Strona główna » Marzenna Czerwińska
Marzenna Czerwińska
Marzenna Czerwińska

dr Marzenna Czerwińska

Stanowisko:
Starszy wykładowca
221
(+48 58) 523 14 07

Konsultacje

Tydzień I:
Środa
godz. 08.00-08.45
pok. 221
Tydzień I:
Czwartek
godz. 13.00-14.00
pok. 221
Tydzień II:
Środa
godz. 08.00-08.45
pok. 221
Tydzień II:
Czwartek
godz. 13.00-14.00
pok. 221

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • ABC Przedsiębiorczości
  • Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości
  • Otoczenie biznesu
  • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
  • Seminarium licencjackie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Przedsiębiorczość
  • Seminarium magisterskie
  • Zarządzanie projektami UE
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Przedsiębiorczość
  • Seminarium magisterskie
  • Zarządzanie projektami UE

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa

Kierunek: Zarządzanie

Specjalność:  Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa

Seminarium magisterskie

Prowadzący seminarium: dr Marzenna Czerwińska

Tytuł seminarium:  Ekonomika małej firmy

Opis tematyki:

 • specyfika i uwarunkowania funkcjonowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
 • strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
 • instytucjonalne uwarunkowania podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i w innych krajach,
 • problemy fazy startu
 • innowacyjność  małych firm
 • formy instytucjonalnego wsparcia przedsiębiorczości,
 • przedsiębiorczość rodzinna,
 • ryzyko w działalność małych firm
 • źródła finansowania działalności przedsiębiorstw,
 • zarządzanie zasobami materialnymi, niematerialnymi i ludzkimi w przedsiębiorstwie,
 • analiza bliższego i dalszego otoczenia przedsiębiorstwa.

Egzaminy i zaliczenia

 • Otoczenie biznesu [w, wdw]
 • grupa: WDW
  Środa 27.01.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: WDW
  Poniedziałek 01.02.2021
  godz.: 14.15-15.00
  sala online
  Z
  termin drugi

 • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie [w]
 • grupa: S21-01
  Poniedziałek 18.01.2021
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-02
  Poniedziałek 18.01.2021
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-03
  Poniedziałek 18.01.2021
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-04
  Poniedziałek 18.01.2021
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-05
  Poniedziałek 18.01.2021
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S22-01
  Poniedziałek 18.01.2021
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S22-02
  Poniedziałek 18.01.2021
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S22-03
  Poniedziałek 18.01.2021
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S22-31
  Poniedziałek 18.01.2021
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S22-32
  Poniedziałek 18.01.2021
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-01
  Czwartek 11.02.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: S21-02
  Czwartek 11.02.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: S21-03
  Czwartek 11.02.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: S21-04
  Czwartek 11.02.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: S21-05
  Czwartek 11.02.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: S22-01
  Czwartek 11.02.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: S22-02
  Czwartek 11.02.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: S22-03
  Czwartek 11.02.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: S22-31
  Czwartek 11.02.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: S22-32
  Czwartek 11.02.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  Z
  termin drugi

 • Przedsiębiorczość [ćw]
 • grupa: N43-31
  Sobota 16.01.2021
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S43-31
  Środa 27.01.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Przedsiębiorczość [w]
 • grupa: N43-31
  Sobota 16.01.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S43-31
  Wtorek 19.01.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N43-31
  Piątek 29.01.2021
  godz.: 19.30-20.15
  sala online
  Z
  termin drugi

 • Zarządzanie projektami UE [ćw]
 • grupa: S53-31
  Poniedziałek 18.01.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N53-31
  Niedziela 31.01.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

Publikacje