Strona główna » Studia
Studia
Niezbędnik studenta 1 roku

Szukasz informacji o tym jak uzyskać stypendium, odbyć praktyki albo skorzystać z wymiany zagranicznej?

Właśnie dla Ciebie przygotowaliśmy filmowy niezbędnik studenta pierwszego roku!

W filmie znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje o tym, co oferuje Uniwersytet Gdański, jak zacząć naukę, załatwić formalności i jak organizować czas poza nauką. 

 

Obejrzyj koniecznie film - Niezbędnik Studenta I Roku!

https://www.youtube.com/watch?v=s4U3smSjZ40

 

WŁAŚNIE DOŁĄCZYŁEŚ DO GRONA STUDENTÓW
WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO :-)

 

JAK BĘDĄ WYGLĄDAĆ TWOJE PIERWSZE DNI NA STUDIACH I POCZĄTKOWE FORMALNOŚCI?


CO CIĘ CZEKA I O CZYM POWINIENEŚ PAMIĘTAĆ, ABY DOBRZE ROZPOCZĄĆ ROK AKADEMICKI?

 

1. NAJWAŻNIEJSZE NA POCZĄTKU:

ŚLUBOWANIE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT - Student ma obowiązek zaakceptowania zasad pobierania opłat i wysokości opłat, za pośrednictwem Portalu Studenta, wraz ze złożeniem ślubowania, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia studiów.

 • ZAPOZNANIE SIĘ Z ORGANIZACJĄ ROKU AKADEMICKIEGO NA UG – dowiesz się m.in.: kiedy odbędzie się inauguracja roku akademickiego, w jakim okresie trwa sesja egzaminacyjna i przerwy świąteczne oraz międzysemestralne, a także na kiedy zaplanowano dzień rektorski.
   
 • DZIEKANATY - wszelkie sprawy związane ze studiami studenci załatwiają w Dziekanacie, u Pani która prowadzi dany kierunek studiów:
  • studentów stacjonarnych obsługują panie w  Dziekanacie w pok. 103,
  • niestacjonarnych w pok. 106

Kontakty do Dziekanatów znajdziecie na naszej stronie (obsługa studentów)

 • LEGITYMACJA STUDENCKA – wniosek o nią złożysz za pośrednictwem PORTALU STUDENTA, gdzie logujesz się za pomocą swojego numeru indeksu. Odbierzesz ją w dziekanacie: studenci stacjonarni: pok. 103, studenci niestacjonarni: pok. 106.
 • Pamiętaj, aby później uaktualniać ją raz na semestr!
   
 • INDEKS – na Uniwersytecie Gdańskim obowiązuje indeks w formie elektronicznej.  Dostęp do niego otrzymasz po zalogowaniu się do PORTALU STUDENTA
   
 • UBEZPIECZENIE NNW – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – mimo, że nieobowiązkowe, warto się nim zainteresować. O niezbędne szczegóły zapytaj w dziekanacie pok. 104/105.
 • REGULAMIN STUDIÓW - studencka biblia zawierająca wszystkie zasady, prawa i obowiązki studenta UG

 

2. STYPENDIA I AKADEMIKI:

3. OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA ORAZ ZAPISY:

Obowiązują Cię przede wszystkim następujące szkolenia:

Obowiązkowe, pod rygorem niezaliczenia semestru, SZKOLENIE BiHK dla studentów I roku odbywa się przez Internet. Obowiązkiem studenta jest przystąpienie do szkolenia oraz zdanie testu od 1 do 31 października. Szkolenie online dostępne jest na Portalu Edukacyjnym UG. Pozytywne zdanie testu (znajdującego się na końcu szkolenia) będzie skutkowało zaliczeniem szkolenia.

Przysługują dwa terminy zaliczenia szkolenia. Termin podstawowy i poprawkowy (w ciągu miesiąca od upływu terminu pierwszego). W przypadku niezaliczenia testu w terminie podstawowym i poprawkowym studentowi przysługuje prawo do ponownego udziału w szkoleniu i zdawania testu w indywidualnie ustalonym terminie. Opłata za ponowny udział w szkoleniu i zdawanie testu wynosi 100 zł. Zasady zaliczania kursu reguluje Zarządzenie nr 149/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 11 października 2021 roku w sprawie obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny kształcenia dla studentów i doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim.

 • Szkolenie BHP w wersji e-learningowej oraz szkolenie biblioteczne znajdują się na Portalu Edukacyjnym.
  Linki do szkoleń będą widoczne po poprawnym zalogowaniu się na Portal Edukacyjny. Jeśli nie masz dostępu do szkolenia BHP skontaktuj się ze swoim dziekanatem.
 • Szkolenie biblioteczne w wersji e-learningowej znajduje się na Portalu Edukacyjnym https://pe.ug.edu.pl/. Link do szkolenia będzie widoczny
  po poprawnym zalogowaniu się na Portal Edukacyjny. Jeśli nie masz do niego dostępu, skontaktuj się z Oddziałem Informacji i Promocji
  infonauk@ug.edu.pl lub tel. 58 523 32 14.

  Zapisy do Biblioteki dla studentów 1. roku odbywają się automatycznie  po odbyciu szkolenia bibliotecznego online i zaliczeniu testu. Twoje konto  będzie aktywowane w ciągu 24 godzin i będzie ważne rok. Po upływie roku przedłuż termin ważności konta, jeśli chcesz nadal korzystać z usług Biblioteki. Możesz to zrobić w dowolnej wypożyczalni - koszt 5 zł. Biblioteczny NIEZBĘDNIK STUDENTA ułatwi Ci korzystanie z Biblioteki UG.

   

 

4. PLANY ZAJĘĆ:

Plany zajęć zmieniają się w każdym semestrze. Znajdziesz je po zalogowaniu na stronie studenta Wydziału Zarządzania zawsze ok. 2 tygodnie przed rozpoczęciem kolejnego semestru.

Szczegóły znajdziesz tutaj: https://student.ug.edu.pl/

 

5. WZORY PODAŃ W TRAKCIE STUDIÓW:

http://wzr.ug.edu.pl/studia/index.php?str=562

 

6. AKTYWNOŚCI INNE NIŻ SAMA NAUKA:

Wyjazdy na studia za granicą w ramach programów takich jak Erasmus+: http://www.wzr.ug.edu.pl/studenci/index.php?str=796

Nasze Koła Naukowe: http://www.wzr.ug.edu.pl/studia/index.php?str=428

Samorząd Studentów WZR: http://samorzad.wzr.ug.edu.pl/

 

7. SŁOWNIK STUDENTA 1 ROKU:

REKTOR – osoba, która zarządza całą uczelnią - prof. dr hab. Piotr Stepnowski

DZIEKAN – osoba zarządzająca Wydziałem Zarządzania - prof. dr hab. Mirosław Szreder

PRODZIEKAN - osoby wchodzące w skład władz dziekańskich wydziału wśród których rozróżnia się Prodziekanów: do spraw studenckich i kształcenia, do spraw nauki oraz do spraw umiędzynarodowienia i rozwoju .

Skład naszych władz wydziałowych znajdziecie na naszej stronie: http://www.wzr.ug.edu.pl/wydzial/index.php?str=22

DZIEKANAT – miejsce, w którym załatwiasz wszystkie sprawy związane z Twoimi studiami. Spis Dziekanatów zajmujących się konkretnymi sprawami, a także kontaktów do nich znajdziesz na naszej stronie: http://www.wzr.ug.edu.pl/studenci/index.php?str=793

GODZINY REKTORSKIE – godziny wolne od zajęć dla całej uczelni 

GODZINY DZIEKAŃSKIE – godziny wolne od zajęć dla danego wydziału 

NUMER ALBUMU – Twój numer indeksu 

INDEKS ELEKTRONICZNY – zaliczenia i oceny dostajesz w formie elektronicznej, dostępny na Portalu Studenta 

STAROSTA GRUPY – osoba wybrana spośród studentów w grupie do reprezentowania ich we wszelkich sprawach 

WDW – przedmiot do wyboru (może być e-learningowy)

LEKTORAT – zajęcia z języka obcego 

TYDZIEŃ I i TYDZIEŃ II - niektóre zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, dlatego przyjęto taki podział. I tydzień to zawsze ten, w którym zaczyna się semestr, II to kolejny tydzień po pierwszym tygodniu, występują na zmianę. 

„WEJŚCIÓWKA” – rodzaj studenckiej „kartkówki”, może być niezapowiedziana 

KOLOKWIUM – zapowiedziany studencki sprawdzian 

SESJA – postrach wszystkich studentów  - czas po zakończeniu semestru, w którym odbywają się egzaminy 

EGZAMIN KOMISYJNY – jeśli nie zdasz przedmiotu w II terminie, możesz wystąpić o egzamin komisyjny, wymaga uzasadnienia 

SEMINARIUM – zajęcia, na których przygotowujesz się do pisania pracy dyplomowej i konsultujesz postępy swojej pracy z promotorem 

PROMOTOR – pracownik naukowy, pod którego kierunkiem będziesz pisał pracę dyplomową jak praca licencjacka czy magisterska

„DZIEKANKA” – przerwa w studiowaniu udzielona przez Dziekana 

 

8. DODATKOWE INFORMACJE DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW UG:

http://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/niezbednik_studenta_1_roku

 

Bądź na bieżąco - polub nas!