Strona główna » Rekrutacja
Terminarz rekrutacji

Wykaz terminów rekrutacji w roku akademickim 2019/2020

 

Ważne terminy rekrutacji podstawowej:

Studia niestacjonarne (zaoczne) I stopień (LICENCJAT)
Elektroniczna rejestracja kandydatów 21.06-22.07.2019
Ogłoszenie listy kandydatów 24.07.2019
Składanie dokumentów przez kandydatów 25.07-31.07.2019
Ogłoszenie listy osób przyjętych na studia 01.08.2019