Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr hab. Jerzy Auksztol, prof. uczelni

Stanowisko:
Profesor uczelni
C-28
(+48 58) 523 11 11

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Inżynieria oprogramowania
  • Programowanie obiektowe
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Inżynieria wymagań

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Aplikacje Informatyczne w Biznesie

Zakres tematyczny prac dyplomowych:

 1. Całościowe lub selektywne ujęcie procesu tworzenia i implementacji programów komputerowych w organizacjach (specyfikacja wymagań, analiza, projektowanie, programowanie, wdrożenie).
 2. Implementacja i rozbudowa systemów zarządzania firmy SAP.
 3. Problematyka zarządzanie własnością intelektualną w organizacjach gospodarczych.
 4. Badanie kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-biznesu i e-administracji.
 5. Techniczne, kontraktowe i organizacyjne aspekty obsługi informatycznej w organizacjach (outsourcingu i insourcingu).
 6. Kształtowanie polityki bezpieczeństwa w organizacjach.

 

Przykłady tematów prac:

 1. Poziom wykorzystania technik zwinnych w zarządzaniu projektami informatycznymi.
 2. System wsparcia użytkowników przy pomocy technologii Chatbot.
 3. Projekt i wykonanie portalu do wyszukiwania mieszkań́ na wynajem lub kupna i sprzedaży.
 4. Ocena skuteczności wykorzystania technologii HTML, CSS oraz biblioteki ReactJS w konstruowaniu responsywnego interfejsu użytkownika.
 5. Ocena dojrzałości prac dyplomowych przy wykorzystaniu technologii Text Miningu.
 6. Analiza tekstu internetowego przy wykorzystaniu technologii Text Miningu.
 7. Ochrona wrażliwych danych medycznych przy wykorzystaniu technologii Blockchain.
 8. Uczenie maszynowe na przykładzie aplikacji wykonującej ocenę zdolności kredytowej.
 9. Projekt wprowadzenia autorskiej waluty kryptograficznej sCoin.
 10. Ocena skuteczności i efektywności wdrożenia usług chmury obliczeniowej.
 11. Model testowania poziomu bezpieczeństwa aplikacji internetowej.
 12. Analiza rynku nieruchomości na Pomorzu z wykorzystaniem technologii Web scrapingu.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje