Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności

Aplikacje Informatyczne w Biznesie
Studia:
studia I stopnia
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
Strona internetowa:
Informacja o kierunku studiów/specjalności
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • mobilnych i desktopowych systemów operacyjnych;
 • aplikacji informatycznych: mobilnych i webowych;
 • programowania w szeroko użytkowanych we współczesnej informatyce i biznesie językach, na czele z C#, Javascript, Python;
 • tworzenia aplikacji z wykorzystaniem współczesnych technologii i platform informatycznych: Cloud Computing, Big Data, User Experience, Machine Learning, wirtualizacji i innych;
 • projektowania i analizy systemów informatycznych w biznesie, interfejsów użytkownika, technologii formatkowych;
 • testowania oprogramowania i wersjonowanie aplikacji informatycznych;
 • zagadnień biznesowych, użytecznych w aplikacjach informatycznych: bankowość, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie firmami i instytucjami, rachunkowość, statystyka, ekonometria, ochrona własności intelektualnej;
 • rozwijania umiejętności kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości, poprzez tematyczne warsztaty oraz współpracę z parkami naukowo-technologicznymi i inkubatorami.

 

2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • znajomość języków programowania stosowanych obecnie w informatyce na platformach .NET, Javascript (React, Vue, Angular) oraz Python;
 • tworzenie aplikacji mobilnych, programowanie na platformach Android i .NET oraz tworzenie aplikacji uniwersalnych;
 • tworzenie pełnych aplikacji full-stack;
 • tworzenie aplikacji internetowych, mobilnych i informatycznych w wielu sektorach biznesu i administracji, takich jak gospodarka cyfrowa, przemysł, bankowość, finanse, ubezpieczenia, handel i usługi, transport i spedycja, rolnictwo, inwestycje i nieruchomości, turystyka i hotelarstwo, administracja publiczna, zdrowie, nauka i edukacja, kultura i rozrywka, rekreacja i sport, zarządzanie firmami i instytucjami;
 • administrowanie sieciami komputerowymi;
 • projektowanie oraz administrowanie bazami danych, programowanie aplikacji bazodanowych, programowanie aplikacji Big Data w środowisku Apache Hadoop;
 • zarządzanie projektami oraz współpraca w SCRUMowych zespołach informatycznych;
 • ciągłe doskonalenie i rozwijanie profesjonalnych umiejętności informatycznych. W trakcie ostatniego roku studiów dualnych student zdobywa cenne doświadczenie zawodowe oraz nawiązuje współpracę z zespołami IT poprzez praktyki zawodowe w firmach branży informatycznej.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • programista języków C#, Python, HTML5, CSS, JavaScript;
 • programista aplikacji mobilnych na platformie Google Android oraz aplikacji webowych dla urządzeń mobilnych;
 • specjalista systemów operacyjnych MS Windows Server oraz Linux, bezpieczeństwo serwerów i systemów sieciowych;
 • programista serwisów internetowych, w tym dynamicznych serwisów internetowych ASP, bezpieczeństwo serwisów internetowych;
 • programista aplikacji bazodanowych relacyjnych w językach SQL, T-SQL oraz baz NoSQL, wirtualizacja;
 • programista aplikacji wieloplatformowych iaplikacji rozproszonych;
 • tester oprogramowania: testowanie aplikacji, narzędzia automatyzacji testowania, wersjonowanie aplikacji;
 • administrator sieci komputerowych: sieci komputerowe routing oraz switching, skalowanie sieci komputerowych, technologie WAN/LAN, sieci bezprzewodowe;
 • administrator, projektant i programista nowoczesnych technologii Cloud Computing, Big Data, e-learning 2.0, systemów zarządzania treścią CMS, podejścia User Experience.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • krajowe i międzynarodowe firmy informatyczne;
 • działy informatyki firm i korporacji;
 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa w każdym sektorze działalności biznesowej;
 • instytucje administracji państwowej i samorządowej;
 • instytucje finansowe i ubezpieczeniowe;
 • portale, serwisy internetowe;
 • własne startupy, wspomagane przez pomorskie parki naukowo-technologiczne i inkubatory.
Informacje dodatkowe
Atuty specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie (AiB)

Utworzenie solidnych podstaw do zatrudnienia absolwentów AiB było jednym z zasadniczych wyzwań powołania specjalności Aplikacje informatyczne w Biznesie (AiB). Studenci AiB podejmują pracę nie tylko w istniejących firmach, ale swe umiejętności i kreatywne pomysły realizują we własnych innowacyjnych start-upach. Współczesna innowacyjna gospodarka wiedzy zdecydowanie potrzebuje developerów rozwiązań IT, a także ekspertów spinających świat IT ze światem biznesu. Wszystkie prognozy światowe i europejskie dotyczące kadr wskazują na rosnące zapotrzebowanie na absolwentów inteligentnych specjalizacji informatycznych - w tym szczególnie programistów i programistów aplikacji mobilnych.

 

Kierunek posiada ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

 

Pracownicy prowadzący zajęcia posiadają certyfikaty, potwierdzające ich ekspercki status w poszczególnych obszarach tematycznych. W przypadku wybranych przedmiotów, studenci są również uprawnieni do otrzymania certyfikatów znanych podmiotów ze świata IT, takich jak Cisco.

 

Atmosferę współpracy i twórczej inspiracji budują na specjalności AiB dwa studenckie koła naukowe: e-xpert i L!der, które zajęły 1 i 3 miejsce w konkursie kilkunastu kół naukowych Wydziałów Ekonomicznego i Zarządzania na uroczystym Zjeździe 70-lecia Absolwentów Sopockiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych. Studenci tych studiów osiągnęli już znaczące sukcesy w międzynarodowych studenckich konkursach informatycznych, spośród których należy wymienić:

 • wielokrotne nagrody i wyróżnienia w konkursie Microsoft Imagine Cup,
 • wielokrotne nagrody w międzynarodowym konkursie AIS (Association for Information Systems) Students Chapter Competition.

 

W II edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” specjalność uzyskała Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”. Poszczególne, konkursowe programy studiów oceniało niezależnie od siebie 3 ekspertów – członków komisji: eksperci reprezentujący środowisko akademickie, środowisko gospodarcze oraz reprezentujący organy statutowe Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, organizatora Konkursu.  W programie „Studia z Przyszłością” Certyfikaty uzyskują kierunki i specjalności wyróżniające się na rynku potencjałem innowacyjnym i modelem dydaktycznym, akceptującym rolę umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. Komisja Ekspertów nagradza kierunki i specjalności znakomicie dostosowane do wyzwań współczesnego rynku pracy i oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni.

 

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Algorytmy i struktury danych 3 E 10 10 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Aplikacje informatyczne w biznesie 3 E 10 10 Katedra Informatyki Ekonomicznej
3. Architektura komputerów 2 Z 10 10 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
5. Komunikacja w biznesie i autoprezentacja 2 Z 5 5 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Podstawy programowania 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
7. Scrum w systemach informatycznych 3 Z 20 10 10 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. Statystyka 3 Z/E 20 10 10 Katedra Statystyki
9. System operacyjny MS Windows Server 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
10. Systemy baz danych 3 Z/E 15 5 10 Katedra Informatyki Ekonomicznej
11. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
12. Zastosowania matematyki w ekonomii 3 Z 20 10 10 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
RAZEM 30 - 200 95 75 30 0 0 -
SEMESTR II
1. Bankowość 3 Z 20 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
2. Ekonometria 3 Z/E 20 10 10 Katedra Ekonometrii
3. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Język SQL 3 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej / Katedra Statystyki
5. Języki skryptowe - HTML5 i JavaScript 3 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Logika 2 Z 10 10 Wydział Nauk Społecznych
7. Podstawy sieci komputerowych 4 Z/E 20 10 10 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. Praca zespołowa 2 Z 10 10 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Informatyki Ekonomicznej
9. Programowanie obiektowe 4 Z/E 25 10 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
10. System operacyjny Linux 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
11. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 210 80 50 80 0 0 -
SEMESTR III
1. Bezpieczeństwo serwerów i systemów sieciowych 3 Z/E 20 5 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Finanse przedsiębiorstw 3 Z/E 20 10 10 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 3 Z/E 20 10 10 Katedra Strategicznego Rozwoju
4. Podstawy zarządzania 3 Z/E 30 20 10 Katedra Organizacji i Zarządzania
5. Programowanie aplikacji mobilnych - platforma Android 3 Z 20 20 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Programowanie dynamicznych serwisów internetowych ASP 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
7. Programowanie w języku Python 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. Serwisy internetowe w języku PHP 3 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
9. Sieci komputerowe - routing and switching 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
10. Standardy XML 2 Z 10 10 Katedra Informatyki Ekonomicznej
11. Środowisko wielokulturowe 2 Z 5 5 Katedra Informatyki Ekonomicznej
12. Warsztaty innowacyjności 2 Z 10 10 Katedra Informatyki Ekonomicznej
RAZEM 30 - 195 45 60 90 0 0 -
SEMESTR IV
1. Administrowanie bazami danych 2 Z 10 10 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Bezpieczeństwo serwisów internetowych 2 Z 10 10 Katedra Informatyki Ekonomicznej
3. Cloud Computing w aplikacjach mobilnych dla platformy Android 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. Inżynieria oprogramowania 3 Z/E 15 5 10 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Metodyka pisania pracy dyplomowej 2 Z 10 10 Wydział Zarządzania
6. Programowanie aplikacji bazodanowych 2 Z 10 10 Katedra Informatyki Ekonomicznej
7. Programowanie aplikacji rozproszonych w C# 3 Z 20 10 10 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. Programowanie aplikacji wieloplatformowych 2 Z 10 10 Katedra Informatyki Ekonomicznej
9. Rachunkowość 3 Z/E 20 10 10 Katedra Rachunkowości
10. Serwisy e-learningowe 2.0 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
11. Skalowanie sieci komputerowych - Scaling Networks 2 Z 10 10 Katedra Informatyki Ekonomicznej
12. Testowanie aplikacji 3 Z/E 25 10 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
13. Warsztaty z przedsiębiorczości 2 Z 10 10 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 180 35 30 115 0 0 -
SEMESTR V
1. Aplikacje rozproszone w języku Java 3 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Aplikacje webowe dla urządzeń mobilnych 3 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
3. Informatyka śledcza 3 Z/E 10 5 5 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. Praktyka zawodowa 1 Z 120 120 Wydział Zarządzania
5. Programowanie .NET 3 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Programowanie Ruby 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
7. Projektowanie sieci LAN 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. Projektowanie systemów informatycznych 4 Z/E 25 10 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
9. Seminarium licencjackie 2 Z 14 14 Wydział Zarządzania
10. Serwery aplikacyjne 2 Z 10 10 Katedra Informatyki Ekonomicznej
11. Systemy zarządzania treścią CMS 2 Z 10 10 Katedra Informatyki Ekonomicznej
12. Technologie formatkowe 2 Z 10 10 Katedra Informatyki Ekonomicznej
13. Wersjonowanie aplikacji 1 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
RAZEM 30 - 289 15 0 140 14 120 -
SEMESTR VI
1. Marketing ery cyfrowej 2 Z 20 10 10 Katedra Marketingu
2. Narzędzia automatyzacji testowania 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
3. Ochrona własności intelektualnej 2 Z 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
4. Programowanie aplikacji mobilnych - platforma Windows Phone 2 Z 20 20 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Programowanie w chmurze obliczeniowej 2 Z/E 20 10 10 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Projektowanie interfejsu użytkownika aplikacji 2 Z/E 20 10 10 Katedra Informatyki Ekonomicznej
7. Seminarium licencjackie 8 Z 14 14 Wydział Zarządzania
8. Sieci bezprzewodowe 2 Z 8 8 Katedra Informatyki Ekonomicznej
9. Systemy Big Data 2 Z 20 20 Katedra Informatyki Ekonomicznej
10. Technologie sieci WAN 2 Z 20 20 Katedra Informatyki Ekonomicznej
11. Wzorce projektowe wytwarzania aplikacji 2 Z 20 20 Katedra Informatyki Ekonomicznej
12. Zarządzanie projektami informatycznymi 2 Z 10 10 Katedra Informatyki Ekonomicznej / Katedra Rachunkowości
RAZEM 30 - 197 40 40 103 14 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 1271 310 255 558 28 120 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć