Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Monika Mazurowska

Stanowisko:
Adiunkt
214
(+48 58) 523 11 04

Konsultacje

W dniu:
04.12.2022
godz. 17:00-18:00
pok. 214
W dniu:
11.12.2022
godz. 15:30-16:30
pok. 214
W dniu:
18.12.2022
godz. 13:30-14:30
pok. 214
W dniu:
07.01.2023
godz. 15:30-16:30
pok. 214
W dniu:
15.01.2023
godz. 17:00-18:00
pok. 214
W dniu:
21.01.2023
godz. 16:30-17:30
pok. WPiA 2027/2028
Tydzień I:
środa
godz. 09:00-10:00
pok. online
Tydzień II:
środa
godz. 09:00-10:00
pok. online

Prowadzone przedmioty

 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość
  • Rachunkowość finansowa
  • Rachunkowość małych podmiotów gospodarczych
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Rachunkowość finansowa II
  • Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach
  • Standardy sprawozdawczości finansowej

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

Zakres programowy:

Rachunkowość finansowa, ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdawczości finansowej oraz prawa podatkowego, np. prace z zakresu:

 • polityki rachunkowości, 
 • ujęcia, pomiaru oraz prezentacji wybranych kategorii prawa bilansowego, np. wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, zapasów, rezerw;
 • etyki w rachunkowości.

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

Rachunkowość finansowa, ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdawczości finansowej oraz prawa podatkowego, np. prace z zakresu:

 • polityki rachunkowości, 
 • ujęcia, pomiaru oraz prezentacji wybranych kategorii prawa bilansowego, np. wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, zapasów, rezerw;
 • rewizji finansowej.

Egzaminy i zaliczenia

 • Rachunkowość [ćw]
 • grupa: N11-02
  Sobota 11.06.2022
  godz.: 17.00-18.30
  sala WZ-307
  Z
  termin pierwszy

Publikacje