Strona główna » Rekrutacja
Limity przyjęć

Limity przyjęć na niestacjonarne studia I stopnia w roku akademickim 2021/2022

 

Kierunek

Limit przyjęć w rekrutacji dodatkowej

Zarządzanie

30

Finanse i rachunkowość

33

Informatyka i ekonometria

45

 

Wybór specjalności następuje po trzecim semestrze z wyjątkiem specjalności Aplikacje informatyczne w biznesie (na kierunku Informatyka i Ekonometria), którą kandydaci wybierają przed rozpoczęciem studiów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Dana specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zapisania się na nią co najmniej 25 osób.

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG

Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański