Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Joanna Sadkowska

Stanowisko:
Adiunkt
227
(+48 58) 523 14 06

Konsultacje

Tydzień I:
Piątek
godz. 12.00-12.45
pok. 227
Tydzień I:
Środa
godz. 09.30-10.15
pok. 227
Tydzień II:
Piątek
godz. 12.00-12.45
pok. 227
Tydzień II:
Środa
godz. 11.15-12.00
pok. 227

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Seminarium licencjackie
  • Zarządzanie innowacjami
  • Zarządzanie produkcją
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Techniki planowania projektów
  • Zarządzanie projektami II
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Techniki planowania projektów
  • Zarządzanie projektami II
 • Studia podyplomowe
  • Techniki planowania i budżetowania projektów

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa

Tytuł seminarium:   Przedsiębiorstwo rodzinne

Prowadzący:  dr Joanna Sadkowska

Zakres problemowy seminarium.

 • Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw
 • Działalność przedsiębiorstw rodzinnych
 • Problemy przedsiębiorstw rodzinnych
 • Sukcesja w podmiotach rodzinnych
 • Kulturowe problemy w działalności przedsiębiorstw
 • Zarządzanie projektami
 • Ryzyko projektowe
 • Problemy zespołu projektowego
 • Motywowanie w zarządzaniu projektami
 • Promocja projektu
 • Budowanie relacji z interesariuszami
 • Zarządzanie innowacjami
 • Oraz inne, wybrane przez Studentów zagadnienia dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw sektora MSP

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa

Tytuł seminarium:   Przedsiębiorstwo rodzinne

Prowadzący:  dr Joanna Sadkowska

Zakres problemowy seminarium:

 • Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw
 • Działalność przedsiębiorstw rodzinnych
 • Problemy przedsiębiorstw rodzinnych
 • Sukcesja w podmiotach rodzinnych
 • Kulturowe problemy w działalności przedsiębiorstw
 • Zarządzanie projektami
 • Ryzyko projektowe
 • Problemy zespołu projektowego
 • Motywowanie w zarządzaniu projektami
 • Promocja projektu
 • Budowanie relacji z interesariuszami
 • Zarządzanie innowacjami
 • Oraz inne, wybrane przez Studentów zagadnienia dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw sektora MSP

Egzaminy i zaliczenia

 • Project Planning with Microsoft Project [w, WDW]
 • grupa: WDW
  Piątek 24.05.2019
  godz.: 14.15-15.00
  sala A-118
  Z
  termin pierwszy

  grupa: WDW
  Piątek 07.06.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala A-118
  Z
  termin drugi

 • Seminarium licencjackie []
 • grupa: S33-51
  Piątek 07.06.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala p-227
  Z
  termin pierwszy

 • Techniki planowania projektów [w]
 • grupa: N43-31
  Niedziela 14.04.2019
  godz.: 12.15-13.00
  sala B-23
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S43-31
  Wtorek 04.06.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-213
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S43-31
  Wtorek 11.06.2019
  godz.: 12.15-13.00
  sala 227
  Z
  termin drugi

  grupa: S43-31
  Poniedziałek 09.09.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala 227
  Z
  termin trzeci

 • Zarządzanie innowacjami [w]
 • grupa: S23-51
  Wtorek 04.06.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-119
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S23-51
  Piątek 14.06.2019
  godz.: 16.00-16.45
  sala 227
  Z
  termin drugi

  grupa: S23-51
  Poniedziałek 09.09.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala 227
  Z
  termin trzeci

 • Zarządzanie produkcją [ćw]
 • grupa: S33-51
  Wtorek 28.05.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-3
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S33-51
  Piątek 31.05.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-213
  Z
  termin drugi

  grupa: S33-42
  Piątek 07.06.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-306
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S33-42
  Piątek 14.06.2019
  godz.: 17.00-17.45
  sala 227
  Z
  termin drugi

  grupa: S33-42
  Poniedziałek 09.09.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala 227
  Z
  termin trzeci

  grupa: S33-51
  Poniedziałek 09.09.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala 227
  Z
  termin trzeci

 • Zarządzanie projektami II [ćw]
 • grupa: S53-31
  Wtorek 28.05.2019
  godz.: 13.30-14.15
  sala A-119
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S53-31
  Wtorek 11.06.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala A-119
  Z
  termin drugi

  grupa: S53-31
  Poniedziałek 09.09.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala 227
  Z
  termin trzeci

 • Zarządzanie projektami II [lab]
 • grupa: N53-31
  Niedziela 28.04.2019
  godz.: 08.00-11.15
  sala B-23
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N53-32
  Niedziela 28.04.2019
  godz.: 11.30-15.00
  sala B-2
  Z
  termin pierwszy

Publikacje