Strona główna » Studia
Studia
Ogłoszenia
OFERTA PRAKTYKI - ClickMeeting »

Zapraszamy do realizacji bezpłatnych praktyk w Clickowym zespole finansów i księgowości !

Potrzebujemy osoby, która tymczasowo wesprze nas w realizacji wybranych zadań z obszaru finansów i księgowości.

Zadania, jakie możesz u nas zrealizować w czasie praktyk:

 1. wystawianie faktur sprzedaży, 
 2. importowanie dokumentów do programu księgowego + weryfikacja poprawności danych, 
 3. księgowanie wybranych dokumentów w systemie księgowym,  
 4. monitoring płatności (kontakt mailowy),
 5. inne zadania wspierające dział.

Potrzebujemy właśnie Ciebie, jeśli:

 • studiujesz ekonomię/rachunkowość/finanse i masz do zrealizowania obowiązkowe praktyki zawodowe,
 • znasz podstawy Excela,
 • znasz rachunkowość na poziomie podstawowym,
 • znasz j. angielski na poziomie B2 (mile widziane).

Proces rekrutacyjny, jaki zaplanowaliśmy jest bardzo prosty:

 1. Krótka rozmowa telefoniczna z Kasią (HR & Recruitment Specialist) - podczas rozmowy Kasia opowie Ci więcej szczegółów o tym, jak będzie przebiegać nasz proces.
 2. Stacjonarne spotkanie rekrutacyjne – zaprosimy Cię do naszego biura. Spotkasz się
  z Olą (Accounting Coordinator) i Kasią (HR & Recruitment Specialist). Podczas spotkania poprosimy Cię o wykonanie przykładowego zadania zbliżonego do tych, jakie będziesz wykonywać jako praktykant/praktykantka.

Po spotkaniu przygotujemy dla Ciebie informację zwrotną.

APLIKUJ

Administratorem Twoich danych osobowych jest ClickMeeting Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (Al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk). Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie przepisów Kodeksu pracy i/lub wyrażonej przez Ciebie zgody. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Jeśli chcesz wycofać zgodę lub zrealizować inne przysługujące Ci prawa, wyślij wiadomość na adres rekrutacja@clickmeeting.com. Ponadto, jeśli wyrazisz na to zgodę, możemy stosować procesy oparte na profilowaniu w celu wsparcia procesu rekrutacji. Profilowanie w przypadku rekrutacji polega na mierzalnej i obiektywnej ocenie Twoich kwalifikacji, umiejętności lub innych cech, które są istotne przy danym procesie rekrutacyjnym za pomocą ustawionych filtrów (tagów). Tak rozumiane profilowanie nigdy jednak nie prowadzi do automatycznego podejmowania przez nas decyzji o wyborze kandydata do pracy na dane stanowisko i jest tylko jednym z elementów procesu rekrutacyjnego. Twoje Dane Osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przez okres niezbędny dla celów obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacyjnym, tj. przez 3 lata, a jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji – wtedy nie krócej niż okres obowiązywania udzielonej przez Ciebie zgody. Wszelkie pozostałe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych uzyskasz na stronie https://legal.clickmeeting.com/pl/privacy-security-pl/privacy-policy-pl/.

Godziny otwarcia dziekantu ds. praktyk studenckich »

Składanie porozumień, skierowań, wniosków o ubezpieczenie odbywa się w pokoju 104 u Pani Agnieszki Dormanowskiej (agnieszka.dormanowska@ug.edu.pl) po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową.

OFERTA STAŻU PRACY - PRAKTYKI W JB SOLUTIONS »

Informacja nt. praktyk studenckich w Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego »

 

Program praktyk CZRUG adresowany jest do studentów Uniwersytetu Gdańskiego, którzy w ramach pracy licencjackiej/magisterskie podejmują zagadnienia odnoszące się do zrównoważonego rozwoju lub znajdują się one w zakresie ich zainteresowań. 

Program staży składa się z: szkolenia w wymiarze 20% czasu stażu, przyglądanie się pracy ekspertów (job shadowing) - 20%, a w pozostałym wymiarze realizację zadań zgodnych z indywidualnym programem praktyki – 60%. Godziny i czas realizacji praktyk zależy od indywidualnych ustaleń kierownika Programu Stażowego CZRUG z praktykantem. 

Kandydaci zainteresowani stażem proszeni są o przesłanie na adres czrug@ug.edu.pl listu motywacyjnego przedstawiającego zainteresowania związane ze zrównoważonym rozwojem (praca licencjacka, działalność w organizacjach społecznych, chęć związania przyszłej kariery zawodowej w obszarze SDG), w tytule maila praktyka studencka wraz z określeniem ilości godzin praktyk, które chciałby zrealizować w CZRUG. Praktyki będą realizowane od dnia 1.04.2021.  

Zakres praktyki: 

Program praktyk przewiduje szereg aktywności, które indywidualnie będą dopasowane do stażysty i związane będą z aktualnymi zadaniami i projektami prowadzonymi w Centrum. W ramach stażu student otrzyma zakres zadań z określonym godzinowo przydziałem dla ich wykonania. Centrum potwierdzi wykonanie praktyki zgodnie z wymaganiami regulaminowymi. 

Zakres zadań: Realizacja działań projektowych, organizacja i udział w konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich, organizacja i udział w realizacji wywiadów pogłębionych, przygotowywanie (redakcja, edycja) materiałów popularnonaukowych, współpraca w zakresie prowadzenia mediów społecznościowych, przegląd doniesień prasowych, udział w szkoleniach i seminariach, opis aktywności: instytutów badawczych, agend politycznych i ekonomicznych działających w zakresie zrównoważonego rozwoju, udział w zespole przygotowującym raporty, realizacja projektów własnych związanych z zakresem działań CZRUG,  w tym organizacja dyskusji i spotkań.  

 

Wymagania: 

Dostęp do Internetu 

Podstawowa znajomość Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ 

Zdolność samodzielnej organizacji pracy 

Dokładność, rzetelność, spostrzegawczość 

Zapewniamy: 

Szkolenie  

Dostarczenie narzędzi niezbędnych do realizacji zadań 

Bieżąca opieka merytoryczna opiekuna praktyk 

Elastyczny czas pracy 

Zaliczenie obowiązkowych praktyk studenckich 

Możliwość zdobycia równocześnie doświadczenia w pracy badawczej i pracy z otoczeniem zewnętrznym (podmioty społeczne i gospodarcze współpracujące z CZRUG) 

Możliwość poznania pracy przy realizacji projektów naukowych i edukacyjnych. 

OFERTA PRAKTYKI, STAŻU, PPRACY W MR24 »

Firma przyjmie na praktykę, staż lub zatrudni na stałe

(możliwość pracy zdalnej)

studenta/studentkę kierunku Finanse i Rachunkowość

kontakt: a.rutkowska@mr24.pl

Asystent księgowego – stażysta »

Asystent księgowego - stażysta
Branża: Księgowość
Forma zatrudnienia:Umowa o pracę
Stanowisko: Asystent księgowego - stażysta
Rodzaj pracy: Stała
Miejsce pracy: Gdynia

dane kontaktowe:
BALTIC FINANCE CONSULTANT Sp. z o.o. Sp. kom. 

E-mail: rekrutacja@bafico.pl
Miasto: 81-369 Gdynia
Tel./fax:(58) 688 83 20
Ulica: Derdowskiego 7

wymagania:
- Gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji,
- Umiejętność organizacji pracy własnej, samodzielność, sumienność,
- Determinacja w realizacji celów, inicjatywa w działaniu,
- Umiejętność pracy w zespole,
- Mile widziane minimum roczne doświadczenie w księgowości.


obowiązki:
- Samodzielne, rzetelne i terminowe prowadzenie spraw księgowych, pod nadzorem
doświadczonych pracowników działu księgowego.
- Zapewnienie prawidłowej komunikacji i przepływu informacji,
- Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego mających związek z zajmowanym stanowiskiem.

oferujemy:
- Możliwość poznania zintegrowanego systemu operacyjnego,
- Warunki do nauczenia się wprowadzania i księgowania dokumentów kosztowych;
- Weryfikacja kont rozrachunkowych,
- Czynny udział w zamknięciu poszczególnych okresów rozrachunkowych,
- Warunki do podnoszenia swoich kwalifikacji,
- Przyjaźnie nastawiony, pracowity zespół,
- Niezbędne narzędzia pracy,
- zatrudnienie po odbytym stażu.

opis dodatkowy:
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z
dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze
zm.)."
Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie aplikacji (list motywacyjny oraz cv ze zdjęciem)
na adres: rekrutacja@bafico.pl w tytule maila podając: Asystent księgowego - stażysta
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Stażysta ds. księgowości »