Strona główna » Renata Płoska
Renata Płoska
Renata Płoska

dr Renata Płoska

Konsultacje

Tydzień I:
poniedziałek
godz. 13:00-14:00
pok. online
Tydzień I:
wtorek
godz. 13:00-14:00
pok. 224
Tydzień II:
poniedziałek
godz. 13:00-14:00
pok. 224
Tydzień II:
wtorek
godz. 13:00-14:00
pok. online

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • ABC odpowiedzialności społecznej
  • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu
  • Współpraca w biznesie
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Business and Sustainability
  • Business Ethics
  • Etyka w biznesie
  • Etyka w zarządzaniu
  • Etyka w zawodzie brokera ubezpieczeniowego
  • Seminarium magisterskie
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Etyka w biznesie
  • Etyka w zarządzaniu
  • Etyka w zawodzie brokera ubezpieczeniowego
  • Seminarium magisterskie

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa

Kierunek: Zarządzanie

Specjalność:  Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa

Seminarium magisterskie

Prowadzący seminarium: dr Renata Płoska

Opis tematyki:

 • problemy społecznej odpowiedzialności biznesu,
 • etyczny wymiar zarządzania w biznesie,
 • zarządzanie w wybranych obszarach funkcjonalnych w przedsiębiorstwie,
 • strategie rozwoju przedsiębiorstwa,
 • konkurencyjność przedsiębiorstwa,
 • analiza strategiczna,
 • analizy sektorowe.

 

Egzaminy i zaliczenia

 • ABC odpowiedzialności społecznej [w]
 • grupa: S33-15
  Wtorek 07.06.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S33-16
  Wtorek 07.06.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

 • Etyka w biznesie [w]
 • grupa: S51-01
  Piątek 03.06.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S51-05
  Piątek 03.06.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S51-15
  Piątek 03.06.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S51-21
  Piątek 03.06.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S52-01
  Piątek 03.06.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S52-05
  Piątek 03.06.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S52-11
  Piątek 03.06.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N51-01
  Sobota 25.06.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N51-05
  Sobota 25.06.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N51-15
  Sobota 25.06.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N51-16
  Sobota 25.06.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N51-25
  Sobota 25.06.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N51-26
  Sobota 25.06.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N52-11
  Sobota 25.06.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N52-12
  Sobota 25.06.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S51-01
  Poniedziałek 12.09.2022
  godz.: 13.30-14.15
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

  grupa: S51-05
  Poniedziałek 12.09.2022
  godz.: 13.30-14.15
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

  grupa: S51-15
  Poniedziałek 12.09.2022
  godz.: 13.30-14.15
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

  grupa: S51-21
  Poniedziałek 12.09.2022
  godz.: 13.30-14.15
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

  grupa: S52-01
  Poniedziałek 12.09.2022
  godz.: 13.30-14.15
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

  grupa: S52-05
  Poniedziałek 12.09.2022
  godz.: 13.30-14.15
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

  grupa: S52-11
  Poniedziałek 12.09.2022
  godz.: 13.30-14.15
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

  grupa: N51-01
  Sobota 17.09.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala 224
  Z
  termin drugi

  grupa: N51-05
  Sobota 17.09.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala 224
  Z
  termin drugi

  grupa: N51-15
  Sobota 17.09.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala 224
  Z
  termin drugi

  grupa: N51-16
  Sobota 17.09.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala 224
  Z
  termin drugi

  grupa: N51-25
  Sobota 17.09.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala 224
  Z
  termin drugi

  grupa: N51-26
  Sobota 17.09.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala 224
  Z
  termin drugi

  grupa: N52-11
  Sobota 17.09.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala 224
  Z
  termin drugi

  grupa: N52-12
  Sobota 17.09.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala 224
  Z
  termin drugi

 • Etyka w zarządzaniu [w]
 • grupa: S53-01
  Środa 01.06.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S53-02
  Środa 01.06.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S53-05
  Środa 01.06.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S53-06
  Środa 01.06.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S53-11
  Środa 01.06.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S53-31
  Środa 01.06.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N53-01
  Sobota 25.06.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N53-05
  Sobota 25.06.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N53-11
  Sobota 25.06.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N53-31
  Sobota 25.06.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S53-01
  Poniedziałek 12.09.2022
  godz.: 13.30-14.15
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

  grupa: S53-02
  Poniedziałek 12.09.2022
  godz.: 13.30-14.15
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

  grupa: S53-05
  Poniedziałek 12.09.2022
  godz.: 13.30-14.15
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

  grupa: S53-06
  Poniedziałek 12.09.2022
  godz.: 13.30-14.15
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

  grupa: S53-11
  Poniedziałek 12.09.2022
  godz.: 13.30-14.15
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

  grupa: S53-31
  Poniedziałek 12.09.2022
  godz.: 13.30-14.15
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

  grupa: N53-01
  Sobota 17.09.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala 224
  Z
  termin drugi

  grupa: N53-05
  Sobota 17.09.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala 224
  Z
  termin drugi

  grupa: N53-11
  Sobota 17.09.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala 224
  Z
  termin drugi

  grupa: N53-31
  Sobota 17.09.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala 224
  Z
  termin drugi

 • Etyka w zawodzie brokera ubezpieczeniowego [w]
 • grupa: S54-01
  Poniedziałek 13.06.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

  grupa: N54-01
  Sobota 25.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S54-01
  Poniedziałek 12.09.2022
  godz.: 13.30-14.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  grupa: N54-01
  Sobota 17.09.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala 224
  E
  termin drugi

 • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie [w]
 • grupa: S13-01
  Piątek 24.06.2022
  godz.: 10.30-12.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-02
  Piątek 24.06.2022
  godz.: 10.30-12.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-03
  Piątek 24.06.2022
  godz.: 10.30-12.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-01
  Poniedziałek 12.09.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-311
  E
  termin drugi

  grupa: S13-02
  Poniedziałek 12.09.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-311
  E
  termin drugi

  grupa: S13-03
  Poniedziałek 12.09.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-311
  E
  termin drugi

 • Seminarium magisterskie [sem]
 • grupa: N53-31
  Sobota 04.06.2022
  godz.: 13.30-16.00
  sala 224
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S43-31
  Wtorek 14.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala 224
  Z
  termin pierwszy

 • Społeczna odpowiedzialność biznesu [w]
 • grupa: S33-11
  Środa 01.06.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S33-51
  Środa 01.06.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S33-11
  Poniedziałek 12.09.2022
  godz.: 13.30-14.15
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

  grupa: S33-51
  Poniedziałek 12.09.2022
  godz.: 13.30-14.15
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

  grupa: N33-11
  Sobota 17.09.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala 224
  Z
  termin pierwszy

 • Współpraca w biznesie [w]
 • grupa: S23-51
  Poniedziałek 13.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-23
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S23-51
  Poniedziałek 12.09.2022
  godz.: 13.30-14.15
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

Publikacje