Strona główna » Rekrutacja
Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja kandydatów do 13.07.2022
Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów 21.07.2022
Składanie dokumentów przez kandydatów 22.07-26.07.2022
Ogłoszenie listy osób przyjętych na studia 27.07.2022

 

Kontakt e-mail do komisji rekrutacyjnej: rekrutacja.wzr.st@ug.edu.pl

WSZYSTKIE TERMINY UG