Strona główna » Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Egzaminy i zaliczenia

mgr Grzegorz Dobrowolski
 • Pośrednictwo i komercjalizacja nieruchomości [w]
 • gr.: N33-21
  Niedziela 29.05.2022
  godz.: 17.00-17.45
  sala WZ-303
  E
  termin pierwszy

  gr.: S33-21
  Środa 22.06.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala C-20
  Z
  termin pierwszy

dr inż. Aleksandra Koszarek-Cyra
 • Innovation Management [ćw]
 • gr.: S43-20
  Piątek 10.06.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-130
  Z
  termin pierwszy

 • Podstawy gospodarki nieruchomościami [w]
 • gr.: S23-21
  Czwartek 23.06.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-303
  Z
  termin pierwszy

 • Projekty z funduszy UE [w]
 • gr.: S23-21
  Wtorek 14.06.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-303
  Z
  termin pierwszy

 • Selected Aspects of Low Emission Economy - Renewable Energy and Green Buildings [w, WDW]
 • gr.: WDW
  Piątek 10.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-321
  Z
  termin pierwszy

dr Krzysztof Kowalke
 • ARGUS Enterprise [lab]
 • gr.: S53-02
  Środa 08.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-238
  Z
  termin pierwszy

 • Inwestycje na rynku kapitałowym [w]
 • gr.: S23-21
  Piątek 24.06.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

 • Inwestycje w instrumenty pochodne [ćw]
 • gr.: S43-01
  Czwartek 09.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala
  Z
  termin pierwszy

 • Inwestycje w instrumenty pochodne [w]
 • gr.: N43-01
  Niedziela 26.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-310
  Z
  termin pierwszy

 • Wycena przedsiębiorstw [lab]
 • gr.: N43-01
  Niedziela 22.05.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-306
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S43-01
  Czwartek 02.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-239
  Z
  termin pierwszy

 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym [w]
 • gr.: S53-01
  Piątek 24.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-02
  Piątek 24.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

mgr Rafał Kowalski
 • Financial Mathematics [ćw]
 • gr.: S11-61
  Poniedziałek 13.06.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-303
  Z
  termin pierwszy

 • Inwestycje na rynku kapitałowym [ćw]
 • gr.: S23-21
  Piątek 10.06.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-305
  Z
  termin pierwszy

 • Matematyka finansowa [ćw]
 • gr.: S23-21
  Środa 15.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-304
  Z
  termin pierwszy

 • Rynki finansowe [ćw]
 • gr.: S33-25
  Piątek 03.06.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-310
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S33-51
  Środa 08.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-7
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S33-11
  Czwartek 09.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-23
  Z
  termin pierwszy

mgr Rafał Kramer
 • Rynki finansowe [ćw]
 • gr.: N33-21
  Niedziela 15.05.2022
  godz.: 17.00-20.15
  sala WZ-304
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N33-25
  Niedziela 15.05.2022
  godz.: 08.00-11.15
  sala WZ-306
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N33-11
  Sobota 28.05.2022
  godz.: 11.30-15.00
  sala WZ-305
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N33-11
  Sobota 11.06.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-306
  Z
  termin drugi

  gr.: S33-21
  Środa 15.06.2022
  godz.: 15.15-16.45
  sala WZ-307
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S33-21
  Piątek 01.07.2022
  godz.: 17.45-19.30
  sala WZ-307
  Z
  termin drugi

  gr.: N33-11
  Sobota 02.07.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala 208
  Z
  termin trzeci

  gr.: N33-21
  Sobota 02.07.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala 208
  Z
  termin drugi

  gr.: N33-25
  Sobota 02.07.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala 208
  Z
  termin drugi

 • Przygotowanie projektów inwestycyjnych [ćw]
 • gr.: S51-01
  Piątek 03.06.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S51-05
  Piątek 03.06.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S51-15
  Piątek 03.06.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S51-21
  Piątek 03.06.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S51-01
  Piątek 01.07.2022
  godz.: 17.45-19.30
  sala WZ-307
  Z
  termin drugi

  gr.: S51-05
  Piątek 01.07.2022
  godz.: 17.45-19.30
  sala WZ-307
  Z
  termin drugi

  gr.: S51-15
  Piątek 01.07.2022
  godz.: 17.45-19.30
  sala WZ-307
  Z
  termin drugi

  gr.: S51-21
  Piątek 01.07.2022
  godz.: 17.45-19.30
  sala WZ-307
  Z
  termin drugi

 • Symulacje w rachunku opłacalności inwestycji [ćw]
 • gr.: S33-21
  Środa 08.06.2022
  godz.: 15.15-16.45
  sala A-119
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N33-21
  Niedziela 12.06.2022
  godz.: 17.00-20.15
  sala WZ-206
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S33-21
  Piątek 01.07.2022
  godz.: 17.45-19.30
  sala WZ-307
  Z
  termin drugi

  gr.: N33-21
  Sobota 02.07.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala 208
  Z
  termin drugi

dr Ewelina Nawrocka
 • Finansowanie inwestycji i nieruchomości [ćw]
 • gr.: N33-21
  Niedziela 12.06.2022
  godz.: 08.00-11.15
  sala WZ-304
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S33-21
  Wtorek 14.06.2022
  godz.: 08.45-10.30
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S33-21
  Piątek 17.06.2022
  godz.: 16.00-17.45
  sala WZ-306
  Z
  termin drugi

  gr.: N33-21
  Piątek 17.06.2022
  godz.: 16.00-17.45
  sala WZ-306
  Z
  termin drugi

 • Inwestowanie na rynku nieruchomości [ćw]
 • gr.: S33-21
  Wtorek 07.06.2022
  godz.: 15.15-16.45
  sala WZ-206
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N33-21
  Sobota 11.06.2022
  godz.: 11.30-15.00
  sala WZ-304
  Z
  termin pierwszy

 • Wycena nieruchomości [ćw]
 • gr.: S43-01
  Wtorek 07.06.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala A-118
  Z
  termin pierwszy

dr Małgorzata Rymarzak
 • ARGUS Enterprise [lab]
 • gr.: S53-01
  Środa 01.06.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala A-238
  Z
  termin pierwszy

 • Metodyka pisania pracy dyplomowej [ćw]
 • gr.: S23-21
  Piątek 10.06.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-305
  Z
  termin pierwszy

 • Podstawy zarządzania nieruchomościami [w]
 • gr.: N33-21
  Niedziela 12.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-213
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S33-21
  Środa 15.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-239
  Z
  termin pierwszy

dr Krzysztof Szczepaniak
 • Rynki finansowe [w]
 • gr.: S33-11
  Czwartek 23.06.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S33-21
  Czwartek 23.06.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S33-25
  Czwartek 23.06.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S33-51
  Czwartek 23.06.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: N33-11
  Piątek 24.06.2022
  godz.: 17.45-18.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: N33-21
  Piątek 24.06.2022
  godz.: 17.45-18.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: N33-25
  Piątek 24.06.2022
  godz.: 17.45-18.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Seminarium magisterskie [sem]
 • gr.: N43-01
  Sobota 04.06.2022
  godz.: 09.45-13.00
  sala 125
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N53-01
  Sobota 04.06.2022
  godz.: 13.30-17.45
  sala 125
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-01
  Wtorek 14.06.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala 125
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-02
  Wtorek 14.06.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala 125
  Z
  termin pierwszy

 • Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw [w]
 • gr.: N43-01
  Sobota 21.05.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N43-05
  Sobota 21.05.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N43-15
  Sobota 21.05.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N43-31
  Sobota 21.05.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S43-01
  Czwartek 23.06.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S43-05
  Czwartek 23.06.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S43-06
  Czwartek 23.06.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S43-15
  Czwartek 23.06.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S43-16
  Czwartek 23.06.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S43-31
  Czwartek 23.06.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N43-01
  Sobota 25.06.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-307
  Z
  termin drugi

  gr.: N43-05
  Sobota 25.06.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-307
  Z
  termin drugi

  gr.: N43-15
  Sobota 25.06.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-307
  Z
  termin drugi

  gr.: N43-31
  Sobota 25.06.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-307
  Z
  termin drugi

prof. uczelni, dr hab. Dariusz Trojanowski
 • Inwestowanie na rynku nieruchomości [w]
 • gr.: N33-21
  Niedziela 15.05.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-213
  E
  termin pierwszy

  gr.: S33-21
  Poniedziałek 06.06.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

  gr.: S33-21
  Piątek 24.06.2022
  godz.: 17.00-17.45
  sala B-2
  E
  termin drugi

  gr.: N33-21
  Piątek 24.06.2022
  godz.: 17.00-17.45
  sala B-2
  E
  termin drugi

 • Rynek nieruchomości [w]
 • gr.: S23-21
  Poniedziałek 13.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-305
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-21
  Piątek 09.09.2022
  godz.: 17.00-17.45
  sala B-2
  E
  termin drugi

 • Wycena nieruchomości [w]
 • gr.: N43-01
  Niedziela 19.06.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala B-2
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-01
  Poniedziałek 20.06.2022
  godz.: 08.00-08.45
  sala B-2
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-01
  Piątek 09.09.2022
  godz.: 17.45-18.30
  sala B-2
  E
  termin drugi

  gr.: N43-01
  Piątek 09.09.2022
  godz.: 17.45-18.30
  sala B-2
  E
  termin drugi

 • Wycena nieruchomości komercyjnych [w, WDW]
 • gr.: WDW
  Czwartek 23.06.2022
  godz.: 08.00-08.45
  sala B-2
  E
  termin pierwszy

  gr.: WDW
  Piątek 09.09.2022
  godz.: 16.00-16.45
  sala B-2
  E
  termin drugi

prof. uczelni, dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska
 • Financial Mathematics [w]
 • gr.: S11-61
  Piątek 24.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-23
  E
  termin pierwszy

 • Finansowanie inwestycji i nieruchomości [w]
 • gr.: S33-21
  Piątek 24.06.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

  gr.: N33-21
  Sobota 25.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala B-23
  E
  termin pierwszy

  gr.: S33-21
  Wtorek 28.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala B-23
  E
  termin drugi

 • Introduction to Risk Management [w]
 • gr.: S21-61
  Piątek 24.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala B-23
  E
  termin pierwszy

 • Partnerstwo publiczno-prywatne - wybrane aspekty [w, WDW]
 • gr.: WDW
  Sobota 02.07.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala
  E
  termin pierwszy