Strona główna » Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Konferencje
Inwestycje i nieruchomości - współczesne wyzwania - 13-14.06.2019 »

 

 Szanowni Państwo, 

mamy zaszczyt zaprosić do udziału w Jubileuszowej Konferencji Naukowej z okazji 25-lecia Katedry Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Gdańskiego. 

Konferencja odbędzie się w dniach 13-14 czerwca 2019 r. w Sopocie. 

Temat konferencji „Inwestycje i nieruchomości – współczesne wyzwania”.

 

Szczegóły znajdą Państwo na stronie:

 http://wzr.ug.edu.pl/iinww/index.php?str=1456 oraz w zaproszeniu.

 

Baltic Valuation Conference 2016 »

English version

Uniwersytet Gdański, Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych
w Gdańsku oraz Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
w Warszawie mają przyjemność zaprosić na
Baltic Valuation Conference 2016,
która odbędzie się w Gdańsku, w dniach 22-24 września 2016 roku.

W konferencjach BVC, które odbywają się  w różnych krajach od 25 lat,  biorą udział przedstawiciele krajów nadbałtyckich i nie tylko m.in. Szwecji, Finlandii, Niemiec, Danii, Norwegii, Estonii, Łotwy, Litwy, Stanów Zjednoczonych, Rumunii i Słowacji.

Baltic Valuation Conference 2016 poświęcona będzie, w szczególności, zagadnieniom wartości rynkowej nieruchomości. Od blisko 40 lat standardy wyceny na całym świecie poddawane są harmonizacji.  Pomimo, iż definicja wartości rynkowej jest wszędzie podobna, to istnieją jednak istotne różnice w jej interpretacji. W niektórych krajach wartość rynkowa nieruchomości odzwierciedla aktualny sposób użytkowania, w innych zaś utożsamiana jest z optymalnym sposobem użytkowania (z ang. highest and best use),  a niekiedy tzw. wartością nadziei (z ang. hope value). W trakcie konferencji poszukiwane będą przyczyny istniejących rozbieżności, zarówno w świetle teorii i praktyki gospodarczej, jak i obecnych, europejskich uwarunkowań prawnych.

Kolejnym problemem wymagającym dyskusji, wynikającym z doświadczeń ostatniego kryzysu finansowego, jest kwestia koncepcji zrównoważonej wartości nieruchomości w długim okresie (w niektórych krajach znanej jako wartość bankowo-hipoteczna). Mając na uwadze istotność tego zagadnienia warto, podczas konferencji, przedyskutować problem ekonomicznego uzasadnienia dla wyodrębnienia tego rodzaju wartości  oraz metod jej określania.

Współcześnie, w warunkach wdrażania idei zrównoważonego rozwoju, ważnym zagadnieniem jest wpływ zielonego budownictwa i certyfikacji energetycznej na wartość rynkową, zarówno w sektorze nieruchomości mieszkalnych, jak i komercyjnych. Także tym zagadnieniem zajmować się będziemy podczas konferencji.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Konferencji:

www.baltic-valuation-conference.org/

Serdecznie zapraszamy!