Strona główna » Rekrutacja
Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja kandydatów do 06.07.2021
Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów 08.07.2021
Składanie dokumentów przez kandydatów 09.07-15.07.2021
Ogłoszenie listy osób przyjętych na studia 16.07.2021

 

Kontakt e-mail do komisji rekrutacyjnej: rekrutacja.wzr.st@ug.edu.pl

WSZYSTKIE TERMINY UG