Strona główna » Studia
Studia
Studia prowadzone w języku polskim

HR w zarządzaniu organizacją

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Koncepcje zarządzania 4 Z/E 45 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
2. Makroekonomia 4 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Wydział Ekonomiczny
3. Marketing II 2 E 15 15 Katedra Marketingu
4. Metody wspomagania decyzji biznesowych 4 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
5. Prawo cywilne 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
6. Projektowanie organizacji 7 Z/E 30 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. Przywództwo w organizacji 1 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
9. Zarządzanie kapitałem ludzkim 3 Z 30 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 255 180 75 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Analiza strategiczna 2 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
2. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Projektowanie organizacji 5 Z/E 30 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
4. Rachunkowość zarządcza 4 Z/E 30 15 15 Katedra Rachunkowości
5. Rozwój pracownika 3 Z 45 15 30 Katedra Organizacji i Zarządzania
6. Seminarium magisterskie 4 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Strategiczny controlling personalny 3 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
8. Team building 2 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju / Katedra Marketingu
9. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
10. Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw 3 Z 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 255 105 120 0 30 0 -
SEMESTR III
1. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
2. Koncepcje i metody zarządzania jakością 1 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
3. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
4. Praktyka zawodowa 3 Z 20 20 Wydział Zarządzania
5. Seminarium magisterskie 6 Z 30 30 Wydział Zarządzania
6. Statystyczne badania rynkowe 4 Z/E 30 15 15 Katedra Statystyki
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
8. Zarządzanie procesami 4 Z/E 45 15 30 Katedra Organizacji i Zarządzania
9. Zarządzanie projektami 4 Z 30 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
10. Zarządzanie strategiczne 3 Z/E 30 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
RAZEM 31 - 275 105 105 15 30 20 -
SEMESTR IV
1. Ekonometria 4 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii
2. Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
3. Kształtowanie wizerunku kandydata na rynku pracy 1 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
4. Negocjacje / komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15 Katedra Marketingu
5. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
6. Prawo pracy i podstawy administracji personalnej 2 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. Seminarium magisterskie 10 Z 30 30 Wydział Zarządzania
8. Wartościowanie pracy 1 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
9. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 180 105 45 0 30 0 -
ŁĄCZNIE 121 - 965 495 345 15 90 20 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć