Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

prof. dr hab. Jacek Rybicki

Konsultacje

Tydzień I:
wtorek
godz. 12:45-13:30
pok. 312
Tydzień II:
wtorek
godz. 14:15-15:00
pok. 312

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Zarządzanie strategiczne
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Zarządzanie strategiczne
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Zarządzanie strategiczne

Prowadzone seminaria

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje