Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr hab. Joanna Sadkowska, prof. uczelni

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • ABC Przedsiębiorczości
  • Zarządzanie innowacjami
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Operations and Supply Chain Management
  • Team building
  • Techniki planowania projektów
  • Zarządzanie projektami II
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Techniki planowania projektów
  • Zarządzanie projektami II

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa

Tytuł seminarium:   Przedsiębiorstwo rodzinne

Prowadzący:  dr Joanna Sadkowska

Zakres problemowy seminarium.

 • Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw
 • Działalność przedsiębiorstw rodzinnych
 • Problemy przedsiębiorstw rodzinnych
 • Sukcesja w podmiotach rodzinnych
 • Kulturowe problemy w działalności przedsiębiorstw
 • Zarządzanie projektami
 • Ryzyko projektowe
 • Problemy zespołu projektowego
 • Motywowanie w zarządzaniu projektami
 • Promocja projektu
 • Budowanie relacji z interesariuszami
 • Zarządzanie innowacjami
 • Oraz inne, wybrane przez Studentów zagadnienia dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw sektora MSP

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa

Tytuł seminarium:   Przedsiębiorstwo rodzinne

Prowadzący:  dr Joanna Sadkowska

Zakres problemowy seminarium:

 • Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw
 • Działalność przedsiębiorstw rodzinnych
 • Problemy przedsiębiorstw rodzinnych
 • Sukcesja w podmiotach rodzinnych
 • Kulturowe problemy w działalności przedsiębiorstw
 • Zarządzanie projektami
 • Ryzyko projektowe
 • Problemy zespołu projektowego
 • Motywowanie w zarządzaniu projektami
 • Promocja projektu
 • Budowanie relacji z interesariuszami
 • Zarządzanie innowacjami
 • Oraz inne, wybrane przez Studentów zagadnienia dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw sektora MSP

Egzaminy i zaliczenia

 • ABC Przedsiębiorczości [w]
 • grupa: S22-31
  Poniedziałek 06.06.2022
  godz.: 13.30-14.15
  sala B-1
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S22-32
  Poniedziałek 06.06.2022
  godz.: 13.30-14.15
  sala B-1
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S22-31
  Poniedziałek 05.09.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala 227
  Z
  termin drugi

  grupa: S22-32
  Poniedziałek 05.09.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala 227
  Z
  termin drugi

 • Operations and Supply Chain Management [w]
 • grupa: S43-20
  Piątek 24.06.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-2
  E
  termin pierwszy

 • Team building [ćw]
 • grupa: S43-20
  Wtorek 14.06.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-213
  Z
  termin pierwszy

 • Techniki planowania projektów [w]
 • grupa: S43-31
  Wtorek 07.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-2
  Z
  termin pierwszy

 • Zarządzanie innowacjami [w]
 • grupa: S23-51
  Wtorek 07.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala B-23
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S23-51
  Wtorek 14.06.2022
  godz.: 13.30-14.15
  sala 227
  Z
  termin drugi

 • Zarządzanie projektami II [ćw]
 • grupa: S53-31
  Wtorek 14.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-2
  Z
  termin pierwszy

Publikacje