Strona główna » Renata Płoska
Renata Płoska
Renata Płoska

dr Renata Płoska

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 11.45-12.45
online
Tydzień I:
Środa
godz. 09.45-10.45
pok. 224
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 11.45-12.45
pok. 224
Tydzień II:
Środa
godz. 09.45-10.45
pok. 224

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
  • Seminarium licencjackie
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu
  • Współpraca w biznesie
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Etyka w biznesie
  • Etyka w zarządzaniu
  • Etyka w zawodzie brokera ubezpieczeniowego
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Etyka w biznesie
  • Etyka w zarządzaniu
  • Seminarium magisterskie

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa

Kierunek: Zarządzanie

Specjalność:  Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa

Seminarium magisterskie

Prowadzący seminarium: dr Renata Płoska

Opis tematyki:

 • problemy społecznej odpowiedzialności biznesu,
 • etyczny wymiar zarządzania w biznesie,
 • zarządzanie w wybranych obszarach funkcjonalnych w przedsiębiorstwie,
 • strategie rozwoju przedsiębiorstwa,
 • konkurencyjność przedsiębiorstwa,
 • analiza strategiczna,
 • analizy sektorowe.

 

Egzaminy i zaliczenia

 • Etyka w biznesie [w]
 • grupa: S51-01
  Poniedziałek 07.06.2021
  godz.: 17.00-17.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S51-05
  Poniedziałek 07.06.2021
  godz.: 17.00-17.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S51-15
  Poniedziałek 07.06.2021
  godz.: 17.00-17.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S51-21
  Poniedziałek 07.06.2021
  godz.: 17.00-17.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S51-22
  Poniedziałek 07.06.2021
  godz.: 17.00-17.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S52-01
  Poniedziałek 07.06.2021
  godz.: 17.00-17.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S52-05
  Poniedziałek 07.06.2021
  godz.: 17.00-17.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S52-11
  Poniedziałek 07.06.2021
  godz.: 17.00-17.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S51-01
  Wtorek 15.06.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: S51-05
  Wtorek 15.06.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: S51-15
  Wtorek 15.06.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: S51-21
  Wtorek 15.06.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: S51-22
  Wtorek 15.06.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: S52-01
  Wtorek 15.06.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: S52-05
  Wtorek 15.06.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: S52-11
  Wtorek 15.06.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: N51-01
  Sobota 19.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N51-05
  Sobota 19.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N51-15
  Sobota 19.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N51-16
  Sobota 19.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N51-25
  Sobota 19.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N51-26
  Sobota 19.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N52-11
  Sobota 19.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N52-12
  Sobota 19.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N52-15
  Sobota 19.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N51-01
  Sobota 26.06.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: N51-05
  Sobota 26.06.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: N51-15
  Sobota 26.06.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: N51-16
  Sobota 26.06.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: N51-25
  Sobota 26.06.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: N51-26
  Sobota 26.06.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: N52-11
  Sobota 26.06.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: N52-12
  Sobota 26.06.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: N52-15
  Sobota 26.06.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: S51-01
  Piątek 17.09.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin trzeci

  grupa: S51-05
  Piątek 17.09.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin trzeci

  grupa: S51-15
  Piątek 17.09.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin trzeci

  grupa: S51-21
  Piątek 17.09.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin trzeci

  grupa: S51-22
  Piątek 17.09.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin trzeci

  grupa: S52-01
  Piątek 17.09.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin trzeci

  grupa: S52-05
  Piątek 17.09.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin trzeci

  grupa: S52-11
  Piątek 17.09.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin trzeci

  grupa: N51-01
  Sobota 18.09.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin trzeci

  grupa: N51-05
  Sobota 18.09.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin trzeci

  grupa: N51-15
  Sobota 18.09.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin trzeci

  grupa: N51-16
  Sobota 18.09.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin trzeci

  grupa: N51-25
  Sobota 18.09.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin trzeci

  grupa: N51-26
  Sobota 18.09.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin trzeci

  grupa: N52-11
  Sobota 18.09.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin trzeci

  grupa: N52-12
  Sobota 18.09.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin trzeci

  grupa: N52-15
  Sobota 18.09.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin trzeci

 • Etyka w zarządzaniu [w]
 • grupa: S53-01
  Środa 02.06.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S53-02
  Środa 02.06.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S53-05
  Środa 02.06.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S53-06
  Środa 02.06.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S53-11
  Środa 02.06.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S53-31
  Środa 02.06.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S53-01
  Wtorek 15.06.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: S53-02
  Wtorek 15.06.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: S53-05
  Wtorek 15.06.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: S53-06
  Wtorek 15.06.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: S53-11
  Wtorek 15.06.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: S53-31
  Wtorek 15.06.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: N53-01
  Sobota 19.06.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N53-05
  Sobota 19.06.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N53-11
  Sobota 19.06.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N53-31
  Sobota 19.06.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N53-01
  Sobota 26.06.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: N53-05
  Sobota 26.06.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: N53-11
  Sobota 26.06.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: N53-31
  Sobota 26.06.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: S53-01
  Piątek 17.09.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin trzeci

  grupa: S53-02
  Piątek 17.09.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin trzeci

  grupa: S53-05
  Piątek 17.09.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin trzeci

  grupa: S53-06
  Piątek 17.09.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin trzeci

  grupa: S53-11
  Piątek 17.09.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin trzeci

  grupa: S53-31
  Piątek 17.09.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin trzeci

  grupa: N53-01
  Sobota 18.09.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin trzeci

  grupa: N53-05
  Sobota 18.09.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin trzeci

  grupa: N53-11
  Sobota 18.09.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin trzeci

  grupa: N53-31
  Sobota 18.09.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin trzeci

 • Etyka w zawodzie brokera ubezpieczeniowego [w, II poł. sem]
 • grupa: S54-01
  Wtorek 15.06.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S54-01
  Piątek 17.09.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  E
  termin drugi

 • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie [w]
 • grupa: N13-01
  Sobota 19.06.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: N13-02
  Sobota 19.06.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: N13-03
  Sobota 19.06.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-01
  Wtorek 22.06.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-02
  Wtorek 22.06.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-03
  Wtorek 22.06.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-04
  Wtorek 22.06.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-05
  Wtorek 22.06.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-06
  Wtorek 22.06.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-01
  Czwartek 16.09.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S13-02
  Czwartek 16.09.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S13-03
  Czwartek 16.09.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S13-04
  Czwartek 16.09.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S13-05
  Czwartek 16.09.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S13-06
  Czwartek 16.09.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: N13-01
  Sobota 18.09.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N13-02
  Sobota 18.09.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N13-03
  Sobota 18.09.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Seminarium licencjackie [sem]
 • grupa: S33-51
  Czwartek 10.06.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala 224
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S33-52
  Czwartek 10.06.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala 224
  Z
  termin pierwszy

 • Seminarium magisterskie [sem]
 • grupa: N43-31
  Sobota 12.06.2021
  godz.: 17.00-19.30
  sala 224
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N53-31
  Sobota 12.06.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala 224
  Z
  termin pierwszy

 • Społeczna odpowiedzialność biznesu [w]
 • grupa: S33-11
  Wtorek 08.06.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S33-51
  Wtorek 08.06.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S33-52
  Wtorek 08.06.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N33-11
  Sobota 19.06.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N33-51
  Sobota 19.06.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S33-11
  Wtorek 22.06.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: S33-51
  Wtorek 22.06.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: S33-52
  Wtorek 22.06.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: S33-11
  Piątek 17.09.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin trzeci

  grupa: S33-51
  Piątek 17.09.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin trzeci

  grupa: S33-52
  Piątek 17.09.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin trzeci

  grupa: N33-11
  Sobota 18.09.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: N33-51
  Sobota 18.09.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin drugi

 • Współpraca w biznesie [w]
 • grupa: S23-51
  Wtorek 08.06.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S23-51
  Piątek 17.09.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin drugi

Publikacje