Strona główna » Studia
Studia
Programy studiów
Kierunki studiów

Inwestycje i nieruchomości

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Inwestycje w innowacje 3 Z 8 8 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
2. Koncepcje zarządzania 4 Z 45 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
3. Makroekonomia 5 Z/E 30 20 10 Wydział Ekonomiczny
4. Marketing II 2 E 14 14 Katedra Marketingu
5. Metody wspomagania decyzji biznesowych 4 Z 28 14 14 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
6. Prawo cywilne 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
7. Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej 1 Z 4 4 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
8. Zarządzanie nieruchomościami 8 Z 31 10 21 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 190 130 60 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Inwestycje finansowe 7 Z 28 14 14 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
2. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15 Centrum Języków Obcych
3. Rachunkowość zarządcza 5 Z/E 28 14 14 Katedra Rachunkowości
4. Seminarium magisterskie 4 Z 14 14 Wydział Zarządzania
5. Wycena nieruchomości 4 E 8 8 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
6. Wycena przedsiębiorstw 4 Z 10 10 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
7. Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw 4 Z 10 10 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 113 46 43 10 14 0 -
SEMESTR III
1. Inwestycje infrastrukturalne - studia przypadków 4 Z 16 8 8 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
2. Inwestycje w instrumenty pochodne 2 Z 8 8 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
3. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15 Centrum Języków Obcych
4. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
5. Praktyka zawodowa 3 Z 20 20 Wydział Zarządzania
6. Seminarium magisterskie 6 Z 14 14 Wydział Zarządzania
7. Statystyczne badania rynkowe 4 Z/E 20 10 10 Katedra Statystyki
8. Wycena nieruchomości nietypowych 2 Z 4 4 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
9. Zarządzanie procesami 4 Z/E 28 14 14 Katedra Organizacji i Zarządzania
10. Zarządzanie strategiczne 4 Z/E 32 14 18 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
RAZEM 33 - 165 66 57 8 14 20 -
SEMESTR IV
1. Ekonometria 4 Z 10 10 Katedra Ekonometrii
2. Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
3. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
4. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
5. Seminarium magisterskie 10 Z 14 14 Wydział Zarządzania
6. Wycena nieruchomości nietypowych 2 Z 4 4 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
7. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 4 Z 8 8 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 81 67 0 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 123 - 549 309 160 18 42 20 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć