Strona główna » Paweł Antonowicz
Paweł Antonowicz
Paweł Antonowicz

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw.

Funkcja:
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych Wydziału Zarządzania
Funkcja:
Kierownik Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich Wydziału Zarządzania
Funkcja:
Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw
Stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
106
(+48 58) 523 13 48

Konsultacje

Wszystkie konsultacje w okresie 05.08.2019 - 30.08.2019 zostają odwołane - urlop.

Tydzień I:
Wtorek
godz. 09.15-10.45
pok. 106
Tydzień II:
Wtorek
godz. 09.15-10.45
pok. 106

Prowadzone przedmioty

  • Stacjonarne studia II stopnia
    • Decyzje menedżerskie - warsztaty
  • Niestacjonarne studia doktoranckie
    • Zarządzanie strategiczne II

Prowadzone seminaria

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje