Strona główna » Studia
Studia
Studia prowadzone w języku polskim
Kierunki studiów

Inwestycje i nieruchomości

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Inwestycje w innowacje 3 Z 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
2. Koncepcje zarządzania 4 Z/E 45 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
3. Makroekonomia 4 Z/E 30 15 15 Wydział Ekonomiczny
4. Marketing II 2 E 15 15 Katedra Marketingu
5. Metody wspomagania decyzji biznesowych 4 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
6. Prawo cywilne 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
7. Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej 1 Z 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
8. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
9. Zarządzanie nieruchomościami 7 Z 45 15 30 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 240 165 75 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Inwestycje finansowe 3 Z 30 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
2. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Rachunkowość zarządcza 4 Z/E 30 15 15 Katedra Rachunkowości
4. Seminarium magisterskie 4 Z 30 30 Wydział Zarządzania
5. Wycena nieruchomości 7 Z/E 60 45 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
6. Wycena przedsiębiorstw 3 Z 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
8. Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw 3 Z 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
9. Zarządzanie rozwojem pracownika 2 E 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 255 135 75 15 30 0 -
SEMESTR III
1. Inwestycje infrastrukturalne - studia przypadków 4 Z 30 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
2. Inwestycje w instrumenty pochodne 2 Z 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
3. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Koncepcje i metody zarządzania jakością 1 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
5. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
6. Praktyka zawodowa 3 Z 20 20 Wydział Zarządzania
7. Seminarium magisterskie 6 Z 30 30 Wydział Zarządzania
8. Statystyczne badania rynkowe 4 Z/E 30 15 15 Katedra Statystyki
9. Wycena nieruchomości nietypowych 2 Z 30 30 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
10. Zarządzanie procesami 4 Z/E 30 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
11. Zarządzanie strategiczne 3 Z/E 30 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
RAZEM 33 - 275 105 90 30 30 20 -
SEMESTR IV
1. ARGUS Financial Analysis 1 Z 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
2. Ekonometria 4 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii
3. Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
4. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
5. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
6. Seminarium magisterskie 10 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Wycena nieruchomości nietypowych 2 Z 30 30 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
8. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 3 Z 30 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 180 105 30 15 30 0 -
ŁĄCZNIE 123 - 950 510 270 60 90 20 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć