Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności

Zgodnie z uchwałą nr 67/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG z dnia 31.01.2019 r.  każdy student studiów stacjonarnych od roku akademickiego 2019/2020 zobowiązany jest w toku studiów do realizacji przynajmniej jednego przedmiotu w języku angielskim.

Kierunki studiów

Aplikacje Informatyczne w Biznesie
Studia:
studia II stopnia
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
Strona internetowa:
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

- systemów ERP;

- inżynierii oprogramowania;

- projektowania systemów obiektowych;

- bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych;

- gospodarki elektronicznej;

- zarzadzania zasobami i usługami informatycznymi.

2. Absolwent posiada następujące umiejętności:

- integrowania i wdrażania systemów ERP;

- stosowania metod i technik inżynierii oprogramowania;

- modelowania procesów biznesowych z użyciem języka UML ipodejscia SOA;

- zaawansowanego administrowania sieciami komputerowymi na poziomie CCNP;

- projektowania elektronicznego obiegu dokumentów;

- zarzadzania usługami informatycznymi.

3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:

- integrator systemów ERP;

- projektant zaawansowanych systemów i usług informatycznych;

- menedżer projektów informatycznych;

- specjalista ds. bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych;

- specjalista ds. elektronicznego obiegu dokumentów;

- konsultant usług informatycznych.

4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

- firmy informatyczne;

- małe, srednie i duże przedsiębiorstwa;

- instytucje administracji państwowej i samorzadowej;

- instytucje finansowe i ubezpieczeniowe;

- portale internetowe.

Informacje o specjalności

Kierunek posiadający ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej z 2019 roku

Certyfikaty Informatyczne

W trakcie studiów istnieje możliwosć zdobycia międzynarodowych certyfikatów zawodowych. Lista certyfikatów znajduje się na stronie specjalności.

Każdy student AiB ma możliwość zdobycia w trakcie studiów certyfikatów znanych firm i instytucji IT.  Studia na specjalności AiB zapewnią studentom możliwość uzyskania ponad 30 międzynarodowych certyfikatów, m. in. firm Cisco (CCNA, CCNP), Microsoft (MCP) oraz certyfikaty SCRUMa. Pracownicy prowadzący zajęcia posiadają odpowiednie uprawnienia (certyfikaty) do wydawania certyfikatów studentom specjalności. Studenci mają dostęp do szerokiego zakresu materiałów szkoleniowych z zakresu Microsoft Imagine Academy.

Studenci tych studiów osiągnęli już znaczące sukcesy w międzynarodowych studenckich konkursach informatycznych, spośród których należy wymienić:

  • corocznie nagrody i wyróżnienia w konkursie Microsoft Imagine Cup,
  • corocznie nagrody w międzynarodowym konkursie AIS (Association for Information Systems) Students Chapter Competition.

Atmosferę współpracy i twórczej inspiracji stwarzają na specjalności AiB dwa studenckie koła naukowe: e-xpert i L!der, które zajęły 1 i 3 miejsce w konkursie kilkunastu kół naukowych Wydziałów Ekonomicznego i Zarządzania na uroczystym Zjeździe 70-lecia Absolwentów Sopockiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych w czerwcu 2016 r.

Stworzenie solidnych podstaw do zatrudnienia absolwentów AiB było jednym z zasadniczych wyzwań powołania specjalności AiB. Studia uwzględniają ten aspekt poprzez cztery fundamentalne cechy AiB:

Studenci AiB podejmują pracę nie tylko w istniejących firmach ale swe umiejętności i kreatywne pomysły realizują we własnych innowacyjnych start-upach. Współczesna innowacyjna gospodarka wiedzy zdecydowanie potrzebuje programistów i programistów aplikacji mobilnych. Wszystkie prognozy światowe i europejskie dotyczące kadr, wskazują na rosnące zapotrzebowanie na absolwentów inteligentnych specjalizacji informatycznych w tym szczególnie programistów i programistów aplikacji mobilnych.

W II edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” w 2017 roku - specjalność „Aplikacje Informatyczne w Biznesie (AiB)” , na kierunku Informatyka i Ekonometria na WZ UG (studia II stopnia) - uzyskała Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”. Poszczególne, konkursowe programy studiów oceniało niezależne od siebie 3 ekspertów – członków komisji: eksperci reprezentujący środowisko akademickie, środowisko gospodarcze oraz reprezentujący organy statutowe Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, organizatora Konkursu.  W programie „Studia z Przyszłością” Certyfikaty uzyskują kierunki i specjalności wyróżniające się na rynku potencjałem innowacyjnym i modelem dydaktycznym, akceptującym rolę umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. Komisja Ekspertów nagradza kierunki i specjalności znakomicie dostosowane do wyzwań współczesnego rynku pracy i oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni.

 

AiB to studia dualne o ukierunkowaniu praktycznym. Na ostatnim roku będą odbywały się – w cyklu tygodniowym: 

✓ 2 dni zajęć akademickich, 
✓ 3 dni praktyki w pomorskich firmach IT.

Studenci tych studiów osiągnęli już znaczące sukcesy w światowych studenckich konkursach informatycznych.

 

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Adaptacyjne zarządzanie projektami w SCRUMie 2 Z 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Badania operacyjne 2 Z 15 15 Katedra Ekonometrii
3. Hurtownie danych 4 Z/E 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. Informatyka bankowa 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Informatyka ekonomiczna 4 Z/E 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Inwestycje w innowacje 2 Z 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
7. Modelowanie procesów biznesowych w narzędziu ARIS 4 Z/E 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. System SAP ERP 4 Z/E 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
9. Systemy IT w małych przedsiębiorstwach 1 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
10. Współpraca w zespole projektowym 1 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
11. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
12. Wykład wideokonferencyjny 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 255 150 15 90 0 0 -
SEMESTR II
1. Analiza ryzyka w bezpieczeństwie informacji 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. ERP w logistyce 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
3. Inżynieria wymagań 3 E 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
5. Modelowanie systemów informatycznych 3 Z/E 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Seminarium magisterskie 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Serwisy społecznościowe w biznesie 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. Systemy CRM 3 E 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
9. Telepraca 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
10. Wizualizacja danych 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
11. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
12. Wykład wideokonferencyjny 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
13. Zarządzanie i optymalizacja procesów biznesowych 3 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
RAZEM 30 - 240 105 30 75 30 0 -
SEMESTR III
1. Customer Knowledge Management 3 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Ekonomika Przedsięwzięć Informatycznych 3 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
3. ERP w finansach 3 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. Informatyka w administracji 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Internet rzeczy 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
7. Portale korporacyjne 3 E 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. Praktyka zawodowa 3 Z 270 270 Wydział Zarządzania
9. Rynek pracy IT 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
10. Seminarium magisterskie 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
11. Statystyczne badania rynkowe 4 Z/E 30 15 15 Katedra Statystyki
12. Systemy Business Intelligence 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
13. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
14. Wykład wideokonferencyjny 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
RAZEM 35 - 510 105 60 45 30 270 -
SEMESTR IV
1. Architektura korporacyjna IT 3 E 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Audyt informatyczny w firmach IT 3 E 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
3. Big Data w biznesie 4 Z/E 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. ERP w zarządzaniu zasobami ludzkimi 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Etyka w biznesie 2 Z 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
6. Kształtowanie wizerunku absolwenta na rynku pracy 1 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. Management and Leadership 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. Seminarium magisterskie 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
9. Technologia Cloud Computing 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
10. Tworzenie i rozwój startupów 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
11. Wdrażanie systemów informatycznych 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
12. Wykład do wyboru 1 Z 15 15 Wydział Zarządzania
13. Zarządzanie projektem przy wsparciu systemu ERP 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
14. Zarządzanie ryzykiem 2 E 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 240 120 15 75 30 0 -
ŁĄCZNIE 125 - 1245 480 120 285 90 270 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć