Strona główna » Rekrutacja
Studia podyplomowe
Zaawansowana Rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa
Studia:
studia podyplomowe
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Tryb studiów:
niestacjonarne
Strona internetowa:
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

- Zaawansowanej rachunkowości finansowej,

- Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,

- rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej na poziomie rozszerzonym,

- aktualnie obowiązujących regulacji podatkowych.

 

2. Absolwent posiada następujące umiejętności:

Absolwent studiów podyplomowych będzie dysponował ugruntowaną wiedzą i wykształconymi kompetencjami w obszarze sprawozdawczości finansowej, planowania i kontroli finansów oraz dostarczania i analizy informacji zarządczej

3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach: