Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

prof. dr hab. Jacek Rybicki

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Metodyka pisania pracy dyplomowej

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: HR w zarządzaniu organizacją

Tytuł seminarium: Zarządzanie strategiczne

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 

 1. Proces zarządzania strategicznego
 2. Projektowanie strategii przedsiębiorstwa
 3. Projektowanie strategii marketingowych
 4. Analiza strategiczna
 5. Diagnoza strategii przedsiębiorstwa
 6. Zarządzanie innowacjami
 7. Modele biznesowe
 8. Sieci międzyorganizacyjne
 9. Implementacja strategii
 10. Analiza portfelowa

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje