Strona główna » Nauka
Numery archiwalne
Aktualizacja: Poniedziałek, 19 lutego 2018 roku, godz. 13:45

FINANSE

Marcin Borsuk
Implikowany koszt kapitału własnego w polskim sektorze bankowym
Implied cost of equity in the Polish banking sector - summary
Marcin Borsuk, Kamil Klupa
Europejski system gwarantowania depozytów (EDIS) jako trzeci filar unii bankowej i jego wpływ na państwa spoza strefy euro – perspektywa Polski
European deposit insurance scheme as the third pillar of the banking union and its impact on non-euro countries – Polish perspective - summary
Krystyna Dziworska
Rynek najmu mieszkań – współczesne dylematy
Buy or rent an apartment – contemporary dilemmas - summary
Arkadiusz Górski, Agnieszka Parkitna
The budget efficiency of entities in public finance sector
The budget efficiency of entities in public finance sector - summary
Bartłomiej Krzeczewski, Olga Krzeczewska, Radosław Pastusiak
Problemy metodologiczne w ocenie wskaźnika bieżącej płynności finansowej na przykładzie spółek giełdowych
Financial statement conducted according to Polish law and methodological problems in evaluation of current ratio as a measure of liquidity - summary

ZARZĄDZANIE

Liwia Delińska
Koncepcja marketingu doświadczeń w nowych mediach
Conception of experience marketing in the new media - summary
Anna Dziadkiewicz
Personalizacja a kastomizacja w marketingu
Personalization vs. Customization in Marketing - summary
Ewa Soja
Supporting Active Ageing: Challenges and Opportunities for Information and Communication Technol
Supporting Active Ageing: Challenges and Opportunities for Information and Communication Technol - summary
Małgorzata Z. Wiśniewska
„Food crime” jako patologia na rynku żywności – istota, rodzaje i próba klasyfikacji
„Food crime” as a pathology in the food market – the essence, types and an attempt to classify - summary
Piotr Wróbel
The use of electronic communication tools in the office workplace
The use of electronic communication tools in the office workplace - summary

Rok 2016 (14)


Rok 2015 (13)


Rok 2014 (12)

Rok 2013 (11)

 

Rok 2012 (10)Rok 2011 (9)Rok 2010 (8)Rok 2009 (7)Rok 2008 (6)Rok 2007 (5)Rok 2006 (4)Rok 2005 (3)Rok 2004 (2)Rok 2003 (1)