Strona główna » Wydział
Wydziałowa Komisja Wyborcza WZR UG
KOMUNIKAT WYBORCZY »

KOMUNIKAT WYBORCZY

Przewodniczącej Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 1 czerwca 2020 dotyczący składu Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej WZR w wyborach na kadencję 2020-2024. Zgodnie z Rozdziałem 8. § 24. Ordynacji Wyborczej Uniwersytetu Gdańskiego w skład Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej Wydziału wchodzą:

1) wszyscy nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnieni na wydziale, stanowiący więcej niż połowę statutowego składu rady – na Wydziale Zarządzania jest to 39 osób,

2) wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, zatrudnionych na wydziale stanowiący do 15% składu rady. W wyniku wyborów wybrano następujących przedstawicieli:

1. Antonowicz Alicja, 2. Bielawska Kamila, 3. Chmielewski Mariusz, 4. Nowak Sabina, 5. Plenikowska-Ślusarz Teresa, 6. Płoska Renata, 7. Szczepaniak Krzysztof, 8. Zackiewicz-Brunke Beata, 9. Żurawik Aleksandra,

3) wybrani przedstawiciele studentów i doktorantów wydziału, stanowiący nie mniej niż 20% składu rady przedstawiciele studentów:

1. Chistowski Maciej, 2. Downarowicz Jakub, 3. Kowalczyk Kamil, 4. Mateusiak Maciej, 5. Mielnik Michał, 6. Mikołajczyk Łukasz, 7. Pawłowicz Patryk, 8. Piekarska Kinga, 9. Piętka Paweł, 10. Podsiadlik Paulina, 11. Skowroński Maciej, 12. Szelak Marcin, 13. Wiśniewski Kacper, 14. Wojewska Magdalena,

4) wybrani przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych na wydziale (stanowiący do 5% składu rady ):

1. Kuras Sylwia, 2. Minga Zuzanna, 3. Spionek Irena.

____________________

Dnia 1 czerwca 2020 przegłosowano skład poniższych Komisji Skrutacyjnych:

1) Skład Komisji Skrutacyjnej nauczycieli akademickich zatrudnionych na WZR UG, nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego:

1. Kuczamer-Kłopotowska Sylwia, 2. Raca Katarzyna, 3. Sycz Piotr

2) Skład Komisji Skrutacyjnej pracowników WZR niebędących nauczycielami akademickimi:

1. Bach Iwona, 2. Bączek Małgorzata, 3. Liebrecht Małgorzata

____________________

Posiedzenie wyborcze Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej WZR odbędzie się 18 czerwca 2020 roku o godz. 11.00. Posiedzenie i głosowanie na kandydata/kandydatów na Dziekana WZR odbędzie się w aplikacji MS Teams. Przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej WZR UG. Przewodniczący Rady, komisja skrutacyjna oraz Przewodnicząca WKW, Łukasz Gugniewicz i Jan Pietruszewski będą obecni w czasie głosowania w sali 411 w budynku Rektoratu.
Jeśli 18 czerwca 2020 r. o 11.00 nie będzie kworum, czyli ponad 50% uprawnionych do głosowania, drugi termin zebrania ogłasza się na 18 czerwca 2020 r. na godz. 11.15. Dla dokonania wyboru w drugim terminie nie jest wymagane kworum 50% uprawnionych do głosowania.

 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
Dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. UG

OGŁOSZENIE WYBORCZE »

25.05.2020, Gdańsk

 

OGŁOSZENIE WYBORCZE
Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłasza wybory do:
Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej Wydziału Zarządzania UG

- wybór następuje spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Zarządzania UG, nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Głosowanie odbędzie się w aplikacji MS Teams w Zespole WKW WZR na kanale WKW Pracownicy niesamodzielni z wykorzystaniem MS Forms w dniu 1 czerwca 2020 r. w godz. 09:00–12:00

Oddanie głosów będzie możliwe tylko z poziomu aplikacji MS Teams (Forms) przez osoby uprawnione do głosowania.

Jeżeli w powyższym terminie weźmie udział mniej niż 50% uprawnionych do głosowania to tego samego dnia odbędzie się głosowanie w drugim terminie, w godz. 12:15–15:15 - w takim samym trybie i formie jak głosowanie w pierwszym terminie. Dla dokonania wyboru w drugim terminie nie jest wymagane kworum 50% uprawnionych do głosowania. Głosy oddane w pierwszym terminie, nie zostaną jednak uwzględnione przy obliczaniu głosów i ustalaniu wyniku wyborów przeprowadzonych w drugim terminie.

Instrukcja logowania i głosowania: [ dokument PDF ]

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. UG

OGŁOSZENIE WYBORCZE »

25.05.2020, Gdańsk

 

OGŁOSZENIE WYBORCZE

Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłasza wybory do:
Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej Wydziału Zarządzania UG

- wybór następuje spośród pracowników zatrudnionych na Wydziale Zarządzania UG, niebędących nauczycielami akademickimi.

Głosowanie odbędzie się w aplikacji MS Teams w Zespole WKW WZR na kanale WKW Administracja z wykorzystaniem MS Forms w dniu 1 czerwca 2020 r. w godz. 09:00–12:00

Oddanie głosów będzie możliwe tylko z poziomu aplikacji MS Teams (Forms) przez osoby uprawnione do głosowania.

Jeżeli w powyższym terminie weźmie udział mniej niż 50% uprawnionych do głosowania to tego samego dnia odbędzie się głosowanie w drugim terminie, w godz. 12:15–15:15 - w takim samym trybie i formie jak głosowanie w pierwszym terminie. Dla dokonania wyboru w drugim terminie nie jest wymagane kworum 50% uprawnionych do głosowania. Głosy oddane w pierwszym terminie, nie zostaną jednak uwzględnione przy obliczaniu głosów i ustalaniu wyniku wyborów przeprowadzonych w drugim terminie.

Instrukcja logowania i głosowania: [ dokument PDF ]

 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. UG