Strona główna » Ewa Malinowska
Ewa Malinowska
Ewa Malinowska

dr inż. Ewa Malinowska

Konsultacje

Tydzień I:
Piątek
godz. 08.45-09.45
pok. 009
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 14.00-15.00
online
Tydzień II:
Czwartek
godz. 14.15-15.15
pok. 009
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 14.00-15.00
pok. 009

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Zarządzanie jakością
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Zarządzanie jakością
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Koncepcje i metody zarządzania jakością
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Koncepcje i metody zarządzania jakością

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Jakością i Środowiskiem

SEMINARIUM MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Zakres programowy:
- Zarządzanie jakością i bezpieczeństwo produktu żywnościowego,
- Narzędzia pomiaru i doskonalenia jakości produktów, systemów, usług,
- Ekonomika jakości,
- Rozwój zrównoważony,
- Rolnictwo ekologiczne i żywność ekologiczna,
- Ekonomika ochrony środowiska, Ekologiczne aspekty opakowalnictwa,
- Ekobilanse,
- Logistyka i magazynowanie,
- Grupy towarowe ze szczególnym uwzględnieniem produktów żywnościowych

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Jakością i Środowiskiem

Seminarium magisterskie

Specjalność:  Zarządzanie jakością i środowiskiem

Prowadzący seminarium: dr inż. Ewa Malinowska

Opis tematyki:

 • Systemy zarzadzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem pracy;
 • Zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa produktu żywnościowego oraz organizacji zajmujących się ich wytwarzaniem, obrotem, dystrybucją;
 • Narzędzia pomiaru i doskonalenia jakości produktów, systemów, usług;
 • Ekonomika jakości;
 • Rozwój zrównoważony;
 • Rolnictwo ekologiczne i żywność ekologiczna;
 • Ekonomika ochrony środowiska, Ekologiczne aspekty opakowalnictwa;
 • Ekobilanse;
 • Logistyka i magazynowanie, Lean manufacturing, Japońskie techniki zarządzania jakością – Kaizen, Kanban, Hoshin Kanri i inne;
 • Jakość usług;
 • Grupy towarowe ze szczególnym uwzględnieniem produktów żywnościowych.

 

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje