Strona główna » Joanna Próchniak
Joanna Próchniak
Joanna Próchniak
Aktualizacja: Środa, 13 września 2017 roku, godz. 22:24

dr Joanna Próchniak

Stanowisko:
Adiunkt
228
(+48 58) 523 13 48

Konsultacje

Tydzień I:
Piątek
godz. 08.45-09.30
pok. 228
Tydzień I:
Środa
godz. 11.30-12.15
pok. 228
Tydzień II:
Piątek
godz. 08.45-09.30
pok. 228
Tydzień II:
Środa
godz. 10.00-10.45
pok. 228

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
  • Seminarium licencjackie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Venture Capital
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Venture Capital

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa

Zakres  problemowy seminarium:

 • problematyka funkcjonowania przedsiębiorstw – m.in.: decyzje założycielskie, uwarunkowania rozwoju, zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa,
 • analiza i ocena działalności przedsiębiorstw (np. wycena, ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw),
 • zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (ang. Value Based Management),
 • finansowe strategie rozwoju oraz problem finansowania przedsiębiorstw, np.: finansowanie przedsiębiorstw z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka (Venture Capital/Private Equity oraz Business Angels i Seed Capital), instrumenty wsparcia finansowania (finansowanie przedsiębiorstw ze środków unijnych; pożyczki i poręczenia kredytowe), wejście spółki na giełdę papierów wartościowych,
 • funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, np.: działalność rajów podatkowych, transgraniczny outsourcing działalności przedsiębiorstw, globalizacja usług, funkcjonowanie centrów usług wspólnych (offshoring, nearshoring, business process offshoring), ocena atrakcyjności inwestycyjnej regionów/krajów pod kątem przyciągania inwestycji zagranicznych,
 • ekonomia społeczna (np. przedsiębiorczość społeczna, kapitał społeczny, innowacje społeczne)
 • inne zagadnienia z zakresu funkcjonowania i ekonomiki przedsiębiorstw.

 

 

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa

Zakres wybranych obszarów problemowych seminarium:

 • problematyka funkcjonowania przedsiębiorstw – m.in.: decyzje założycielskie, uwarunkowania rozwoju, zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa,
 • analiza i ocena działalności przedsiębiorstw (np. wycena, ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw),
 • zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (ang. Value Based Management),
 • finansowe strategie rozwoju oraz problem finansowania przedsiębiorstw, np.: finansowanie przedsiębiorstw z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka (Venture Capital/Private Equity oraz Business Angels i Seed Capital), instrumenty wsparcia finansowania (finansowanie przedsiębiorstw ze środków unijnych; pożyczki i poręczenia kredytowe), wejście spółki na giełdę papierów wartościowych,
 • funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, np.: działalność rajów podatkowych, transgraniczny outsourcing działalności przedsiębiorstw, globalizacja usług, funkcjonowanie centrów usług wspólnych (offshoring, nearshoring, business process offshoring), ocena atrakcyjności inwestycyjnej regionów/krajów pod kątem przyciągania inwestycji zagranicznych,
 • ekonomia społeczna (np. przedsiębiorczość społeczna, kapitał społeczny, innowacje społeczne)
 • inne zagadnienia z zakresu funkcjonowania i ekonomiki przedsiębiorstw.

 

 

Egzaminy i zaliczenia

 • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie [ćw]
 • grupa: S22-01
  Środa 16.01.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-5
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S22-31
  Środa 16.01.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-6
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S22-02
  Piątek 18.01.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-206
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S22-32
  Środa 23.01.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala B-23
  Z
  termin pierwszy

 • Seminarium licencjackie [sem]
 • gr.: S33-51
  Środa 23.01.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala p-228
  Z
  termin pierwszy

 • Venture Capital [ćw]
 • grupa: S43-21
  Piątek 18.01.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-206
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S43-31
  Piątek 18.01.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-130
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N43-32
  Sobota 19.01.2019
  godz.: 08.00-11.15
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

Publikacje