Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności

Aplikacje Informatyczne w Biznesie
Studia:
studia I stopnia
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
Strona internetowa:
Informacja o kierunku studiów/specjalności
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • mobilnych i desktopowych systemów operacyjnych;
 • aplikacji informatycznych: mobilnych i webowych;
 • programowania w szeroko użytkowanych we współczesnej informatyce i biznesie językach, na czele z C#, Javascript, Python;
 • tworzenia aplikacji z wykorzystaniem współczesnych technologii i platform informatycznych: Cloud Computing, Big Data, User Experience, Machine Learning, wirtualizacji i innych;
 • projektowania i analizy systemów informatycznych w biznesie, interfejsów użytkownika, technologii formatkowych;
 • testowania oprogramowania i wersjonowanie aplikacji informatycznych;
 • zagadnień biznesowych, użytecznych w aplikacjach informatycznych: bankowość, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie firmami i instytucjami, rachunkowość, statystyka, ekonometria, ochrona własności intelektualnej;
 • rozwijania umiejętności kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości, poprzez tematyczne warsztaty oraz współpracę z parkami naukowo-technologicznymi i inkubatorami.

 

2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • znajomość języków programowania stosowanych obecnie w informatyce na platformach .NET, Javascript (React, Vue, Angular) oraz Python;
 • tworzenie aplikacji mobilnych, programowanie na platformach Android i .NET oraz tworzenie aplikacji uniwersalnych;
 • tworzenie pełnych aplikacji full-stack;
 • tworzenie aplikacji internetowych, mobilnych i informatycznych w wielu sektorach biznesu i administracji, takich jak gospodarka cyfrowa, przemysł, bankowość, finanse, ubezpieczenia, handel i usługi, transport i spedycja, rolnictwo, inwestycje i nieruchomości, turystyka i hotelarstwo, administracja publiczna, zdrowie, nauka i edukacja, kultura i rozrywka, rekreacja i sport, zarządzanie firmami i instytucjami;
 • administrowanie sieciami komputerowymi;
 • projektowanie oraz administrowanie bazami danych, programowanie aplikacji bazodanowych, programowanie aplikacji Big Data w środowisku Apache Hadoop;
 • zarządzanie projektami oraz współpraca w SCRUMowych zespołach informatycznych;
 • ciągłe doskonalenie i rozwijanie profesjonalnych umiejętności informatycznych. W trakcie ostatniego roku studiów dualnych student zdobywa cenne doświadczenie zawodowe oraz nawiązuje współpracę z zespołami IT poprzez praktyki zawodowe w firmach branży informatycznej.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • programista języków C#, Python, HTML5, CSS, JavaScript;
 • programista aplikacji mobilnych na platformie Google Android oraz aplikacji webowych dla urządzeń mobilnych;
 • specjalista systemów operacyjnych MS Windows Server oraz Linux, bezpieczeństwo serwerów i systemów sieciowych;
 • programista serwisów internetowych, w tym dynamicznych serwisów internetowych ASP, bezpieczeństwo serwisów internetowych;
 • programista aplikacji bazodanowych relacyjnych w językach SQL, T-SQL oraz baz NoSQL, wirtualizacja;
 • programista aplikacji wieloplatformowych iaplikacji rozproszonych;
 • tester oprogramowania: testowanie aplikacji, narzędzia automatyzacji testowania, wersjonowanie aplikacji;
 • administrator sieci komputerowych: sieci komputerowe routing oraz switching, skalowanie sieci komputerowych, technologie WAN/LAN, sieci bezprzewodowe;
 • administrator, projektant i programista nowoczesnych technologii Cloud Computing, Big Data, e-learning 2.0, systemów zarządzania treścią CMS, podejścia User Experience.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • krajowe i międzynarodowe firmy informatyczne;
 • działy informatyki firm i korporacji;
 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa w każdym sektorze działalności biznesowej;
 • instytucje administracji państwowej i samorządowej;
 • instytucje finansowe i ubezpieczeniowe;
 • portale, serwisy internetowe;
 • własne startupy, wspomagane przez pomorskie parki naukowo-technologiczne i inkubatory.
Informacje dodatkowe
Atuty specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie (AiB)

Utworzenie solidnych podstaw do zatrudnienia absolwentów AiB było jednym z zasadniczych wyzwań powołania specjalności Aplikacje informatyczne w Biznesie (AiB). Studenci AiB podejmują pracę nie tylko w istniejących firmach, ale swe umiejętności i kreatywne pomysły realizują we własnych innowacyjnych start-upach. Współczesna innowacyjna gospodarka wiedzy zdecydowanie potrzebuje developerów rozwiązań IT, a także ekspertów spinających świat IT ze światem biznesu. Wszystkie prognozy światowe i europejskie dotyczące kadr wskazują na rosnące zapotrzebowanie na absolwentów inteligentnych specjalizacji informatycznych - w tym szczególnie programistów i programistów aplikacji mobilnych.

 

Kierunek posiada ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

 

Pracownicy prowadzący zajęcia posiadają certyfikaty, potwierdzające ich ekspercki status w poszczególnych obszarach tematycznych. W przypadku wybranych przedmiotów, studenci są również uprawnieni do otrzymania certyfikatów znanych podmiotów ze świata IT, takich jak Cisco.

 

Atmosferę współpracy i twórczej inspiracji budują na specjalności AiB dwa studenckie koła naukowe: e-xpert i L!der, które zajęły 1 i 3 miejsce w konkursie kilkunastu kół naukowych Wydziałów Ekonomicznego i Zarządzania na uroczystym Zjeździe 70-lecia Absolwentów Sopockiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych. Studenci tych studiów osiągnęli już znaczące sukcesy w międzynarodowych studenckich konkursach informatycznych, spośród których należy wymienić:

 • wielokrotne nagrody i wyróżnienia w konkursie Microsoft Imagine Cup,
 • wielokrotne nagrody w międzynarodowym konkursie AIS (Association for Information Systems) Students Chapter Competition.

 

W II edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” specjalność uzyskała Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”. Poszczególne, konkursowe programy studiów oceniało niezależnie od siebie 3 ekspertów – członków komisji: eksperci reprezentujący środowisko akademickie, środowisko gospodarcze oraz reprezentujący organy statutowe Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, organizatora Konkursu.  W programie „Studia z Przyszłością” Certyfikaty uzyskują kierunki i specjalności wyróżniające się na rynku potencjałem innowacyjnym i modelem dydaktycznym, akceptującym rolę umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. Komisja Ekspertów nagradza kierunki i specjalności znakomicie dostosowane do wyzwań współczesnego rynku pracy i oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni.

 

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Informatyka ekonomiczna 7 E 44 12 32 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Język angielski 1 2 Z 28 28 Centrum Języków Obcych
3. Makroekonomia 5 E 32 20 12 Katedra Bankowości i Finansów / Wydział Ekonomiczny
4. Matematyka I 6 Z 40 20 20 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
5. Systemy operacyjne 8 Z 52 12 40 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Wykład do wyboru - humanistyczny 2 Z 12 12
RAZEM 30 - 208 76 60 72 0 0 -
SEMESTR II
1. Bazy danych 6 E 44 12 32 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Język angielski 2 2 Z 28 28 Centrum Języków Obcych
3. Mikroekonomia 5 E 32 12 20 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
4. Prawo z elementami ochrony własności intelektualnej 3 Z 20 20 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
5. Projektowanie serwisów internetowych 6 Z 44 12 32 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Wstęp do programowania 5 Z 44 12 32 Katedra Informatyki Ekonomicznej
7. Wykład do wyboru - humanistyczny 2 Z 12 12
RAZEM 29 - 224 80 48 96 0 0 -
SEMESTR III
1. Inżynieria oprogramowania 8 E 52 20 32 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Język angielski – egzamin 1 E 0 Centrum Języków Obcych
3. Język angielski 3 2 E 28 28 Centrum Języków Obcych
4. Języki skryptowe 8 Z 52 12 40 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Nierelacyjne rozwiązania bazodanowe 6 Z 44 12 32 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Warsztaty z zakresu technik miękkich 1 Z 20 20 Katedra Informatyki Ekonomicznej / Katedra Organizacji i Zarządzania
7. Zarządzanie 6 E 40 20 20 Katedra Organizacji i Zarządzania
RAZEM 32 - 236 64 68 104 0 0 -
SEMESTR IV
1. Administrowanie sieciami komputerowymi 8 E 52 20 32 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Frameworki front-end 8 Z 52 12 40 Katedra Informatyki Ekonomicznej
3. Informatyka branżowa 2 Z 12 12 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. Programowanie aplikacji rozproszonych 8 Z 52 12 40 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Proseminarium 1 Z 12 12 Wydział Zarządzania
RAZEM 27 - 180 68 0 112 0 0 -
SEMESTR V
1. Finanse i bankowość 6 E 40 20 20 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Praktyka zawodowa 4 Z 120 120 Wydział Zarządzania
3. Rachunkowość 6 E 40 20 20 Katedra Rachunkowości
4. Seminarium dyplomowe I 3 Z 16 16 Wydział Zarządzania
5. Technologie chmury obliczeniowej 7 Z 52 12 40 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Testowanie aplikacji 6 Z 44 12 32 Katedra Informatyki Ekonomicznej
RAZEM 32 - 312 64 40 72 16 120 -
SEMESTR VI
1. Laboratorium sprzętowe 7 Z 52 52 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Ocena opłacalności przedsięwzięć informatycznych 2 Z 24 12 12 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
3. Podstawy sztucznej inteligencji 8 E 52 20 20 12 Katedra Informatyki Ekonomicznej / Katedra Statystyki
4. Programowanie aplikacji mobilnych 8 Z 52 12 40 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Seminarium dyplomowe II 5 Z 20 20 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 200 44 32 104 20 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 1360 396 248 560 36 120 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć