Strona główna » Paweł Antonowicz
Paweł Antonowicz
Paweł Antonowicz

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. uczelni

Dziekanat

Funkcja:
Prodziekan ds. Nauki Wydziału Zarządzania
Funkcja:
Kierownik Studenckich Praktyk Zawodowych Wydziału Zarządzania
Funkcja:
Kierownik Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich Katedry Strategicznego Rozwoju
Stanowisko:
Profesor uczelni
106
(+48 58) 523 13 48

Konsultacje

Tydzień I:
środa
godz. 12:15-13:15
pok. 225
Tydzień II:
piątek
godz. 08:45-09:45
pok. 225

Prowadzone przedmioty

  • Stacjonarne studia I stopnia
    • Operacjonalizacja strategii
    • Systemy wczesnego ostrzegania
  • Stacjonarne studia II stopnia
    • Zarządzanie strategiczne

Prowadzone seminaria

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje