Strona główna » Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Publikacje

Publikacje pracowników Katedry Inwestycji i Nieruchomości można wyszukiwać w Bazie Wiedzy Uniwersytetu Gdańskiego

Wybrane publikacje dostępne są również na platformie Research Gate

 


Najnowsze polskojęzyczne publikacje pracowników Katedry Inwestycji i Nieruchomości:


Monografie:
 1. Trojanowski Dariusz: Dylematy wyceny nieruchomości komercyjnych w Polsce, 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-814-6, 372 p.
 2. Trojanowski Dariusz, Czaplińska Mirosława: Wycena stacji paliw metodą zysków w podejściu dochodowym: przykłady, 2018, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, ISBN 978-83-7789-525-2, 120 p.
 3. Wojewnik-Filipkowska Anna, Szczepaniak Krzysztof ( eds. ): Inwestycje i nieruchomości: współczesne wyzwania, 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-923-5, 289 p.
Rozdziały w monografiach:
 1. Dziworska Krystyna, Wojewnik-Filipkowska Anna, Trojanowski Dariusz: Dokąd zmierzają współczesne miasta? Młode Miasto w Gdańsku, in: Inwestycje i nieruchomości: współczesne wyzwania / Wojewnik-Filipkowska Anna, Szczepaniak Krzysztof ( eds. ), 2019, ISBN 978-83-7865-923-5, pp. 111-124
 2. Rymarzak Małgorzata: Zarządzanie strategiczne nieruchomościami uczelni - współczesne wyzwania, in: Strategie i innowacje organizacyjne polskich uczelni / Sułkowski Łukasz, Górniak Jarosław ( eds. ), 2019, ISBN 978-83-233-4727-9, pp. 237-251

Artykuły w czasopismach naukowych:

 1. Trojanek Radosław, Tanaś Justyna, Trojanek Maria: Wykorzystanie danych ofertowych do budowy hedonicznego indeksu cen mieszkań w Poznaniu w latach 1996 - (I kw.) 2019, in: Problemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, vol. 51, no. 1, 2019, pp. 14-24
 

Najnowsze anglojęzyczne publikacje pracowników Katedry Inwestycji i Nieruchomości:


2019


Artykuły w czasopismach naukowych:

 1. Rymarzak Małgorzata, den Heijer Alexandra, Curvelo Magdaniel FlaviaArkesteijn Monique: Identifying the influence of university governance on campus management: lessons from the Netherlands and Poland, in: Studies in Higher Education, no. online first, 2019, pp. 1-1, DOI:10.1080/03075079.2019.1616167
 2. Tanaś Justyna, Trojanek Maria, Trojanek Radoslaw: Seniors’ revealed preferences in the housing market in Poznań, in: Economics & Sociology, vol. 12, no. 1, 2019, pp. 353-365, DOI:10.14254/2071-789X.2019/12-1/22
 3. Trojanek Radosław, Tanaś Justyna, Trojanek Maria: The effect of perpetual usufruct on single-family house prices in Poznań, in: Journal of International Studies, vol. 12, no. 3, 2019, pp. 212-221, DOI:10.14254/2071-8330.2019/12-3/17
 4. Wojewnik-Filipkowska Anna, Szczepaniak Krzysztof, Zamojska Anna: Innovation system: a structural study for Poland, in: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, vol. 63, no. 2, 2019, pp. 117-129, DOI:10.15611/pn.2019.2.11
 5. Wojewnik-Filipkowska Anna, Dziadkiewicz Anna, Dryl Wioleta [et al.] : Obstacles and challenges in applying stakeholder analysis to infrastructure projects: is there a gap between stakeholder theory and practice?, in: Journal of Property Investment & Finance, no. online first, 2019, pp. 1-24, DOI:10.1108/JPIF-03-2019-0037
 6. Wojewnik-Filipkowska Anna, Węgrzyn Joanna: Understanding of Public-Private Partnership stakeholders as a condition of sustainable development, in: Sustainability, vol. 11, no. 4, 2019, pp. 1-16, DOI:10.3390/su11041194

Materiały konferencyjne:

 1. Wojewnik-Filipkowska Anna, Zamojska Anna, Szczepaniak Krzysztof: Innovation system in a global context: a panel approach, in: Contemporary Trends and Challenges in Finance: proceedings from the 4th Wroclaw International Conference in Finance / Jajuga Krzysztof [et al.] ( eds. ), Springer Proceedings in Business and Economics, 2019, ISBN 978-3-030-15580-3, pp. 201-214, DOI:10.1007/978-3-030-15581-0_19

2018


Rozdziały w monografiach :

 1. Trojanowski Dariusz, Olszewski Krzysztof, Gałaszewska Krystyna: The robustness of office building investment in the low interest rate environment, in: Recent trends in the real estate market and its analysis / Łaszek Jacek, Olszewski Krzysztof, Sobiecki Roman ( eds. ), 2018, ISBN 978-83-8030-261-7, pp. 393-406

Artykuły w czasopismach naukowych:

 1. Nawrocka Ewelina: Income risk in property valuation for loan security purposes, in: Real Estate Management and Valuation, vol. 26, no. 2, 2018, pp. 12-22, DOI:10.2478/remav-2018-0012
 2. Rymarzak Małgorzata, Marmot Alexi: Higher education estate data accountability: the contrasting experience of UK and Poland, in: Higher Education Policy, no. online first, 2018, pp. 1-16, DOI:10.1057/s41307-018-0109-5
 3. Rymarzak Małgorzata: Incentives for Polish higher education institutions to improve real estate efficiency, in: Journal of Corporate Real Estate, vol. 20, no. 3, 2018, pp. 214-227, DOI:10.1108/JCRE-10-2017-0040
 4. Szopik-Depczyńska Katarzyna, Kędzierska-Szczepaniak Angelika, Szczepaniak Krzysztof [et al.] : Innovation in sustainable development: an investigation of the EU context using 2030 agenda indicators, in: Land Use Policy, no. 79, 2018, pp. 251-262, DOI:10.1016/j.landusepol.2018.08.004
 5. Trojanek Radoslaw, Gluszak Michal, Tanaś Justyna: The effect of urban green spaces on house prices in Warsaw, in: International Journal of Strategic Property Management, vol. 22, no. 5, 2018, pp. 358-371, DOI:10.3846/ijspm.2018.5220
 6. Wojewnik-Filipkowska Anna: Municipal investment management - a comparative analysis of decision-making in Gdańsk and Edinburgh , in: Świat Nieruchomości, vol. 106, 2018, pp. 81-91, DOI:10.14659/WOREJ.2018.106.011

Skrypt pracowników Katedry Inwestycji i Nieruchomości dedykowany Studentom:

Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami. Wybrane problemy, pod. red. M. Rymarzak, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011 (dystrybucja poprzez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego