Strona główna » Rekrutacja

Aplikacje Informatyczne w Biznesie
Studia:
studia II stopnia
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
Strona internetowa:
Informacja o kierunku studiów/specjalności
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • zarządzania systemami informatycznymi, wspierającymi zarządzanie przedsiębiorstwem;
 • zarządzania danymi w organizacjach gospodarczych;
 • istoty DevOps i jej wpływu na inżynierię oprogramowania w różnych branżach; 
 • zarządzania projektami informatycznymi; 
 • cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych;
 • zarządzania procesami biznesowymi i architekturą korporacyjną.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • parametryzacja i obsługa systemów takich jak: BI, ERP, CRM, WfMS;
 • projektowanie procesów dotyczących zbierania, przetwarzania, wizualizacji i analizy wielkoskalowych zbiorów danych; 
 • automatyzacja procesów tworzenia i wdrażania aplikacji;
 • stosowanie szerokiego spektrum technik i narzędzi wsparcia realizacji projektów informatycznych;
 • zabezpieczanie serwerów i innych elementów infrastruktury przed atakami
 • realizacja audytów IT;
 • modelowanie, analiza i symulacja wielowymiarowych procesów biznesowych z wykorzystaniem dedykowanych rozwiązań IT.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • użytkownik/projektant/konsultant/wdrożeniowiec korporacyjnych systemów informatycznych;
 • analityk/inżynier/badacz danych;
 • projektant systemów i usług informatycznych; 
 • menedżer projektów informatycznych; 
 • specjalista ds. bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych; 
 • specjalista ds. zarządzania procesami biznesowymi.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • specjalistyczne firmy informatyczne;
 • organizacje branżowe, wymagające wsparcia IT (np. instytucje bankowe, przedsiębiorstwa branżowe, przedsiębiorstwa produkcyjne); 
 • startupy technologiczne;
 • technologiczne ośrodki badawczo-rozwojowe oraz uczelnie;
 • instytucje administracji państwowej i samorządowej. 
Informacje dodatkowe

Utworzenie solidnych podstaw do zatrudnienia absolwentów AiB było jednym z zasadniczych wyzwań powołania specjalności Aplikacje informatyczne w Biznesie (AiB). Studenci AiB podejmują pracę nie tylko w istniejących firmach, ale swe umiejętności i kreatywne pomysły realizują we własnych innowacyjnych start-upach. Współczesna innowacyjna gospodarka wiedzy zdecydowanie potrzebuje developerów rozwiązań IT, a także ekspertów spinających świat IT ze światem biznesu. Wszystkie prognozy światowe i europejskie dotyczące kadr wskazują na rosnące zapotrzebowanie na absolwentów inteligentnych specjalizacji informatycznych - w tym szczególnie programistów i programistów aplikacji mobilnych.

 

Kierunek posiada ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

 

Pracownicy prowadzący zajęcia posiadają certyfikaty, potwierdzające ich ekspercki status w poszczególnych obszarach tematycznych. W przypadku wybranych przedmiotów, studenci są również uprawnieni do otrzymania certyfikatów znanych podmiotów ze świata IT, takich jak Cisco.

 

Atmosferę współpracy i twórczej inspiracji budują na specjalności AiB dwa studenckie koła naukowe: e-xpert i L!der, które zajęły 1 i 3 miejsce w konkursie kilkunastu kół naukowych Wydziałów Ekonomicznego i Zarządzania na uroczystym Zjeździe 70-lecia Absolwentów Sopockiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych. Studenci tych studiów osiągnęli już znaczące sukcesy w międzynarodowych studenckich konkursach informatycznych, spośród których należy wymienić:

 • wielokrotne nagrody i wyróżnienia w konkursie Microsoft Imagine Cup,
 • wielokrotne nagrody w międzynarodowym konkursie AIS (Association for Information Systems) Students Chapter Competition.

 

W II edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” specjalność uzyskała Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”. Poszczególne, konkursowe programy studiów oceniało niezależnie od siebie 3 ekspertów – członków komisji: eksperci reprezentujący środowisko akademickie, środowisko gospodarcze oraz reprezentujący organy statutowe Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, organizatora Konkursu.  W programie „Studia z Przyszłością” Certyfikaty uzyskują kierunki i specjalności wyróżniające się na rynku potencjałem innowacyjnym i modelem dydaktycznym, akceptującym rolę umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. Komisja Ekspertów nagradza kierunki i specjalności znakomicie dostosowane do wyzwań współczesnego rynku pracy i oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Adaptacyjne zarządzanie projektami w SCRUMie 3 Z 18 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Badania operacyjne 2 Z 9 9 Katedra Ekonometrii
3. Hurtownie danych 3 Z/E 18 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. Informatyka bankowa 2 Z 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Informatyka ekonomiczna 4 Z/E 18 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Inwestycje w innowacje 2 Z 9 9 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
7. Modelowanie procesów biznesowych w narzędziu ARIS 4 Z/E 18 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. System SAP ERP 4 Z/E 18 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
9. Systemy IT w małych przedsiębiorstwach 2 Z 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
10. Współpraca w zespole projektowym 2 Z 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
11. Wykład do wyboru 2 Z 9 9 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 144 81 9 54 0 0 -
SEMESTR II
1. Analiza ryzyka w bezpieczeństwie informacji 2 Z 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. ERP w logistyce 3 Z 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
3. Inżynieria wymagań 3 E 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 18 18 Centrum Języków Obcych
5. Modelowanie systemów informatycznych 4 Z/E 18 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Seminarium magisterskie 2 Z 18 18 Wydział Zarządzania
7. Serwisy społecznościowe w biznesie 2 Z 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. Systemy CRM 3 E 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
9. Telepraca 2 Z 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
10. Wizualizacja danych 2 Z 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
11. Wykład do wyboru 2 Z 9 9 Wydział Zarządzania
12. Zarządzanie i optymalizacja procesów biznesowych 3 Z 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
RAZEM 30 - 135 54 18 45 18 0 -
SEMESTR III
1. Ekonomika Przedsięwzięć Informatycznych 2 Z 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. ERP w finansach 3 Z 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
3. Informatyka w administracji 2 Z 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. Internet rzeczy 2 Z 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 18 18 Centrum Języków Obcych
6. Portale korporacyjne 3 E 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
7. Praktyka zawodowa 3 Z 160 160 Wydział Zarządzania
8. Seminarium magisterskie 2 Z 18 18 Wydział Zarządzania
9. Statystyczne badania rynkowe 4 Z/E 20 10 10 Katedra Statystyki
10. Systemy Business Intelligence 3 Z 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
11. Systemy CKM 2 Z 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
12. Wykład do wyboru 2 Z 9 9 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 288 46 28 36 18 160 -
SEMESTR IV
1. Architektura korporacyjna IT 3 E 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Audyt informatyczny w firmach IT 2 E 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
3. Big Data w biznesie 3 Z/E 18 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. ERP w zarządzaniu zasobami ludzkimi 2 Z 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Etyka w biznesie 2 Z 9 9 Katedra Strategicznego Rozwoju
6. Kształtowanie wizerunku absolwenta na rynku pracy 1 Z 9 9 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. Management and Leadership 1 Z 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. Seminarium magisterskie 8 Z 18 18 Wydział Zarządzania
9. Technologia Cloud Computing 2 Z 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
10. Tworzenie i rozwój startupów 1 Z 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
11. Wykład do wyboru 2 Z 9 9 Wydział Zarządzania
12. Zarządzanie projektem przy wsparciu systemu ERP 2 Z 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
13. Zarządzanie ryzykiem 1 E 9 9 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Strategicznego Rozwoju / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 135 54 18 45 18 0 -
ŁĄCZNIE 120 - 702 235 73 180 54 160 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć