Strona główna » Wydział
Pracownicy
Aktualizacja: Wtorek, 20 listopada 2018 roku, godz. 10:31
Pracownicy

dr Ewa Wycinka

Stanowisko:
Adiunkt
235
(+48 58) 523 11 28

Konsultacje

Tydzień I:
Czwartek
godz. 10.00-11.00
pok. 235
Tydzień I:
Wtorek
godz. 12.00-13.00
pok. 235
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 17.00-18.00
pok. 235
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.00-11.00
pok. 235

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Descriptive Statistics
  • Matematyka finansowa
  • Statystyka
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Analiza historii zdarzeń
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Analiza historii zdarzeń

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Metody analizy danych

Tytuł seminarium: Metody statystyczne w ekonomii

Seminarium będzie poświęcone zagadnieniom wykorzystania metod statystycznych w analizie zjawisk gospodarczych. Celem seminarium będzie poszerzenie wiedzy z zakresu metod statystycznych poznanych w czasie studiów i zastosowanie ich do wybranego -analizowanego problemu ekonomicznego. Tematyka seminarium będzie dotyczyła głównie sektora ubezpieczeń, jednak studenci, którzy będą chcieli koncentrować się na innych sektorach rynku otrzymają w ramach seminarium pełne wsparcie. W zależności od wybranego problemu badawczego studenci będą wykorzystywać w analizach empirycznych wyniki badań własnych, dane z przedsiębiorstw lub dane wtórne (m.in. KNF, PIU, GUS, Eurostat).

Sugerowane tematy prac:

 1. Wykorzystanie indywidualnych kont emerytalnych (IKE) w ramach trzeciego filara ubezpieczeń emerytalnych
 2. Rozwój i znaczenie ubezpieczeniowych towarzystw wewnętrznych (captives) jako formy zarządzania ryzykiem
 3. Rozwój ubezpieczeń posagowych w Polsce
 4. Ryzyko bezrobocia a ubezpieczenia na wypadek bezrobocia
 5. Rola Rzecznika Ubezpieczonych na polskim rynku ubezpieczeń
 6. Budowa i wykorzystanie modelu scoringowego do oceny ryzyka

Seminarium magisterskie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Statystyka ubezpieczeniowa

Tytuł seminarium: Metody statystyczne w ubezpieczeniach

Seminarium będzie poświęcone zagadnieniom wykorzystania metod statystycznych w analizie: ryzyka ubezpieczeniowego, funkcjonowania zakładów ubezpieczeń oraz zmian rynku ubezpieczeń. Seminarium będzie okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu wybranych metod statystycznych poznanych w czasie studiów i zastosowania ich do zagadnień aktuarialnych i ubezpieczeniowych ( w tym: modele logitowe i probitowe, modele hazardu, analiza wielowymiarowa, tablice wymieralności). W zależności od wybranego problemu badawczego studenci będą wykorzystywać w analizach empirycznych wyniki badań własnych lub wtórnych (KNF, PIU, GUS itp.).

Przykładowe tematy prac:

 1. Budowa scoringu ubezpieczeniowego.
 2. Wykorzystanie metod analizy przeżycia (historii zdarzeń) do badania lojalności klienta zakładu ubezpieczeń.
 3. Wpływ edukacji akademickiej na rozwijanie świadomości ubezpieczeniowej studentów.
 4. Nowe kierunki rozwoju rynku ubezpieczeń.
 5. Rola systemów gwarancyjnych na rynku ubezpieczeń.
 6. Rola Towarzystw Wzajemnych na rynku ubezpieczeń.
 7. Budowa ratingu ubezpieczeniowego.
 8. Analiza stopnia podobieństwa polskiego rynku ubezpieczeniowego do innych rynków europejskich.
 9. Problem wyceny ubezpieczeniowej wartości życia ludzkiego.

Student pragnący realizować temat pracy magisterskiej z innego zakresu statystyki znajdzie tu wsparcie i kompetentną pomoc w realizacji swoich zainteresowań i pasji. Dotyczy to w szczególności osób, które pragną wzbogacać swoje kwalifikacje i umiejętności nabyte w czasie studiów pierwszego stopnia.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje