Strona główna » Nauka
Przewody doktorskie
mgr inż. Aleksander Dreczka » Wszczęcie: 31.1.2019

Temat:
Model oceny poziomu dynamicznego zarzadzania procesami w organizacjach logistycznych
Promotor:
prof. dr hab. Piotr Grajewski

Recenzenci:
mgr inż. Andrzej Reszke » Wszczęcie: 31.1.2019

Temat:
Ocena wpływu stygmatyzacji technologicznej na wartość nieruchomości mieszkaniowych na przykładzie wybranych lokalizacji
Promotor:
dr hab. Lucjan Czechowski, prof. nadzw.

Recenzenci:
dr Lidia Skarżyńska » Obrona: 29.11.2018

Temat:
Model komunikacji marketingowej z wykorzystaniem gier reklamowych online
Promotor:
dr hab. Z. Wojciech Żurawik, prof. nadzw.

Recenzenci:
dr Paulina Nogal-Meger » Obrona: 29.11.2018

Temat:
Ekonomiczno-prawne aspekty stosowania nieuczciwej konkurencji
Promotor:
prof. dr hab. Jerzy Bieliński

Recenzenci:
mgr Michał Przybyłowski » Wszczęcie: 29.11.2018

Temat:
Koncepcja pomiaru efektów publicznego wsparcia polskiego rynku venture capial
Promotor:
dr hab. Anna Zamojska, prof. nadzw

Recenzenci:
mgr Krzysztof Krzywdziński » Wszczęcie: 29.11.2018

Temat:
Własność państwa i jej implikacje dla akcjonariuszy spółek elektroenergetycznych notowanych na giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Promotor:
prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

Recenzenci:
mgr Norbert Sanecki » Wszczęcie: 29.11.2018

Temat:
Model zarządzania marketingowego na rynku farmaceutycznym w warunkach gospodarki cyfrowej
Promotor:
dr hab. Robert Bęben, prof. nadzw.

Recenzenci:
mgr Beata Kotowska » Wszczęcie: 28.3.2019

Temat:
Koncepcja sprawozdawczości zintegrowanej mikro i małych przedsiębiorstw
Promotor:
prof. dr hab. Teresa Martyniuk

Recenzenci:
mgr Tomasz Jastrzębski » Wszczęcie: 28.3.2019

Temat:
Determinanty przepływów kapitału w funduszach inwestycyjnych w Polsce
Promotor:
dr hab. Anna Zamojska, prof. nadzw

Recenzenci:
mgr Elżbieta Bieniek » Wszczęcie: 28.3.2019

Temat:
Model adaptacji nowozatrudnionych pracowników w organizacji
Promotor:
dr hab. Halina Czubasiewicz, prof.nadzw.

Recenzenci:
mgr Ewa Miłoszewska-Podrażka » Wszczęcie: 28.3.2019

Temat:
Identyfikacja strategii relacyjnych w modelach biznesowych przedsiębiorstw handlu detalicznego
Promotor:
prof. dr hab. Jacek Rybicki

Recenzenci:
mgr Andrzej Popadiuk » Wszczęcie: 28.3.2019

Temat:
Koncepcja systemu zapewnienia jakości kształcenia kadry menedżerskiej na poziomie MBA
Promotor:
dr hab. Halina Czubasiewicz, prof.nadzw.; promotor pomocniczy: dr inż. Piotr Sliż

Recenzenci:
mgr Katarzyna Rachwalska » Wszczęcie: 28.3.2019

Temat:
Koncepcja wykorzystania grywalizacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Promotor:
dr hab. Halina Czubasiewicz, prof.nadzw.

Recenzenci:
mgr Liwia Delińska » Wszczęcie: 28.2.2019

Temat:
Model zachowań konsumentów w warunkach zmian technologicznych na rynku imprez biegowych
Promotor:
dr hab. Robert Bęben, prof. nadzw.

Recenzenci:
mgr Jędrzej Siciński » Wszczęcie: 28.2.2019

Temat:
System wczesnego ostrzegania prze upadłością przedsiębiorstw branzy transportowej
Promotor:
dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw.

Recenzenci:
mgr Piotr Skrzyniarz » Wszczęcie: 28.2.2019

Temat:
Metodyka kaskadowania celów w Zrównoważonej Karcie Wyników
Promotor:
dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw.

Recenzenci:
mgr Magda Nurzyńska » Wszczęcie: 28.2.2019

Temat:
Koncepcja wykorzystania technologii Blockchain w usługach hotelarskich
Promotor:
prof.dr hab. Bernard F. Kubiak

Recenzenci:
mgr Bartosz Nowak » Wszczęcie: 28.2.2019

Temat:
Model kluczowych kompetencji menedżerskich w organizacji uczącej się
Promotor:
dr hab.Halina Czubasiewicz, prof. nadzw.

Recenzenci:
dr Patryk Tomasz Kaczmarek » Obrona: 27.6.2019

Temat:
Proces regulacji sektora bankowego w Szwajcarii w ramach demokracji bezpośredniej i systemu federalnego
Process of financial market regulation in Switzerland as part of direct democracy and federal system
Promotor:
dr hab. Jerzy Gwizdała, prof. nadzw.

Recenzenci:
dr inż. Grzegorz Maliszewski » Obrona: 27.6.2019

Temat:
Proces kontrolowania przeciwpożarowego. Diagnoza i projekcja zmian
Promotor:
dr hab. Agnieszka Szpitter

Recenzenci:
dr Aneta Katarzyna Muzolf » Obrona: 27.6.2013

Temat:
Model zintegrowanej samooceny w doskonaleniu systemu zarządzania jakością szpitala
Promotor:
prof. dr hab. Malgorzta Wiśniewska

Recenzenci:
mgr Jarosław Jerzy Lewandowski » Wszczęcie: 26.9.2018

Temat:
Koncepcja rekonwersji sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Promotor:
dr hab.Halina Czubasiewicz, prof. nadzw.

Recenzenci:
mgr Mateusz Bartłomiej Bogdański » Wszczęcie: 26.9.2018

Temat:
Weryfikacja hipotezy bliźniaczego deficytu w krajach Unii Europejskiej
Promotor:
prof. dr hab. Krystyna Strzała

Recenzenci:
mgr Krzysztof Flis » Wszczęcie: 26.9.2018

Temat:
Koncepcja systemu rekomendacji społecznościowej z wykorzystaniem serwisów społecznościowych
Promotor:
prof. dr. hab.Stanisław Wrycza

Recenzenci:
mgr Joanna Krawczyk-Koca » Wszczęcie: 26.4.2018

Temat:
Model zarządzania procesem wytwarzania oprogramowania w zwykorzystaniem metody SCRUM
Promotor:
prof. dr. hab.Stanisław Wrycza

Recenzenci:
mgr Jowita Gotówko-Szok » Wszczęcie: 26.4.2018

Temat:
Koncepcja budowy relacji z pracownikami niepełnosprawnymi jako interesariuszami organizacji
dr hab.Halina Czubasiewicz, prof. nadzw.
Promotor:

Recenzenci:
dr Sławomir Kujawa » Obrona: 26.4.2018

Temat:
Inwestycje alternatywne w kontekście uwarunkowań behawioralnych
Alternative investments in the context of behavioral determinants
Promotor:
prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska

Recenzenci:
mgr Monika Paliszewska-Mojsiuk » Wszczęcie: 25.4.2019

Temat:
Uwarunkowania kulturowe zarządzania polsko-chińskimi przedsięwzięciami edukacyjnymi w ramach Instytutu Konfucjusza
Promotor:
dr hab. Jarosław Waśniewski prof. nadzw; promotor pomocniczy dr Mirosław Czapiewski

Recenzenci:
mgr Eliza Poleszak » Wszczęcie: 25.4.2019

Temat:
Rola kontroli wewnętrznej w ograniczaniu ryzyka badania sprawozdania finansowego
Promotor:
prof. dr hab. Jerzy Gierusz; promotor pomocniczy:dr Katarzyna Koleśnik

Recenzenci:
mgr Maciej Goniszewski » Wszczęcie: 25.4.2019

Temat:
Wpływ zagranicznych banków na przebieg globalnego kryzysu finansowego w wybranych krajach goszczących Unii Europejskiej
Promotor:
dr hab. Jerzy Gwizdała, prof. nadzw.; promotor pomocniczy: dr Karol Śledzik

Recenzenci:
mgr Jolanta Sobierańska-Grenda » Wszczęcie: 25.4.2019

Temat:
Skutki finansowe restrukturyzacji podmiotów leczniczych nadzorowanych przez samorząd woj. pomorskiego
Promotor:
dr hab. Jerzy Gwizdała, prof. nadzw.; promotor pomocniczy: dr Sebastian Susmarski

Recenzenci:
mgr Mariusz Bogusz » Wszczęcie: 25.4.2019

Temat:
Rola Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w finansowaniu inwestycji proekologicznych w Polsce
Promotor:
dr hab. Jerzy Gwizdała, prof. nadzw.; promotor pomocniczy: dr Angelika Kędzierska-Szeczepaniak

Recenzenci:
mgr Krzysztof Bobkowski » Wszczęcie: 25.4.2019

Temat:
Model systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w uczelni publicznej
Promotor:
dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. nadzw.; promotor pomocniczy:dr Mirosław Czapiewski

Recenzenci:
mgr Agnieszka Nowicka-Przyborska » Wszczęcie: 25.4.2019

Temat:
Kulturowe determinanty rozwoju kompetencji pracowniczych w branży hotelarskiej
Promotor:
dr hab. Tomasz Kawka, prof. nadzw.

Recenzenci:
mgr Zbigniew Turalski » Wszczęcie: 25.4.2019

Temat:
Model systemu motywacyjnego pracowników oddziałów detalicznych w bankach
Promotor:
dr hab. Jarosław Waśniewski prof. nadzw; promotor pomocniczy dr Mirosław Czapiewski

Recenzenci:
mgr Zbigniew Kohnke » Wszczęcie: 25.4.2019

Temat:
Ekonomiczne i prawne uwarunkowania funkcjonowania rynku nieruchomości rolnych w Polsce
Promotor:
dr hab. Jacek Winiarski, prof. nadzw.

Recenzenci:
mgr Grzegorz Szczuka » Wszczęcie: 25.4.2019

Temat:
Model systemu komunikacji marketingowej jednostek samorządu terytorialnego w świetle koncepcji marketingu 4.0
Promotor:
dr hab. Robert bęben, prof. nadzw.; promotor pomoczniczy: dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska

Recenzenci:
mgr Piotr Sycz » Wszczęcie: 25.4.2019

Temat:
Metodyka ograniczania marnotrawstwa w projektach IT
Promotor:
dr hab. Piotr Walentynowicz, prof. nadzw.; promotor pomocniczy: dr inż. Piotr Sliż

Recenzenci:
mgr Jacek Milewski » Wszczęcie: 25.4.2019

Temat:
Koncepcja controllingu strategicznego w grupach kapitałowych
Promotor:
prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

Recenzenci:
dr Anna Gierusz » Obrona: 25.10.2018

Temat:
Modele podziału ryzyka w hybrydowych pracowniczych programach emerytalnych
Models of risk sharing in hybrid occuoational pension schemes
Promotor:
prof. dr hab. Mirosław Szreder

Recenzenci:
dr Mariusz Ireneusz Orlikowski » Wszczęcie: 25.10.2018

Temat:
Marketing partnerski jako czynnik konkurencyjnosci przedsiebiorstw na rynku przemysłu chemicznego
Relattionship marketing as a factor in competitives of enterprises in the chemical industry market
Promotor:
dr hab. Z. Wojciech Żurawik, prof. nadzw.

Recenzenci:
mgr Joanna Czerepko » Wszczęcie: 25.10.2018

Temat:
Uwarunkowania zakupów transgranicznych na przykładzie klientów Obwodu Kaliningradzkiego
Promotor:
dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. nadzw.

Recenzenci:
mgr Michał Piotr Czubasiewicz » Wszczęcie: 25.10.2018

Temat:
Controlling personalnydeterminantą strategicznego zarządznia zasobami ludzkimi
Promotor:
dr hab. Tomasz Kawka, prof. nadzw.

Recenzenci:
dr Adam Pieńkowski » Obrona: 22.2.2018

Temat:
Spójność zarządzania kluczowymi zasobami ludzkimi ze strategią w klubach piłkarskich w Polsce
Consistency of key human resources management in football clubs in Poland whith club strategies
Promotor:
prof. dr hab. Małgorzata Czerska

Recenzenci:
dr Kęprowska Urszula » Obrona: 22.2.2018

Temat:
Model marketingu wydarzeń w promocji turystycznej miasta
Event Marketing Model for the City Tourism Promotion
Promotor:
prof. UG dr hab. Zenobiusz Żurawik

Recenzenci:
mgr inż. Celina Bójczuk » Wszczęcie: 20.12.2018

Temat:
Zakres ujawnień w sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych w Chinach
Promotor:
prof. dr hab. Teresa Martyniuk

Recenzenci:
mgr Marta Bowszys » Wszczęcie: 20.12.2018

Temat:
Rozwój rynku emisji pierwotnych spółek w Polsce
Promotor:
prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska

Recenzenci:
dr Dunal Artur » Obrona: 15.3.2018

Temat:
Czynniki i zakres zmian kulturowych w przedsiębiorstwach produkujących autobusy przejętych przez kapitał zagraniczny
Promotor:
prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Recenzenci:
dr Ewelina Nawrocka » Obrona: 11.7.2019

Temat:
Warunki wykorzystania cen transakcyjnych w procesie wyceny nieruchomości w Polsce
Promotor:
prof. dr hab. Krystyna Dziworska

Recenzenci:
dr Monika Mazurowska » Obrona: 07.3.2019

Temat:
Rezerwy bilansowe jako narzędzie zapewnienia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa
Promotor:
dr hab.Barbara Gierusz, prof. nadzw.

Recenzenci:
mgr Maciej Piotr Gierusz » Obrona: 06.2.2020

Temat:
Ujęcie i wycena nabytej wartości firmy w kontekście uzyteczności sprawozdania finansowego
Promotor:
prof. dr hab. Teresa Martyniuk

Recenzenci:
dr Damian Gajda » Obrona: 05.7.2018

Temat:
Rola ubezpieczeń gospodarczych w procesie zarządzania ryzykiem w małych i średnich przedsiebiorstwach w Polsce
Promotor:
prof. dr hab.Mirosław Szreder

Recenzenci:
dr Adam Włodzimierz Kostulak » Obrona: 05.7.2018

Temat:
Podejście procesowe w zarządzaniu bezpieczeństwem systemów informatycznych szkół wyższych
Process Management Model of Information Systems Security in Higher Education Institutions
Promotor:
dr hab. Jezry Auksztol, prof. UG

Recenzenci:
dr Emilia M. Dobrowolska » Obrona: 05.7.2018

Temat:
Modele współpracy uczelni technicznych z przedsiębiorstwami w tworzeniu innowacji – identyfikacja i kierunki rozwoju
Models of Cooperation between Technical Universities and Enterprises in Making Innovation - Identification and Development Direction
Promotor:
prof. dr hab.Jacek Rybicki; pomocniczy: dr Wojciech Machel

Recenzenci:
mgr Ewa Krystyna Pietryka » Wszczęcie: 05.7.2018

Temat:
Ekonomiczno-organizacyjne aspekty finansowania ochrony zdrowia przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce
Promotor:
dr hab. Jerzy Gwizdała, prof. nadzw.

Recenzenci:
mgr Aneta Kłodzińska » Wszczęcie: 05.7.2018

Temat:
Hipoteza oczekiwań struktury terminowej stóp procentowych - weryfikacja empiryczna na przykładzie niemieckich rządowych papierów wartościowych
Promotor:
dr hab. Paweł Miłobędzki, prof.nadzw.

Recenzenci:
Damian Nowak » Obrona: 04.6.2020

Temat:
Uwarunkowania rozwoju outsourcingu usług finansowych do centrów zlokalizowanych w Polsce
Promotor:
prof. dr hab. Ryszard Rutka

Recenzenci:
Doktoraty obronione
2016

Jarosław Piotr Wróblewski Ryzyko personalne w zarządzaniu zasobami ludzkimi służb marketingowych przedsiębiorstw farmaceutycznych

Promotor:
prof. dr hab. Małgorzata Czerska
Recenzenci:
prof. dr hab. Anna Lipka Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz
 
Agnieszka Beata Czarnecka Model komunikacji marketingowej z klientem pokolenia Y w sieciach społecznościowych

Promotor:
prof. UG dr hab. Wojciech Z. Żurawik
Recenzenci:
prof. SGH dr hab. Teresa Taranko
prof. US dr hab. Ewa Frąckiewicz
Dominik Piotr Meller Model szpitalnego systemu informacyjnego w zarządzaniu procesem leczenia

Promotor:
prof. UG dr hab. Wojciech Z. Żurawik
Recenzenci:
prof. dr hab. Iga Rudawska Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Bernard F. Kubiak
 

Beata Joanna Bieżuńska Model oceny jakości i bezpieczeństwa żywności według standardy GLOBALG.A.P

Promotor:
prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska
Recenzenci:
prof. UP dr hab. Eugenia Czernyszerwicz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
prof. WSTiH dr hab. Witold Nierzwicki Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku 
Beata Izabela Pabian Model identyfikacji potrzeb szkoleniowych nauczycieli

Promotor:
prof. dr hab. Bogdan Nogalski
Recenzenci:
prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz
prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Małgorzata Barbara Siemionek Ruskań Strategiczna Karta Wyników jako narzędzie zarządzania miastem

Promotor:
prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska
Recenzenci:
prof. dr hab. Jerzy Bieliński
prof. dr hab. Jan Duraj Uniwersytet Łódzki


Doktoraty obronione
2015

Marcin Dominik Borsuk Kształtowanie struktury kapitałowej banków

Promotor:
prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz
Recenzenci:
prof. dr hab. Monika Marcinkowska Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Małgorzata Zaleska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Joanna Aleksandra Mikulska Uwarunkowania procesu decyzyjnego dystrybucji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w województwie pomorskim

Promotor:
prof. dr hab. Bogdan Nogalski
Recenzenci:
prof. UEW dr hab. Grzegorz Krzos Uniersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. UG dr hab. Elżbiera Wojnicka-Sycz
Anna Kamińska-Stańczak Koncepcja rachunkowości finansowej dla fundacji

Promotor:
prof. dr hab. Teresa Martyniuk
Recenzneci:
prof. dr hab. Kazimiera Winiarska Uniwersytet Szczeciński
prof. UG dr hab. Barbara Gierusz
Magdalena Chomuszko Koncepcja controllingu procesów z wykorzystaniem modelu APQC

Promotor:
prof. UG dr hab. Przemysław Lech
Recenzneci:
dr hab. Piotr Soja Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Bernard F. Kubiak
Marcin Węsierski Adaptacja metodyki DMAIC do usprawniania procesów prosukcyjnych w przemyśle motoryzacyjnym

Promotor:
prof. dr hab. Piotr Grajewski
Recenzenci:
prof. PG dr hab. inż. Piotr Grudowski Politechnika Gdańska
prof. UG dr hab. Małgorzara Wiśniewska

Katarzyna Welzant Wpływ pomocy publicznej na rozwój specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

Promotor:
prof. UG dr hab. Jerzy Gwizdała
Recenzenci:
prof. PG dr hab. Anna Rzeczycka Politechnika Gdańska
prof dr hab. Dorota Czykier-Wierzba
Wojciech Drozd Komunikacja  jako narzędzie marketingu społecznego w transfuzjologii i transplantologii

Promotor:
prof. UG dr hab. Wojciech Z. Żurawik
Recenzenci:
prof. dr hab. Henryk Mruk Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. US dr hab. Iga Rudawska Uniwersytet Szczeciński
Michał R. Rynkiewicz Model wdrażania telepracy w firmach informatycznych

Promotor:
prof. dr hab. Stanisław Wrycza
Recenzenci:
prof. dr hab. Zygmunt Drażek Uniwersytet Szczeciński
prof. SGH Andrzej Sobczak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Lucyna Nowakowska Ocena efektywności projektów inwestycyjnych w górnictwie naftowym

Promotor:
prof. dr hab. Krystyna Dziworska
Recenzenci:
prof. US dr hab. Halina Henzel Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. UG dr hab. Anna Górczyńska

Monika Miętkiewicz Strategie kreowania wizerunku gmin turystycznych pasa nadmorskiego

Promotor:
prof. UG dr hab. Wojciech Z. Żurawik
Recenzenci:
prof. US dr hab. Jolanta Witek Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Jacek Rybicki
 
Agnieszka Hajduk Czynniki kształtujące strukturę kapitału spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A

Promotor:
prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska
Recenzenci:
prof. UŁ dr hab. Agnieszka Natasza Duraj Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Mirosław Szreder

Dagmara Gutowska Koncepcja lean accounting w zarządzaniu działalnością operacyjną przedsiębiorstw produkcyjnych

Promotor:
prof. dr hab. Teresa Martyniuk
Recenzenci:
prof. dr hab. Irena Sobańska Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Edward Nowak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Doktoraty obronione
2014

Piotr Grzybowski Model transferu wiedzy ekonomicznej między uczelniami a praktyką gospodarczą

Promotor:
prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Malara Politechnika Wrocławska 
prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Aleksandra Wiercińska Wykorzystanie benchmarkingu w zarządzaniu finansami szpitala

Promotor:
prof. dr hab. Jerzy Gierusz
Recenzenci:
prof. UEW dr hab. Robert Kowalak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Teresa Martyniuk

Arkadiusz Kozłowski Rola i Wykorzystanie informacji spoza próby w badaniach ankietowych

Promotor:
prof. dr hab. Mirosław Szreder
Recenzenci:
prof. UEP dr hab. Elżbieta Gołata
prof. UG dr hab. Tadeusz Bołt

Andrzej J. SIERADZ Model pomiaru efektywności inwestycji w technologie informacyjne
w sektorze bankowym w Polsce


Promotor:
Prof. dr hab. Bernard F. Kubiak
Recenzenci:
prof. dr hab. Dariusz Dziuba  Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Mirosław Szreder

Elżbieta MAŁECKA Ocena polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego

Promotor:
prof. dr hab. Ryszard Wierzba
Recenzenci:
prof. dr hab. Irena Pyka   Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. UG dr hab. Krystyna Gawlikowska Hueckel

Krzysztof KOWALKE   Analiza fundamentalna w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku akcji

Promotor:
prof. dr hab. Krystyna Dziworska
Recenzenci:
prof. dr hab. Krzysztof Marcinek   Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

Liliana MIERZWIŃSKA  Kierunki doskonalenia zarządzania kapitałem ludzkim
z uwzględnieniem wartości organizacyjnych w małych przedsiębiorstwach


Promotor:
prof. dr hab. Kazimierz Jaremczuk   Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu
Recenzenci:
prof. dr hab. Małgorzata Gableta   Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Małgorzata Czerska
 

 
Doktoraty obronione
2013

Arkadiusz HARASIMIUK  Modele referencyjne procesów i usług pośrednictwa finansowego z wykorzystaniem metod BPM i SOA

Promotor:
prof. dr hab. Stanisław Wrycza
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Celina Olszak   Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. UG dr hab. Przemysław Lech

Joanna Barbara STAROSIELSKA  Uwarunkowania rozwoju zawodowego kobiet
w instytucjach i przedsiębiorstwach regionu słupskiego


Promotor:
prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz
Recenzenci:
prof. dr hab. Aleksy Pocztowski   Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Ewa ZIMNOWŁOCKA – ŁOZYK  Model adaptacji zawodowej pracownika w firmach rekrutacyjnych

Promotor:
prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz   Uniwersytet Zielonogórski
prof. dr hab. Ryszard Rutka

Sabina Joanna NOWAK  Prognozowanie stóp zwrotu z walorów notowanych na giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie informacji o nierównowadze rynków cząstkowych

Promotor:
prof. UG dr hab. P. Miłobędzki
Recenzenci:
prof. dr hab. Małgorzata Doman   Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. UG dr hab. Tadeusz Bołt

Piotr M.MIELCAREK  Model nadzoru i obsługi informatycznej w polskich holdingach elektroenergetycznych

Promotor:
prof. UG dr hab. Jerzy Auksztol
Recenzenci:
prof. dr hab. Kazimierz Perechuda   Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Bernard F. Kubiak

Marek RUTKA  Model oceny procesów szkoleniowych w zarzadzaniu zasobami ludzkimi

Promotor:
prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz
Recenzenci:
prof. dr hab. Czesław Zając   Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Małgorzata Czerska

Anna M. KUJAWA  Wykorzystanie narzędzi controllingu w przedsiębiorstwach województwa pomorskiego

Promotor:
prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska
Recenzenci:
prof. dr ha Henryk Lelusz    Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
prof. UG dr hab. Przemysław Lech

Maria Halina STASZAK  Model procesowego systemu organizacji niepublicznej szkoły wyższej

Promotor:
prof. dr hab. Piotr Grajewski
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Marian Hopej    Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Adam KLIMEK Koncepcja instytucji katastru jako organizacji odpowiedzialnej
za utrzymanie ładu prawnego gruntów


Promotor:
prof. dr hab. Bogdan Nogalski
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Marian Hopej   Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Andrzej Hopfer
prof. UG dr hab. Piotr Grajewski

Katarzyna Anna KUŹMICZ   Benchmarking procesowy jako instrument doskonalenia zarządzania uczelnią
Promotor:

prof. dr hab. Joanicjusz Nazarko   Politechnika Białostocka
Recenzenci:
prof. dr hab. Mirosława Lasek   Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Jerzy Bieliński

Juliusz GIŻYŃSKI  Polityka fiskalna jako czynnik wspierający stabilność waluty euro
w krajach Unii Gospodarczej i Walutowej


Promotor:
prof. dr hab. Ryszard Wierzba
Recenzenci:
prof. dr hab. Bogusław Pietrzak Szkoła   Główna Handlowa w Warszawie
prof. UG dr hab. Krystyna Gawlikowska- Hueckel

Gabriela LISIUS  Racjonalizacja finansowania zadań powiatu w zakresie oświaty
Promotor:

prof. UG dr hab. M. Jastrzebska
Recenzenci:
prof.  UB dr hab. Marzanna Poniatowicz   Uniwersytet w Białymstoku
prof. UG dr hab. Jerzy Gwizdała

Michał Witold CHALASTRA  Integracja systematycznego rachunku kosztów
z budżetowaniem operacyjnym


Promotor:
prof. dr hab. Jerzy Gierusz
Recenzenci:
Prof. UEW dr hab. Waldemar Dotkuś   Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. UG dr hab. Przemysław Lech

Aldona BŁASZKIEWICZ  Uwarunkowania podatkowe decyzji inwestycyjnych
w nieruchomościach


Promotor:
prof. UG dr hab. Teresa Gostkowska – Drzewicka
Recenzenci:
prof. dr hab. Franciszek Bławat   Politechnika Gdańska
prof. UG dr hab. Lucjan Czechowski

Doktoraty obronione
2012

Marlena Elżbieta MAŚLANKA  Uwarunkowania i kierunki restrukturyzacji Instytutów Badawczych w Polsce
Promotor:

prof. UG dr hab. Piotr Grajewski
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk   Politechnika Warszawska
Prof. UG dr hab. Jacek Rybicki

Aneta GRYGORUK „Ocena rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych działu II
w Polsce po 1990 roku”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Wanda Ronka - Chmielowiec – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ˇ  prof. dr hab. Mirosław Szreder

Emilia Renata KONIECZYŃSKA „Zarzšdzanie ryzykiem zdarzeń niepożšdanych
w usługach medycznych”

 
Promotor:
ˇ  prof. UG dr hab. Małgorzata Wiœniewska
Recenzenci:
ˇ  prof. PG dr hab. Piotr Grudowski – Politechnika Gdańska
ˇ  prof. dr hab. Ryszard Rutka

Wioleta MIKOŁAJCZEWSKA „System motywowania jako narzędzie integracji oczekiwań urzędników z zadaniami jednostek samorzšdu terytorialnego”
 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Małgorzata Czerska
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Marta Juchnowicz – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ˇ  prof. dr hab. Ryszard Rutka

Anna Elżbieta CHMIELECKA „Koncepcja strategii finansowej przedsiębiorstw agro-handlowych w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego”
 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Teresa Martyniuk
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Adam Kopiński – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ˇ  prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

Przemysław Juliusz JATKIEWICZ „Uwarunkowania zarzšdzania systemem bezpieczeństwa informacji jednostek samorzšdu terytorialnego”
 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Stanisław Wrycza
Recenzenci:
ˇ  prof. SGH dr hab. Andrzej Sobczak – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ˇ  prof. UG dr hab. Jerzy Auksztol

Ewa PACHOLCZYK „Model kultury organizacyjnej dostosowanej do strategii Państwowego Gospodarstwa Leœnego Lasy Państwowe”
 
Promotor:
ˇ  prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. inż. Małgorzata Gableta – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ˇ  prof. dr hab. Małgorzata Czerska

Kamila STAŃCZAK – STRUMIŁŁO „Uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce”
 
Promotor:
ˇ  prof. UG dr hab. Maria Jastrzębska
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Krystyna Brzozowska – Uniwersytet Szczeciński
ˇ  prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska

Agnieszka POBŁOCKA „Aktuarialne metody szacowania rezerwy na niezgłoszone zaistniałe szkody w ubezpieczeniach majštkowych”
 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Mirosław Szreder
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ˇ  prof. UG dr hab. Jerzy Gwizdała

Wojciech KOZŁOWSKI „Wpływ funduszy Unii Europejskiej na strukturę finansowania małych i œrednich przedsiębiorstw w województwie pomorskim”
 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Bożena Mikołajczyk – Uniwersytet Łódzki
ˇ  prof. UG dr hab. Maria Jastrzębska

Michał Wojciech KUCIAPSKI „Model zarzšdzania projektami szkoleń elektronicznych z wykorzystaniem języka UML oraz notacji BPMN”
 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Stanislaw Wrycza
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ˇ  prof. UG dr hab. Przemysław Lech

Albin SKWAREK „Model motywacji urzędników gmin”
 
Promotor:
ˇ  prof. UG dr hab. Stefan Tokarski
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Tadeusz Listwan – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ˇ  prof. dr hab. Ryszard Rutka

Leszek Stefan LEW „Ewolucja kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych
w Polsce”

 
Promotor:
ˇ  prof. UG dr hab. Barbara Żurawik
Recenzenci:
ˇ  prof. PŁ dr hab. Jacek Otto – Politechnika Łódzka
ˇ  prof. dr hab. Mirosław Szreder

Olga Teresa KOMOROWSKA „Statystyczna ocena poziomu życia
rodzin wychowujšcych niepełnosprawne dzieci w województwie pomorskim”
 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Mirosław Szreder
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Zenon A. Wiœniewski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ˇ  prof. UG dr hab. Wiesław Golnau

Jagna Anna KLUK „Model identyfikacji wymagań w outsourcingowych
projektach informatycznych”
 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Stanisław Wrycza
Recenzenci:
ˇ  prof. SGH dr hab. Beata Czarnacka – Chrobot – Szkoła Główna Handlowa
ˇ  prof. UG dr hab. Jerzy Auksztol

Anna BAJ – ROGOWSKA „Technologie informacyjne w rozwoju prywatnego
sektora protetyki stomatologicznej”
 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Bernard F. Kubiak
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. inż. Celina Olszak – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ˇ  prof. dr hab. Mirosław Szreder

Aleksandra SZEJNIUK „Koncepcja i metody audytu personalnego”
 
Promotor:
ˇ  prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. inż. Maria Kopertyńska – Uniwersytet Ekonomicznego we Wrocławiu
ˇ  prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Jarosław RUDNICKI „Model karier zawodowych w zarzšdzaniu zasobami ludzkimi”
 
Promotor:
ˇ  prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Tadeusz Listwan – Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu
ˇ  prof. dr hab. Małgorzata Czerska

Arleta PŁAWSKA „Zarzšdzanie kapitałem ludzkim w szkołach publicznych”
 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Małgorzata Czerska
Recenzenci:
ˇ  prof. UEK dr hab. Janusz Czekaj– Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ˇ  prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz

Doktoraty obronione
2011

Radosław STOJEK „Ewolucja modeli biznesowych i strategii firm na rynku
telefonii komórkowej”

 
Promotor:
ˇ  prof. UG dr hab. Jacek Rybicki
Recenzenci:
ˇ  prof. UE dr hab. Jerzy Niemczyk – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ˇ  prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Karolina Daria GOŒCINIAK „Wpływ wyceny według wartoœci godziwej
na obraz polskich spółek giełdowych zawarty w sprawozdaniach finansowych”
 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Jerzy Gierusz
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ˇ  prof. dr hab. Teresa Martyniuk

Łukasz ŻOŁĘDZIEWSKI „Wykorzystanie e-learningu
w zarzšdzaniu przedsiębiorstwem”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Stanislaw Wrycza
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Zygmunt Dršżek – Uniwersytet Szczeciński
ˇ  prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz

Jarosław Sławomir KOBIELA „Metodyka wdrożenia mobilnego systemu CRM
w przedsiębiorstwach produkcyjnych”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Stanislaw Wrycza
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. inż. Celina Olszak – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ˇ  prof. UG dr hab. Zenobiusz Wojciech Żurawik

Michał  IGIELSKI „Uwarunkowania i kierunki doskonalenia zarzšdzania
projektami szkoleniowymi współfinansowanymi przez Unię Europejskš”

 
Promotor:
ˇ  prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. inż. Jan Skalik – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ˇ  prof. dr hab. Ryszard Rutka

Sebastian WILCZEWSKI „Model zarzšdzania zasobami oprogramowania
w organizacjach gospodarczych”

 
Promotor:
ˇ  prof. PG dr hab. inż. Marek Wirkus
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski – Uniwersytet Szczeciński
ˇ  prof. dr hab. Stanisław Wrycza

Magda Jadwiga SZNABOWICZ „Kierunki doskonalenia kultury
organizacji procesowych”

 
Promotor:
ˇ  prof. UG dr hab. Piotr Grajewski
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. inż. Jan Skalik – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ˇ  prof. dr hab. Małgorzata Czerska

 
Elżbieta SINGER „Planowanie strategiczne jednostek samorzšdu terytorialnego
w kontekœcie perspektywy kadencji władz”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Ryszard Rutka
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ˇ  prof. UG dr hab. Jacek Rybicki

Sylwia Krystyna BADOWSKA „Koncepcja wspomagania systemu
innowacji produktowych w sektorze przetwórstwa spożywczego”

 
Promotor:
ˇ  prof. UG dr hab. Jacek Rybicki
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Władysław Janasz – Uniwersytet Szczeciński
ˇ  prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Bartłomiej Jerzy GAWIN „Analiza elektronicznego przepływu informacji o pracy
w przedsiębiortwie telekomunikacyjnym”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Stanisław Wrycza
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Mirosława Lasek – Uniwersytet Warszawski
ˇ  prof. UG dr hab. Piotr Grajewski

Kamila Magdalena RADLIŃSKA „Koncentracja działalnoœci sektora bankowego
 – uwarunkowania i rezultaty”

 
Promotor:
ˇ  prof. PK dr hab. Stanisław Piocha
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Andrzej Herman – Szkoła Glówna Handlowa w Warszawie
ˇ  prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz

Bartosz Szymon MARCINKOWSKI „Modelowanie procesów biznesowych
w firmach deweloperskich z wykorzystaniem języka UML oraz notacji BPMN”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Stanisław Wrycza
Recenzenci:
ˇ  prof. SGH dr hab. inż. Andrzej Kobyliński – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ˇ  prof. UG dr hab. Przemysław Lech

Marta PENCZAR „Wpływ ochrony konsumenta na integrację rynków
kredytów konsumpcyjnych w UE”

 
Promotor:
ˇ  prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ˇ  prof. UG dr hab. Barbara Żurawik

Karol ŚŒLEDZIK „Kapitał intelektualny a wartoœć rynkowa banków”
 
Promotor:
ˇ  prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Maria Sierpińska – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ˇ  prof. dr hab. Ryszard Rutka

Ewa ŁĽCZEK – TARAZEWICZ „Diagnoza i kierunki doskonalenia zarzšdzania zmianš na wydziałach ekonomicznych uczelni państwowych na przykładzie Systemu Bolońskiego”
 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Małgorzata Czerska
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. inż. Jan Skalik – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ˇ  prof. dr hab. Ryszard Rutka

Sławomir RADOMSKI „Badanie akceptacji oprogramowania open source
z wykorzystaniem zmodyfikowanego modelu UTAUT”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Stanisław Wrycza
Recenzenci:
ˇ  prof. UE dr hab. Małgorzata Pańkowska – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ˇ  prof. UG dr hab. Teodor Kulawczuk

Sebastian KLISZ „Model zarzšdzania zasobami leœnymi o charakterze narodowym
w Polsce”

Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Bogdan Nogalski
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Zbigniew Malara – Politechnika Wrocławska
ˇ  prof. UG dr hab. Jan Leœniak

Doktoraty obronione
2010

Marcin KOTARBA  „Procesowy model zarzšdzania wiedzš w organizacji”
 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki – Uniwersytet Warszawski
ˇ  prof. UG dr hab. Przemysław Lech

Mirosław BETKOWSKI „Strategie marketingowe w transporcie zbiorowym
 miast œredniej wielkoœci w Polsce”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Wojciech Z. Żurawik
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Jan Karwowski – Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
ˇ  prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Marta WIŒNIEWSKA  „Efektywnoœć inwestowania w nieruchomoœci
 na rynkach międzynarodowych”

 
Promotor:
ˇ  prof. UG dr hab. Anna Górczyńska
Recenzenci:
ˇ  prof. UMK dr hab. Tadeusz Kufel – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
ˇ  prof. dr hab. Krystyna Dziworska

Bartosz SEILER „Uwarunkowania funkcjonowania organizacji trzeciego sektora
 w Polsce”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. inż. Jan Skalik – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ˇ  prof. dr hab. Ryszard Rutka

Hanna BORTNOWSKA „Zarzšdzanie rozwojem kompetencji klienta wewnętrznego
 w bankach”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Tadeusz Listwan – Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław
ˇ  prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz

Dorota JENDZA „Studium przygotowania jednostek inspekcyjnych do nadzoru nad bezpieczeństwem żywnoœci w Polsce”
 
Promotor:
ˇ  prof. WSAiB dr hab. Kazimierz Dendura
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski – Akademia Morska Gdynia
ˇ  prof. UG dr hab. Malgorzata Wiœniewska

Hanna PIWOWARSKA „Ocena efektywnoœci technicznej wytwarzania energii
 z wykorzystaniem metody DEA”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Prof. dr hab. Jerzy Bieliński
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko – Politechnika Białostocka
ˇ  prof. UG dr hab. Krystyna Strzała

Józef HALLER  „Modele organizacji przedsiębiorstw sprzedaży i obsługi samochodów
 osobowych w warunkach regulacji Unii Europejskiej”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Ryszard Rutka
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab.
ˇ  prof. dr hab.

Michał KOWALIK „Koncepcja monitorowania rynku jako element systemu
 informacji marketingowej”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Bernard F. Kubiak
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab.
ˇ  prof. dr hab.

Agata CZOPEK – ROWIŃSKA „Ocena wykorzystania funduszy strukturalnych
 na realizację Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 na przykładzie województwa pomorskiego”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Dorota Czykier - Wierzba
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab.
ˇ  prof. dr hab.

Maria Małgorzata LEŒNIEWICZ „Czynniki kształtujšce konkurencyjnoœć przedsiębiorstw farmaceutycznych w Polsce”
 
Promotor:
ˇ  prof. UG dr hab. Jacek Rybicki
Recenzenci:
ˇ  prof. SGH dr hab. Zbigniew Dworzecki – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ˇ  prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Magdalena GOSTKOWSKA – DRZEWICKA  „Ekonomiczne uwarunkowania
rozwoju rynku deweloperskiego w Trójmieœcie”

 
Promotor:
ˇ  prof. UG dr hab. Lucjan Czechowski
Recenzenci:
ˇ  prof. UMK dr hab. Ewa Hanna Siemińska
ˇ  prof. UG dr hab. Anna Górczyńska 

Marek SZYMAŃSKI „Techniki obrony w sytuacji wrogiego przejęcia
spółek kapitałowych”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Bogdan Nogalski
Recenzenci:
ˇ  prof. SGH dr hab. Andrzej Herman – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ˇ  prof. dr hab. Jerzy Bieliński

Mariusz MATYSEK „Koncepcja oceny funkcjonowania systemów kontrolnych
w służbie celnej”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Ryszard Rutka
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab.
ˇ  prof. dr hab.

Roman CZAPIEWSKI „Wykorzystanie systemów zarzšdzania jakoœciš w kształtowaniu relacji z klientami w sektorze stoczniowym”
 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Bogdan Nogalski
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk – Politechnika Warszawska
ˇ  prof. UG dr hab. Piotr Grajewski

Doktoraty obronione
2009

Jacek Andrzej MAŒLANKOWSKI „Studium uwarunkowań wdrożeń hurtowni
danych w organizacjach gospodarczych”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Stanisław Wrycza
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Mirosława Lasek – Uniwersytet Warszawski
ˇ  prof. dr hab. Bernard Kubiak

Bogdan TCHÓRZ ”Analiza strategii kredytowej wobec kontrahentów
na przykładzie przedsiębiorstw handlu hurtowego”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Urszula Malinowska – SGH Warszawa
ˇ  prof. UG dr hab. Barbara Gierusz

Marta MOCZULSKA ”Partycypacja pracowników w zarzšdzaniu
przedsiębiorstwem. Stan i uwarunkowania”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Arkadiusz Potocki – Uniwersytet Ekonomiczny Kraków
ˇ  prof. dr hab. Małgorzata Czerska

Katarzyna Barbara GRUNWALD ”Uwarunkowania transferu wiedzy
w organizacjach sektora IT. Stan i kierunki doskonalenia”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Małgorzata Czerska
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz – Uniwersytet Zielonogórski
ˇ  prof. dr hab. Ryszard Rutka

Maciej Leszek HYŻY „Koncepcja rewizji finansowej odroczonego
podatku dochodowego”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Jerzy Gierusz
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Bronisław Micherda – Uniwersytet Ekonomiczny Kraków
ˇ  prof. UG dr hab. Barbara Gierusz              

Anna MAZURKIEWICZ ”Kapitał ludzki w procesie kształtowania
sprawnoœci organizacji”

 
Promotor:
ˇ  dr hab. Kazimierz Jaremczuk
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Małgorzata Gableta – Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław
ˇ  prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz

Beata WIERZBICKA ”Fundusze strukturalne Unii Europejskiej jako czynnik
rozwoju mikroprzedsiębiorstw turystycznych województwa pomorskiego”

 
Promotor:
ˇ  prof. UG dr hab. Piotr Grajewski
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk – Uniwersytet Jagielloński Kraków
ˇ  prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Sylwia BIAŁAS „Kulturowe uwarunkowania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach
z udziałem kapitału zagranicznego”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Małgorzata Czerska
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Małgorzata Gableta – Uniwersytet Wrocławski
ˇ  prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz                   

Wojciech MACHEL ”CRM jako narzędzie tworzenia przewagi konkurencyjnej
na rynku autoryzowanych dealerów samochodów osobowych”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Bogdan Nogalski
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Zbigniew Malara – Politechnika Wrocławska
ˇ  prof. UG dr hab. Jacek Rybicki

Sylwia Magda SILSKA-GEMBKA „Dobór metod rozliczania
kontraktów długoterminowych w praktyce polskich przedsiębiorstw”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Jerzy Gierusz
Recenzenci:
ˇ  prof. UMK dr hab. Danuta Dziawgo –UMK Toruń
ˇ  prof. dr hab. Krystyna Dziworska - UG                   

Sebastian Michał BIESZKE ”Koncepcja metodyki wdrażania
zintegrowanych systemów informacyjnych”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Bernard F. Kubiak
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski – Uniwersytet Szczeciński
ˇ  prof. dr hab. Stanisław Wrycza - UG

Doktoraty obronione
2008


Tomasz PEDO „Potrzeby informacyjne inwestorów indywidualnych w œwietle polityki rachunkowoœci”
 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Jerzy Gierusz
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz – Akademia Ekonomiczna Poznań
ˇ  prof.UG dr hab. Teresa Martyniuk                    

Wioleta DRYL ”Wykorzystanie audytu jako narzędzia kontroli marketingowej”
 
Promotor:
ˇ  prof.UG dr hab. Barbara Żurawik
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Jan Karwowski – Zachodniopomorska Szkoła Biznesu Szczecin
ˇ  prof. dr hab. Bogdan Nogalski – Uniwersytet Gdański

Radosław DROZD ”Model komunikacji marketingowej na rynku dóbr przemysłowych na przykładzie wybranych przedsiębiorstw energetycznych województwa pomorskiego”
 
Promotor:
ˇ  prof.UG dr hab. Zenobiusz Wojciech Żurawik
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Andrzej Pomykalski – Politechnika  Łódzka
ˇ  prof.UG dr hab. Lucjan Czechowski

Krzysztof CZAJKOWSKI „Rola motywacji w przełamywaniu barier wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarzšdzania”
 
Promotor:
ˇ  prof.UG dr hab. Stefan Tokarski
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Janina Stankiewicz – Uniwersytet Zielonogórski
ˇ  prof. dr hab. Ryszard Rutka – Uniwersytet Gdański                   

Grzegorz Jacek ZIELIŃSKI ”Koncepcja pomiaru jakoœci obsługi klienta w zakładach opieki zdrowotnej”
 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Ludmiła Zawadzka - Politechnika Gdańska
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Jan Skalik – Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław
ˇ  prof. dr hab. Ryszard Rutka – Uniwersytet Gdański

Adam BAREMBRUCH  „Warunki i perspektywy rozwoju działalnoœci poœredników kredytowych”
 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Marian Łukaszewski
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Danuta Dziawgo – UMK Toruń
ˇ  prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz

Jan CIEŒLAK „Struktura kapitału a wartoœć rynkowa spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie S.A.”
 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Jan Duraj – Uniwersytet Łódzki
ˇ  prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska – UG

Alicja ANTONOWICZ „Uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju franchisingu w Polsce.”
 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Jerzy Bieliński
Recenzenci:
ˇ  prof. SGH dr hab. Barbara Dobiegała-Korona - Warszawa
ˇ  prof. UG dr hab. Zenobiusz Wojciech Żurawik

Natalia Bożena JAGODZIŃSKA-SADOWSKA  „Skutecznoœć funkcjonowania systemów zarzšdzania jakoœciš wg standardów ISO 9001-2000 w małych i œrednich przedsiębiorstwach. Identyfikacja i doskonalenie”
 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Ryszard Rutka
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Jan Skalik – AE Wrocław
ˇ  prof. UG dr hab. Małgorzata Wiœniewska

Anna PAWŁOWSKA „Statystyczne badania ustawicznego kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach w Polsce”
 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Andrzej Balicki
Recenzenci:
ˇ  prof. SGH dr hab. Irena Kotowska - Warszawa
ˇ  prof. dr hab. Mirosław Szreder - UG

Angelika KĘDZIERSKA-SZCZEPANIAK „Finansowe aspekty procesów fuzji i przejęć spółek notowanych na GWP w Warszawie S.A.”
 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Ryszard Wierzba
Recenzenci:
ˇ  prof. AE dr hab. Romuald Hanisz - Katowice
ˇ  prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska - UG

Paweł GALIŃSKI  „Finansowanie polityki regionalnej w Republice Irlandii i w Wielkiej Brytanii”
 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Dorota Czykier-Wierzba
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – SGH Warszawa
ˇ  prof.UG dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel

Doktoraty obronione
2007

 
Anna Maria GOLEC „Nadzór korporacyjny a konkurencyjnoœć spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie S.A.”
 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska
Recenzenci:
ˇ  prof. AGH dr hab. Adam Peszko –  Kraków
ˇ  prof. dr hab. Bogdan Nogalski - UG

Ernest PODGÓRSKI „Koncepcja zmian w nadzorze nad wykonaniem zawodu biegłego rewidenta w Polsce”
 
Promotor:
ˇ  prof.UG dr hab. Teresa Martyniuk
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Bronisław Jan Micherda – AE Kraków
ˇ  prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska - UG

Mirosław MARCZAK „Skutecznoœć działań władz samorzšdowych Pomorza na rzecz rozwoju turystyki”
 
Promotor:
ˇ  prof.PK dr hab. Aleksander Szwichtenberg
Recenzenci:
ˇ  prof.AMorskiej dr hab. Barbara Marciszewska
ˇ  prof.UG dr hab. Zbigniew Kreft

Marek OSSOWSKI: „Koncepcja budżetowania kosztów i przychodów państwowej szkoły wyższej”

Promotor:
ˇ  prof.dr hab. Jerzy Gierusz
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Ksenia Czubakowska – Uniwersytet Szczeciński
ˇ  prof.UG dr hab. Jerzy Bieliński

Krzysztof SZCZEPANIAK,  „Wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego w rozwoju infrastruktury komunalnej w Polsce”

Promotor:
ˇ  prof.dr hab. Anna Górczyńska
Recenzenci:
ˇ  prof.dr hab. Henryk Gawron - AE Poznań
ˇ  prof.dr hab. Krystyna Dziworska - UG

Anna WOJEWNIK-FILIPKOWSKA, „Wykorzystanie Project Finance w inwestycjach infrastrukturalnych”

Promotor:
ˇ  prof.dr hab. Krystyna Dziworska
Recenzenci:
ˇ  prof.dr hab. Ewa Siemińska - UMK Toruń
ˇ  prof.UG dr hab. Anna Górczyńska

Agata BOROWSKA-PIETRZAK, „Funkcjonowanie i uwarunkowania systemu okresowych ocen pracowników w bankach z udziałem kapitału zagranicznego”

Promotor:
ˇ  prof.dr hab. Małgorzata Czerska
Recenzenci:
ˇ  prof.AE dr hab. Wanda Kopertyńska - AE Wrocław
ˇ  prof.UG dr hab. Halina Czubasiewicz

Małgorzata CYGAŃSKA, „Ocena i postulowane kierunki zmian w systemie budżetowania kosztów szpitali”
 
Promotor:
ˇ  prof.dr hab. Jerzy Gierusz
Recenzenci:
ˇ  prof. US dr hab. Maria Hass-Symoniuk Uniwersytet Szczeciński
ˇ  prof. UG dr hab. Kazimierz Gorczyński Uniwersytet Gdański

Doktoraty obronione
2006


Agnieszka SAŁEK-IMIŃSKA , „Ocena efektywnoœci systemu zarzšdzania œrodowiskowego według normy ISO 14001 w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej”
 
Promotor:
ˇ  prof.dr hab. Stanisław Piocha
Recenzenci:
ˇ  prof.dr hab. Bazyli Poskrobko WSE Białystok
ˇ  dr hab. Jan Leœniak prof. UG

Anna GÓRALEWSKA-SŁOŃSKA , „Struktura funkcji kierowania w szkołach ponadgimnazjalnych – identyfikacja i uwarunkowania”

Promotor:
ˇ  dr hab. Stefan Tokarski prof. UG
Recenzenci:
ˇ  prof.dr hab.inż.  Jan Skalik  AE Wrocław
ˇ  prof.dr hab. Małgorzata Czerska UG

Aleksandra CZECHOWSKA , „Uwarunkowania i perspektywy rozwoju zastosowań systemów elektronicznej wymiany danych w organizacjach gospodarczych”

Promotor:
ˇ  prof.dr hab. Stanisław Wrycza
Recenzenci:
ˇ  prof.dr hab. Andrzej Małachowski AE Wrocław
ˇ  dr hab. Paweł Miłobędzki prof. UG

Małgorzata GRABUS, "Koncepcja działań dostosowujšcych kulturę organizacji przedsiębiorstw deweloperskich do ich strategii"

Promotor:
ˇ  prof.dr hab. Małgorzata Czerska
Recenzenci:
ˇ  prof.dr hab. Arkadiusz Potocki AE Kraków
ˇ  prof.dr hab. Ryszard Rutka UG

Aneta MAZUR-JELONEK, "Uwarunkowania i skutki wdrożonych zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych w energetyce"

Promotor:
ˇ  prof.dr hab. Bogdan Nogalski
Recenzenci:
ˇ  dr hab. Kazimierz Dobrzański  prof. AE w Poznaniu
ˇ  prof.dr hab. Małgorzata Czerska UG