Strona główna » Rekrutacja
Terminy rekrutacji
Elektroniczna rejestracja kandydatów 1.07-31.08.2020
Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów 2.09.2020
Składanie dokumentów przez kandydatów 3.09-9.09.2020
Ogłoszenie listy osób przyjętych na studia 10.09.2020