Strona główna » Wydział

Skład Rady Wydziału Zarządzania 2021-2024

   
   
  ZESPÓŁ DZIEKAŃSKI
1 prof. dr hab. Mirosław Szreder
2 dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
3 dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG
4 dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG
  KIEROWNICY JEDNOSTEK
5 dr hab. Robert Bęben, prof. UG
6 dr hab. Halina Czubasiewicz, prof. UG
7 prof. dr hab. Jerzy Gierusz
8 prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska
9 dr hab. Bartosz Marcinkowski, prof. UG
10 prof. dr hab. Paweł Miłobędzki
11 dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska, prof. UG
  Profesorowie tytularni
12 prof. dr hab. Piotr Grajewski
13 prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska
14 prof. dr hab. Jacek Rybicki
15 prof. dr hab. Agnieszka Szpitter
16 prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska
17 prof. dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz
  Profesorowie uczelni i doktorzy habilitowani
18 dr hab. Jerzy Auksztol, prof. UG
19 dr hab. Dorota Ciołek, prof. UG
20 dr hab. Anna Dziadkiewicz
21 dr hab. Bartłomiej Gawin, prof. UG
22 dr hab. Wiesław Golnau, prof. UG
23 dr hab. Beata Jackowska, prof. UG
24 dr hab. Tomasz Kawka, prof. UG
25 dr hab. Julia Koralun-Bereźnicka, prof. UG
26 dr hab. Michał Kuciapski, prof. UG
27 dr hab. Przemysław Lech, prof. UG
28 dr hab. Ewa Majerowska, prof. UG
29 dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. UG
30 dr hab. Leszek Pawłowicz, prof. UG
31 dr hab. Joanna Sadkowska
32 dr hab. Ewelina Sokołowska, prof. UG
33 dr hab. Arleta Szadziewska, prof. UG
34 dr hab. Dariusz Trojanowski, prof. UG
35 dr hab. Piotr Walentynowicz, prof. UG
36 dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG
37 dr hab. Piotr Wróbel, prof. UG
38 dr hab. Ewa Wycinka, prof. UG
39 dr hab. Anna Zamojska, prof. UG
  Przedstawiciele Pozostałych Nauczycieli Akademickich
40 dr Adam Barembruch
41 dr Kamila Bielawska
42 dr inż. Przemysław Jatkiewicz
43 dr inż. Ewa Malinowska
44 dr Jacek Maślankowski
45 dr Sabina Nowak
46 dr Krzysztof Szczepaniak
47 dr Beata Zackiewicz-Brunke
  Przedstawiciele Pracowników Administracji
48 mgr Zuzanna Minga
49 mgr Irena Spionek
  Przedstawiciele Samorządu Studentów WZR
50 Kacper Wiśniewski
51 Paweł Piętka
52 Vacat
53 Vacat
54 Vacat
55 Vacat
56 Vacat
57 Vacat
58 Vacat
59 Vacat
60 Vacat
61 Vacat