Strona główna » Rekrutacja
Terminarz rekrutacji

 

Rekrutacja dodatkowa

Elektroniczna rejestracja kandydatów do 15.09.2022
Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów 19.09.2022
Składanie dokumentów przez kandydatów 20.09-23.09.2022
Ogłoszenie listy osób przyjętych na studia 23.09.2022

 

Kontakt e-mail do komisji rekrutacyjnej: rekrutacja.wzr.st@ug.edu.pl

WSZYSTKIE TERMINY UG