Strona główna » Rekrutacja
Studia podyplomowe
Aktualizacja: Środa, 14 marca 2018 roku, godz. 12:31
Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Studia:
podyplomowe
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Tryb studiów:
niestacjonarne
Strona internetowa:
Informacje o specjalności

Rekrutacja trwa do 8 października 2018 r.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
ŁĄCZNIE - -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć