Strona główna » Interaktywny podręcznik - FID
Interaktywny podręcznik - FID
FID

Projekt FID dla Zespołu Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania UG

Zespół Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania UG, reprezentowany przez dr hab. Pawła Antonowicza, prof. nadzw., uzyskał finansowanie ze środków Funduszu Inicjatyw Dydaktycznych na realizację projektu: „Interaktywny podręcznik z zakresu zarządzania – repozytorium case study dla studentów„. Fundusz Inicjatyw Dydaktycznych utworzony został na podstawie § 3 Zarządzenia Rektora UG nr 48/R/10 z dnia 31 maja 2010 roku w celu zachęcenia do podejmowania i realizacji innowacyjnych inicjatyw dydaktycznych.

Celem projektu jest stworzenie bazy wiedzy wyposażonej w multimedialne materiały do studiowania przedmiotów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Projekt przewiduje realizację działań polegających na opracowaniu innowacyjnych i autorskich studiów przypadków wraz z odniesieniami – poprzez kody QR zawarte w wydrukowanej wersji podręcznika, do bazy multimedialnych pomocy dydaktycznych, które w szczególności w postaci: filmów szkoleniowych, prezentacji, plików płaskich (arkuszy kalkulacyjnych), będą udostępnione Studentom UG poprzez dostęp online. Realizacja projektu nie tylko wpłynie na podwyższenie jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania UG, ale także ta nowoczesna formuła realizacji zajęć będzie popularyzowana przez Zespół KEP w procesie dydaktycznym na innych wydziałach Uniwersytetu Gdańskiego.

Projekt będzie realizowany przez Zespół Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw, składający się w szczególności z:

 1. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw. – Kierownik Projektu
 2. prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska
 3. dr Alicja Antonowicz
 4. dr Mariusz Chmielewski
 5. dr Marzenna Czerwińska
 6. dr inż. Ewa Malinowska
 7. dr Renata Płoska
 8. dr Joanna Próchniak
 9. dr Joanna Sadkowska
 10. dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska
 11. mgr Jędrzej Siciński

Wygrany projekt na dofinansowanie inicjatywy z FID dla Zespołu Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw:
Interaktywny podręcznik z zakresu zarządzania – repozytorium case study dla studentów