Strona główna » Wymiana studentów i pracowników

 

Rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim:

01-02.03.2023

(II część rekrutacji).

Rozmowa kwalifikacyjna w dniu 01.03.2023 MSTeams (Lista do pobrania)

LINK DO SPOTKANIA

Rozmowa kwalifikacyjna w dniu 02.03.2023 MSTeams (Lista do pobrania)

LINK DO SPOTKANIA

UWAGA! Prosimy o oczekiwanie w poczekalni na 15 minut przed planowaną godziną rozmowy kwalifikacyjnej, ze względu na ewentualne przesunięcia. Nie stawienie się na rozmowie jest równoważne z dyskwalifikacją .W przypadku uzasadnionej nieobecności, prosimy o pilny kontakt z Panią Prodziekan, e-mail: a.szczepaniak@ug.edu.pl