Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Jacek Maślankowski

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Programowanie aplikacji bazodanowych
  • System operacyjny Linux
  • Technologie sieci WAN
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Administrowanie bazami danych
  • Język SQL
  • Programowanie aplikacji bazodanowych
  • Systemy Big Data
  • Technologie sieci WAN
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Big Data w biznesie
  • Business Intelligence Systems
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Big Data w biznesie
 • Studia podyplomowe
  • Infrastruktura informatyczna i obsługa baz danych

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Business Informatics

Thematic scope of thesis:

 1. The use of databases in business - obtaining, processing and analyzing data, in particular open data sources
 2. Data warehouses - full spectrum of applications, ETL process, defining multidimensional data structures for business needs
 3. Business Intelligence systems - creating interactive management dashboards, in particular defining KPIs and other indicators
 4. Big Data - processing of large data sets, the process of data acquisition from the Internet or other data sources, processing and application in practice
 5. Big Data - processing of unstructured data, in particular websites and social media
 6. Big Data - social media analysis - the use of data acquisition and processing methods, including text mining, machine learning, sentiment analysis
 7. Machine learning for business purposes, in particular supervised and unsupervised learning, method solving
 8. Security of computer systems and networks, designing computer networks for the needs of business companies, in particular remote work and cloud services issues
 9. Methodologies for implementing information systems - traditional and agile
 10. Project management related to information systems

 

Examples of thesis topics defended in 2021:

 1. Design of a warehouse management system in small stores
 2. Acquisition, processing and analysis of data from social media using the example of Twitter
 3. Study of the implementation of digital accessibility mechanisms on websites
 4. Design of an innovative hotel reservation system as tools to enrich the tourist offer
 5. Project of a website supporting the running of hotel activities
 6. Leverage machine-generated data in business
 7. Implementation of the project of a research tool for analyzing the sentiment of messages from the Twitter social network

 

Egzaminy i zaliczenia

 • Big Data w biznesie [lab]
 • grupa: S52-05
  Piątek 10.06.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

 • Business Intelligence Systems [lab]
 • grupa: S42-20
  Wtorek 14.06.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

 • Open Source Applications in Business [w, WDW]
 • grupa: WDW
  Czwartek 02.06.2022
  godz.: 15.15-16.45
  sala
  Z
  termin pierwszy

 • Programowanie aplikacji bazodanowych [lab]
 • grupa: S22-31
  Środa 08.06.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala C-24
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S22-32
  Wtorek 14.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-238
  Z
  termin pierwszy

 • System operacyjny Linux [lab]
 • grupa: S12-32
  Piątek 10.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-206
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S12-31
  Wtorek 14.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

 • Systemy Big Data [lab]
 • grupa: N32-31
  Niedziela 12.06.2022
  godz.: 12.15-16.00
  sala C-24
  Z
  termin pierwszy

 • Technologie sieci WAN [lab]
 • grupa: N32-31
  Sobota 11.06.2022
  godz.: 13.30-18.30
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S32-31
  Piątek 17.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S32-32
  Piątek 17.06.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

Publikacje