Strona główna » Studia
Studia
Stypendia

Doktoranci Międzywydziałowych Stacjonarnych Studiów Doktoranckich z ekonomii, finansów i zarządzania mogą ubiegać się o następujące rodzaje stypendiów:

 

 1. stypendium doktoranckie
 2. zwiększenie stypendium doktoranckiego tzw. stypendium projakościowe
 3. świadczenia pomocy materialnej:
  - stypendium socjalne,
  - stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  - stypendium dla najlepszych doktorantów,
  - zapomogęZarządzenia w sprawie  przyznawania stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów zamieszczone są na stronie Uniwersytetu Gdańskiego

Wzory dokumentów oraz terminy składania wniosków zostaną podane

w terminie późniejszym