Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. uczelni

Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi

Funkcja:
Kierownik Zakładu Zarządzania Organizacjami Publicznymi
Stanowisko:
Profesor uczelni
316
(+48 58) 523 13 59

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: HR w organizacji

Zakres problemowy seminarium licencjackiego i magisterskiego: Seminarium posiada charakter interdyscyplinarny. W ramach seminarium kładziony jest nacisk na wypracowanie umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu organizacji i zarządzania organizacjami komercyjnymi, publicznymi i trzeciego sektora. Eksponowany jest aspekt prowadzenia badań naukowych, jak również wykorzystywania koncepcji i metod zarządzania na potrzeby projektowania i usprawniania systemów zarządzania. W szczególności zagadnienia te oparte są na funkcjach kierowania, tj. Planowania, Organizowania, Motywacji i Kontroli.

Na seminarium zapraszam studentów posiadających pasję poznawczą wynikającą z własnych obszarów zainteresowań. Szczególnie mile widziane jest podejście kreatywne polegające na wykorzystaniu wiedzy w kierunku budowania i wdrażania rozwoju organizacji. Jako przykładowe obszary problemowe proponuję:

 1. Społeczna odpowiedzialność biznesu
 2. Budowa strategii organizacji
 3. Budowa i wykorzystanie biznes planu
 4. Projektowanie i wdrażanie rozwiązań kadrowych i motywacyjnych i organizacyjnych
 5. Restrukturyzacja organizacji
 6. Wykorzystanie koncepcji zarządzania, np. outsourcing, lean management, reengineering, zarządzanie wiedzą, organizacje sieciowe i wirtualne, itp.
 7. Innowacje i transfer technologii w zarządzaniu
 8. Identyfikacja i projektowanie kultury organizacyjnej
 9. Projektowanie i wdrażanie zmian organizacyjnych
 10. Technologie informacyjno – komunikacyjne, np. e-administracja

Tematyka prac powinna być zgodna z kierunkiem studiów. Przygotowanie pracy dyplomowej wymaga od studenta sprecyzowania i uściślenia Jego zainteresowań naukowych przydatnych w przyszłej jego ścieżce kariery zawodowej.

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: HR w zarządzaniu organizacją

Zakres problemowy seminarium licencjackiego i magisterskiego: Seminarium posiada charakter interdyscyplinarny. W ramach seminarium kładziony jest nacisk na wypracowanie umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu organizacji i zarządzania organizacjami komercyjnymi, publicznymi i trzeciego sektora. Eksponowany jest aspekt prowadzenia badań naukowych, jak również wykorzystywania koncepcji i metod zarządzania na potrzeby projektowania i usprawniania systemów zarządzania. W szczególności zagadnienia te oparte są na funkcjach kierowania, tj. Planowania, Organizowania, Motywacji i Kontroli.

Na seminarium zapraszam studentów posiadających pasję poznawczą wynikającą z własnych obszarów zainteresowań. Szczególnie mile widziane jest podejście kreatywne polegające na wykorzystaniu wiedzy w kierunku budowania i wdrażania rozwoju organizacji. Jako przykładowe obszary problemowe proponuję:

 1. Społeczna odpowiedzialność biznesu
 2. Budowa strategii organizacji
 3. Budowa i wykorzystanie biznes planu
 4. Projektowanie i wdrażanie rozwiązań kadrowych i motywacyjnych i organizacyjnych
 5. Restrukturyzacja organizacji
 6. Wykorzystanie koncepcji zarządzania, np. outsourcing, lean management, reengineering, zarządzanie wiedzą, organizacje sieciowe i wirtualne, itp.
 7. Innowacje i transfer technologii w zarządzaniu
 8. Identyfikacja i projektowanie kultury organizacyjnej
 9. Projektowanie i wdrażanie zmian organizacyjnych
 10. Technologie informacyjno – komunikacyjne, np. e-administracja

Tematyka prac powinna być zgodna z kierunkiem studiów. Przygotowanie pracy dyplomowej wymaga od studenta sprecyzowania i uściślenia Jego zainteresowań naukowych przydatnych w przyszłej jego ścieżce kariery zawodowej.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje