Strona główna » Wymiana studentów i pracowników
Program MOST
 
MOST to Program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej   z ponad trzydziestu, polskich uczelni partnerskich.

Film informacyjny o Programie MOST.

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku.
Najbliższa rekrutacja od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)
 

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.


Wszelkie szczegóły na temat Programu dostępne są na:
www.most.amu.edu.pl
 
oraz na stronie Uniwersyteckiej dotyczącej Programu MOST
http://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/rozwoj_kariera/most
 
Facebook https://www.facebook.com/programmost2000
Zachęcamy serdecznie do zapoznania się z ideą Programu, bowiem niemal 30 zrzeszonych w nim uczelni to czołówka polskiej edukacji publicznej – słowem, każdy z pewnością odnajdzie ofertę dla siebie.
 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W REKRUTACJI

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Akceptacji przedmiotów na karcie dokonuje prodziekan ds. studenckich i współpracy z zagranicą dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak.

Student programu MOST zobowiązany jest do zgłoszenia się do właściwego dziekanatu w ciągu 14 dni od rozpoczęcia semestru celem dopisania do późniejszego protokołu zaliczeń oraz protokołu egzaminacyjnego.