Strona główna » Rekrutacja
Studia podyplomowe
Analiza Danych - Big Data
Studia:
studia podyplomowe
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Tryb studiów:
niestacjonarne
Strona internetowa:
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

Absolwent posiada wiedzę z zakresu zaawansowanej analizy danych statystycznych, specyfiki big data, narzędzi i technik wydobywania informacji i wiedzy z dużych, wielowymiarowych zbiorów danych, zastosowań elementów sztucznej inteligencji w zarządzaniu opartym na analizach danych (data-driven management).

2. Absolwent posiada następujące umiejętności:

Absolwent posiada umiejętności obsługi specjalistycznych programów komputerowych do analiz statystycznych, programowania obliczeń w językach programowania R i Python.

3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:

Absolwent może podjąć pracę m.in. na stanowiskach Data Scientist, Data Intelligence Analyst, Marketing Data Analyst, Fraud & Risk Analyst, Research Analyst.

4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

Absolwent może podjąć pracę w podmiotach sektora bankowego, ubezpieczeniowego, z branży IT, w firmach konsultingowych i w każdym innym przedsiębiorstwie, które wykorzystuje metody zarządzania opartego na danych (Data Driven Business).