Strona główna » Wydział
Władze Wydziału Zarządzania
Dziekan Wydziału Zarządzania
(+48 58) 523 14 34
100
tydzień I poniedziałek godz. 10:00-11:30
tydzień II poniedziałek godz. 10:00-11:30
Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia Wydziału Zarządzania
(+48 58) 523 14 63
230
tydzień I środa godz. 11:30-12:30
tydzień II środa godz. 11:30-12:30
Prodziekan ds. Nauki Wydziału Zarządzania
Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju Wydziału Zarządzania
218
tydzień I poniedziałek godz. 09:30-10:30
tydzień II poniedziałek godz. 09:30-10:30