jak Microsoft oraz Cisco,
 • program studiów jest wzbogacony o przedmioty biznesowe i transferowalne, jak praca zespołowa, negocjacje, komunikacja w biznesie czy autoprezentacja,
 • możliwość zdobycia w trakcie studiów certyfikatów znanych firm i instytucji IT,
 • prowadzenie warsztatów przedsiębiorczości i innowacyjności w parkach naukowo-technologicznych oraz inkubatorach przedsiębiorczości, co owocuje zakładaniem innowacyjnych start-upów przez studentów AiB,
 • jakość i wysoki poziom merytoryczny studiów AiB zostały potwierdzone na arenie krajowej i międzynarodowej przez znaczące sukcesy studentów i zespołów studenckich dwu Kół Naukowych przy AiB: Expert oraz Lider w konkursach MS Imagine Cup oraz Association for Information Systems.

 

Studenci tych studiów osiągnęli już znaczące sukcesy w światowych studenckich konkursach informatycznych, spośród których należy wymienić:

 • corocznie nagrody i wyróżnienia w konkursie Microsoft Imagine Cup,
 • corocznie nagrody w międzynarodowym konkursie AIS (Association for Information Systems) Students Chapter Competition,
 • stworzenie i działalność koła o zasięgu międzynarodowym AIS Students Chapter of University of Gdansk.

Atmosferę współpracy i twórczej inspiracji stwarzają na specjalności AiB dwa studenckie koła naukowe: e-xpert i L!der, które zajęły 1 i 3 miejsce w konkursie kilkunastu kół naukowych Wydziałów Ekonomicznego i Zarządzania na uroczystym Zjeździe 70-lecia Absolwentów Sopockiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych w czerwcu 2016 r.

Stworzenie solidnych podstaw do zatrudnienia absolwentów AiB było jednym z podstawowych wyzwań powołania specjalności AiB. Studia uwzględniają ten aspekt poprzez fundamentalne cechy AiB.

Studenci AiB podejmują pracę nie tylko w istniejących firmach ale swe umiejętności i kreatywne pomysły realizują we własnych innowacyjnych start-upach.. Wszystkie prognozy światowe i europejskie dotyczące kadr, wskazują na rosnące zapotrzebowanie na absolwentów inteligentnych specjalizacji informatycznych.

W II edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” - specjalność „Aplikacje Informatyczne w Biznesie (AiB)” , na kierunku Informatyka i Ekonometria na WZ UG (studia II stopnia) - uzyskała Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”. Poszczególne, konkursowe programy studiów oceniało niezależne od siebie 3 ekspertów – członków komisji: eksperci reprezentujący środowisko akademickie, środowisko gospodarcze oraz reprezentujący organy statutowe Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, organizatora Konkursu.  W programie „Studia z Przyszłością” Certyfikaty uzyskują kierunki i specjalności wyróżniające się na rynku potencjałem innowacyjnym i modelem dydaktycznym, akceptującym rolę umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. Komisja Ekspertów nagradza kierunki i specjalności znakomicie dostosowane do wyzwań współczesnego rynku pracy i oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni.

 

Strona internetowa specjalności AiB - http://aib.ug.edu.pl

 

PROGRAM STUDIÓW

ROK SEM.

Lp.

Przedmiot

Z/E

Razem

Wykł.

Ćw.

Lab.

Prowadzący

                   
                   
     

SEMESTR I

       

 

                   
   

1

Inwestycje w innowacje

Z

15

15

   

KIiN

                   
   

2

Badania operacyjne

Z

15

15

   

KE

                   
   

3

Aplikacje informatyczne w biznesie

E/Z

30

15

 

15

KIE

                   
   

4

Adaptacyjne zarządzanie projektami w Scrumie

Z

30

15

 

15

KIE

                   
   

5

Modelowanie procesów biznesowych w narzędziu ARIS

E/Z

30

15

 

15

KIE+SAP

                   
   

6

System SAP ERP

E/Z

30

15

 

15

KIE+SAP

I

1

7

Hurtownie danych

E/Z

30

15

 

15

KIE

                   
   

8

Systemy IT w małych przedsiębiorstwach

Z

15

   

15

KIE

               
                   
   

9

Informatyka bankowa

Z

15

15

   

Praktyk

   

10

Współpraca w zespole projektowym

Z

15

 

15

 

Praktyk

               
   

11

Wykład wideokonferencyjny

Z

15

15

   

Uniwersytet w Oksfordzie

   

12

Wykłady do wyboru

Z

15

15

   

WZ

                 
     

RAZEM

 

255

       
               

 

     

 

SEMESTR II

           
   

1

Systemy CRM

E

15

15

   

KIE

               
                   
   

2

ERP w logistyce

Z

15

   

15

KIE+SAP

                   
   

3

Analiza ryzyka w bezpieczeństwie informacji

Z

15

   

15

Praktyk

             
                   
   

4

Modelowanie systemów informatycznych

E/Z

30

15

 

15

KIE

   

5

Inżynieria wymagań

E

15

15

   

KIE

               
                   
   

6

Serwisy społecznościowe w biznesie

Z

15

15

   

Praktyk

               
                   
   

7

Wizualizacja danych

Z

15

   

15

KIE

               
                   

I

2

8

Zarządzanie i optymalizacja procesów biznesowych

Z

15

   

15

KIE

                   
   

9

Telepraca

Z

15

15

   

Praktyk

               
                   
   

10

Wykład wideokonferencyjny

Z

15

15

   

Politechnika w Rydze

   

11

Wykłady do wyboru

Z

15

15

   

WZ

                 
                   
   

12

Seminarium magisterskie

Z

30

     

KIE

                 
   

13

Język angielski

Z

30

 

30

   
               
   

14

Wychowanie fizyczne

Z

10

 

10

   
               
     

RAZEM

 

250

       
     

 

SEMESTR III

       

 

               

 

   

1

Techniki badań sondażowych

E/Z

30

15

15

 

KS

                   
   

2

Ekonomika Przedsięwzięć Informatycznych

Z

15

15

   

KR

                   
   

3

ERP w finansach

Z

15

   

15

KIE+SAP

                   
   

4

Systemy Business Intelligence

Z

15

   

15

KIE

                   
   

5

Customer Knowledge Management

Z

15

   

15

KIE

                   
   

6

Informatyka w administracji

Z

15

15

   

KIE

                   

II

3

7

Internet rzeczy

Z

15

15

   

KIE

                   
   

8

Portale korporacyjne

E

15

15

   

PG

                   
   

9

Rynek pracy IT

Z

15

 

15

 

Praktyk

                   
   

10

Seminarium magisterskie

Z

30

     

KIE

                   
   

11

Wykład wideokonferencyjny

Z

15

15

   

Uniwersytet w Mariborze

                   
   

12

Wykłady do wyboru

Z

15

15

   

WZ

                   
     

RAZEM

 

210

       
               

 

     

 

SEMESTR IV

       

 

   

1

Zarządzanie ryzykiem

E

15

15

   

KF

                   
   

2

Etyka w biznesie

Z

15

15

   

KEP

                   
   

3

Big Data w biznesie

E/Z

30

15

 

15

KIE

                   
   

4

ERP w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Z

15

   

15

KIE+SAP

                   
   

5

Architektura korporacyjna IT

E

15

15

   

Politechnika w Rydze

                   
   

6

Management & Leadership

Z

15

   

15

KIE oraz Uniwersytet w Lubece

                   
   

7

Audyt informatyczny w firmach IT

E

15

15

   

KIE

                   

II

4

8

Technologia Cloud Computing

Z

15

   

15

KIE

                   
   

9

Zarządzanie projektem przy wsparciu systemu ERP

Z

15

   

15

KIE+SAP

               
                   
   

10

Wdrażanie systemów informatycznych

Z

15

15

   

Praktyk

                   
   

11

Tworzenie i rozwój startupów

Z

15

15

   

Praktyk

                   
   

11

Seminarium magisterskie

Z

30

     

KIE

                   
   

12

Wykłady do wyboru

Z

15

15

   

WZ

                   
   

13

Praktyka

Z

     

Firmy sektora IT

                   
     

RAZEM

 

225

       
     

Łącznie

6

940

       

 

Stypendia dla studentów Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia 2017/2018 »
Data publikacji: Czwartek, 07 września 2017 roku

Od 11 lipca 2017 r. do 8 września 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dla studentów, którego organizatorem jest Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia. Celem konkursu jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która umożliwia stypendystom studiowanie w większych miastach, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Organizatorzy przyznają 500 stypendiów w wysokości 5 000 zł każde.

Zgodnie z informacjami organizatorów, o stypendia mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące wymagania:

·         Ukończył dzienną szkołę ponadgimnazjalną (dla młodzieży) i zdał egzamin maturalny w 2016 roku lub 2017 roku,

·         W roku akademickim 2017/2018 został przyjęty na pierwszy rok studiów stacjonarnych i po raz pierwszy podejmuje studia na polskiej uczelni akademickiej. Uczelnia ta musi prowadzić studia II stopnia w trybie stacjonarnym dla wybranego przez kandydata kierunku w chwili składania wniosku,

·         Jest zameldowany na stałe na terenach wiejskich lub w mieście do 30 tys. mieszkańców przynajmniej od 6 miesięcy,

·         Średni miesięczny dochód na jednego członka jego rodziny nie przekroczył w 2016 r. 1 200 zł.,

·         Posiada obywatelstwo polskie,

·         Posiada rachunek bankowy bez przypisanych pełnomocników i jest jego jedynym posiadaczem,

·         Posiada możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej on-line.

Wnioski mogą składać osoby, które zostały przyjęte na dowolny kierunek studiów.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Strona internetowa konkursu na Stypendia dla studentów Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia

Dodatkowe stypendia i nagrody za osiągnięcia za rok akademicki 2016/2017 »
Data publikacji: Poniedziałek, 11 września 2017 roku

STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Termin składania wniosków: do 14 września 2017 r.

Miejsce składania wniosków:
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
Dziekanat ds. socjalnych - pokój 121
Dokumenty należy złożyć w dziekanacie od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00 - 13.00 lub przesłać pocztą.

Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

NAGRODY REKTORA DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Termin składania wniosków: do 24 października 2017 r.

Miejsce składania wniosków:
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
Dziekanat ds. socjalnych - pokój 121
Dokumenty należy złożyć w dziekanacie od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00 - 13.00 lub przesłać pocztą.

Regulamin przyznawania nagród Rektora dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego
Wniosek o przyznanie nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za rok akademicki 2016/2017

 

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

Termin składania wniosków: do 15 października 2017 r.

Miejsce składania wniosków:
kompletną dokumentację prześlij pocztą lub zanieś osobiście przed upływem ustalonego terminu do Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 5, pok. 301
lub Kancelarii Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowisko 17)

Szczegółowe informacje: na portalu Miasta Gdańska

 

STYPENDIA MIASTA SOPOTU

Termin składania wniosków: do 15 października 2017 r.

Miejsce składania wniosków:
Urząd Miasta Sopotu, Wydział Oświaty

Szczegółowe informacje: na stronie Urzędu Miasta Sopotu

 

STYPENDIA MIASTA GDYNI

Termin składania wniosków: do 5 października 2017 r.

Miejsce składania wniosków:
Urząd Miasta Gdyni, Wydział Edukacji

Szczegółowe informacje: na stronie Urzędu Miasta Gdyni
Projekt Wydziału Prawa i Administracji przygotowany wspólnie z Wydziałem Zarządzania dofinansowany przez RPO WP »
Data publikacji: Piątek, 14 lipca 2017 roku

Z przyjemnością informujemy, że projekt Wydziału Prawa i Administracji przygotowany wspólnie z Wydziałem Zarządzania UG pt. "Stań się konkurencyjny z UG - podnosimy kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach" został wybrany do dofinansowania  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 776 mieszkańców województwa pomorskiego, pracowników MŚP, osób w wieku aktywności zawodowej, poprzez realizację studiów podyplomowych oraz szkoleń.

Uczestnicy Projektu, w zależności od potrzeb oraz poziomu wykształcenia, będą mogli wybrać jedną z form wsparcia: studia podyplomowe z zakresu prawa spółek, prawa własności intelektualnej, o tematyce finansowo - podatkowej lub związane z zarządzaniem projektami IT, szkolenia ICT (ECDL, CISCO) bądź kursy językowe.

Okres realizacji projektu: czerwiec 2017 r.– luty 2020 r.

Całkowita wartość projektu: 1 918 136,11 zł

W dniu 29 czerwca 2017r. rozpoczął się proces rekrutacji na pierwsze edycje studiów podyplomowych i szkoleń. Uczestnikami projektu mogą być osoby zatrudnione w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach, przedsiębiorstwach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych  mieszkające lub pracujące na terenie województwa pomorskiego. Uruchomienie pierwszych studiów i szkoleń, zależnie od rodzaju, zaplanowano na początek roku akademickiego 2017/18.

Zespół projektu:
Kierownik projektu: dr hab. Joanna Kruczalak Jankowska, prof. UG
Koordynator / Główny wykonawca studiów podyplomowych „Zarządzanie projektami UG” oraz szkoleń ECDL i szkoleń CISCO -  prof. dr hab. Stanisław Wrycza
Koordynator / Główny wykonawca studiów podyplomowych „Prawo własności  intelektualnej i prawa nowych technologii” – dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG - więcej informacji
Koordynator/  Główny wykonawca studiów podyplomowych „Prawo spółek” – dr Bartłomiej Gliniecki - więcej informacji
Koordynator/ Główny wykonawca studiów podyplomowych „Finanse w MŚP” – dr Przemysław Panfil
Koordynator projektu ds. realizacji – mgr inż. Jolanta Mrozek – kontakt: jolanta.mrozek@prawo.ug.edu.pl, +48 58 523 29 34

Oferowane formy wsparcia:

Studia podyplomowe:

Osoby zainteresowane studiami podyplomowymi zapraszamy do kandydowania poprzez system informatyczny – link: www.podyplomowi.irk.ug.edu.pl do 15.09.2017.
Dalsza procedura rekrutacji – zgodnie z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie.

Szkolenia:

Osoby zainteresowane szkoleniami prosimy o składanie dokumentów rekrutacyjnych osobiście lub pocztą (podpisane oryginały) w Biurze Projektu, pok. 2081 do 30.09.2017.
Deklaracja zgłoszeniowa: plik PDF / plik WORD
Oświadczenie: plik PDF

Nagroda III stopnia za pracę magisterską dla studenta WZR, przyznana przez Zarząd Główny i Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce »
Data publikacji: Środa, 02 sierpnia 2017 roku

Miło nam poinformować, że Zarząd Główny wraz z Radą Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przyznał nagrodę III stopnia panu mgr Maciejowi Pająkowskiemu za pracę magisterską pt. ,,Metody wyceny aktywów w kontekście atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstwa". Promotorem pracy jest pani prof. dr hab. Teresa Martyniuk.

Ogłoszenie polsko-austriackiego konkursu wymiany osobowej naukowców (edycja 2018-2020) »
Data publikacji: Piątek, 14 lipca 2017 roku

Do 30 września 2017 r. trwa nabór tematów badawczych w ramach dwustronnej wymiany osobowej z Austrią w latach 2018-2020. Nabór w Polsce prowadzony jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Austriackie podmioty mogą składać wnioski do Federalnego Ministerstwa Nauki, Badań Naukowych i Gospodarki w Austrii.

Zgodnie z informacjami MNiSW, zgłaszane projekty mogą trwać od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2020 r.

Priorytetowo będą traktowane projekty, które spełniają następujące warunki:

·         znaczenie naukowe przedłożonego projektu badawczego;

·         adekwatność przedstawionej metodyki prowadzenia badań;

·         kwalifikacje wnioskodawców i polskiego zespołu naukowego;wartość dodana projektu wynikającą ze współpracy dwustronnej (np. efekt synergii);

·         udział kobiet w projekcie (b. ważne wymaganie w austriackiej części projektu);

·         udział młodych pracowników nauki w wieku do 35 lat;

·         możliwości dalszej współpracy międzynarodowej (np. w ramach Horyzontu 2020).

Szczegółowe informacje o naborze wniosków można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.

Stypendia i granty Fundacji Kościuszkowskiej »
Data publikacji: Poniedziałek, 10 lipca 2017 roku

Od 3 lipca 2017 r. do 15 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów organizowanych przez Fundację Kościuszkowską. Ze środków Fundacji można uzyskać środki na stypendia i granty badawcze na studia, badania oraz staże dydaktyczne w uniwersytetach i innych instytucjach kształcenia wyższego w USA.

Fundacja Kościuszkowska przyznaje środki na wyjazdy badawcze, staże naukowe, prowadzenie wykładów oraz granty badawcze.

We wszystkich konkursach staż może trwać od 3 do 5 miesięcy. W zależności od czasu trwania stażu, przyznawane są stypendia w wysokości od 7 650 $ do 25 500 $. Ze stypendium pokrywane mogą być koszty podróży, dodatek mieszkaniowy, ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe, a także, w uzasadnionych przypadkach, podróże krajowe.

Więcej informacji: https://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/

Marie Skłodowska-Curie European Fellowships - nabór wniosków w ramach konkursu »
Data publikacji: Czwartek, 07 września 2017 roku

Do 14 września 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Individual Fellowships, który organizowany jest w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie. Celem konkursu jest umożliwienie indywidualnym naukowcom zdobywania nowej wiedzy i pracy nad projektami w dowolnym miejscu Europy i świata w wybranej jednostce. Przyznane granty mają także rozwijać innowacyjność i kreatywność naukowców.

Zgodnie z regulaminem konkursu, naukowiec w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją przygotowuje projekt badawczo-szkoleniowy. Czas trwania pobytu badawczo-szkoleniowego może wynosić od 12 do 36 miesięcy. W ramach Individual Fellowships wyróżnia się dwa typy grantów:

·         European Fellowships - w ramach grantu możliwe jest prowadzenie przez indywidualnego naukowca badań przez okres od 12 do 24 miesięcy. Badania prowadzone są w placówce naukowej lub przedsiębiorstwie z innego kraju europejskiego niż pochodzi naukowiec. 

Więcej informacji na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

·         Global Fellowships - w ramach grantu doświadczeni naukowcy mogą prowadzić badania w tzw. krajach trzecich (każde państwo nie będące członkiem i nie stowarzyszone z UE). Pobyt zagraniczny może trwać od 12 do 24 miesięcy. W ramach grantu istnieje także obowiązkowa faza powrotna do Europy, która musi trwać 12 miesięcy.

Więcej informacji na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

Strona internetowa konkursu Akcje Marii Skłodowskiej-Curie - Individual Fellowships 

Eurosymposium'2017 pod patronatem Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk »
Data publikacji: Piątek, 11 sierpnia 2017 roku

EUROSYMPOSIUM'2017 POD PATRONATEM

KOMITETU INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Komitet Informatyki Polskiej Akademii Nauk przyznał swój patronat EuroSymposium'2017. Komitet przyznaje patronaty uznanym, międzynarodowym konferencjom informatycznym, odbywającym się w Polsce. . EuroSymposium'2017 odbywa się w związku z Jubileuszem 50-lecia gdańskiej  informatyki ekonomicznej. Jubileuszowa formuła wyrażona jest w 24 językach -  http://eurosymposium.eu/

Na tegoroczne Eurosymposium zgłoszono 44 referaty z 15 krajów. Program Committe i wydawca materiałów - Springer, przyjęło trudny próg akceptacji - ok. 22 % i na to jednodniowe spotkanie naukowe  ostatecznie, w wyniku procesu recenzowania,  zaakceptowano 10 referatów. Keynote Speech pt. "The Bayeux tapestry of Information Systems" wygłoszą  uznane międzynarodowe autorytety w dziedzinie informatyki ekonomicznej  - Prof Frank Land i Prof. Chrisanthi Avgerou z London School of Economics.

                                                

Więcej informacji na stronie: http://wzr.pl/kie/index.php?str=301&info=1302

Sonata 13, Sonata Bis 7, Harmonia 9, Maestro 9 - nabór wniosków »
Data publikacji: Czwartek, 10 sierpnia 2017 roku

Do 15 września 2017 r. można składać wnioski w ramach konkursów Sonata 13, Sonata Bis 7, Harmonia 9 oraz Maestro 9, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu http://www.osf.opi.org.pl. Poniżej krótki opis każdego z konkursów. Ich łączny budżet wynosi 270 mln zł.


Nowością w ogłoszonych konkursach jest rozmowa kwalifikacyjna z kierownikami projektów SONATA, SONATA BIS i MAESTRO. Może ona być przeprowadzona w języku angielskim, co umożliwi aplikowanie o te granty cudzoziemcom, których tak brakuje w wielu polskich jednostkach badawczych. Wprowadzamy także zasadę, że Zespół Ekspertów w naszym najbardziej prestiżowym konkursie MAESTRO będzie się składał w całości z naukowców spoza Polski, co, mamy nadzieję, dodatkowo podniesie jego poziom - informuje prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

SONATA 13 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. Przez osobę rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora należy rozumieć osobę, która stopień doktora zdobyła w terminie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2015 r. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Poza kierownikiem projektu, wśród osób wchodzących w skład zespołu badawczego, może być zatrudniona jedna osoba posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. Osoba ta nie może być jednak zatrudniona w jednostce macierzystej kierownika projektu. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). Budżet całego konkursu wynosi 70 mln zł.

Ogłoszenie o otwarciu konkursu Sonata na stronie internetowej NCN


SONATA BIS 7 - Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Liczy się rok kalendarzowy, a nie konkretny dzień. 

Zgłaszany projekt może trwać 36, 48 lub 60 miesięcy. Całkowity budżet obecnej edycji konkursu Sonata Bis wynosi 120 mln zł.

Ogłoszenie o otwarciu konkursu Sonata Bis na stronie NCN

 

HARMONIA 9 - Konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej. Zgodnie z wymaganiami konkursu, kierownik projektu musi realizować go w polskiej instytucji naukowej oraz zaangażować w wykonanie projektu naukowca z zagranicznej instytucji naukowej. W ramach grantu Harmonia można także finansować badania:

·         w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej;

·         w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej;

·         przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Wysokość finansowania na cały czas realizacji projektu nie może przekroczyć:

·         500 000 zł dla projektów trwających 12 miesięcy;

·         1 000 000 zł dla projektów trwających 24 miesiące;

·         1 500 000 zł dla projektów trwających 36 miesięcy.

Całkowity budżet obecnej edycji konkursu Harmonia wynosi 40 mln zł.

Ogłoszenie o otwarciu konkursu Harmonia na stronie NCN

 

MAESTRO 9 - Konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Kluczową rolę w konkursie Maestro odgrywa dotychczasowy dorobek naukowy kierownika zgłaszanego projektu.

Zgłaszany projekt może trwać 36, 48 lub 60 miesięcy. Całkowity budżet obecnej edycji konkursu Maestro wynosi 40 mln zł.

Ogłoszenie o otwarciu konkursu Maestro na stronie NCN

O Big Data nie tylko dla analityków - Prodziekan prof. UG dr hab. Krzysztof Najman w Radiu MORS »
Data publikacji: Wtorek, 11 lipca 2017 roku

                        

Audycja w Radiu MORS

Czy wiecie, że w ciągu 1 minuty na świecie wysyła się ponad 150.000.000 wiadomości email, wysyła się 21.000.000 wiadomości SMS, wyszukuje się 2.500.000 haseł w wyszukiwarkach. Na samym Facebooku w tym czasie pojawia się ponad 3.000.000 lajków, a na You Tube wgrywa się 300 godzin nowych materiałów filmowych. Są to terabajty informacji, które dobrze przeanalizowane mogą być bezcenne dla biznesu. Ale jak analizować i interpretować tak duży nieustanny napływ danych?

Na te pytanie odpowiedź można zdobyć studiując nową specjalność Wydziału Zarządzania – Analiza Danych - Big Data. O specjalności tej rozmawiamy w Radiu MORS z prof. UG, dr hab. Krzysztofem Najmanem, prodziekanem ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych Wydziału Zarządzania. Nasz rozmówca przytacza w artykule na temat zawodu analityka danych opinię Billa Gatesa - założyciela firmy Microsoft. W odpowiedzi na pytanie z jakimi zawodami warto się związać dziś, aby w przyszłości mieć interesującą pracę, wskazał on trzy kierunki, które jego zdaniem będą miały największy wpływ na nasz świat w przyszłości. Są to sztuczna inteligencja, energia i nauki biologiczne.

W dyskusji, która rozpoczęła się po tym wpisie na Twitterze wypowiedziało się także wiele innych osób ze świata biznesu. Zacytowano między innymi wypowiedź Andyego Grove’a – założyciela firmy Intel: „Ludzie zawsze pytają co ich dzieci powinny studiować. Odpowiadam: jeżeli uczą się o biologii i o komputerach, to będzie OK”.

Nasz rozmówca zwraca też uwagę na etyczny aspekt rozwoju rozwoju technologii pozyskujących dane i zagrożeń jakie niosą one dla naszej wolności i ochrony prywatności. Zachęcamy więc do wysłuchania wywiadu nie tylko osoby zainteresowane studiowaniem na nowej specjalności, ale wszystkich, którzy korzystają z Internetu. (Ktoś nie korzysta?)

Audycja UG Przedstawia będzie emitowana w piątek o godzinie 10.00 i w sobotę o godzinie 12.00. w tym i przyszłym tygodniu. Później będzie dostępna tak jak wszystkie nasze audycje w formie podcastu na naszej stronie internetowej.

Więcej o specjalności Analiza Danych – Big Data na stronie Wydziału Zarządzania - http://wzr.ug.edu.pl/wydzial/index.php?str=414&st=2&spec=68

Maciej Goniszewski

Radio MORS

"Skomplikowane i proste" - XIII edycja konkursu na artykuł popularnonaukowy »
Data publikacji: Piątek, 07 lipca 2017 roku

Do 11 września 2017 r. można składać wnioski w ramach XIII edycji konkursu "Skomplikowane i proste. Młodzi naukowcy o swoich badaniach", którego organizatorem jest miesięcznik "Forum Akademickie". Konkurs adresowany jest do pracowników naukowych uczelni i instytutów badawczych oraz doktorantów, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Pula nagród finansowych dla autorów najlepszych prac wynosi 19 500 zł.

Zgłaszane artykuły powinny popularyzować w przystępny sposób własne badania naukowe uczestników konkursu lub badania, w których brali oni udział. Na konkurs przyjmowane są teksty w języku polskim o objętości 10-12 tys. znaków (ze spacjami) w trzech egzemplarzach opatrzonych hasłem (wyraz, dwa wyrazy lub kombinacja liter i cyfr).

Dla osób, które zajmą trzy pierwsze miejsca, przewidziano nagrody finansowe, rzeczowe oraz pokrycie kosztów udziału w kursach doszkalających. W ramach konkursu przyznane będą także cztery wyróżnienia.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Strona internetowa konkursu Skomplikowane i proste

ERC Advanced Grants 2017 - nabór wniosków »
Data publikacji: Czwartek, 06 lipca 2017 roku

Do 31 sierpnia 2017 r. można składać wnioski w ramach konkursu ERC Advanced Grants. Konkurs adresowany jest do przedstawicieli dowolnej dziedziny nauki, techniki i edukacji. Wnioski mogą składać osoby o dowolnej narodowości oraz dowolnym wieku. Kluczowym kryterium przy ocenie złożonych wniosków jest doskonałość naukowa wnioskodawcy. Maksymalna kwota finansowania projektu wynosi 2,5 mln euro. Budżet konkursu wynosi 567 mln euro.

Zgodnie z regulaminem konkursu, zgłaszany projekt może trwać do 5 lat. European Reseach Council precyzuje, jakie warunki powinien spełniać naukowiec składający wniosek w ramach ERC Advanced Grants:

Kandydaci ubiegających się o granty „ERC Advanced Grant”, zwani głównymi badaczami, powinni być aktywnymi naukowcami, którzy mogą pochwalić się istotnymi osiągnięcia naukowymi zdobytymi w przeciągu ostatnich 10 lat kariery.
Główni badacze powinni być naukowcami prowadzącymi własne badania, wykazującymi się wyjątkową oryginalnością i istotnym dorobkiem naukowym. Wymogi akademickie nie są brane pod uwagę w trakcie selekcji kandydatów.

Instytucja naukowa, w której będzie realizowany projekt, powinna znajdować się w kraju członkowskim Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Wnioski składa się za pośrednictwem Participant Portal. Szczegółowe wymagania konkursów organizowanych przez European Research Council można znaleźć w dokumencie ERC Work Programme 2017.

Ogłoszenie o konkursie ERC Advanced Grants na stronie Participant Portal

XXI Edycja Programu Stypendialnego DBU »
Data publikacji: Wtorek, 04 lipca 2017 roku

Od 16 czerwca do 16 września 2017 r. można składać wnioski w ramach  XXI edycji Programu Stypendialnego DBU. Konkurs adresowany jest do studentów ostatniego roku studiów oraz absolwentów kierunków związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska. Program stypendialny umożliwia odbycie  stażu w Niemczech. Staż może trwać od 6 do 12 miesięcy. Wysokość stypendium wynosi 1 250 euro miesięcznie.

Zgodnie z regulaminem konkursu wnioski mogą składać osoby, które spełniają następujące warunki:

·         bycie absolwentem polskiej uczelni lub studentem ostatniego roku studiów, który uzyska stopień magistra do końca stycznia 2018 r. (wnioski mogą składać doktoranci);

·         bycie absolwentem kierunku studiów związanego z szeroko rozumianą ochroną środowiska (kierunki studiów zawierające w swoim programie tematykę ochrony i zarządzania środowiskiem, ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej itp.);

·         dyplom ukończenia studiów uzyskany nie wcześniej niż w ciągu ostatnich trzech lat;

·         wiek do 31. roku życia;

·         stały pobyt w Polsce.

Wnioski można składać za pośrednictwem strony internetowej www.dbu.de/2584.html.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej partnera programu w Polsce - Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska.

Aplikacje Informatyczne w Biznesie - specjalność na kierunku Informatyka i Ekonometria »
Data publikacji: Piątek, 14 lipca 2017 roku

                  

STUDIA „ APLIKACJE INFORMATYCZNE W BIZNESIE”

LAUREATEM OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU I PROGRAMU AKREDATYCYJNEGO

„STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ”

 

STUDIA LICENCJACKIE O UKIERUNKOWANIU PRAKTYCZNYM:

Solidnie przygotowują do wykonywania zawodów: programisty i programisty aplikacji mobilnych.

Program: http://aib.ug.edu.pl/informatyka/wp-content/uploads/2016/03/Program.pdf

- Kadra: Pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Informatyki Ekonomicznej UG, praktycy, programiści i trenerzy firm consultingowych, wykładowcy zagraniczni.

- Na ostatnim roku - studia dualne: w każdym tygodniu roku akademickiego dwa dni zajęć na uczelni i trzy dni praktyki w firmie IT.

- Studenckie koła naukowe: znakomite sukcesy kół: E-xpert i Lider w międzynarodowych studenckich konkursach informatycznych, MS Imagine Cup oraz AIS Student Chapter Competition

- Współpraca z Panelem Partnerów Biznesowych przy specjalności AiB, złożonym z kilkudziesięciu pomorskich i międzynarodowych firm sektora  IT, w których odbywają się praktyki studenckie.

 

 

STUDIA MAGISTERSKIE O UKIERUNKOWANIU OGÓLNOAKADEMICKIM:

 

Solidnie przygotowują do wykonywania zawodów: Analityk,  projektant i konsultant systemów klasy ERP, architekt, analityk i projektant systemów informatycznych i baz danych, menedżer zespołów i firm IT

 Program: http://aib.ug.edu.pl/informatyka/wp-content/uploads/2016/07/AiB_MSUv2.pdf

- Kadra: Pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Informatyki Ekonomicznej UG, praktycy, programiści i trenerzy firm consultingowych, wykładowcy zagraniczni.

- Na ostatnim semestrze studia dualne: w każdym tygodniu roku akademickiego dwa dni zajęć na uczelni i trzy dni praktyki w firmie IT.

- Studenckie koła naukowe: znakomite sukcesy kół: E-xpert i Lider w międzynarodowych studenckich konkursach informatycznych, MS Imagine Cup oraz AIS Student Chapter Competition

- Współpraca z Panelem Partnerów Biznesowych przy specjalności AiB, międzynarodowym konsorcjum SAP University Alliances oraz firmą ThyssenKrupp, oddział w Gdańsku.

 

STUDIA „ APLIKACJE INFORMATYCZNE W BIZNESIE”

LAUREATEM OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU I PROGRAMU AKREDATYCYJNEGO

„STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ”

W II edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” - specjalność „Aplikacje Informatyczne w Biznesie (AiB)” , na kierunku Informatyka i Ekonometria na WZ UG (studia II stopnia), prowadzona przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej według autorskiego modelu dydaktycznego prof. Stanisława Wryczy - uzyskała Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”. Poszczególne, konkursowe programy studiów oceniało niezależne od siebie 3 ekspertów – członków komisji: eksperci reprezentujący środowisko akademickie, środowisko gospodarcze oraz reprezentujący organy statutowe Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, organizatora Konkursu. 

W programie „Studia z Przyszłością” Certyfikaty uzyskują kierunki i specjalności wyróżniające się na rynku potencjałem innowacyjnym i modelem dydaktycznym, akceptującym rolę umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. Komisja Ekspertów nagradza kierunki i specjalności znakomicie dostosowane do wyzwań współczesnego rynku pracy i oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni. Wyniki Konkursu ogłoszono oficjalnie podczas uroczystej Gali Finałowej w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów w Warszawie.

Program odbywa się pod patronatem  m. in.  Telewizji Polskiej i  Polskiej Agencji Prasowej oraz pod patronatem honorowym  Fundacji Polskiej Akademii Nauk, Konfederacji Lewiatan, Europejskiego Parlamentu Młodzieży, Fundacji Przedsiębiorczości i Rynku Pracy oraz Fundacji na Rzecz Kultury Akademickiej.

Specjalność Aplikacje Informatyczne w Biznesie uzyskała też Certyfikat Nadzwyczajny i Statuetkę Lider Jakości Kształcenia, które otrzymały nieliczne kierunki studiów i specjalności, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych w Konkursie.

Statuetka Lider Jakości Kształcenia dla specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie

Certyfikaty Studia z Przyszłością oraz Lider Jakości Kształcenia dla specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie

Certyfikat Nadzwyczajny Lider Jakości Kształcenia dla specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie

Certyfikat Studia z Przyszłością dla specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie

Jak powiedziała w swoim wystąpieniu inaugurującym Galę Finałową  Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Pani  Grażyna Kaczmarczyk: „Realizując takie kierunki studiów, mogą  być Państwo dumni, że tworzą akademicką elitę – że reprezentują Państwo jednostki prowadzące obiektywnie najlepsze, najnowocześniejsze studia w Polsce. Studia zasługujące na najwyższe oceny z uwagi na ich innowacyjność, pionierstwo, nieszablonowość oraz – co równie ważne – najwyższą jakość kształcenia”.

Laureaci Konkursu z Certyfikatem i Znakiem Jakości „Studia z Przyszłością”

Prof. Stanisław Wrycza z Certyfikatem Nadzwyczajnym i Statuetką  „Lider Jakości Kształcenia”

 

Specjalność Aplikacje Informatyczne w Biznesie (AiB) została uruchomiona dzięki realizacji i wsparciu finansowemu w ramach Projektu z Funduszy Europejskich. Od roku akademickiego 2016/2017 specjalność ta jest prowadzona na studiach stacjonarnych licencjackich i magisterskich. Studia licencjackie Aplikacje Informatyczne w Biznesie zostały wyróżnione w konkursie Inteligentne Specjalizacje Pomorza.

 

http://drg.pomorskie.eu/documents/102005/129070/broszura/06625c62-965e-40a3-b829-48cb6b866218

 

 

 

 

VII edycja Konkursu Młody Ekonomista »
Data publikacji: Piątek, 07 lipca 2017 roku

Towarzystwo Ekonomistów Polskich ogłasza kolejną, VII edycję Konkursu Młody Ekonomista.

W tym roku uczestnicy w pracach konkursowych zmierzą się z tematem „Znaczenie członkostwa w UE dla polskiej gospodarki”. Zaproszenie do udziału w Konkursie adresowane jest do studentów, którzy nie ukończyli 26 lat.

Kapitule Konkursu przewodniczyć będzie tradycyjnie prof. Leszek Balcerowicz. Osobą odpowiedzialną za organizację prac Kapituły jest prof. Andrzej Kondratowicz. Pozostali członkowie Kapituły to: prof. Elżbieta Adamowicz, prof. Krystyna Bobińska, prof. Henryk Ćwikliński, prof. Urszula Grzelońska, prof. Witold Kwaśnicki, prof. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Paweł Szwarcbach, dr Jerzy Thieme, dr Janusz Rowiński, prof. Andrzej Rzońca, dr Grzegorz Szczodrowski, dr Bohdan Wyżnikiewicz.

Termin składania prac: 1 września - 22 października 2017, godzina 24:00.
Gala finałowa KME 2017 odbędzie się w połowie grudnia br.

Na laureatów Konkursu czekają nagrody pieniężne w wysokości 6, 4 i 3 tys. złotych oraz nagrody rzeczowe i upominki od Partnerów Konkursu.


Regulamin Konkursu oraz pozostałe informacje dostępne na stronie internetowej TEP: http://tep.org.pl/projekty/mlody-ekonomista/

Konkurs Project Master 2017 »
Data publikacji: Piątek, 30 czerwca 2017 roku

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Project Master 2017 wszystkich dyplomantów oraz doktorów, którzy w okresie od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r. obronili swoją pracę dyplomową lub doktorską na jednej z polskich uczelni.  Praca musi dotyczyć dziedziny zarządzania projektami.

Szczegółowe informacje znajda Państwo na stronie konkursu:

http://www.projectmaster.ipma.pl/

Konkurs na projekty badań naukowych lub prac rozwojowych dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich »
Data publikacji: Wtorek, 04 lipca 2017 roku

Informuję, że w trybie konkursowym rozdysponowano większość środków finansowych na zadania służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Pozostały jeszcze środki na sfinansowanie jednego projektu.

W związku z tym ogłaszam drugą turę konkursu dla upoważnionych osób (w wieku do 35 lat) i proszę o składanie (w pokoju 104) propozycji badawczych wg zamieszczonych w regulaminie wzorów do dnia 5 lipca br.

Do pobrania regulamin konkursu

 

Dziekan Wydzału Zarządzania UG
prof. dr hab. Mirosław Szreder

IV Seminarium Naukowe na Wydziale Zarządzania UG »
Data publikacji: Piątek, 30 czerwca 2017 roku

W dniu 12 czerwca 2017 r. odbyło się, w Sali Rady Wydziału Zarządzania UG im. J. Kozubskiego, ostatnie już w tym roku akademickim – IV Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania UG, w którym wzięło udział blisko 50 pracowników naukowych z Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Przedmiotem tego spotkania było omówienie m.in. następujących problemów:

 1. REKOMENDOWANE PRZYSZŁE DZIAŁANIA DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UG, czyli wypadkowa z pomysłów, w jakim kierunku powinniśmy zmierzać, aby być dobrze ocenianymi nie tylko na forum naszego Wydziału, ale także w odniesieniu do inicjatyw podejmowanych na innych wydziałach ekonomicznych i zarządzania w Polsce.
  Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych – dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG wskazał rekomendowane kierunki inicjatyw, wynikające z informacji zdobytych w trakcie procesu oceny parametrycznej Wydziału Zarządzania. Ponadto zreferował kierunki działań, podejmowanych przez pracowników innych jednostek naukowych, które omawiane były podczas Konferencji Dziekanów Wydziałów Ekonomicznych i Zarządzania w kwietniu bieżącego roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 2. CZYŻBY HABILITACJA JUŻ NIE(???)AKTUALNA – dyskusja o rozwoju naukowym pracowników Wydziału Zarządzania UG w świetle zmian ustawy o szkolnictwie wyższym (Ustawa 2.0 – Założenia systemu szkolnictwa wyższego).
 3. MOŻLIWE FORMY KOMERCJALIZACJI WIEDZY PRACOWNIKÓW UG – dyskusja z udziałem:
  • Dra Karola Śledzika – Dyrektora Centrum Transferu Technologii UG,
  • Dra Krzysztofa Szczepaniaka – Członka Zarządu (V-ce Prezesa) TechTransbalt sp. z o.o. – spółki celowej UG, powołanej do komercjalizacji wyników badań naukowych,
  • Dra Sebastiana Susmarskiego – Dyrektora Centrum Analiz i Ekspertyz UG.

Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za tak liczne przybycie oraz aktywny udział w dyskusji. Z uwagi na to, iż Seminaria Naukowe WZR cieszą się również dużym zainteresowaniem Pracowników Wydziału Ekonomicznego, w przyszłym roku akademickim zapowiadamy jeszcze większą integrację współpracy pomiędzy naszymi jednostkami. Wraz z Prodziekanem ds Nauki Wydziału Ekonomicznego UG – p. dr hab. Przemysławem Borkowskim, prof. UG, serdecznie zapraszamy Państwa już dzisiaj do udziału w kolejnych, wspólnych spotkaniach naukowych.

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
Realizacja projektów Fundacji Rozwoju Bombonierka i studentów naszego Wydziału »
Data publikacji: Czwartek, 13 lipca 2017 roku

Miło nam poinformować, że studentki i studenci kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalności Metody Analizy Danych wzięli czynny udział w realizacji projektów Fundacji Rozwoju Bombinierka, takich jak ,,Działaj matematycznie!" czy ,,Podziel się kanapką!".

Nasi studenci: Klaudia Flisikowska, Adrianna Piecuch, Klaudia Kwiecień, Julia Chmielowska, Karolina Lemańska, Monika Miotk, Artur Pobłocki, Mateusz Dohojda, Paweł Mehring, Marcin Rybiński, Michał Bogacz w ramach zajęć prowadzonych przez dr. Arkadiusza Kozłowskiego zdobywali praktyczne doświadczenia w analizie danych, tworzeniu raportów i kwestionariuszy ankiet w ramach realizacji projektów Fundacji.

Ponadto, studentka Agata Majkowska uczestniczyła w projekcie ,,Działaj matematycznie!", biorąc udział w warsztatach z zarządzania projektami i warsztatach gier planszowych oraz współtworzyła prototyp gry matematycznej, stanowiącej pomoc dydaktyczną do nauczania matematyki.

 

 

 

 

Wizyta delegacji Uniwersytetu Gdańskiego w Chinach »
Data publikacji: Środa, 21 czerwca 2017 roku

Od 31 maja do 3 czerwca 2017 roku delegacja Uniwersytetu Gdańskiego odbyła serię oficjalnych spotkań z przedstawicielami chińskich uczelni i innych instytucji wspierających polsko-chińską wymianę akademicką, z którymi UG do tej pory współpracował bądź zamierza współpracę podjąć. Jednym z najważniejszych zadań delegacji było utrzymanie obecnego statusu organizacyjnego i finansowego Instytutu Konfucjusza działającego przy UG (IK UG) wobec zmian strukturalnych tej organizacji na poziomie administracji rządowej Chińskiej Republiki Ludowej.

Skład delegacji UG: 

 • prof. dr hab. Piotr Stepnowski – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UG
 • dr hab. Monika Bąk, prof. ndzw. UG – Dziekan Wydziału Ekonomicznego UG
 • prof. dr hab. Mirosław Szreder – Dziekan Wydziału Zarządzania UG
 • dr hab. Jakub Stelina, prof. ndzw. UG – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG
 • dr hab. Józef. Włodarski, prof. ndzw. UG – Dyrektor Instytutu Konfucjusza przy UG
 • dr Wu Lan, prof. ndzw. UG – kierownik kierunku Sinologia UG, tłumacz delegacji. 

Delegacja złożyła wizyty w: 

 • Uniwersytecie Nauk Politycznych Chińskiej Młodzieży w Pekinie (China Youth University of Political Sciences – CYU)
 • Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych PUJO (Beijing Foreign Studies University)
 • Uniwersytecie Pedagogicznym w Harbinie (Harbin Normal University – HNU)
 • Uniwersytecie Medycyny Chińskiej Shaanxi (Shaanxi University of Chinese Medicine)
 • Międzynarodowym Biurze Promocji Języka Chińskiego (Hanban)
 • Dongfang, największej rządowej agencji rekrutacyjnej będącej częścią Chińskiej Rządowej Rady Stypendialnej
 • EIC Education, największej w Chinach agencji doradztwa edukacyjnego. 

Podczas spotkań zrealizowano kluczowe cele wizyty:

 • podjęcie wspólnej działalności naukowo-badawczej z partnerami chińskimi 
 • zorganizowanie nowych form organizacyjnych kształcenia pomiędzy UG a uczelniami chińskimi 
 • podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji UG a Wydziałem Prawa CYU w zakresie organizowania wspólnych szkół letnich, Szkoły Prawa Chińskiego UG oraz wymiany profesorów wizytujących 
 • zainteresowanie strony chińskiej koncepcją powołania centrum konsultingowego przy IK UG w związku z projektem „Jednego Pasa i Jednego Szlaku” (One Belt, One Road – OBOR
 • nawiązanie współpracy z Pekińskim Uniwersytetem Języków Obcych PUJO w zakresie nauk prawnych i ekonomicznych 
 • renegocjacja warunków prowadzenia kierunku polonistyka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Harbinie 
 • podpisanie umowy o współpracy naukowej i w zakresie studiów doktoranckich z Uniwersytetem Medycyny Chińskiej Shaanxi 
 • uzyskanie zgody od Międzynarodowego Biura Promocji Języka Chińskiego na zmianę uniwersytetu partnerskiego IK UG na Uniwersytet Akademii Nauk Społecznych 
 • renegocjacja kontraktu rekrutacyjnego z agencją Dongfang 
 • ustalenie wstępnych warunków współpracy z agencją EIC Education.

Sprawozdanie oraz fotorelacja: http://ug.edu.pl/media/aktualnosci/67030/wizyta_delegacji_uniwersytetu_gdanskiego_w_chinach

IV Seminarium Naukowe WZR UG - ZAPROSZENIE »
Data publikacji: Środa, 14 czerwca 2017 roku

Szanowni Państwo,

chciałbym serdecznie zaprosić Państwa na ostatnie już w tym roku akademickim – IV Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania UG. Odbędzie się ono w dniu 12 czerwca 2017 r. (poniedziałek) w godz. 13:00 – 14:30 w Sali Rady Wydziału Zarządzania UG im. J. Kozubskiego.

Przedmiotem naszego spotkania będą tym razem następujące, bardzo ważne problemy:

 • REKOMENDOWANE PRZYSZŁE DZIAŁANIA DLA KAŻDEGO Z NAS, czyli wypadkowa z pomysłów, w jakim kierunku powinniśmy zmierzać, aby być dobrze ocenianymi nie tylko na forum pracowników WZR, ale także w odniesieniu do inicjatyw podejmowanych na innych wydziałach ekonomicznych i zarządzania w Polsce.

W tym miejscu chciałbym podzielić się z Państwem moimi refleksjami, wynikającymi z wiedzy o naszych osiągnięciach, ale także i lukach w tych osiągnięciach, jaką pozyskałem na drodze zaangażowania się w proces oceny parametrycznej naszego Wydziału. Ponadto w sposób wyprzedzający chciałbym wskazać Państwu kierunki podejmowanych przez pracowników innych jednostek działań. Jest to wypadkowa udziału w Konferencji Dziekanów Wydziałów Ekonomicznych i Zarządzania, która odbyła się w kwietniu bieżącego roku na UMK w Toruniu.

 • CZYŻBY HABILITACJA JUŻ NIE(???)AKTUALNA – dyskusja o rozwoju naukowym pracowników WZR w świetle zmian ustawy o szkolnictwie wyższym (Ustawa 2.0 – Założenia systemu szkolnictwa wyższego). W tej części zaproszone zostaną do dyskusji osoby, które w ostatnich latach uzyskały stopnień naukowy doktora habilitowanego w różnych dyscyplinach z dziedziny nauk ekonomicznych.
   
 • MOŻLIWE FORMY KOMERCJALIZACJI WIEDZY PRACOWNIKÓW UG – dyskusja z udziałem:
  • Dra Karola Śledzika – Dyrektor Centrum Transferu Technologii UG,
  • Dra Krzysztofa Szczepaniaka – Członka Zarządu (V-ce Prezesa) TechTransbalt sp. z o.o. – spółki celowej UG, powołanej do komercjalizacji wyników badań naukowych,
  • Dra Sebastiana Susmarskiego – Dyrektora Centrum Analiz i Ekspertyz UG.

Serdecznie zachęcam również do udziału w Seminarium osoby z innych uczelni, w szczególności tych z Państwa, którzy są w trakcie przygotowywania się do składania wniosków habilitacyjnych.

Obecność na Seminarium wymaga mailowego potwierdzenia: pawel.antonowicz@ug.edu.pl 

O uczestnictwie w Seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Serdecznie zapraszam.

Z wyrazami szacunku
 
dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych


 

 

 

Zajęcia terenowe w ramach przedmiotu Podstawy zarządzania nieruchomościami »
Data publikacji: Poniedziałek, 19 czerwca 2017 roku

Miło jest nam poinformować, że studenci specjalności Inwestycje i Nieruchomości UG odbyli kolejne zajęcia terenowe w ramach przedmiotu Podstawy zarządzania nieruchomościami.

W zajęciach udział wzięło 30 studentów. Tym razem odwiedziliśmy biurowiec firmy DNV GL Poland Sp. z o. o. w Gdyni. Oglądaliśmy powierzchnie biurowe, pomieszczenia techniczne oraz instalacje umieszczone na dachu budynku.

Po obiekcie oprowadzał nas: Pan Paweł Szymczak (Real Estate Manager). Serdecznie dziękujemy. 

Zajęcia ze strony UG prowadziła: dr Małgorzata Rymarzak.

XIV Bałtycki Festiwal Nauki na Wydziale Zarządzania »
Data publikacji: Sobota, 10 czerwca 2017 roku

W dniach 25-26 maja 2017 roku na Wydziale Zarządzania UG odbyła się kolejna edycja XIV Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Pracownicy Wydziału przygotowali imprezy popularnonaukowe, które skierowane były do młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i grup wczesnoszkolnych województwa pomorskiego i okolic.

W czwartek 25.05.2017 odbyły się warsztaty: Czekolada – trudny wybór, skierowane do grup wczesnoszkolnych. W tym roku odwiedziły Wydział dwie grupy dzieci z zerówki przedszkolnej z Gdańska Osowy. Dzieci na podstawie oceny organoleptycznej dokonywały oceny jakości czekolad. Miały również możliwość zwiedzenia budynku WZR i wzięcia udziału w wykładach studenckich. Warsztaty poprowadziła dr inż. Ewa Malinowska, pracownik naukowy Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem.

W piątek 26.05.2017 o godzinie 10.00 rozpoczęły się konkursy z zakresu wiedzy informatycznej i zagadnień poświęconych przedsiębiorczości: Informatyka i Intersieć oraz Przedsiębiorczość bez tajemnic. Konkursy przygotowali: dr hab. Anna Zamojska, prof. UG, dr Joanna Pioch, dr Agnieszka Pobłocka i dr Mariusz Chmielewski. W konkursach wzięła udział młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku, I Liceum Ogólnokształcącego w Malborku, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Gdańsku, Ogólnokształcącego Liceum Programów Indywidualnych w Gdańsku, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku, Liceum Plastycznego w Gdańsku Oliwa, Sopockiej Akademii Tenisowej w Sopocie. O godzinie 10.30 rozpoczęły się dwa wykłady poświęcone zagadnieniom przedsiębiorczości. Dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG, pracownik naukowy Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw, próbował odpowiedzieć na pytanie: Czy nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości? Dr Sylwia Badowska, pracownik naukowy Katedry Marketingu o godzinie 11.15 przeprowadziła wykład: Człowiek przedsiębiorczy – czyli kto? O godzinie 12.00 Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych WZR dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG wręczył laureatom konkursów nagrody rzeczowe.

26.05.2017 w foyer w skrzydle B Wydziału Zarządzania w godzinach 10.00-13.00 odbył się pokaz: Gry bitewne – potyczki młodych generałów, zorganizowany przez twórców i graczy gier typu RPG Wolsung.

Wydziałowy Koordynator BFN na WZR
dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. UG

Międzynarodowy sukces studentów specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie z WZ UG »
Data publikacji: Wtorek, 06 czerwca 2017 roku

Międzynarodowy sukces studentów

specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie z WZ UG

 

System o nazwie Safe Net (SNet) opracowany przez zespół studentów Uniwersytetu Gdańskiego w składzie: Miłosz Waszewski, Sebastian Szymański i Adrian Świszcz, zajął III miejsce w międzynarodowym konkursie informatycznym „Association for Information Systems Student Chapters 2017”, w kategorii „Bright ICT Innovation Contest”. Finał konkursu  odbył się w dniach od 13 do 15 kwietnia 2017 roku, w  Brigham Young University, w stanie Utah, w Stanach Zjednoczonych.

Zaprezentowane w trakcie finałów rozwiązanie SNet przyczynia się do bezpieczniejszego korzystania z Internetu. System SNet jest aktywnym rozszerzeniem dla przeglądarek internetowych, oceniającym bezpieczeństwo odwiedzanych stron internetowych. W trakcie wejścia na witrynę weryfikowane jest zastosowanie protokołu bezpieczeństwa oraz jej rating, zgodnie z tworzoną przez użytkowników rozwiązania bazą danych. Stosowne informacje, zawierające dane o ratingu strony wraz z liczbą osób, które wystawiły jej negatywną i pozytywną ocenę, ze wskazaniem występujących typów zagrożeń (np. fałszywa reklama, malware czy niebezpieczne skrypty), są wyświetlane jako okno typu popup. Pozwala to osobom korzystającym z przeglądarek uzyskać szybko informacje o potencjalnych niebezpieczeństwach wynikających z przeglądania poszczególnych witryn. Opracowany przez studentów plugin zintegrowany z modułem społecznościowym pozyskiwania informacji, pozwala na bieżąco agregować doświadczenia użytkowników. Poprzez dodatek do przeglądarek, szybko i łatwo mogą oni oceniać aktualnie przeglądane witryny, wystawiając im pozytywną lub negatywną opinię wraz z uzasadnieniem.

Twórcy systemu są studentami - członkami Koła Naukowego Systemów Informatycznych E-xpert (www.e-xpert.pl) oraz Association of Information Systems Student Chapter of University of Gdansk (AIS SC UG, ais.ug.edu.pl), których opiekunem jest dr Michał Kuciapski. Koło Naukowe E-xpert funkcjonuje przy Katedrze Informatyki Ekonomicznej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, prowadzącej studia, Aplikacje Informatyczne w Biznesie, wyróżnione ostatnio w ogólnopolskim Konkursie „Studia z Przyszłością” jako Lider Kształcenia.

Wyjazd na finał konkursu był możliwy dzięki wsparciu, otrzymanemu od: PSSE (Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna), GPNT (Gdański Park Naukowo-Technologiczny), Prorektora ds. Studenckich UG, Dziekana Wydziału Zarządzania UG, Prodziekan ds. Studenckich i Współpracy z Zagranicą Wydziału Zarządzania oraz Koła Naukowego E-xpert.

                       

Konkurs Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego rozstrzygnięty »
Data publikacji: Wtorek, 06 czerwca 2017 roku

Decyzją Kolegium Redakcyjnego rozstrzygnięto konkurs na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej wydaną w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego w trzech kategoriach: książka naukowa,  dydaktyczna i przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej.

Przyznano następujące nagrody:

książka naukowa,
I. W epoce żaglowców. Morze od antyku do XVIII wieku, pod. red. Beaty Możejko we współpracy z Ewą Bojaruniec-Król,
II. Systemowe zarządzanie obroną żywności przed terroryzmem, Małgorzata Wiśniewska,
III. Zarządzanie projektami w kształtowaniu elastycznych modeli biznesu operatorów systemu dystrybucyjnego, Bogdan Nogalski, Agnieszka Anna Szpitter, Marek Jabłoński,

książka dydaktyczna, 
I. Ameryka Łacińska. Dzieje i kultura, Michał Z. Dankowski, Nora Orłowska,
II. Ochrona środowiska morskiego. Od teorii do praktyki, Jerzy Bolałek,
III. Introduction to International Trade, Anna Fornalska-Skurczyńska, Marcin Skurczyński (red.),

przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej,
I. Z imaginarium fantastyki. Liryczno-oniryczny model serbskiej prozy postmodernistycznej, Ewa Stawczyk.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbędzie się w październiku podczas inauguracji roku akademickiego 2017/18. 

 

Wyniki konkursów OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12 i POLONEZ 3 »
Data publikacji: Piątek, 26 maja 2017 roku

Narodowe Centrum Nauki po raz dwunasty rozstrzygnęło konkursy OPUS, PRELUDIUM i SONATA, a po raz trzeci – międzynarodowy POLONEZ. Naukowcom prowadzącym badania podstawowe w ramach czterech konkursów przyznano ponad 463 mln zł.

Wśród nich, znalazła się dr Kamila Bielawska z Katedry Finansów i Ryzyka Finansowego Wydziału Zarządzania z projektem pt. ,,Ryzyko emerytalne w świetle prognozowanych zmian zapotrzebowania na towary i usługi konsumpcyjne seniorów w Polsce ".

Koordynatorzy dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN 15 września 2016 r.:

 • OPUS 12 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
 • PRELUDIUM 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora
 • SONATA 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora
 • POLONEZ 3 – na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://ug.edu.pl/media/aktualnosci/66246/wyniki_konkursow_opus_12_preludium_12_sonata_12_i_polonez_3

Zajęcia terenowe w ramach przedmiotu Wycena nieruchomości »
Data publikacji: Piątek, 26 maja 2017 roku

Miło jest nam poinformować, że studenci specjalności Inwestycje i Nieruchomości UG odbyli kolejne zajęcia terenowe w ramach przedmiotu Wycena nieruchomości.

W zajęciach wzięło udział 30 studentów. Tym razem odwiedziliśmy biurowiec C-200 w Gdańsku, który był przedmiotem gruntownej modernizacji dokonanej przez trójmiejskiego dewelopera EURO STYL SA. Oglądaliśmy zarówno pustostany, powierzchnie już użytkowane przez najemców, pomieszczenia techniczne oraz oryginalny schron przeciwatomowy (pozostałość po starych funkcjach obiektu). W budynku jest bardzo wiele ciekawych i nowatorskich rozwiązań. Po obiekcie oprowadzali nas: Pan Michał Świtaj (Kierownik Projektu, EURO STYL), Pani Monika Góralczyk (Kierownik Projektu w Dziale Komercjalizacji, EURO STYL), Pani Ewa Łyczywek (Zarządca Nieruchomości, CoIliers International), Pan Grzegorz Prusik (Kierownik ds. technicznych, FBSerwis). Serdecznie dziękujemy.

Zajęcia ze strony UG prowadzili: mgr Ewelina Nawrocka, dr Dariusz Trojanowski.  

Wyjedź na wolontariat do jednego ze 120 krajów »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Wyjedź na wolontariat do jednego ze 120 krajów!

Brazylia, Chiny, a może Mauritius? Możesz odwiedzić ponad 120 krajów z całego świata - wystarczy, że masz między 18 a 30 lat, znasz angielski i nie boisz się wyzwań.

Global Volunteer to międzynarodowe projekty wolontariackie trwające od 6 do 12 tygodni, które przeznaczone są dla młodych ludzi zainteresowanych rozwojem osobistym i chcących pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. Organizowane są przez AIESEC - największą na świecie organizację non-profit prowadzoną całkowicie przez młodych ludzi.

Projekty realizowane w ramach Global Volunteer odpowiadają na problemy ekonomiczne, ekologiczne i społeczno-kulturowe we współczesnym świecie i wspierają Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Wyjeżdżając na wolontariat można rozwinąć w sobie umiejętności komunikowania się w zróżnicowanych środowiskach i znajdowania rozwiązań niezależnie od wyzwań, dzięki czemu wolontariusz poznaje swoje mocne i słabe strony oraz zyskuje globalną perspektywę, która pozwala o wiele bardziej zrozumieć otaczający go świat. 

“Wolontariat zagraniczny to też świetna okazja, żeby poznać nowych ludzi, sprawdzić się w nieznanym nam dotąd otoczeniu i przełamać barierę językową.” - mówi Aleksandra Raczyńska z AIESEC Gdańsk, która w poprzednie wakacje spędziła 6 tygodni na wolontariacie w Malezji - “to także doskonała okazja, żeby zdobyć pierwsze doświadczenie, które może być pomocne m.in. przy wyjeździe na praktyki zagraniczne.”

Więcej o wolontariatach i praktykach zagranicznych organizowanych przez AIESEC można przeczytać na www.globalvolunteer.pl, www.globaltalent.pl i www.globalentrepreneur.pl oraz na Facebook’u AIESEC in Poland.

Studia „Aplikacje Informatyczne w Biznesie” laureatem ogólnopolskiego konkursu i programu akredatycyjnego »
Data publikacji: Czwartek, 25 maja 2017 roku

STUDIA „ APLIKACJE INFORMATYCZNE W BIZNESIE”

LAUREATEM OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU I PROGRAMU AKREDATYCYJNEGO

„STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ”

W II edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” - specjalność „Aplikacje Informatyczne w Biznesie (AiB)” , na kierunku Informatyka i Ekonometria na WZ UG (studia II stopnia), prowadzona przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej według autorskiego modelu dydaktycznego prof. Stanisława Wryczy - uzyskała Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”. Poszczególne, konkursowe programy studiów oceniało niezależne od siebie 3 ekspertów – członków komisji: eksperci reprezentujący środowisko akademickie, środowisko gospodarcze oraz reprezentujący organy statutowe Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, organizatora Konkursu. 

W programie „Studia z Przyszłością” Certyfikaty uzyskują kierunki i specjalności wyróżniające się na rynku potencjałem innowacyjnym i modelem dydaktycznym, akceptującym rolę umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. Komisja Ekspertów nagradza kierunki i specjalności znakomicie dostosowane do wyzwań współczesnego rynku pracy i oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni. Wyniki Konkursu ogłoszono oficjalnie podczas uroczystej Gali Finałowej w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów w Warszawie.

Program odbywa się pod patronatem  m. in.  Telewizji Polskiej i  Polskiej Agencji Prasowej oraz pod patronatem honorowym  Fundacji Polskiej Akademii Nauk, Konfederacji Lewiatan, Europejskiego Parlamentu Młodzieży, Fundacji Przedsiębiorczości i Rynku Pracy oraz Fundacji na Rzecz Kultury Akademickiej.

Specjalność Aplikacje Informatyczne w Biznesie uzyskała też Certyfikat Nadzwyczajny i Statuetkę Lider Jakości Kształcenia, które otrzymały nieliczne kierunki studiów i specjalności, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych w Konkursie.

Laureaci Konkursu z Certyfikatem i Znakiem Jakości „Studia z Przyszłością”

Prof. S. Wrycza z Certyfikatem Nadzwyczajnym i Statuetką  „Lider Jakości Kształcenia”

 

Jak powiedziała w swoim wystąpieniu inaugurującym Galę Finałową  Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Pani  Grażyna Kaczmarczyk: „Realizując takie kierunki studiów, mogą  być Państwo dumni, że tworzą akademicką elitę – że reprezentują Państwo jednostki prowadzące obiektywnie najlepsze, najnowocześniejsze studia w Polsce. Studia zasługujące na najwyższe oceny z uwagi na ich innowacyjność, pionierstwo, nieszablonowość oraz – co równie ważne – najwyższą jakość kształcenia”.

 

Artykuł naszych pracowników w czasopiśmie Knowledge Management Research and Practice »
Data publikacji: Piątek, 26 maja 2017 roku

Miło nam poinformować, że artykuł autorstwa prof. UG dr hab. Anny Zamojskiej oraz prof. UG dr hab. Przemysława Lecha pt.  „The learning preferences of Enterprise System consultants: towards the preferred learning pattern” został oublikowany w czasopiśmie Knowledge Management Research and Practice. Jest to czasopismo posiadające Impact Factor, znajdujące się na liście A pod pozycją 7578, 25 punktów.

Warsztaty i wykłady z udziałem pracowników ZUS »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

W dniu 18 maja w godz. 9.30 – 13.00 w sali B-4 odbędą się wykłady i warsztaty z udziałem pracowników ZUS na temat podlegania ubezpieczeniom społecznym przy podejmowaniu różnych form aktywności zawodowej, w tym zakładania działalności gospodarczej.

W tych samych godzinach, w korytarzu budynku B w pobliżu Sali B-4 będzie dostępne stoisko informacyjne wraz z możliwością założenia dostępu do Portalu Usług Elektronicznych ZUS.

Serdecznie zapraszamy!

ACCA Day na WZ UG – 17 maja godz. 9:00-15:00 »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych finansami i rachunkowością do odwiedzenia punktu informacyjnego ACCA na Wydziale Zarządzania UG w dniu 17 maja w godz. 9:00-15:00

Zapytaj przedstawicieli ACCA o to:

 • Jak rozpocząć zdobywanie kwalifikacji ACCA już podczas studiów na  WZ UG
 • Jaką specjalność wybrać na studiach magisterskich, aby zdobyć aż 9 zwolnień z 14 egzaminów ACCA
 • Jak skorzystać z preferencyjnych stawek za zwolnienia w ramach programu Accelerate i oszczędzić min. 3 000 zł
 • Jak zarejestrować się do ACCA
 • Jak zdawać egzaminy i w jaki sposób się do nich przygotować
 • Jak ukończyć kwalifikację ACCA po studiach

Ponadto w programie ACCA Day:

 • Spotkanie informacyjne o ścieżce ACCA  na WZ UG dla III roku studiów licencjackich – godz. 13:15 sala 307
 • Spotkanie rejestracyjne do programu Accelerate dla I roku studiów magisterskich – Specjalność Rachunkowość ACCA – godz. 14:40 sala 307
Samochód, jako inwestycja alternatywna - konferencja KN Inwestor »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Koło Naukowe Inwestor ma zaszczyt zaprosić na konferencję „Samochód, jako inwestycja alternatywna – czy warto?”, która odbędzie się 11.05.2017 (czwartek) w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym Uniwersytetu Gdańskiego (Sopot, ul. Piaskowa 9) w sali C21 o godzinie 10:00.

Klasyczne samochody to najlepiej rokująca inwestycja alternatywna według danych pozyskiwanych na bieżąco z rynków inwestycyjnych na całym świecie. Spektakularne stopy zwrotu, pasja, emocje i szybsze bicie serca, wpadnij do nas i porozmawiajmy czy to się opłaca!

Harmonogram:

10:00* – „Klasyczne samochody to nie tylko pieniądze, to sposób na życie” – prelekcja Anny Gut z „Classic Moto Story”, czyli o tym, jak klub miłośników zabytkowych samochodów stał się sposobem na spędzanie czasu.

11:00* – „Renowacja klasyka, czy to się opłaca?” – prelekcja Marka Gut z „Classic Moto Story”, a więc trochę prawdy i mitów związanych z opłacalnością inwestowania w klasyczne samochody.

12:00* – „Zainteresowanie klasykami w Trójmieście, oraz czy nowy samochód to też inwestycja?” – prelekcja Marcina Wiła, redaktora portalu „Moto3m.pl” o tym jak kolekcjonerskie samochody opanowują ulice Trójmiasta.

*podane godziny są orientacyjne, wszystko zależy od aktywności słuchaczy i sił naszych prelegentów 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy!!!

Link do wydarzenia na facebooku --> https://web.facebook.com/events/418344281879536/

Seminarium TRIZ - Twórczego myślenia i wynalazczości można się nauczyć »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Seminarium TRIZ - Twórczego myślenia i wynalazczości można się nauczyć

Miejsce:  Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 53

Termin: 16 maja 2017 godz. 10.00

Patronat:  Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Piotr Stepnowski

 

W dniu 16 maja o godzinie 10.00 w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego wystąpi prof. Mark Barkan, adiunkt University of Tennessee, praktyk TRIZ w stopniu Master, dyrektor zarządzający Międzynarodowego Stowarzyszenia MA TRIZ. Tematem wystąpienia będzie: “Creativity and problem solving are must have skills for 21st century”.

Zaproszenie na wykład prof. M. Barkana adresowane jest zarówno do wykładowców, jak i do studentów Uniwersytetu Gdańskiego, a w szczególności do kadry zarządzającej jednostkami naukowymi, jednostkami ds. rozwoju uczelni, naukowców – wynalazców, pracujących nad patentami, pracowników naukowo – dydaktycznych prowadzących prace badawcze, doktorantów.

Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ) to efektywna metoda opracowywania innowacyjnych rozwiązań wykorzystywana w wielu światowych firmach z różnych branż i wykładana na wielu uczelniach. Najbardziej znani użytkownicy TRIZ to koncerny takie jak Samsung, General Electric, Hunday, Kia Motors, Boeing, IBM, INTEL. W Polsce metoda ta dopiero zaczyna być poznawana i wdrażana w firmach, ale nie jest jeszcze wykładana na żadnej polskiej uczelni. Warto zatem dowiedzieć się o tym, co stanowi o popularności TRIZ i jak stała się ona przedmiotem zajęć na uczelniach w USA i w Europie Zachodniej (na przykładzie Włoch).

Po wykładzie prof. M. Barkana odbędzie się część informacyjna, podczas której będzie można dowiedzieć się więcej na temat obecności TRIZ w Polsce:  o działającym od niedawna Towarzystwie Naukowo-Przemysłowym TRIZ Polska,  o możliwych źródłach finansowania szkoleń, nauczania semestralnego, badań powiązanych z metodą TRIZ, a także o zaplanowanej na wrzesień bieżącego roku konferencji TRIZfest 2017 - spotkaniu teoretyków i praktyków TRIZ z całego świata zrzeszonych w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia MA TRIZ.

 

Zapraszamy!

 

Agenda

Informacje:

dr Monika Woźniak

Wydział Zarządzania UG

monika.wozniak@ug.edu.pl

Wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+ »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

O programie:

Jedną z możliwości programu Erasmus+ są wyjazdy studentów i absolwentów wszystkich trzech poziomów studiów (ze studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich) na praktykę zagraniczną. Praktykę taką można odbywać w zagranicznych przedsiębiorstwach, placówkach naukowo-badawczych oraz różnego typu organizacjach i instytucjach zlokalizowanych w kraju uczestniczącym w programie.

Kraje biorące udział w programie Erasmus+ to:

 • 28 krajów Unii Europejskiej,
 • kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia,
 • FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii)
 • kraj kandydujący: Turcja

Uczestnicy:

 • W programie mogą wziąć udział:

- studenci studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich;

- absolwenci uczelni

 • Wyjazd absolwenta musi się odbyć (rozpocząć i zakończyć) w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym został zakwalifikowany na wyjazd. Kandydat planujący wyjazd po obronie pracy dyplomowej musi wziąć udział w rekrutacji, która odbywa się w trakcie jego ostatniego roku studiów, przed obroną pracy dyplomowej – kiedy wciąż posiada status studenta.

Regulamin Studiów UG określa moment, w którym student staje się absolwentem uczelni:

Rozdział 5 Regulaminu UG: „Prace i egzaminy dyplomowe”, § 27 pkt. 3„W przypadku, gdy egzamin dyplomowy odbywa się po zakończeniu podstawowej sesji egzaminacyjnej, kończącej studia w ramach kierunku studiów, student zachowuje prawa studenta do dnia egzaminu dyplomowego, z wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej, określonego odrębnymi przepisami”; § 32 pkt. 1„Ukończenie studiów następuje po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego”.

 • Na praktykę nie mogą wyjechać:

- studenci korzystający z urlopu dziekańskiego lub urlopowani w inny sposób;

- studenci i absolwenci, którzy uczestniczyli w praktykach w Programie Leonardo da Vinci;

- studenci, którzy na danym stopniu studiów wykorzystali cały kapitał mobilności, tj. zrealizowali wyjazdy erasmusowe obejmujące łączny czas 12 miesięcy;

- osoby, które w poprzedzających edycjach po zakończeniu rekrutacji na praktyki lub studia zrezygnowały z udziału w mobilności LLP-ERASMUS lub ERASMUS+;

- osoby otrzymujące dofinansowanie na wyjazd z innego programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej (w szczególności doktoranci będący pracownikami UG, których etaty  finansowane są z tzw. „projektów”).

WAŻNE!

 • Wskazane jest, aby na praktykę wyjeżdżali studenci posiadający już pewną wiedzę, z której mogliby korzystać w trakcie pobytu w instytucji goszczącej, a więc aby byli to studenci minimum II roku studiów licencjackich.
 • Udział w programie praktyk Erasmus+ nie może wydłużyć czasu studiów.
 • Okres trwania praktyki musi mieścić się w dostępnym kapitale mobilności (łączny okres trwania na danym poziomie studiów wszystkich wyjazdów na studia i praktyki realizowanych w ramach programów LLP-ERASMUS oraz ERASMUS+), który w przypadku studiów licencjackich, magisterskich uzupełniających lub doktoranckich wynosi 12 miesięcy, zaś w przypadku jednolitych studiów jednolitych magisterskich: 24 miesiące.

Termin odbywania praktyk:

Praktyki Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 muszą odbyć się w terminie pomiędzy 17 października 2016 r. i 15 września 2017 r.

Rekrutacja:

Zgodnie z informacją otrzymaną przez nasze biuro od Narodowej Agencji Programu Erasmus+ Uniwersytet Gdański otrzyma w roku akademickim 2016/2017 kwotę, która pozwoli na zrealizowanie minimum 62 praktyk z programu Erasmus+, w tym około 10 praktyk z funduszy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - PO WER, z którego finansowane są stypendia z dodatkiem socjalnym. Podana liczba możliwych do zrealizowania praktyk jest oszacowana przy założeniu, że wszyscy studenci wyjechaliby do krajów z grupy 1 (Zasady płatności stypendium - tabela nr 1) na  możliwie najdłuższy okres trwania praktyk (3 miesiące). Dokładna liczba uczestników programu będzie uzależniona od  tego, jakie kraje docelowe wybiorą uczestnicy, a także od czasu trwania  poszczególnych praktyk.

Kryterium:

O przyjęciu do programu decyduje kolejność osobistego złożenia, według zasady „kto pierwszy ten lepszy”, kompletu wymaganych dokumentów. Kandydaci są kwalifikowani na dwie osobne listy zależnie od źródła finansowania:stypendium podstawowe Erasmus+ lub stypendium z dodatkiem socjalnym PO WER. 

Komplet dokumentów obejmuje:

1.     Formularz Stypendysty (oryginał),

2.     Letter of Intent (oryginał lub kopia),

3.   Zaświadczenie potwierdzające fakt otrzymywania stypendium socjalnego z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG  – dotyczy tylko  studentów, którzy ubiegają się o stypendium z dodatkiem socjalnym.

Zaświadczenie musi stwierdzać/dokumentować otrzymywanie stypendium socjalnego w momencie składania dokumentów aplikacyjnych.

 

Termin:

UWAGA! 

Rekrutacja przedłużona do końca maja 2017 (do 31 maja 2017 roku, godz. 14:00)

W razie „wysycenia” wszystkich miejsc przed upływem powyższego terminu (wykorzystania przez nasze biuro całości dostępnych środków finansowych na praktyki) będzie istniała możliwość składania dokumentów na listę rezerwową.

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus

Rektorat UG, pok. 203 (II piętro)

Osoby odpowiedzialne:

mgr Monika Butkiewicz

mgr Katarzyna Flis

kontakt: +48 58 523 24 42, erasmus.praktyki@ug.edu.pl

Szczegółowe informacje wraz z niezbędnymi dokumentami do pobrania znajdują się na stronie: http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/wyjazdy_studentow_i_absolwentow_na_praktyke_w_roku_akademickim_20162017

 

Rekrutacja Most »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów: OPUS 13 i PRELUDIUM 13 »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Godziny otwarcia budynków WZR w dniach 01-03.05.2017 »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Uprzejmie informujemy iż w dniach 01.05 oraz 03.05 budynek Wydziału Zarządzania i budynek Centrum Dydaktyczno Konferencyjnego będzie zamknięty.

W dniu 02.05.2017 (dzień wolny od pracy) budynki będą otwarte w godzinach 6.00 - 18.00

Zakaz palenia na terenie UG »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Zakaz palenia na terenie UG


Wszystkim studentom i pracownikom przypominam o obowiązującym zakazie palenia wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych na terenie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zakaz ten obejmuje zarówno pomieszczenia zamknięte (budynki), jak również przylegający do budynków teren Uniwersytetu Gdańskiego.

(Podstawa prawna: Zarządzenie nr 10/K/16 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  12  września 2016 roku w sprawie ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w Uniwersytecie Gdańskim).

Dziekan Wydziału Zarządzania

prof. dr hab. Mirosław Szreder

Dzień otwarty State Street »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Serdecznie zapraszamy studentów oraz wykładowców do odwiedzenia naszego biura

27 kwietnia w godzinach 14-17:00.

Przygotowaliśmy moc ciekawych spotkań w wyjątkowej atmosferze naszego biura!

Będzie to okazja, żeby zdobyć wiedzę, która pomoże w rekrutacji, porozmawiać z naszymi pracownikami i znaleźć odpowiedź na nurtujące Was pytania dotyczące profilu działalności banku powierniczego.

Managerowie gdańskiego biura State Street Bank Polska opowiedzą o:

 • naszych 20+ działach
 • o biurze w Gdańsku
 • ofertach pracy na pełen etat/pół etatu
 • ofertach staży
 • benefitach oferowanych przez firmę
 • oraz odpowiedzą na Wasze wszystkie zapytania!

 

Prosimy o bezpośrednią rejestrację tutaj:

https://opendaystt2704.evenea.pl/

 

Real Estate Day »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Niskie oprocentowanie lokat bankowych skłania do poszukiwania alternatywnych sposobów lokowania kapitału. W poszukiwaniach tych należy jednak zachować ostrożność, ponieważ rynek nieruchomości to nie tylko mieszkania na wynajem, ale także lokale użytkowe, biura, hotele, magazyn, czy też ziemia. Każdy z tych segmentów ma swoją specyfikę, którą trzeba poznać i zrozumieć, aby pieniądze lokować świadomie. W tym celu zorganizowano konferencję Real Estate Day, która stanowi idealną okazję do poszerzenia wiedzy w zakresie inwestowania w nieruchomości.

Wśród prelegentów wystąpią:

Joanna Kostrzewska - ekspert do spraw Wyceny Nieruchomości PKO Bank Hipoteczny S.A., która przedstawi praktyczny aspekt wyceny nieruchomości jako zabezpieczenia kredytu
Jolanta Starnawska - licencjonowana pośrednik w obrocie nieruchomościami, właścicielka firmy Starnawska.pl Nieruchomości, która opowie o kolorowej mapie możliwości zawodowych na rynku nieruchomości oraz o tym, dlaczego w Trójmieście jest inaczej niż w innych polskich miastach
Sławomir Muturi - założyciel firmy Mzuri, prowadzi blog Fridomia, podróżnik, rentier, który opowie o wolności finansowej - jak ją osiągnął, jak Ty możesz ją osiągnąć, a także czym wolność finansowa różni się od bogacenia się.

czwartek, 20 kwietnia 2017, godzina 10.00, sala C4

Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne Wydziału Zarządzania
ul. Piaskowa 9, Sopot

Konferencja Trójmiasto Wysokiej Jakości - 21 kwietnia 2017 r. »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Interesuje Cię temat zdrowej żywności?

A może lubisz spędzać czas na siłowni i nie tylko?

To konferencja właśnie dla Ciebie!

Trójmiejscy trenerzy personalni, restauratorzy, a nawet najlepsza gdyńska lodziarnia! Specjaliści w swojej dziedzinie, dla nich liczy się przede wszystkim jakość! Harmonogram konferencji i informacje o prelegentach poniżej:

9:30-10:00 Rejestracja uczestników

10:00-10:05 Otwarcie konferencji
10:05-10:25 Miło.Mi. Wytwórnia lodów naturalnych(lody kręcone codziennie z najlepszych naturalnych składników- bez konserwantów);
10:25-10:45 Błażej "Błachu" Augustyn Trener Personalny(trener personalny- dziesiątki podopiecznych, współpracuje z aktualną Mistrzynią Polski Miss Figure);
10:45-11:05 Saiyan Flex(trenerzy personalni, ambasadorzy międzynarodowej marki Myprotein, w tym Tomasz Szafranko- Mistrz Polski Juniorów w Kulturystyce Klasycznej do 178cm);
11:05-11:15 FullyBelly(nowa na rynku aplikacja mobilna związana z żywnością);
11:15-11:30 Przerwa 
11:30-11:50 Sandra Dominiuk(aktualna Mistrzyni Polski Miss Figure i złota Medalistka Debiutów Federacji WBBF);
11:50-12:15 Główna Osobowa(kuchnia bazująca na sezonowych i lokalnych produktach, menu zmienne wraz z porami roku, tworzą własne przetwory);
12:15- 12:35 CrossFit Avanport(największy na Pomorzu afiliowany CrossFit Box);
12:35-12:55 Prof. UG, dr hab. M. Wiśniewska(autorka pierwszej w Europie książki poruszającej temat terroryzmu żywnościowego);
12:55-13:00 Konkurs Tonezone(do wygrania karnet miesięczny na siłownię) 
13:00-13:10 Losowanie 
13:10-13:25 Przerwa
13:25- 13:45 Street Workout 3miasto(do grupy należą m. in. Klaudia Nowak- 1 miejsce w Pole Show Art. Poland i Street Workout Poland Championships i Marta Stachowicz- 3 miejsce w międzynarodowych zawodach pole Dance- Pole Art. Experience);
13:45- 14:05 Zakręcony Słoik(sklepik ekologiczny- zdrowe i ekologiczne produkty spożywcze, certyfikowane, większość od polskich producentów);
14:05- 14:25 Prof. UG, dr hab. P. Walentynowicz(specjalista ds. Lean Management i Continous Improvement);
14:25- 14:40 POKAZ STREET WORKOUT 3MIASTO
14:40- 14:45 Zamknięcie konferencji

Dodatkowo czeka na Ciebie szereg nagród do wygrania w postaci darmowych wejściówek od naszych partnerów!

Termin: 21 kwietnia, godz. 10.00-15.00

Miejsce: Centrum Konferencyjne Wydziału Zarządzania,

sala C9, ul. Piaskowa 9, 81-701 Sopot

 

Wstęp na konferencję jest bezpłatny!

 

Po więcej informacji zapraszamy na wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/391621777866907/

Organizatorem jest Koło Naukowe QualiTeam UG:  https://www.facebook.com/KNQualiTeam/?fref=ts

 

Do zobaczenia 21 kwietnia!

 

Debata oksfordzka na Wydziale Zarządzania »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

                   

Serdecznie zapraszamy na debatę oksfordzką nad tezą:

„Studia wyższe w Polsce powinny być płatne”

wtorek, 25 kwietnia 2017,  godz. 13:30

Uniwersytet Gdański, Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne Wydziału Zarządzania

Aula C9, ul. Piaskowa 9, Sopot

Debatę poprowadzi Pan Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu

Debata oksfordzka to starcie na argumenty dwóch rywalizujących ze sobą stron, z których jedna broni tezy debaty, druga natomiast ma ją podważyć i obalić. Debata pozwala nie tylko wysłuchać polemiki obu stron, ale również włączyć się w dyskusję, po to, by na końcu zagłosować na stronę, która w opinii słuchaczy popisze się większym talentem retorycznym, jak i przyciągnie siłą swych argumentów.

W roli mówców broniących oraz oponujących tezę wystąpią studenci Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. O tym, która drużyna będzie bronić propozycji, a która będzie próbowała ją oblić, zdecyduje losowanie. Argumenty obu stron ocenią i podsumują zaproszeni eksperci, którzy zasiądą w „Loży Mędrców”.

Debatę poprzedzi i zakończy głosowanie przeprowadzone wśród wszystkich zgromadzonych na sali uczestników debaty. Zwycięzcą debaty będzie drużyna, której argumentacja przekona większą liczbę głosujących.

                                    

                                                   

Wykład pana Mateusza Figaszewskiego, zastępcy dyrektora ds. PR w Solaris Bus & Coach S.A. »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Otwarta nauka: szanse - wyzwania - kierunki »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Piątek, 21 kwietnia 2017 r., godz. 9:15-11:00
Gdańsk, ul. Abrahama 58, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Aula B

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed zaprasza wszystkich zainteresowanych na wykład prezentujący kierunki rozwoju otwartego dostępu oraz dyskusję panelową dotyczącą zagadnień związanych z dążeniem do otwarcia nauki. Tematyka obejmie m.in. publikacje w trybie open access, deponowanie danych w repozytoriach i bazach, związane z tym kwestie praw własności intelektualnej. Publiczność będzie miała okazję do aktywnego włączenia się w dyskusję i przedstawienia swoich opinii i doświadczeń.

Program spotkania:

9.15-9.20

Powitanie
prof. dr hab. Krzysztof Bielawski,
Prorektor ds. Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik projektu STARBIOS2

 

9.20-9.50

Wykład: Otwarty dostęp do publikacji i danych naukowych

dr Marta Hoffman-Sommer
Platforma Otwartej Nauki, Uniwersytet Warszawski

 

9.50-11.00

Dyskusja panelowa

dr Marta Hoffman-Sommer
Platforma Otwartej Nauki
Uniwersytet Warszawski

dr n. med. Anna Kaczorowska
Gdańskie Centrum Zasobów Biologicznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Igor Konieczny
Dziekan, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

dr Sylwia Mrozowska
Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański

dr hab. Arkadiusz Piotrowski, prof. nadzw.  
Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Gdański Uniwersytet Medyczny


Moderator: dr Jakub Szlachetko
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański

 

REJESTRACJA:
Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu uprzejmie prosimy o zgłoszenie drogą elektroniczną na adres: izabela.raszczyk@biotech.ug.edu.pl

Podpisanie umowy o współpracy z Kaliningradzkim Państwowym Uniwersytetem Technicznym »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Miło nam poinformować, że w dniu 3 kwietnia 2017 roku, Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Piotr Stepnowski i Dziekan Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Mirosław Szreder podpisali umowę o współpracy z Rektorem Kaliningradzkiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego prof. Władimirem Aleksiejewiczem Wołkogonem.

Przedmiotem umowy jest współpraca w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, wymiany studentów oraz uczestnictwa w projektach naukowych. Inicjatorem przedsięwzięcia jest pani prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz, Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania.

 

VII Dni Australii czyli wszystko co chcielibyście wiedzieć o Australii, ale baliście się zapytać... »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Data: 7 kwietnia 2017 r. (piątek) 

Miejsce: Sopot, ul. Piaskowa 9, Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, aula C9

WSTĘP WOLNY!

Przyjdź na jedyny w Polsce festiwal poświęcony dalekiej „kangurolandii”, który organizujemy już po raz siódmy na terenie całego kraju! Organizatorzy - Paweł Wida i Karolina Sypniewska-Wida mieszkają na co dzień w Sydney i zarażają pasją i miłością do tego kraju. Razem prowadzą firmę Albion House, która od ponad 20 lat spełnia marzenia o wyjazdach do nauki czy pracy na dalekich antypodach i nie tylko!

Przez cały pełny przygód miesiąc będziemy inspirować i opowiadać o wyjątkowym kraju, w którym na co dzień mieszkamy. Zapraszamy do Warszawy, Katowic, Olsztyna, Torunia, Poznania, Sopotu, Bydgoszczy oraz Białegostoku.

VII Dni Australii to cykl prezentacji, filmików, warsztatów o nauce, życiu, pracy i podróżach po Australii. Podczas wyjątkowych spotkań dowiecie się m.in. jak spełnić swoje marzenia o wyjeździe edukacyjnym do ojczyzny koali, wombatów, kangurów i wielu innych zwierzaków. W każdym mieście czekają na Was warsztaty wyjazdowe prowadzone przez Pawła Widę, który od ponad 20 lat mieszka na antypodach. Będziecie mogli również skorzystać z wyjątkowej okazji wzięcia udziału w darmowych konsultacjach dotyczących wyjazdów do Australii.

W Sopocie zapraszamy na opowieści z motocyklowej podróży po Australii Szymona Springera. Czekają na Was prezentacje, filmiki i wiele więcej. Wszystko z przepełnionej słońcem dalekiej Australii!

Zapraszamy do obejrzenia wystawy fotografii „Spełniając marzenia po drugiej stronie świata” naszych wspaniałych klientów, którzy właśnie są w Australii. 
W każdym mieście czeka na Was degustacja australijskiego przysmaku dla odważnych, wystawa fotografii z Australii, kiermasz książek o tematyce Australii, a przede wszystkim wiele ciekawych nagród i możliwość wzięcia udziału w konkursie wiedzy o Australii, którego nagrodą główną będzie bilet w dwie strony do Australii dla jednego szczęśliwca. 

Program wydarzenia:

17.30 Powitanie na VII DNIACH AUSTRALII

17.35 Miasta Australii - gdzie mieszka się najlepiej i dlaczego?

18.00 Degustacja australijskiego przysmaku

18.05 Motocyklem przez Australię- Szymon Springer

18.50 Warsztaty wyjazdowe do Australii- jak zacząć i za ile?

19.20 Konkurs- wygraj bilet do Australii!

 

Darmowe konsultacje indywidualne dotyczące wyjazdów do Australii podczas trwania wydarzenia. Liczba miejsc ograniczona. Zapisz się już dziś i porozmawiaj z naszymi konsultantami. Chcesz się zapisać, podaj w tytule wiadomości miasto - SOPOT) oraz interesujący Ciebie temat konsultacji, poczekaj na potwierdzenie spotkania przez naszego konsultanta.

andrzej@albionhouse.com.pl

Szczegóły na www.dniaustralii.com   www.albionhouse.com.pl

www.facebook.com/Albionhouse1996

Zapraszamy serdecznie!  Kontakt: karolina@albionhouse.com.pl

535 45 15 52 (Karolina Sypniewska-Wida)

504 17 49 95 (Paweł Wida)

      

Studenci koła naukowego LiDER w Dzienniku Bałtyckim »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Miło nam poinformować, że kreatywność i pasję studentów z Koła Naukowego Lider docenił Dziennik Bałtycki w artykule pt. ,,Studenci tworzą aplikacje, które pomagają w doskonaleniu świata".

Artykuł zawierający wywiad z członkami koła wraz z opisem poszczególnych, tworzonych przez nich aplikacji znaleźć można w wersji on-line:

http://plus.dziennikbaltycki.pl/magazyn/a/studenci-tworza-aplikacje-ktore-pomagaja-w-doskonaleniu-swiata,11942387

W wersji drukowanej: Dziennik Bałtycki, wydanie z dnia: 1-2.04.2017 r., nr 77

Serdecznie gratulujemy!

National Geographic zaprasza na pokaz przedpremierowy pierwszego odcinka serii „Geniusz” »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Seria „GENIUSZ” przedstawia sylwetkę i osiągnięcia naukowe Alberta Einsteina, a także ukazuje jego ludzkie oblicze i skomplikowane związki. W rolę naukowca we wczesnej młodości wcielił się Johnny Flynn, zaś dojrzałego Einsteina zagrał zdobywca Nagrody Akademii Filmowej Geoffrey Rush. 

Fabuła „GENIUSZA” to zapis kolejnych etapów życia Einsteina - począwszy od lat młodości, kiedy przyszły noblista jest obdarzonym niezwykłą wyobraźnią zbuntowanym nastolatkiem, poprzez trudne początki kariery naukowej, aż po światową sławę, jaką przyniosła mu teoria względności. W kolejnych odcinkach serialu poznamy także kulisy burzliwego życia uczuciowego Einsteina i jego skomplikowanych prywatnych relacji.

Produkcja powstała na podstawie głośnej biografii autorstwa Waltera Isaacsona pt. „Einstein. Jego życie, jego wszechświat”. Tłem akcji serialu są niespokojne czasy, na które przypadają dwa światowe konflikty. W obliczu rosnącego antysemityzmu w Europie, coraz większej inwigilacji prowadzonej przez obce agentury i potencjalnej wojny atomowej, Einstein staje przez wielkim dylematem, mając świadomość, że jego życie może być zagrożone. 

Pokaz odbędzie się w Audytorium 2 Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki w środę, 12 kwietnia 2017 r. o godz. 14:00.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Rejestracja na pokaz filmu: https://inf.ug.edu.pl/rejestracja-NG/

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 7 kwietnia 2017 roku. Na stronie internetowej:

http://ug.edu.pl/uniwersytet/wladze/senat_uniwersytetu_gdanskiego/posiedzenia_senatu

dostępny jest planowany porządek obrad, zatwierdzone protokoły z posiedzeń oraz pozostałe informacje dotyczące funkcjonowania Senatu.

X edycja Konferencji Project Management »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

X edycja Konferencji Project Management to niesamowita okazja do poznania wskazówek, technik i narzędzi sprzyjających sprawnemu poruszaniu się w obrębie zarządzania projektami.

Wydarzenia, które przygotowaliśmy dla Was w ramach tegorocznej edycji Konferencji PM służyć mają rozwojowi kompetencji zarządzania projektami oraz osiąganiu coraz lepszych wyników w pracy ze swoimi zespołami. 

Konferencja podzielona jest na część teoretyczną i warsztatową. W pierwszym dniu konferencji prelegenci z różnych branż i środowisk opowiedzą nam o zagadnieniach teoretycznych w zakresie zarządzania projektami. Z kolei drugiego dnia weźmiecie udział w warsztatach prowadzonych przez praktyków PM.

Wstęp na Konferencję Project Management jest całkowicie BEZPŁATNY.

Termin: 6 - 7.04.2017 r.

ZAPISY:
➡ www.konferencjapm2017.evenea.pl
➡ www.konferencjapm2017warsztaty.evenea.pl/

Informacje na temat konferencji i biorących w niej udział prelegentów uaktualniane będą na bieżąco. Zachęcamy więc do śledzenia nas na facebook’u: www.facebook.com/konferencjapm oraz na stronie internetowej: www.konferencjapm.pl 

Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Strateg:www.facebook.com/knstrateg

Zapraszamy! #PMka17

Link do wydarzenia: www.facebook.com/events/1435138979843145/

      

Zasłużony dla Pracodawców Pomorza »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Mirosław Szreder został uhonorowany przez organizację Pracodawcy Pomorza odznaką honorową „ZA ZASŁUGI DLA PRACODAWCÓW POMORZA”. Jest to wyraz uznania za zaangażowanie Profesora w rozwój współpracy pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a organizacjami pracodawców Trójmiasta i Pomorza.

Serdecznie gratulujemy!

                                      

 

Liderferencja 2017 »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Zbliża się kolejna odsłona konferencji z zakresu IT i biznesu - "Liderferencja 2017". Odwiedź Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne w Sopocie przy ul. Piaskowej 9 we wtorek, 4 kwietnia 2017 r.

Jest to jedyna taka konferencja w Trójmieście skierowana do studentów, uczniów oraz maturzystów. Jak co roku są z nami prelegenci z prestiżowych firm, zajmujących się innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie biznesu IT. 

Dowiesz się między innymi:

 • jak wykorzystywać Instagram do budowania marki w biznesie 
 • jak dzięki studiowaniu można założyć startup 
 • poznasz ścieżki kariery w IT 
 • dowiesz się jak użyć systemu Wordpress do projektowania responsywnych stron internetowych. 

Oprócz prelekcji odbędą się warsztaty:

 • SCRUM: LEGO Agile Simulation (Lufthansa Systems Poland)
 • Angular 2: moja pierwsza aplikacja (Goyello)
 • Machine Learning w Pythonie: wprowadzenie (Lufthansa Systems Poland). 

Koniecznie weź ze sobą CV i list motywacyjny. Team Biura Karier UG pomoże podrasować dokumenty, które dzięki temu będą wyglądały profesjonalnie i atrakcyjnie dla przyszłego pracodawcy. Zapraszamy! 

WSTĘP BEZPŁATNY! 

Zapisz się już teraz, weź udział w wydarzeniu i polub stronę Liderferencji na Facebooku, aby być z nami na bieżąco! 

Bilety na prelekcje dostępne na platformie Evenea: www.liderferencja2017.evenea.pl

Zapisy na warsztaty podczas rejestracji w dniu wydarzenia. 

Zobacz więcej na: www.liderferencja.pl

Konkurs Czerwonej Róży 2017 - zakończenie etapu uczelnianego »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

W dniach 22 i 22 marca odbyły się eliminacje uczelniane w celu wyłonienia Kandydatów Uniwersytetu Gdańskiego do  konkursu „Czerwona Róża” w kategorii najlepszego studenta i najlepszego koła naukowego. W kategorii kół naukowych zaprezentowało się 6 kół, w kategorii „Najlepszy student” – 2 osoby.

Prezentacje oceniła komisja w składzie: Iwona Kuklińska (kierownik Sekcji Marketingu), Małgorzata Kamińska (Dział Kształcenia), Marcin Zieliński (kierownik Biura Jakości Kształcenia), Maciej Goniszewski (kierownik Radia Mors), Łukasz Bień (przedstawiciel Parlamentu Studentów), Patryk Poborski (przedstawiciel Parlamentu Studentów), Arnold Kłonczyński (prorektor ds. studenckich).

Komisja była pod wrażeniem wysokiego poziomu tegorocznych eliminacji. Kierując się kryteriami regulaminu konkursu „Czerwona Róża” komisja uznała, że reprezentantem Uniwersytetu Gdańskiego w kategorii kół naukowych będzie Studenckie Koło Naukowe Fizjologów Homunculus, natomiast w kategorii „najlepszy student” UG reprezentowała będzie pani Monika Chojnacka z Wydziału Zarządzania.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w eliminacjach i gratulujemy zwycięzcom!

 

Prof. Arnold Kłonczyński

Prorektor ds. studenckich

Speed Interviews ze State Street Bank »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Speed Interviews ze State Street Bank na Twoim Wydziale!

Będziemy na Wydziele Zarządzania UG:

Kiedy: 4 kwietnia (wtorek)      

Godzina: 10:00 - 14:00

Gdzie: Centrum Konferencyjne Zarządzania UG

Jeżeli rozważasz karierę w State Street Bank nie przegap swojej szansy, by:

 • Sprawdzić się podczas rozmowy z rekruterami State Street
  i przejść pierwszy etap rekrutacji
 • Dowiedzieć się więcej o Programie Staży Letnich
 • Poznać możliwości rozwoju dla Absolwentów

Nie zapomnij przynieść swojego CV!

Gdański Festiwal Kariery już 28 marca na UG »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Kończysz dobre studia, znasz języki obce, a mimo tego nie możesz znaleźć pracy? A może to nie brak wiedzy i doświadczenia utrudniają Ci dobry start zawodowy, ale nieumiejętność dobrego zaprezentowania się w rozmowie z przyszłym pracodawcą?

Weź udział w Gdańskim Festiwalu Kariery!

Już 28 marca na Uniwersytecie Gdańskim:

 • poznasz sekrety i rozwiązania absolwentów, którzy skutecznie znajdują pracę w Trójmieście,
 • dowiesz się, jak osiągać swoje cele i realizować marzenia bez względu na okoliczności i sytuację na rynku pracy,
 • będziesz miał okazję spotkać się i porozmawiać z Jerzym Limonem – Dyrektorem Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, który opowie jak poprowadzić inwestycję od pomysłu do realizacji oraz z Karoliną Janik, właścicielką agencji Personal PR, która zdradzi uczestnikom jak być pracownikiem na wagę złota,
 • bezpłatnie weźmiesz udział w warsztacie „Zasady skutecznej kariery” prowadzonym przez Beatę Kapcewicz – profesjonalnego Trenera Kariery, która pomogła tysiącom osób zdobywać wymarzoną pracę,
 • pozwolimy Ci poznać niesamowitych ludzi, przeżyć ekstremalne emocje i zaskoczymy niespodziankami!

Organizatorem głównym jest Miasto Gdańsk. Partnerem akcji jest Uniwersytet Gdański. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu STUDY IN GDANSK.

Patronami medialnymi są Radio Eska i portal Trojmiasto.pl.

Udział w Gdańskim Festiwalu Kariery jest bezpłatny – decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły www.gdanskifestiwalkariery.pl    

Rejestracja: http://gdanskifestiwalkariery.pl/rejestracja/

28 marca, godz. 9:00, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, aula B

Zapraszamy też na nasz profil na Facebooku – Gdański Festiwal Kariery.

 

 

V edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku zaprasza do nadsyłania prac magisterskich w ramach V edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy.

Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich obronionych w terminie od 1 stycznia 2015 r. do 24 października 2017 r. na uczelniach prowadzących działalność dydaktyczną na terenie województwa pomorskiego.

Szczegółowe informacje znajdują sie na stronie:

http://www.wup.gdansk.pl/konkursmgr/

X edycja Konkursu o nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Kampania rekrutacyjna do firmy EY (dawniej Ernst & Young) »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Ruszyła wiosenna kampania rekrutacyjna do firmy EY (dawniej Ernst & Young)!

Do udziału w rekrutacji zapraszamy studentów i absolwentów, którym oferujemy płatne praktyki oraz stałą pracę. Więcej informacji i aktualne oferty można znaleźć na stronie www.ey.com.pl/kariera. Zapraszamy do aplikowania do 10 kwietnia 2017 r.

Trwa również rejestracja zespołów do konkursu Audit OdyssEY!

Studenci kierunków biznesowych i ekonomicznych po raz kolejny mają szansę zdobyć atrakcyjne nagrody. Nawet 20 tys. zł dla zwycięskiej drużyny, iPady, czytniki Amazon Kindle, vouchery na szkolenia ACCA , ale przede wszystkim płatne praktyki i oferty pracy w renomowanej firmie doradczej EY. Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie prosimy o rejestrację swoich drużyn na stronie www.auditodyssey.pl do 31 marca 2017 r.

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Magdaleny M. Szymańskiej »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

podają do wiadomości,

że publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Magdaleny M. Szymańskiej

pt. „Model promocji lekkiej atletyki w Polsce”

odbędzie się 23 marca 2017 r. o godz. 900

na Wydziale Zarządzania

w sali B-22

 

Promotor: dr hab. Wojciech Z. Żurawik, prof. nadzwyczajny
z Uniwersytetu Gdańskiego
Recenzenci: dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzwyczajny  
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
dr hab. Anna Górczyńska, prof. nadzwyczajny
z Uniwersytetu Gdańskiego

 

                     Dziekan

                                                                             prof. dr hab. Mirosław Szreder

Konkurs na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza konkurs na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej wydaną w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej książki w trzech kategoriach:

I. książka naukowa, 
II. książka dydaktyczna, 
III. przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej.

Główną nagrodą dla laureatów wszystkich kategorii jest prawo opublikowania nieodpłatnie w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego kolejnej książki w okresie 7 lat od rozstrzygnięcia konkursu. Nagrodami za 2. i 3. miejsce są wybrane przez laureata egzemplarze książek opublikowanych w wydawnictwie (odpowiednio za kwotę 600 zł i 300 zł). 

W konkursie mogą brać udział publikacje wydane w wydawnictwie w okresie roku poprzedzającego rozstrzygnięcie konkursu. Kompletne zgłoszenia należy składać do końca kwietnia w wydawnictwie. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • wypełniony formularz zgłoszenia na konkurs dostępny na stronie internetowej wydawnictwa;
 • przynajmniej dwie recenzje niezależnych specjalistów z dziedziny, której praca dotyczy;
 • tłumaczenie recenzji na język polski, jeśli zostały napisane w języku obcym innym niż angielski.

Książki do konkursu zgłaszają ich autorzy w terminie do 30 kwietnia 2017 r. 

Regulamin i formularz zgłoszeniowy w załącznikach. 

Regulamin

Formularz

20 marca 2017 r. Dniem Rektorskim »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Zgodnie z organizacją roku akademickiego 2016/2017 JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza 20 marca 2017 r. Dniem Rektorskim wolnym od zajęć dla studentów i pracowników naukowych.

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 20 marca 2017 roku.

Na stronie internetowej:

http://ug.edu.pl/uniwersytet/wladze/senat_uniwersytetu_gdanskiego/posiedzenia_senatu

dostępny jest planowany porządek obrad, zatwierdzone protokoły z posiedzeń oraz pozostałe informacje dotyczące funkcjonowania Senatu.

Biznes, który inspiruje »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Finanse nie takie straszne – tak zatytułowane są pierwsze z cyklu warsztatów, które zorganizowała 9 marca 2017r. dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego firma deweloperska Torus. Spotkanie odbyło się w niecodziennym dla żaków otoczeniu, w kompleksie biznesowym Alchemia w Gdańsku, gdzie mieli oni okazję poznać realne środowisko pracy wielu firm, być może ich przyszłych pracodawców.

- O konieczności współpracy środowiska biznesowego i uczelnianego wiele się mówi. My postanowiliśmy działać, zaczynając od własnego podwórka. W wybudowanych przez nas budynkach biurowych Alchemii swoje siedziby ma wiele firm, przede wszystkim zagranicznych korporacji. Po drugiej stronie al. Grunwaldzkiej znajduje się z kolei kampus Uniwersytetu Gdańskiego, w którym kształcą się ich przyszli, potencjalni pracownicy. Postanowiliśmy więc dać firmom - naszym najemcom pretekst do otworzenia szerzej swoich drzwi i umożliwienia studentom poznania ich rzeczywistego środowiska pracy – mówi Monika Brzozowska z firmy Torus.

Podczas pierwszych z tego cyklu warsztatów studenci poznali szerokie spektrum możliwości rozwoju w obszarze księgowości i finansów. Obalonych zostało wiele stereotypów związanych np. z „klepaniem faktur”, pokazano rolę i ogromne znaczenie procesów realizowanych w wybranych firmach na działalność tych podmiotów oraz ich klientów. Studenci spotkali się kolejno z przedstawicielami firmy Torus, State Street Bank Polska oraz Kemira, a w programie zaplanowane zostały prezentacje, rozmowy, zwiedzanie biur, a także poczęstunek.

Rozpoczynając współpracę z firmą TORUS w zakresie warsztatów dedykowanych naszym studentom chcemy przybliżyć im świat biznesu oraz przedstawić możliwości praktycznego wykorzystania pozyskanej na Uniwersytecie Gdańskim wiedzy - wyjaśnia Iwona Kuklińska, Kierownik Sekcji Marketingu Uniwersytetu Gdańskiego.

Kolejne warsztaty dotyczyć będą innych, dynamicznie rozwijających się branż, jak IT czy HR i stworzą możliwość włączenia w akcję kolejnych firm oraz studentów UG, którzy będą mieć okazję do skorzystania z tego cennego doświadczenia.

 

 

Konkurs Przedsiębiorczość, Finanse i Zarządzanie »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

STUDENCI III ROKU STUDIÓW I STOPNIA!

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie Przedsiębiorczość, Finanse i Zarządzanie organizowanym przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. 

Zespoły studentów sprawdzają w nim swoją wiedzę i umiejętności, mierząc się z praktycznymi problemami występującymi w przedsiębiorstwach oraz próbują swoich sił w negocjacjach. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody finansowe.

Misją konkursu jest promowanie integracji wiedzy z zarządzania i finansów, podstawowym zaś celem weryfikacja wiedzy i umiejętności nabytych na studiach oraz sprawdzenie zastosowania ich w praktyce.

Zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu przyjmowane są

do 21 marca (2017r.) Zapraszamy!

Więcej informacji:

http://fep.lodz.pl/pl/programy/konkurs-przedsiebiorczosc-finanse-i-zarzadzanie

 

                                

Staż dla studentów w ramach praktyk zawodowych w Katedrze Marketingu »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Katedra Marketingu Wydziału Zarządzania ogłasza konkurs dla studentów Wydziału

na staż umożliwiający odbycie obowiązkowych praktyk zawodowych.

Celem stażu jest nabycie praktycznych umiejętności  przygotowania i realizacji badań marketingowych. Uczestnictwo w stażu zostanie rozliczone w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych w ilości 120h.

Liczba miejsc: 1

Termin stażu: 15/05-15/06/2017 r. (możliwość przedłużenia do 30/06)

Zakres obowiązków w ramach stażu:

 • współpraca podczas realizacji badań ilościowych
 • bieżąca pomoc badaczom w realizacji poszczególnych etapów procesu badawczego, tj.:
  • przeprowadzenie kwerendy badawczej
  • przeprowadzenie analizy desk research
  • przygotowanie i opracowanie kwestionariuszy ankiet
  • samodzielne opracowanie bazy danych do wyników sondaży
  • samodzielne wypełnienie danych do bazy
  • samodzielne opracowanie danych z wyników badań
  • przeprowadzenie podstawowej analizy i interpretacji zebranych danych ilościowych
  • samodzielne przygotowywaniu raportów z wyników badań
  • przygotowanie i opracowanie zadań bibliograficznych
  • prowadzenie archiwizacja dokumentacji

Wymagania od kandydatów:

 • zainteresowania w zakresie marketingu (preferowani studenci zainteresowani uczestnictwem w specjalnościach: marketing, ZMP lub/i studenci tych specjalności)
 • umiejętność posługiwania się pakietem Office'a (szczególnie Excel) lub tożsamym
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • realizowanie powierzonych zadań w terminie

Oferujemy

 • współpracę z doświadczonym zespołem badawczym
 • udział w międzynarodowych projektach
 • możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych
 • pracę w elastycznie dobranym harmonogramie zgodnie z zajęciami studenta

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o złożenie do dnia 21/03/2017 w sekretariacie Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania pok. 132 listu motywacyjnego (z danymi kontaktowymi)  uzasadniającego chęć uczestnictwa w stażu.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 23/03/2017 r.

Targi Akademia 2017 »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Zapraszamy na największe w regionie pomorskim targi edukacyjne – Targi AKADEMIA 2017, które odbędą się w tym roku 20 i 21 marca 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (Gdańsk-Oliwa, ul. Bażyńskiego 6).

W tym roku zaprezentuje się kilkadziesiąt szkół wyższych zarówno z województwa pomorskiego, jak i z całej Polski. Nie zabraknie oferty kursów maturalnych, językowych i szkół pomaturalnych. W czasie dwóch targowych dni odbędą się także spotkania z przedstawicielami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na temat tegorocznych matur oraz matury próbne.

Targi AKADEMIA 2017 towarzyszą rocznicy powstania Uniwersytetu Gdańskiego, który został powołany 20 marca 1970 roku i są wpisane w obchody Święta Uczelni.

Stoiska targowe dla zwiedzających będą czynne w godzinach 9:00-14:00.

Wstęp na targi jest wolny!

Targi AKADEMIA organizowane od ponad dwudziestu lat na Uniwersytecie Gdańskim to największa i najstarsza edukacyjna impreza targowa na Pomorzu. Kierowana jest przede wszystkim do uczniów, którzy podejmują decyzje  związane z wyborem dalszej ścieżki kształcenia – kierunku studiów i uczelni – a także do nauczycieli  i wszystkich zainteresowanych ofertą edukacyjną szkół wyższych z całej Polski.

Na zwiedzających czeka m.in.:

 • kilkadziesiąt stoisk wystawców
 • szkoły wyższe z całej Polski
 • wydziały i jednostki Uniwersytetu Gdańskiego
 • szkoły pomaturalne, policealne i językowe
 • oferta kursów maturalnych
 • DNI OTWARTE Uniwersytetu Gdańskiego
 • spotkania z przedstawicielami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku
 • próbne matury.

Ważną i cenioną przez uczniów oraz nauczycieli pomorskich szkół częścią Targów są spotkania z przedstawicielami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, którzy udzielają szczegółowych informacji i odpowiadają na najtrudniejsze pytania dotyczące matur. Eksperci z OKE przedstawią w tym roku najczęściej popełniane błędy na maturach, na przykładach omówią możliwe rozwiązania zadań/poleceń oraz zasady oceniania egzaminów maturalnych. Jak co roku odbędą się także próbne matury – to ostatni moment, aby poznać swoje możliwości i niedociągnięcia tuż przed prawdziwymi egzaminami w maju.

W ramach Targów AKADEMIA 2017 odbędą się także Dni Otwarte,

na które Wydział Zarządzania serdecznie zaprasza!

 

Organizatorem Targów AKADEMIA 2017 jest Uniwersytet Gdański we współpracy z Fundacją Rozwoju UG.

Więcej informacji na stronie www.targiakademia.pl

Dni Otwarte UG 2017 »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

 

20 i 21 marca 2017 r. w ramach Targów AKADEMIA 2017 odbędą się Dni Otwarte Uniwersytetu Gdańskiego. To znakomita okazja, aby zwiedzić jeden z najnowocześniejszych akademickich kampusów w Polsce – Bałtycki Kampus Uniwersytetu Gdańskiego. W przyjaznej atmosferze i w otoczeniu zielonych terenów uczniowie będą mogli się poczuć jak przyszli studenci. Będzie można odwiedzić wszystkie wydziały UG, wejść do najciekawszych pracowni, podejrzeć, co i jak mierzą, ważą i obserwują naukowcy, jak pracują studenci. Odbędą się warsztaty, otwarte wykłady, pokazy doświadczeń, zwiedzanie laboratoriów, pracowni, auli, sal dydaktycznych, a także wyjątkowych muzeów i wystaw.

DNI OTWARTE Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego to między innymi:

 • Zwiedzanie sal dydaktycznych, nowoczesnych laboratoriów komputerowych oraz auli w budynku głównym i centrum dydaktyczno - konferencyjnym, a także praktyczne warsztaty prowadzone przez studentów z kół naukowych
 •  PROGRAM Dni Otwartych WZR

Serdecznie zapraszamy wszystkich maturzystów! 

8 marca - życzenia na Dzień Kobiet »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Relacja z III Seminarium Naukowego na Wydziale Zarządzania UG »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

W dniu 6 marca 2017 r. odbyło się w Sali Rady Wydziału Zarządzania im. J. Kozubskiego III Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Tym razem uczestniczyło w spotkaniu ponad 40 osób. Byli to zarówno pracownicy naukowi Wydziału Zarządzania, jak również zaproszeni przez Prodziekana ds. Nauki (WE UG) – dra hab. Przemysława Borkowskiego, prof. UG – adiunkci z zaprzyjaźnionego z nami Wydziału Ekonomicznego UG.

Zaproszenie do uczestnictwa w roli ekspertów przyjęli natomiast:

 • Prof. dr hab. Mirosław Szreder – Dziekan Wydziału Zarządzania UG,
 • Prof. dr hab. Jerzy Gierusz – Członek Sekcji II (Nauk Ekonomicznych) Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (FINANSE),
 • Prof. dr hab. Bogdan Nogalski – (do 2016 r.) Przewodniczący Sekcji II (Nauk Ekonomicznych) Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

III Seminarium Naukowe WZR UG poświęcone było problematyce oceny wniosków habilitacyjnych, a w szczególności ocenie dorobku i osiągnięcia naukowego. Spotkanie to było jedną z niewielu okazji do wysłuchania stanowiska ekspertów, posiadających doświadczenie zarówno w recenzowaniu wniosków habilitacyjnych, jak również w pracach różnych komisji oceniających oraz gremiach naukowych.

W trakcie seminarium omawiane były m.in. następujące problemy: wymogi związane z procedurą habilitacyjną, działalność Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, a także uwarunkowania zmian w ustawie 2.0.

Bardzo dziękuję ekspertom za przyjęcie zaproszenia, a także wszystkim przybyłym na to spotkanie pracownikom obu wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego.

Już dziś liczę na entuzjastyczne przyjęcie z Państwa strony zaproszenia na ostatnie w tym roku akademickim seminarium naukowe, które będzie miało miejsce w maju 2017 r. W trakcie tego spotkania będziecie mieli Państwo możliwość zadania pytań oraz wysłuchania sugestii, związanych z możliwie dobrym przygotowaniem wniosku oraz dokumentacji do postępowania habilitacyjnego – ze strony osób, które uzyskały stopnień naukowy dra hab. w tzw. „nowej procedurze”.

Serdecznie zapraszam!

Z wyrazami szacunku

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

Project Startup #2 - Źródła finansowania »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

W najbliższy wtorek (07.03.2016)  o godz. 17:00 odbędą się kolejne zajęcia Project Startup #2 - Źródła finansowania.

Bartosz Baziński założyciel i CEO SentiOne (www.sentione.pl) oraz przedstawiciel funduszu Black Pearls (www.blackpearls.vc) będą opowiadać o tym jak finansować swój biznes.

Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne Wydziału Zarządzania UG 

sala C-21

wstęp wolny

Podstawą organizacji Project Startup jest oficjalna rekomendacji Akademii Europejskiego Kongresu Finansowego.

link do wydarzenia na FB: https://web.facebook.com/events/279020275854083/

strona internetowa: www.projectstartup.pl

                                       

Fotorelacja z konferencji Kół Naukowych WZR - ŻAK 2017 »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

W dniu 27.02.2017 r. koła naukowe Wydziału Zarządzania UG zorganizowały i przeprowadziły pierwszą, wspólną konferencję ŻAK 2017, mającą na celu przedstawienie studentom i uczniom ostatnich klas szkół średnich, jakie inicjatywy i pomysły można realizować studiując na Wydziale Zarządzania. Nasi studenci pokazali, że studia to nie tylko obowiązkowe zajęcia. To też życie naukowe poza studiami, możliwość rozwoju swoich zainteresowań i praktyczne utrwalenie wiedzy nabytej podczas zajęć.

Na konferencję zaproszono zarówno studentów jak i uczniów ostatnich klas szkół średnich z województwa Pomorskiego. Frekwencja znakomicie dopisała, a pula wolnych miejsc na warsztaty w szybkim tempie została zapełniona do maksimum.

Podczas konferencji odbyły się wystąpienia i warsztaty, przygotowane przez nasze koła:

1. Koło Naukowe Informatyki E-Xpert ,,Bezpieczeństwo w sieci Internet - zagrożenia i zabezpieczenia";

2. Koło Naukowe Inwestor ,,Pierwsze kroki na giełdzie";

3. Koło Naukowe Analizy Finansowej i Controllingu KNAFiC ,,Tik -Tak, Tik - Tak - czyli jak skutecznie zarządzać czasem?";

4. Koło Naukowe Metod Ilościowych ,,Statystyka stosowana w wielu dziedzinach społecznych i gospodarczych";

5. Koło Naukowe Informatyki Lider ,,Tworzenie prototypów aplikacji moblinych";

6. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej Pryzmat ,,Tajemnice marketingu";

7. Koło Naukowe QualiTeam UG ,,EXPERIENTIA";

Oprócz kół naukowych, nasz partner strategiczny - State Street - również przeprowadził warsztaty dla uczestników ,,Jak odnieść sukces na rozmowie kwalifikacyjnej".

 Poza warsztatami odbył się szereg wykładów otwartych:

 • 1...2...3...Kariera start!
 • BIG DATA - Fakty i mity
 • Być kreatywnym
 • Prezentacja specjalności Aplikacje Informatyczne z Biznesie
 • Rebel.pl czyli samozatrudnienie, które przekształciło się w pięćdziecięcioosobową firmę
 • zacznij karierę z Grupą Progress

Inicjatywa naszych studentów okazała się strzałem w dziesiątkę! Ogrom zainteresowania wydarzeniem i spektakularna liczba chętnych do wzięcia udziału w warsztatach i wykładach na pewno skłoni naszych studentów ku temu, a by w przyszłym roku znów połączyć siły i zorganizować tak ciekawą konferencję.

 

Wszystkim studentom, uczniom oraz nauczycielom serdecznie dziękujemy za obecność!

 

 

Flex Finance Future Program dla studentów ostatniego roku i absolwentów kierunków związanych z finansami i ekonomią »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

                    

 

W dniu 7 marca (wtorek) o godzinie 10.45 podczas przerwy w Auli WZ odbędzie się spotkanie dotyczące programu stażowego Flex Future Program, który kierowany jest do studentów ostatniego roku i absolwentów kierunków związanych z finansami i ekonomią.

PROGRAM

Serdecznie zapraszamy!

Think Ahead: Future CFO. Powered by ACCA »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Już po raz trzeci ACCA organizuje ogólnopolskie wydarzenie

„Think Ahead: Future CFO.  Powered by ACCA”.

„Think Ahead: Future CFO. Powered by ACCA” to wyjątkowa konferencja dedykowana studentom Akredytowanych Programów ACCA, którzy już w trakcie studiów chcą dokładnie zaplanować swoją karierę i dać sobie intensywny impuls do rozwoju.

Jeśli zastanawiasz się, w jaki sposób wyróżnić się na rynku finansów oraz jak, krok po kroku, zbudować swoją pozycję przyszłego lidera, to nasze wydarzenie jest właśnie dla Ciebie!

Zgłoś się już teraz! Wypełnij formularz na stronie:  www.futurecfo.pl/#zgloszenia

Wyjątkowa formuła spotkania oparta na skutecznej i sprawdzonej metodologii, obecność i wsparcie ze strony uznanych ekspertów, doświadczonych trenerów oraz mentorów pozwolą Ci wyjść z ogromną dawką inspiracji, jasną wizją kariery oraz gotowym planem jej realizacji.

Wydarzenie odbędzie się w Warszawie w dniach 6-8 kwietnia 2017 r.

W ramach konferencji zaplanowane są dwie dwudniowe ścieżki programowe zawierające intensywne szkolenia, spotkania z członkami ACCA i pracodawcami oraz praktyczne warsztaty merytoryczne, dostosowane do potrzeb studentów stawiających pierwsze kroki w biznesie:

 • Ścieżka 1: Zaprojektowana z myślą o studentach Akredytowanych Programów ACCA, którzy nie są (jeszcze) zarejestrowani w ACCA w ramach programu Accelerate (6 – 7 kwietnia 2017),
 • Ścieżka 2: Przygotowana dla studentów Akredytowanych Programów ACCA, którzy są zarejestrowani w ACCA w ramach programu Accelerate (7 – 8 kwietnia 2017).

Udział jest bezpłatny, a studenci spoza Warszawy mają zapewniony nocleg z 6 na 7 lub z 7 na 8 kwietnia, w zależności od realizowanej ścieżki.

Liczba miejsc ograniczona, więc zgłoś się już dziś na: www.futurecfo.pl/#zgloszenia

Aplikacje przyjmowane są do 17 marca 2017!!!

III Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania UG »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Szanowni Państwo,

W dniu 6 marca 2017 r. (poniedziałek) w godz. 13:00 – 14:30 w Sali Rady Wydziału Zarządzania im. J. Kozubskiego odbędzie się III Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania UG.

Zgodnie w moją wcześniejszą zapowiedzią zaproszenie na to Seminarium przyjęli:

 • Prof. dr hab. Mirosław Szreder – Dziekan Wydziału Zarządzania UG,
 • Prof. dr hab. Bogdan Nogalski – (do 2016 r.) Przewodniczący Sekcji II (Nauk Ekonomicznych) Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • Prof. dr hab. Jerzy Gierusz – Członek Sekcji II (Nauk Ekonomicznych) Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (FINANSE).

Seminarium poświęcone będzie problematyce oceny wniosków habilitacyjnych, a w szczególności ocenie dorobku oraz osiągnięcia naukowego. W związku z pojawieniem się wielu spekulacji, m.in. co do przyszłości utrzymania obecnego kształtu procedury habilitacyjnej (polecam m.in. stronę: http://www.nauka.gov.pl/ustawa20/) – uważam, iż udział w tym Seminarium może okazać się dla wielu Pracowników naszego Wydziału bardzo ważny. Będzie to jedna z niewielu okazji do osobistego spotkania się z gronem tak wybitnych ekspertów, posiadających bardzo duże doświadczenie zarówno w recenzowaniu wniosków habilitacyjnych, jak również w pracach różnych komisji i gremiów naukowych.

Aby przygotować dopasowaną do Państwa oczekiwań formułę moderowania przebiegiem Seminarium, zwracam się z uprzejmą prośbą do Państwa o: mailowe przesłanie pytań / problemów / dylematów, o które chcielibyście Państwo zapytać Prelegentów.

Serdecznie zachęcam również do udziału w Seminarium osoby z innych uczelni, w szczególności tych z Państwa, którzy są w trakcie przygotowywania się do składania wniosków habilitacyjnych.

UWAGA:

Obecność na Seminarium wymaga mailowego potwierdzenia: pawel.antonowicz@ug.edu.pl

O uczestnictwie w Seminarium decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Serdecznie zapraszam


Z wyrazami szacunku,

Paweł Antonowicz

---

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

Współpraca Katedry Inwestycji i Nieruchomości z bankiem PKO Bank Hipoteczny SA »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Miło jest nam poinformować, że Katedra Inwestycji i Nieruchomości rozpoczęła współpracę z bankiem PKO Bank Hipoteczny SA z siedzibą w Gdyni.

23 lutego br. grupa studentów I i II roku magisterskich studiów uzupełniających specjalności „Inwestycje i nieruchomości” odbyła warsztaty w banku dotyczące oceny wniosków kredytowych oraz określania wartości bankowo-hipotecznej nieruchomości mieszkaniowych. Wybrana w drodze konkursu dwójka studentów odbędzie dwumiesięczny płatny staż w banku.

Za współpracę z bankiem w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości odpowiada dr Dariusz Trojanowski.

Laureaci XIII edycji konkursu Prac Licencjackich za rok 2016 organizowanej przez PTE »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Miło nam poinformować, że w XIII edycji konkursu Prac Licencjackich za rok 2016 organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział Gdańsk, Kapituła Konkursowa przyznała główną nagrodę Panu Jakubowi Pszczole za pracę na temat: „KONKURENCYJNOŚĆ OBSZARU METROPOLITALNEGO GDAŃSK – GDYNIA – SOPOT W ROZWOJU CENTÓW SSC/BPO W TRÓJMIEŚCIE”. Praca napisana została pod kierunkiem dr Jędrzeja Strumiłło, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Instytut Organizacji i Zarządzania.

Wyróżnienie otrzymała Pani Anna Kurkowska za pracę na temat: ,,ZASTOSOWANIE INSTRUMENTÓW KAIZEN I LEAN MANAGEMENT W CELU DOSKONALENIA JAKOŚCI GDYŃSKIEGO CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”. Praca napisana pod kierunkiem dr inż. Ewy Malinowskiej, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem.

Serdecznie gratulujemy!

Szczegółowe informacje: http://www.gdansk.pte.pl/konferencje-i-seminaria/konkursy/

 

 

 

 

Wykład prof. Eugeniusza Gatnara na Wydziale Zarządzania »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Dnia 23 lutego (czwartek) 2017r. o godzinie 13.00 w Auli WZ będziemy gościć prof. dra hab. Eugeniusza Gatnara członka Rady Polityki Pieniężnej, który przyjął nasze zaproszenie do wygłoszenia wykładu pt. : Polityka pieniężna we współczesnym świecie.

 

                  

 

Spotkanie to jest wyjątkową okazją skorzystania z wiedzy i doświadczenia specjalisty, który od wielu lat czynnie zajmuje się problemami stabilności finansowej Polski.

Profesor Eugeniusz Gatnar kieruje Katedrą Analiz Gospodarczych i Finansowych na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Specjalizuje się w zagadnieniach zastosowań metod ekonometrycznych i statystycznych
w analizach finansowych.

W latach 2000-2010 zasiadał w Radzie Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego, a latach 2007-2015 był przedstawicielem NBP w Radzie Statystyki. Obecnie jest członkiem Rady Programowej kwartalnika „Bank i Kredyt” oraz przewodniczącym Rady Programowej „Gazety Bankowej”.

W latach 2007-2010 zajmował stanowisko doradcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego, następnie, w latach 2010-2016, był członkiem Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

13 stycznia 2016 r. Senat RP powołał prof. Eugeniusza Gatnara w skład Rady Polityki Pieniężnej.

 

dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG

Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych

Trening uniwersyteckiej sekcji snowboardowej w Val di Sole »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Przed kilkoma tygodniami snowboardziści reprezentujący Uniwersytet Gdański mieli przyjemność szlifować swoje umiejętności na pięknych, włoskich stokach w Val di Sole. Pogoda była idealna, stoki porządnie przygotowane i można było trenować!

To połączenie przyjemnego spędzenia czasu z treningiem do Akademickich Mistrzostw Polski odbyło się w dużej mierze dzięki Wydziałowi Zarządzania UG, który wsparł swoich studentów finansowo.

Gorąco dziękujemy, a na zawodach damy z siebie wszystko!

Sekcja snowboardowa UG

 

Konkurs Czerwonej Róży 2017 »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Od 1962 roku przyznawana jest Nagroda Czerwonej Róży, która trafia do rąk wybitnych i najbardziej wyróżniających się studentów. Od kandydatów oczekuje się  wysokiej średniej ocen, ale także umiejętności wykazania się aktywnością pozanaukową, osiągnięć w dziedzinach społecznej, sportowej i artystycznej.

Zapraszamy studentów oraz koła naukowe Wydziału Zarządzania do zapoznania się z zasadami konkursu i składanie wniosków. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna wyłoni jednego najlepszego studenta oraz jedne najlepsze koło naukowe do dnia 28.02.2017 r. i skieruje  wybrane wnioski do etapu uczelnianego.

Wnioski należy składać u p. Agnieszki Dormanowskiej w Dziekanacie ds. Socjalnych p.121. 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu

Regulamin konkursu

Dodatkowe informacje na stronie Stowarzyszenia Czerwonej Róży: 

http://www.czerwonaroza.org.pl/

 

Wnioski do pobrania:

Wniosek dla studenta

Wniosek dla koła naukowego

 

 

Konferencja Kół Naukowych Wydziału Zarządzania ŻAK 2017 »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

 

Koła naukowe Wydziału Zarządzania, mają zaszczyt zaprosić uczniów oraz studentów na pierwszą konferencję, realizowaną przez wszystkie koła naukowe Wydziału Zarządzania.

Celem konferencji ŻAK jest przedstawienie studentom i uczniom ostatnich klas szkół średnich, jakie inicjatywy i pomysły można realizować studiując na Wydziale Zarządzania.

 

W programie przewidziane są wystąpienia i warsztaty, przygotowane przez nasze koła:

1. Koło Naukowe Informatyki E-Xpert ,,Bezpieczeństwo w sieci Internet - zagrożenia i zabezpieczenia";

2. Koło Naukowe Inwestor ,,Pierwsze kroki na giełdzie";

3. Koło Naukowe Analizy Finansowej i Controllingu KNAFiC ,,Tik -Tak, Tik - Tak - czyli jak skutecznie zarządzać czasem?";

4. Koło Naukowe Metod Ilościowych ,,Statystyka stosowana w wielu dziedzinach społecznych i gospodarczych";

5. Koło Naukowe Informatyki Lider ,,Tworzenie prototypów aplikacji moblinych";

6. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej Pryzmat ,,Tajemnice marketingu";

7. Koło Naukowe QualiTeam UG ,,EXPERIENTIA";

Oprócz kół naukowych, nasz partner strategiczny - State Street - również przygotował warsztaty dla uczestników ,,Jak odnieść sukces na rozmowie kwalifikacyjnej".

 

Poza warsztatami odbędzie się szereg wykładów otwartych:

 • 1...2...3...Kariera start!
 • BIG DATA - Fakty i mity
 • Być kreatywnym
 • Prezentacja specjalności Aplikacje Informatyczne z Biznesie
 • Rebel.pl czyli samozatrudnienie, które przekształciło się w pięćdziecięcioosobową firmę
 • zacznij karierę z Grupą Progress

Szczegółowne informacje na tronie Konferencji: http://zak.wzr.pl/

Już dziś zapisz się na wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/1740016442976472/

 

Serdecznie zapraszamy!!! 

                                                                       Partner strategiczny                                    Sponsor                                       Patron medialny

 

 

The Xth EuroSymposium na jubileusz 50-lecia Gdańskiej Informatyki Ekonomicznej »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Rekrutacja na zajęcia w Laboratorium Tradingowym OSTC »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Rekrutacja na zajęcia w Laboratorium Tradingowym OSTC w

letnim semestrze roku akad. 2016/2017

Zapraszamy studentów Wydziału Zarządzania do wzięcia udziału w rekrutacji na zajęcia prowadzone przez menedżerów OSTC, które będą odbywać się we wtorki oraz w środy w godz. 17:00-18:30 w sali 518 na Wydziale Ekonomicznym UG. W letnim semestrze przewidywane są zajęcia dla dwóch grup, początkującej i zaawansowanej (zajęcia dla każdej grupy będą odbywać się raz w tygodniu). 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, studentów chcących wziąć w zajęciach prosimy o wypełnienie ankiety: https://goo.gl/forms/b4VbHnMyDVoGfARx2. Termin zgłoszeń upływa 1 marca 2017 roku. Zajęcia rozpoczną się
7 marca.

Dodatkowo:

 • 22 lutego na Wydziale Ekonomicznym otwarte będzie stanowisko informacyjne OSTC, gdzie również będzie można zapisać się na zajęcia,
 • 28 lutego zaplanowano otwarte warsztaty w laboratorium OSTC,
 • 1 marca zapraszamy na dzień otwarty w gdańskim biurze OSTC /Olivia Business Centre, Olivia Tower poz. 1, Al. Grunwaldzka 472, Gdańsk/.

Więcej informacji na FB: https://www.facebook.com/OSTC-Poland-Careers-in-Trading-1678434595734932/

25.01.2017 r. - wręczenie dyplomów studentom UG, którzy ukończyli zimowy semestr zajęć w labie.

Trójmiejskie przedsiębiorstwa na rynku globalnym - spotkanie z trójmiejskimi przedsiębiorcami »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Z inicjatywy Koła Naukowego Prawa Handlowego z Wydziału Prawa i Administracji, 21.02.2017r. o godzinie 17:00 na  wydziale Prawa i Administracji UG odbędzie się spotkanie z trójmiejskimi przedsiębiorcami dotyczące rynku usług doradczych i pośrednictwa handlowego.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Aktualności dotyczące posiedzeń Senatu Uniwersytetu Gdańskiego »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 23 lutego 2017 roku. Na stronie internetowej:

http://ug.edu.pl/uniwersytet/wladze/senat_uniwersytetu_gdanskiego/posiedzenia_senatu

dostępny jest planowany porządek obrad, zatwierdzone protokoły z posiedzeń oraz pozostałe informacje dotyczące funkcjonowania Senatu.

KNF - VI edycja konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finasowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 lutego 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ogłosiła VI edycję konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego. Regulamin konkursu przewiduje nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych.

Termin nadsyłania prac doktorskich, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2016 r. upływa 16 sierpnia 2017 r.

Wszelkie informacje o konkursie dostępne są również na stronie internetowej pod adresem www.knf.gov.pl, w dziale CEDUR - link: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/edukacja/konkurs_6_edycja.html

                                           

                                                    

Dni Kariery® »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Daj szansę swojej karierze!!!

1 marca 2017 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się kolejna edycja Dni Kariery® - studenckich targów pracy, praktyk i staży, organizowanych od ponad 20 lat przez AIESEC, największą międzynarodową organizację prowadzoną przez młodych ludzi.

Oprócz wioski targowej, na której kilkadziesiąt firm przedstawi uczestnikom perspektywy zatrudnienia, zorganizowana będzie również Strefa Doradztwa Zawodowego. Jest to przestrzeń, gdzie studenci i absolwenci mogą skonsultować swoje CV, sprawdzić swój poziom języka obcego lub porozmawiać z ekspertami, którzy pomogą uczestnikom zaplanować ich przyszłą karierę zawodową.

W czasie targów będzie można też skorzystać ze strefy ChillOut, gdzie w spokojnej atmosferze będzie można zapoznać się z ofertami pracy obecnymi na Job Wall’u, informatorze targowym lub po prostu odpocząć korzystając z przygotowanych przez firmy atrakcji. Organizatorzy przewidują też wiele konkursów z wartościowymi nagrodami.

Dni Kariery® są tworzone przez studentów dla studentów i absolwentów. Oferta firm jest zróżnicowana, aby uczestnicy mogli znaleźć swoją wymarzoną pracę lub łatwo zorientować się, czego obecnie wymaga się na rynku pracy. Przyczyniają się tym do osiągania ósmego Celu Zrównoważonego Rozwoju, określonego przez ONZ - Wzrost gospodarczy i godna praca.

 

Dowiedz się więcej o Celach Zrównoważonego Rozwoju: http://www.un.org.pl/

Zarejestruj się na Dni Kariery: http://dnikariery.pl/

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgra Bartosza M. Surawskiego »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

podają do wiadomości,

że publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Bartosza M. Surawskiego

pt. „Model wykorzystania specjalistów
w zarządzaniu wiedzą”

odbędzie się 23 lutego 2017 r. o godz. 1030

na Wydziale Zarządzania

w sali 321

Promotor:     prof. dr hab. Bogdan Nogalski z Uniwersytetu Gdańskiego
Recenzenci: prof. dr hab. Dariusz Jemielniak  
z Akademii im. Leona Koźmińskiego
                    prof. dr hab. Ryszard Rutka z Wydziału Zarządzania UG

        

                 Dziekan

                                                                             prof. dr hab. Mirosław Szreder

Gala Finałowa XX edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku, Polski Rejestr Statków S.A. oraz Kapituła Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości serdecznie zapraszają do udziału w tegorocznej Gali Finałowej XX Jubileuszowej edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości, podczas której zostaną wręczone Laury Jakości dla pomorskich przedsiębiorstw najbardziej wyróżniających się skutecznością w zarządzaniu jakością.

Gala odbędzie się 16 lutego 2017 roku o godz. 17:00 w Domu Technika w Gdańsku, przy ulicy Rajskiej 6 (Scena Teatralna).

 

Więcej szczegółów na stronie:

http://www.notgdansk.pl/gala_finalowa_xx_edycji-nid18.html

Udział w Gali jest bezpłatny po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie:

http://400960-1.evenea.pl/

 

Przewodnicząca Kapituły

Prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska

Meeting for Erasmus students - summer semester 2016/2017 »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Meeting for incoming students with Erasmus Coordinator,

Mrs Angelika Kędzierska - Szczepaniak will take place:

14th of February 2017

hour: 11.00

room: 213 at the Faculty of Management building

Contact with our Erasmus Coordinator: a.szczepaniak@ug.edu.pl

See you soon! :-)

 

Nabór wniosków w konkursach NCN: Etiuda 5, Sonatina 1 oraz Uwertura 2 »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór wniosków w ramach konkursów Etiuda 5Sonatina 1 oraz Uwertura 1. Termin składania wniosków w wersji elektronicznej w systemie www.osf.opi.org.pl upływa 15 marca 2017 r. Poniżej krótki opis każdego z konkursów. Łączny budżet konkursów wynosi 45 mln zł.

ETIUDA 5 - Konkurs na stypendia skierowany do osób, które rozpoczynają karierę naukową. Wymogiem koniecznym do aplikowania w konkursie ETIUDA jest brak stopnia naukowego doktora. Wnioskodawca musi być na etapie przygotowywania rozprawy doktorskiej i mieć otwarty przewód doktorski lub zobowiązać się do jego otwarcia do dnia 30 czerwca 2017 r.

Stypendium przyznawane jest na okres do 12 miesięcy. W ramach wniosku należy zaplanować odbycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym. Staż może trwać od 3 do 6 miesięcy. Staż można odbyć w czasie pobierania stypendium lub w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium. Wysokość stypendium wynosi 4 500 zł miesięcznie. Budżet konkursu wynosi 10 mln zł.

Ogłoszenie o konkursie Etiuda 5 na stronie NCN https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda5

SONATINA 1 - Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. W ramach budżetu konkursu możliwe jest uwzględnienie kosztów etatów badawczych oraz krótkoterminowych (od 3 do 6 miesięcy) staży zagranicznych.

Budżet konkursu wynosi 30 mln zł

Ogłoszenie o konkursie Sonatina 1 na stronie NCN

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina1

UWERTURA 1 - Konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. Środki pozyskane w ramach UWERTURY będzie można przeznaczyć tylko na odbycie zagranicznego stażu w zespołach naukowych realizujących projekty badawcze finansowane w ramach konkursów ERC.

Staż będzie mógł trwać od 3 do 6 miesięcy. Na każdy miesiąc trwania stażu laureat konkursu UWERTURA otrzyma 15 000 zł. Na pokrycie kosztów podróży - w zależności od jej odległości - przeznaczyć będzie można od 1 000 zł do 10 000 zł.

Na laureacie konkursu spoczywał będzie jeden zasadniczy obowiązek. W terminie 18 miesięcy od zakończenia odbywania stażu, naukowiec będzie musiał złożyć wniosek do ERC. Jeżeli tego nie zrobi, będzie musiał zwrócić wszystkie środki, które otrzymał w ramach konkursu UWERTURA. Budżet konkursu wynosi 5 mln zł.

Ogłoszenie o konkursie Uwertura 1 na stronie NCN

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura1

Konkurs "Mobilność Plus" - nabór wniosków w V edycji »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Do 15 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach V edycji konkursu Mobilność Plus. Celem konkursu jest finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu, w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych przez młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia.

Zgodnie z informacjami MNiSW, w ramach konkursu Mobilność Plus można pozyskać następujące środki:

·         w wysokości 10 000 zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika programu w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się zagraniczny ośrodek;

·         w wysokości 2 000 zł na każdy miesiąc pobytu małżonka uczestnika programu w miejscowości (...) jeśli nie będzie otrzymywać wynagrodzenia za pracę z innych źródeł;

·         w wysokości 1 000 zł na osobę na każdy miesiąc pobytu niepełnoletniego dziecka uczestnika programu w miejscowości, o której mowa w punkcie pierwszym.

Zagraniczny wyjazd może trwać od 6 do 36 miesięcy. Laureaci konkursu będą mieli zapewnione pokrycie kosztów podróży do zagranicznego ośrodka naukowego. Termin rozpoczęcia zagranicznego pobytu uczestnika programu powinien przypadać nie wcześniej niż na dzień 1 stycznia 2018 r.

Adresatami konkursu są młodzi naukowcy, którzy w momencie składania wniosku nie ukończyli 35. roku życia i którzy są:

·         zatrudnionymi w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania,

·         pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365, tj. Dz. U. 2016 poz. 1842), albo

·         pracownikami naukowymi lub badawczo-technicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. 2010 Nr 96, poz. 619, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311), albo

·         pracownikami naukowymi lub badawczo-technicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079, 1311), albo

·         uczestnikami studiów doktoranckich.

 

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-v-edycji-konkursu-mobilnosc-plus.html

Studenci z Wydziału Zarządzania otrzymali stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego otrzymało 38 pomorskich studentów. Laureaci zostali wyróżnieni za osiągnięcia artystyczne i naukowe. Wśród nagrodzonych, znaleźli się także studenci naszego Wydziału. 

Stypendyści z Uniwersytetu Gdańskiego: 

 • Sebastian Chamera
 • Monika Chojnacka
 • Katarzyna Gliszczyńska
 • Balbina Hoppe
 • Krzysztof Krzemiński
 • Jakub Kumirski
 • Joanna Łaszcz
 • Anna Parlak. 

– Chciałbym, aby studenci uczelni wyższych nie tylko zdobywali wiedzę, ale także, aby ich pomysły były realizowane – zaznaczył podczas gali wręczenia listów gratulacyjnych, która odbyła się w piątek, 3 lutego 2017 r. marszałek Mieczysław Struk. 

O stypendia mogą ubiegać się m.in.: laureaci nagród i wyróżnień w konkursach, uczestnicy projektów badawczych lub artystycznych prowadzonych przez uczelnie, igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata lub Europy. Przyznawane są w trzech kategoriach: nauka, sport i działalność artystyczna. Otrzymują je osoby, które mieszkają w województwie pomorskim, mają średnią ocen nie mniejszą niż 90 proc. średniej na danym kierunku i co najmniej dwa osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Na stypendia pomorski samorząd przeznaczył blisko 130 tys. zł. Stypendium w wysokości 380 zł przyznawane jest laureatowi na 9 miesięcy. 

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!

Spring Internships in State Street Bank in Gdańsk! »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Apply for 3-month paid Spring Internship Program at State Street Bank  before February 15th:

https://www.linkedin.com/jobs/view/243259578

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku
Bezpłatny webinar dla studentów od start-up Cuponation »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

2 lutego 2017 roku o 10:00 start-up Cuponation przeprowadzi online-seminarium, które poprowadzi jeden z założycieli firmy, pan Andreas Fruth. Webinar będzie trwał 2 godziny, a wykład będzie dotyczył podstawowych zasad oceny rynku konsumentów oraz konkurencji w marketingu i zajmie 1,5 godziny. Przez pozostałe 30 minut studenci z całego świata, którzy bedą uczestniczyć w webinarze, będą mogli zadać pytania prowadzącemu. Podczas webinara zostaną omówione takie tematy jak: powstanie i ulepszenie modelu biznesowego, sekrety sukcesu projektu online i współczesne strategie marketingu online.

Aby zostać uczestnikiem seminarium, konieczna jest rejestracja: tutaj

Weź także udział w konkursie! Wyślij na adres webinar@cuponation.ru swoje pomysły odnośnie ulepszenia zawartości dwóch stron internetowych firmy.

Linki do obu stron:

Napisz w e-mailu jak sprawić, aby strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika. Pokaż swoją kreatywność i przyślij tekst z obrazkami dla strony. Zwycięzcą zostanie tylko jedna osoba! 

Academic writing - kurs doskonalenia umiejętności pisania tekstów akademickich dla pracowników UG »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Jego Magnificencja Rektor UG dr hab. Jerzy Gwizdała - profesor nadzwyczajny, zaprasza  pracowników Uniwersytetu Gdańskiego  do wzięcia udziału w kursie doskonalenia umiejętności pisania tekstów akademickich w języku angielskim. Kurs został przygotowany przez pracowników Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Fundacją Rozwoju UG.

CELE KURSU

 • wykształcenie umiejętności w zakresie pisania tekstów naukowych w języku angielskim, zgodnie z najlepszymi standardami anglojęzycznymi;
 • wzmocnienie praktyki formułowania wywodu akademickiego, zgodnie z konwencjami anglosaskimi, na różnych poziomach tekstowych (zdanie-akapit-tekst);
 • przedstawienie „know how” podnoszącego kompetencje samodzielnej pracy nad tekstami naukowymi w języku angielskim (korpusy – AWL, słowniki, bazy danych, wytyczne bibliograficzne);
 • omówienie stylistyki abstraktu, definicji, propozycji wydawniczych i prowadzenia korespondencji z wydawcą w języku angielskim (case studies);
 • omówienie procesu wydawniczego, ze szczególnym uwzględnieniem recenzji;
 • omówienie kwestii związanych z tłumaczeniem testów naukowych na język angielski.

ORGANIZACJA KURSU

 • Typ kursu: semestralny, obejmujący 44 godziny (w tym 12 godzin wykładów i 32 godzin ćwiczeń)
 • Czas trwania kursu: marzec 2017 – maj 2017
 • Terminy spotkań: wtorki w godzinach 15.30 do 18.45 (dwa bloki zajęć po 1,5 godziny)
 • Miejsce spotkań: Rektorat UG, ul. Bażyńskiego 8, sala nr 411

PROWADZĄCY

Kurs poprowadzą pracownicy z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki UG, którzy specjalizują się w nauczaniu języka pisanego akademickiego, publikują w czołowych czasopismach w swoich dyscyplinach, działają w redakcjach czasopism oraz są redaktorami tomów monograficznych w języku angielskim, a także wybitni specjaliści z różnych wydziałów UG posiadających bogate doświadczenie w publikowaniu, redagowaniu oraz recenzowaniu tekstów  w języku angielskim w swojej dziedzinie naukowej.

REKRUTACJA

 • Warunki przyjęcia: Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
 • Zasady naboru: kolejność zgłoszeń
 • Limit miejsc: 20 osób
 • Zapisy: Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG tel. +58 523 30 49  e-mail: hanna.niznik@ug.edu.pl
 • Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (w załączniku do pobrania) proszę zeskanować i przesłać na powyższy adres mailowy:

OPŁATY

Opłata za kurs wynosi: 1.100 zł. W przypadku pracowników zatrudnionych na Uniwersytecie Gdańskim na umowę o pracę, kurs zostanie w 50% dofinansowany ze środków Rektora UG.

Płatność na konto: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego: Nr konta: 69 10901098 0000 0000 09015841 Bank Zachodni WBK S.A. I/O Gdańsk z dopiskiem: Academic writing

 

Formularz zgłoszeniowy wraz z programem kursu do pobrania na stronie:

http://ug.edu.pl/media/aktualnosci/62786/academic_writing_-_kurs_doskonalenia_umiejetnosci_pisania_tekstow_akademickich_dla_pracownikow_ug

Kontakt w Dziekanatem Studiów Stacjonarnych w dniu 31.01.2017 r. »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Szanowni Studenci,

Z przyczyn technicznych, związanych z remontem Dziekanatu Studiów Stacjonarnych w dniu 31 stycznia 2017 r. (wtorek) kontakt z Dziekanatem jest możliwy wyłącznie drogą mailową. Kontakt telefoniczny będzie możliwy ponownie od dnia 1 lutego 2017 r. 

Kontakty do Pań prowadzących kierunki znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:

http://www.wzr.ug.edu.pl/Studenci/index.php?str=798

 

Medal Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości dla pani prof. dr hab. Krystyny Dziworskiej »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Miło nam poinformować, iż pani prof. dr hab. Krystyna Dziworska, w dowód uznania za wybitną działalność, została uhonorowana złotym medalem Zasłużony Dla Polskiego Rynku Nieruchomości Pro Aequo Et Bono. 

                                           

 

Odznaczenie przyznała Kapituła Medalu Zasłużony Dla Polskiego Rynku Nieruchomości. 

                    

Staże brukselskie 2016/2017 - aplikuj do 13 lutego 2017! »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

 

Uniwersytet Gdański wspólnie z biurem poselskim europosła Jarosława Wałęsy

zaprasza studentów do wzięcia udziału 

w konkursie „STAŻE BRUKSELSKIE” 2016/2017

Przedmiotem konkursu jest staż dla jednego studenta Uniwersytetu Gdańskiego, ufundowany przez europosła Jarosława Wałęsę.

W konkursie na Staż Brukselski mogą wziąć udział studenci I i II roku studiów drugiego stopnia lub III i IV roku jednolitych studiów magisterskich z następujących Wydziałów:

 • Ekonomicznego 
 • Nauk Społecznych 
 • Oceanografii i Geografii 
 • Prawa i Administracji 
 • Zarządzania. 

Warunki rekrutacji:

1.         Warunki uczestnictwa w rekrutacji:

1)     biegła znajomość języka angielskiego (na poziomie minimum B2/C1) lub języka    francuskiego (w mowie i piśmie), potwierdzona kserokopią dokumentów poświadczających ukończenie kursów, lektoratów bądź egzaminów językowych,

2)     podstawowa wiedza na temat instytucji europejskich i ich zadań,

3)     dobre wyniki w nauce.

2.       Biuro poselskie od kandydata oczekuje:

1)     zaangażowania, elastyczności, gotowości pracy w nienormowanym czasie,

2)     podejmowania różnorodnych zadań,

3)     nienagannej kultury osobistej,

4)     umiejętności pracy w zespole,

5)     radzenia sobie z presją czasu oraz samodzielności w realizacji powierzonych zadań.        

3.       Formularze aplikacyjne wraz z certyfikatami lub dokumentami poświadczającymi znajomość języka obcego należy składać w dziekanacie ds. socjalnych pok. 121 u pani Agnieszki Dormanowskiej w terminie do 13 lutego 2017r. (poniedziałek). 

Formularz aplikacyjny do pobrania

Warunki odbywania stażu:

Staż będzie odbywał się od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017 r. w biurze poselskim Jarosława  Wałęsy Posła do  Parlamentu Europejskiego w  Brukseli.

Stażysta będzie otrzymywał będzie kwotę 1 000 euro miesięcznie brutto, jako pokrycie kosztów zamieszkania, podróży i zakwaterowania (proporcjonalnie do liczby dni stażowych w miesiącu).

Odbyty staż za zgodą dziekana właściwego wydziału – zostanie uznany jako praktyka obowiązkowa wynikająca z kierunku kształcenia.

Koszty ubezpieczenia w okresie trwania stażu ponosi student we własnym zakresie.

Regulamin

 

Rekrutacja do Akademii Liderów Rynku Kapitałowego »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Akademia Liderów Rynku Kapitałowego to projekt edukacyjny składający się z wyjątkowego programu szkoleń i staży w najlepszych firmach działających na rynku kapitałowym. ALRK to także SPOŁECZNOŚĆ MŁODYCH PROFESJONALISTÓW – dynamicznych i kreatywnych pasjonatów rynku kapitałowego, którzy kierują się najwyższymi standardami profesjonalnymi i etycznymi.

 1. SZKOLENIA: obejmują ćwiczenia umiejętności menadżerskich (takich jak efektywna praca w zespole, zarządzanie konfliktem, podejmowanie decyzji i negocjacje) oraz praktyczne warsztaty z umiejętności rynkowych. Podczas programu zespoły pracują nad realnymi wyzwaniami, przed którymi stają menadżerowie (jak wprowadzanie spółki na giełdę, przygotowanie do M&A) oraz poznają te procesy ze strony różnych uczestników rynku.
   
 2. STAŻE: 2 miesięczne płatne staże w firmach partnerskich to możliwość kontynuowania pogłębiania wiedzy praktycznej o rynku w wybranym przez siebie sektorze. Uczestnicy sami decydują czy chcą się sprawdzić w instytucjach rynku, funduszach PE czy może w doradztwie transakcyjnym bądź strategicznym. Każdy stażysta ma swojego opiekuna, który wspiera go w rozwoju.
   
 3. LUDZIE: to oni tworzą ALRK. Zajęcia prowadzą najlepsi menadżerowie na rynku, którzy na swoich kontach mają ogromne sukcesy. To wspólnie z nimi uczestnicy przygotowują się do case-ów. 
  Dziesięć lat istnienia projektu zaowocowało grupą ponad 300 Alumnów - wyjątkowej grupy, która tworzy społeczność unikatową na rynku finansowym. Absolwenci pracują w najlepszych firmach sektora finansowego oraz uczestniczą w wielu prestiżowych wydarzeniach i inicjatywach na rynku. Są ze sobą w kontakcie, wspierają się i wymieniają doświadczeniami zawodowymi oraz mają możliwość uczenia się od najlepszych specjalistów na rynku. Regularne, kameralne spotkania z osobistościami biznesu, coroczne zjazdy wszystkich Alumnów to inicjatywy, które ułatwiają rozwój zawodowy długo po zakończeniu projektu. 

Rekrutacja trwa do 17 kwietnia 2017 r. 

Szczegóły na stronie internetowej Fundacji im. Lesława A. Pagi: http://paga.org.pl/

Konkurs GPW na najlepszą pracę magisterską i licencjacką »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ogłasza kolejną edycję konkursu o nagrodę Prezesa Zarządu GPW na najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką na temat rynku kapitałowego. Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie studentów i doktorantów do poszerzania wiedzy na temat rynku kapitałowego, instytucji tworzących jego infrastrukturę, a także nowoczesnych instrumentów finansowych. 

Konkurs na pracę magisterską i licencjacką:

 • W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, na podstawie których uzyskali tytuł zawodowy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od stycznia do grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia Konkursu.
 • Termin zgłaszania prac upływa w dniu 30 czerwca 2017 r.
 • Autorzy najlepszych prac magisterskich otrzymują nagrody:
  • za najlepszą pracę magisterską - nagroda pieniężna w wysokości 5.000 zł
  • za dwie kolejne, wyróżnione prace magisterskie - wyróżnienie niepieniężne.
 • Autorzy najlepszych prac licencjackich otrzymują nagrody:
 • za najlepszą pracę licencjacką - nagroda pieniężna w wysokości 3.000 zł oraz bezpłatny staż na GPW;
 • za dwie kolejne, wyróżnione prace licencjackie - bezpłatny staż na GPW.

Prace oceniać będzie Kapituła Konkursu w składzie:

 • prof. dr hab. Leszek Dziawgo – przewodniczący
 • prof. dr hab. Eugenusz Gatnar
 • prof. dr hab. Maria Sierpińska
 • dr hab., prof. SGH Jan Koleśnik
 • dr Tomasz Wiśniewski – sekretarz. 

Regulamin konkursu: https://static.gpw.pl/pub/files/PDF/Regulamin_konkursu_GPW_2017.pdf

miniTARGI PRAKTYK’2017 na specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Zainicjowane 3 lata temu na Wydziale Zarządzania UG - w oparciu o Fundusze Europejskie - studia magisterskie na specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie, systematycznie  rozwijają  się. W tym roku uczelnia zarekrutowała  już 2 grupy studenckie na studia magisterskie i  po raz pierwszy -również 2 grupy - na studia licencjackie.  Studenci AiB znowu odnieśli znaczące sukcesy  w międzynarodowych  konkursach - Association for Information Systems a także Microsoft Imagine Cup. Na specjalności AiB funkcjonują, na zasadzie kopetycji,  3 naukowe koła studenckie. Koła  E-xpert i Lider zajęły odpowiednio I i III miejsce wśród 12 kół naukowych, startujących w Konkursie Kół Naukowych, zorganizowanym z okazji 70-lecia Sopockiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych. Trzecie z Kół jest wyjątkowe w skali ogólnopolskiej - jest bowiem jednym z nielicznych w Polsce Kół o statusie międzynarodowym. Chodzi o - Gdansk Student Chapter of Association for Information Systems (AIS), afiliowane przy międzynarodowej, akademickiej organizacji Informatyki Ekonomicznej AIS z siedzibą w USA.

Studia magisterskie na specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie mają od ich powstania unikalny charakter, bowiem są to studia dualne. Ich realizacja polega na równoległym studiowaniu i odbywaniu praktyk zawodowych przez studentów AiB. Koncepcja ta jest wdrożona w pełnym wymiarze na ostatnim - IV semestrze studiów, na którym - przez 2 dni w tygodniu studenci kształcą się na uczelni , a przez kolejne  3 dni  odbywają praktykę w trójmiejskich firmach branży IT. Praktyka jest płatna przez firmę przyjmującą danego studenta. Firmy te są wybierane spośród partnerów  Panelu Partnerów Biznesowych, konsorcjum złożonego z pomorskich firm  branży IT, utworzonego przy specjalności AiB. Posiedzenia Panelu odbywają się 2 razy do roku na WZ UG. Mają one niezwykle konstruktywny przebieg i wpływ na program studiów. Odbywają się na nich dyskusje nad oceną i zmianami w programie studiów AiB w celu ich lepszego dostosowania do wyzwań rynku pracy IT, wnioskami wynikającymi z praktyk studenckich, firmy Panelu oferują cenne, profesjonalne szkolenia i warsztaty.

Dla ułatwienia zadania podjęcia praktyki, Katedra Informatyki Ekonomicznej organizuje co roku w styczniu - miniTargi Praktyk, na które zapraszanych jest do kilkunastu przedstawicieli, menedżerów firm IT, zainteresowanych rekrutowaniem informatyków - najpierw w charakterze praktykantów a docelowo - pracowników.  Praktyka zatem stwarza perspektywiczną możliwość zatrudnienia na pełnym etacie w danej firmie. Zamysł praktyk jest  taki, iż student zaangażowany jest przez 5 miesięcy (15.02 - 15.07) w realizację komercyjnego projektu firmy IT  i w sposób płynny, po odbyciu praktyki,  przechodzi do pracy w tej firmie. Oczywiście, jeśli uzyska dobrą opinię współpracowników w swoim zespole projektowym i szefostwa danej firmy. Tegoroczne miniTargi Praktyk’2017 specjalności AiB odbyły się  w styczniu 2017 r. w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym Wydziału Zarządzania UG. miniTargi Praktyk’2017 dla specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie zostały w tym roku otwarte przez Dziekana Wydziału Zarządzania UG, prof. dr. hab. Mirosława Szredera. Organizatorem miniTargów Praktyk’2017 był inicjator i opiekun merytoryczny specjalności AiB, kierownik Katedry Informatyki Ekonomicznej UG - prof. dr hab. Stanisław Wrycza

Bieżące miniTargi Praktyk składały się z 2 części - prezentacyjnej i negocjacyjnej. W pierwszej z nich wystąpili przedstawiciele zaproszonych firm. Ich wystąpienia składały się z krótkiej prezentacji firmy a następnie sprecyzowaniu oczekiwań, profesjonalnych umiejętności wobec przyszłych praktykantów i rekrutowanych pracowników.

Docelowym etapem spotkania była część negocjacyjna – ze studentami w roli głównej. Oznacza to, iż podchodzą oni do, bogato zaopatrzonych w sympatyczne gadżety firmowe, stoisk, wybranych przez siebie firm – według oceny ich wystąpień, własnych umiejętności profesjonalnych i oczekiwań. Studenci negocjują z rekruterami  firm warunki przyjęcia na  5-miesięczną  praktykę, w tym wysokość stypendium. Stanowi to również część weryfikacji i kształtowania  „miękkich” kompetencji zawodowych studentów-informatyków, poznawanych i doskonalonych na stosownych przedmiotach na studiach AiB.

Zaproszenie do  miniTargów Praktyk’2017 przyjęły i uczestniczyły w nich, następujące organizacje:

 • THYSSENKRUPP
 • LUFTHANSA SYSTEMS POLAND
 • BLACKPEARLS
 • Sii
 • SPEEDNET
 • POWEL
 • VOICETEL COMMUNICATIONS
 • INVEST IN POMERANIA - AGENCJA ROZWOJU POMORZA
 • INVESTGDA - GDAŃSKA AGENCJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO
 • POMORSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY (Sekcja studenckich start-upów)

Pomiędzy dwiema częściami miały miejsce krótkie wystąpienia studentów AiB oraz prezesów kół naukowych, którzy prezentowali projekty swoich kreatywnych i innowacyjnych aplikacji internetowych i mobilnych, a także osiągnięcia kół. Wystąpienia te wzbudziły duże zainteresowanie i uznanie przedstawicieli firm z Panelu Partnerów Biznesowych.

Inauguracja miniTargów Paktyk AiB’2017:

         

Stoiska niektórych Partnerów Biznesowych specjalności AiB:

      

Wystąpienia przedstawicieli i menedżerów firm IT:

     

A teraz przysłowiowe - Sprawdzam! Studenci AiB negocjują warunki praktyk i stypendiów z pracodawcami sektora IT:

     

Do następnych miniTargów Praktyk AiB’2018!

 

Warsztaty w ZUS dla studentów kierunku Podatki i Doradztwo Podatkowe »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

W dniu 16 stycznia 2017 roku w siedzibie Oddziału ZUS w Gdańsku, odbyły się warsztaty z zakresu ubezpieczeń społecznych dla studentów studiów licencjackich międzywydziałowego kierunku Podatki i Doradztwo Podatkowe. Podczas czterech godzin zajęć studenci mieli okazję zgłębić praktyczne aspekty zgłaszania do ubezpieczenia społecznego i rozliczania składek, z użyciem formularzy papierowych i elektronicznych. Największa część warsztatów poświęcona była sytuacji w systemie ubezpieczeń społecznych osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Było to pierwsze spotkanie dla studentów z pracownikami ZUS w ramach umowy o współpracy zawartej we wrześniu 2016 roku miedzy Zakładem a Uniwersytetem Gdańskim. Koordynatorem współpracy ze strony UG jest dr Kamila Bielawska.

             

Program Erasmus+ - Przyjdź na spotkanie informacyjne! »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Wszystkich studentów zainteresowanych wyjazdem na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 zapraszamy na spotkanie informacyjne z Wydziałowym Koordynatorem Erasmus i Prodziekanem ds. Studenckich i Współpracy z Zagranicą, dr Angeliką Kędzierską – Szczepaniak.

Na spotkaniu omawiane będą kwestie tegorocznej rekrutacji, organizacji wyjazdu krok po kroku oraz sposobu rozliczenia semestru po powrocie z wymiany.

Macie dodatkowe pytania?

Chcecie dowiedzieć się jak zrealizować marzenia o studiowaniu za granicą?

Przyjdźcie na spotkanie!

Kiedy?   24 stycznia (wtorek) 2017

O której godzinie?   10.45 (przerwa między zajęciami)

Gdzie?   Sala nr 307

Serdecznie zapraszamy!!!

Student naszego Wydziału bierze udział w konkursie PZU Inwestycja w Przyszłość »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Kosma Wilk to student naszego Wydziału na kierunku Zarządzanie. Bierze udział w ogólnopolskim konkursie PZU Inwestycja w Przyszłość. Obejrzyj prezentację i sprawdź, czy Kosma zasługuje na wygraną! Dla Ciebie to jedno kliknięcie, dla niego przybliżenie do realizacji marzenia. Konkurs kończy się 24 stycznia o godzinie 12.00!

Artykuł naszych pracowników w prestiżowym czasopiśmie ,,Information Systems Management” »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Miło nam poinformować, że dzięki wspólnym pracom badawczym pracowników Katedry Informatyki Ekonomicznej oraz Katedry Statystyki, Wydział Zarządzania UG wzbogacił swój dorobek o publikację w prestiżowym czasopiśmie z ministerialnej listy A. Czasopismo "Information Systems Management" (Taylor & Francis, Impact Factor 1,496) opublikowało artykuł prof. dr hab. Stanisława Wryczy, dr Bartosza Marcinkowskiego i mgr Damiana Gajdy pod tytułem "The Enriched UTAUT Model for the Acceptance of Software Engineering Tools in Academic Education", w którym zaproponowano i zweryfikowano autorskie rozwinięcie modelu akceptacji technologii UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology). UTAUT to jeden z najbardziej uznanych teoretyczno - metodologicznych paradygmatów w dyscyplinie naukowej Informatyka Ekonomiczna.

W badaniu brało udział 196 respondentów. W konsekwencji, przyszli profesjonaliści IT dysponują doskonalszymi metodami doboru narzędzi wspomagających proces tworzenia systemów informatycznych, najlepiej spełniających rzeczywiste potrzeby zespołów projektowych. Elektroniczna wersja artykułu dostępna jest pod adresem:

 http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10580530.2017.1254446

Artykuł dr hab. Przemysława Lecha, prof. nadzwyczajnego w prestiżowym czasopiśmie »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Z przyjemnością informujemy o kolejnej publikacji naszego pracownika –  dr. hab. Przemysława Lecha, profesora nadzwyczajnego, w renomowanym, światowej rangi czasopiśmie.

Lech P., Causes and remedies for the dominant risk factors in Enterprise System implementation projects: the consultants’ perspective, SpringerPlus, 2016, Vol 5, Issue 1, pp. 1-12, ISSN 2193-1801, http://link.springer.com/article/10.1186/s40064-016-1862-9, Artykuł, DOI: 10.1186/s40064-016-186, Impact Factor (2015) = 0.982, komunikat Komunikat MNiSW z 9 grudnia 2016 r., lista A, pozycja 10468, 25 punktów.

Spotkanie z przedstawicielami Biura Karier UG »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

W dniu 17 stycznia 2017 r. w holu głównym budynku Wydziału Zarządzania w godzinach od 9.00 do 13.00 dostepne będzie dla studentów stoisko informacyjne uczenianego Biura Karier. 

Zapraszamy na warsztaty ACCA »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach ACCA!

ACCA Polska oraz Katedra Rachunkowości WZ UG zapraszają studentów na praktyczny warsztat dotyczący finansów korporacyjnych!

Będzie to szansa na lepsze zapoznanie się z tematem:  "ERM - zarządzania ryzykiem w praktyce" pod okiem praktyka – Grzegorza Cyganowa, członka ACCA.

Rejestracja na www.AkademiaACCA.pl/zimowe

Wydarzenie kierowane jest przede wszystkim do studentów specjalności Rachunkowość ACCA

Środa 18.01.2017, sala 304 WZ UG, godz. 17:15 

Wybór specjalnosci dla studentów II roku »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Szanowni Studenci,                                                                                      Sopot, 03.01.2017r.

 

Studenci II roku, studiów stacjonarnych I stopnia są zobowiązani do końca semestru zimowego wybrać specjalność, na której będą dalej studiować. Podjęta decyzja jest jedną z najważniejszych w trakcie studiów. Determinuje nie tylko dalszą ścieżkę kształcenia, ale także drogę rozwoju przyszłej kariery zawodowej.

            Aby pomóc Państwu w dokonaniu właściwego wyboru, który byłby w najwyższym stopniu zgodny z oczekiwaniami, w dniu 11 stycznia 2017r. odbędzie się spotkanie studentów z pracownikami naukowymi reprezentującymi wszystkie specjalności realizowane na Wydziale Zarządzania. Na spotkaniu tym przedstawione zostaną najważniejsze informacje dotyczące wszystkich specjalności obejmujące opis sylwetki absolwenta, uzyskiwanych w czasie studiów kompetencji, możliwości uzyskania dodatkowych certyfikatów, perspektywy zatrudnienia absolwentów a także informacje o możliwościach dalszego kontynuowania studiów na II stopniu. Na spotkaniu będzie możliwość zadawania pytań i dyskusji.

            Przed spotkaniem warto zapoznać się z informacjami zawartymi na stronie WWW WZR: Oferta dydaktycznaCertyfikatyProgramy studiów.

 

            Przypominam także, że najważniejszym kryterium decydującym o kolejności zapisów na poszczególne specjalności jest średnia ocen. Średnie zostaną opublikowane na stronie WWW: Ogłoszenia.

 

Spotkanie informacyjne odbędzie się 11 stycznia 2017r. w sali B4 odpowiednio:

 

na kierunku Finanse i Rachunkowość:

godzina spotkania: 
grupy:
wybierają specjalności:

13.15
261- 267
Bankowość i Doradztwo Finansowe, Finanse i Ubezpieczenia,
Finanse Przedsiębiorstw i Controlling, Rachunkowość,

 

na kierunku Informatyka i Ekonometria:      

godzina spotkania: 
grupy:
wybierają specjalności:

14.45
201-205
Analityka Gospodarcza, Informatyka Ekonomiczna, Metody
Analizy Danych

       

na kierunku Zarządzanie:    

godzina spotkania: 
grupy:
wybierają specjalności:

16.15
211-218
Inwestycje i Nieruchomości, Marketing, Menedżer, Menedżer
Personalny, Zarządzanie Jakością i Środowiskiem, Zarządzanie
Małym Przedsiębiorstwem, Zarządzanie Rozwojem
Przedsiębiorstwa, Zarządzanie w Turystyce.

                        

Bardzo proszę o niezawodny udział w spotkaniu wszystkich studentów.

 

Z poważaniem
Dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG
Prodziekan ds. jakości kształcenia i studiów stacjonarnych

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgra Andrzeja Dżuryka »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

podają do wiadomości,

że publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Andrzeja Dżuryka

pt. „Rola listów zastawnych w zwiększaniu stabilności polskiego systemu finansowego”

odbędzie się 19 stycznia 2017 r. o godz. 900

na Wydziale Zarządzania

w sali B-22

Promotor:     prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz z Uniwersytetu Gdańskiego

Recenzenci:   prof. dr hab. Jan Szambelańczyk  z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska ze Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie

 

                    Dziekan

                                                                             prof. dr hab. Mirosław Szreder

Dofinansowanie na wdrożenia – Inkubator Innowacyjności+ »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego, którego dyrektorem jest dr Karol Śledzik zostało wyróżnione dofinansowaniem z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Inkubator Innowacyjności+.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w konsorcjum z Politechniką Gdańską, spółką celową PG Excento Sp. z o.o. oraz z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Współpraca trzech największych uczelni w regionie pomorskim w ramach konsorcjum podczas realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności+” będzie swoistą kontynuacją wcześniej podejmowanych działań, ponadto ukierunkuje wspólne działania na komercjalizację oraz wzmocni i pozwoli na bardziej efektywny transfer technologii i wyników badań z uczelni do gospodarki.

Centrum Transferu Technologii UG w ramach realizacji projektu Inkubator Innowacyjności+ zostaną wsparte prace przedwdrożeniowe, będą promowane osiągnięcia naukowe UG oraz zostanie wzmocniona współpraca między środowiskiem naukowym a otoczeniem biznesowym.

Informacje dot. programu Inkubator Innowacyjności+ na stronach MNiSW

Więcej informacji: 
Centrum Transferu Technologii UG
ul. Jana Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk (pok. 321)
e-mail: biuro@ctt.ug.edu.pl 
tel. +48 58 523 33 74 

Konkurs o Nagrodę Rzecznika Finansowego »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Uprzejmie informujemy, że Rzecznik Finansowy wraz z Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej ogłaszają rozpoczęcie I edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym.

                                

 

Konkurs obejmuje:

- prace doktorskie obronione w latach 2015 - 2016,
- prace magisterskie, licencjackie i podyplomowe obronione w roku 2016

Zwracamy się do absolwentów wyższych uczelni, doktorów, promotorów prac, a także władz uczelni, wydziałów, instytutów i katedr, w których przygotowywane są prace z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym o zgłoszenie do konkursu najlepszych prac z tej dziedziny.

Zgłoszenie może być dokonane przez:

1) autora pracy,

2) promotora, za zgodą autora,

3) Dyrektora Instytutu/Katedry lub Dziekana wydziału uczelni, w której realizowana była rozprawa/przeprowadzany był egzamin, a także dyrektorów instytutów badawczych oraz instytutów naukowych PAN, za zgodą autora.

Do Konkursu mogą być zgłoszone prace napisane w języku polskim, podejmujące tematykę ochrony klienta na rynku finansowym, ocenione przez promotora jako bardzo dobre, które stanowiły podstawę egzaminu magisterskiego, licencjackiego lub podyplomowego oraz prace doktorskie, zakończone nadaniem autorowi pracy tytułu doktora.

Do Konkursu nie mogą być zgłaszane prace nagrodzone w innych konkursach,z wyjątkiem nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub macierzystej uczelni.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej:

https://rf.gov.pl/inicjatywy/konkurs

Zaproszenie na międzywydziałowe warsztaty dla studentów i doktorantów »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Szanowna Studentko, Szanowny Studencie

nie prześpij okazji na zdobycie wiedzy, nowych umiejętności i nowych przyjaciół!

Centrum Tutorów UG zaprasza do udziału w międzywydziałowych warsztatach projektowych realizowanych metodą Problem Based Learning (PBL) na rzeczywistych, aktualnych case study zgłoszonych przez środowisko biznesowo – społeczne na potrzeby tego projektu.

Warsztaty realizowane będą w semestrze letnim 2017 roku - cykl 4 warsztatów, praca w interdyscyplinarnych 5-6 osobowych zespołach pod opieką tutorów.

Warsztaty te to niepowtarzalna okazja do:

 • nabycia umiejętności i wiedzy związanej z pracą w interdyscyplinarnych zespołach projektowych,
 • rozwoju indywidualnych talentów, kompetencji i zainteresowań,
 • zetknięcia się z wiedzą specjalistyczną i aspektami przedsiębiorczości,
 • nauki i wzbudzenia w sobie efektywnej kreatywności.

Jeżeli studiujesz na II lub III roku studiów licencjackich, studiach magisterskich lub doktoranckich i chcesz uczestniczyć w projekcie* zarejestruj się już dziś pod linkiem:

https://rejestracjapbl.konfeo.com

* liczba miejsc ograniczona

Zarezerwuj czas na spotkanie organizacyjne w dniu 9 stycznia (poniedziałek) 2017 r. godz. 17.00-20.00, (miejsce: Wydział Oceanografii i Geografii w Gdyni, Instytut Oceanografii,
al. Piłsudskiego 46, Gdynia, Sala Wystawowa)

 

Centrum Tutorów UG

dr Beata Karpińska-Musiał

dr Ewa Szymczak

dr Monika Woźniak

dr Anna Malcer

 

Życzenia świąteczne od Chóru Wydziału Zarządzania NON SERIO »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku
Informacja Koordynatora Systemów Bezpieczeństwa UG / Notification from the UG's Security Systems Coordinator »
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Stypendyści, studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, którzy są cudzoziemcami, w przypadku zetknięcia się z objawami agresji lub dyskryminacji mogą zgłaszać się do Koordynatora Systemów Bezpieczeństwa Uniwersytetu Gdańskiego:

 • e-mail ksb@ug.edu.pl
 • telefonicznie 58 523 31 30 
 • osobiście Gdańsk-Oliwa, ul. Bażyńskiego 8, II p., pokój 215. 

If faced with acts of aggression or discrimination, grant holders, students, doctoral students and employees of the University of Gdańsk who are foreign nationals may contact the UG's Security Systems Coordinator via:

 • e-mail: ksb@ug.edu.pl
 • phone: 58 523 31 30
 • or in person at: Gdańsk-Oliwa, ul. Bażyńskiego 8, room 215, 2nd floor.