Strona główna » Rekrutacja
Studia podyplomowe
Aktualizacja: Środa, 28 września 2016 roku, godz. 14:46
Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Studia:
podyplomowe
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Tryb studiów:
niestacjonarne
Strona internetowa:
Informacje o specjalności

Celem studiów jest kształcenie wysoko kwalifikowanych specjalistów z zakresu controllingu. Program studiów obejmuje główne aspekty praktyczne zastosowań controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwami, w szczególności controllingu strategicznego, operacyjnego, finansowego, logistycznego, projektów inwestycyjnego, personalnego, psychologicznego oraz warsztaty informatyczne dla controllerów. Problemy wdrożenia controlingu w przedsiębiorstwach dotyczą także zagadnień analizy finansowej, analizy zagrożenia bankructwem, rachunku kosztów, budżetowania, zarządzania wartością przedsiębiorstwa, ZARZĄDZANIA ryzykiem, struktury kapitałów, płynności finansowej, audytu wewnętrznego. Program studiów koncentrując się na aspektach praktycznych controlingu, zawiera także niezbędne podstawy teoretyczne z zakresu controllingu, zarządzania finansami i rachunkowości zarządczej.
 

Celem słuchacza studiów jest zdobycie lub pogłębienie wiedzy z zakresu controllingu, która może być przydatna w zwiększaniu efektywności zarządzania podmiotami gospodarczymi. Controlling w krajach wysoko rozwiniętych okazał się skuteczną metodą walki z kryzysem, ryzykiem, konkurencją i zmiennością otoczenia, natomiast dla polskich przedsiębiorstw coraz częściej jest skutecznym instrumentem zarządzania, który zapobiega upadłości firm i zapewnia im długofalowy rozwój.  
Absolwenci Studiów otrzymają UNIWERSYTECKIE ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH wydane przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
RAZEM - -
ŁĄCZNIE 0 - 0 0 0 0 0 -
« wróć