Strona główna » Nauka
Postępowania habilitacyjne
Jarosław Kujawski » Wszczęcie: 26.04.2019
Dariusz Trojanowski » Wszczęcie: 26.04.2019
Sebastian Susmarski » Wszczęcie: 26.04.2019
Ewa Wycinka » Wszczęcie: 25.04.2019
Angelika Kędzierska-Szczepaniak » Wszczęcie: 25.04.2019
Anna Wojewnik-Filipkowska » Wszczęcie: 18.04.2019
Michał Kuciapski » Wszczęcie: 25.02.2019
Halina Tańska » Wszczęcie: 25.01.2019
Bartłomiej Gawin » Wszczęcie: 14.12.2018
Bartosz Marcinkowski » Wszczęcie: 14.12.2018
Dorota Ciołek » Wszczęcie: 26.10.2018
Agnieszka Szpitter » Nadano: 24.06.2014
 • Harmonogram postepowania habilitacyjnego
 • Wniosek o wszczęcie postepowania
 • Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć w dziedzinie naukowej
 • Skład komisji habilitacyjnej
 • Opinia Komisji Habilitacyjnej
 • Decyzja Rady Wydziału
Elżbieta Wojnicka-Sycz » Nadano: 10.04.2014
 • Harmonogram postepowania habilitacyjnego
 • Wniosek o wszczęcie postepowania
 • Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć w dziedzinie naukowej
 • Skład komisji habilitacyjnej
 • Opinia Komisji Habilitacyjnej
 • Decyzja Rady Wydziału