Strona główna » Rekrutacja
Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja kandydatów 1.07-24.08.2020
Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów 26.08.2020
Składanie dokumentów przez kandydatów 27.08-2.09.2020
Ogłoszenie listy osób przyjętych na studia 3.09.2020

 

Kontakt e-mail do komisji rekrutacyjnej: rekrutacja.wzr.st@ug.edu.pl

WSZYSTKIE TERMINY UG