Strona główna » Wydział
Pracownicy
Aktualizacja: Wtorek, 20 listopada 2018 roku, godz. 10:31
Pracownicy

dr Ewa Spigarska

Stanowisko:
Adiunkt
214
(+48 58) 523 11 04

Konsultacje

W dniu:
11.05.2019
godz. 10.45-11.30
pok. 214
W dniu:
18.05.2019
godz. 13.30-14.15
pok. 214
W dniu:
01.06.2019
godz. 17.00-17.45
pok. 214
W dniu:
08.06.2019
godz. 14.30-15.15
pok. 214
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 14.30-15.15
pok. 214
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 12.45-13.30
pok. 214

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość ubezpieczycieli
  • Seminarium licencjackie
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość ubezpieczycieli
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Konsolidacja sprawozdań finansowych
  • Rachunkowość finansowa II
  • Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach
  • Seminarium magisterskie
  • Sprawozdawczość instytucji finansowych
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Rachunkowość finansowa II
  • Rachunkowość instytucji finansowych
  • Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach
  • Seminarium magisterskie
  • Sprawozdawczość instytucji finansowych
 • Studia podyplomowe
  • Elementy rachunkowości
  • Podatki bezpośrednie i ubezpieczenia społeczne
  • Rachunkowość finansowa
  • Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Biegły Rewident

Seminarium obejmuje przede wszystkim zagadnienia z rachunkowości finansowej, w zakresie:
- sprawozdawczości finansowej,
- inwestycji w nieruchomości,
- kosztów utrzymania nieruchomości,
- rachunkowości zakładów ubezpieczeń (gospodarczych): przychody i koszty w zakładach ubezpieczeń, specyfika sprawozdań finansowych, regulacje międzynarodowe dotyczące finansów zakładów ubezpieczeń,
- rachunkowości jednostek w szczególnych sytuacjach (zagadnienia związane z łączeniem się podmiotów gospodarczych, podziałem spółek, likwidacją),
- ogólnych zagadnień związanych z rachunkowością finansową.

2. Tematy prac:
- Rozliczanie kosztów we wspólnocie mieszkaniowej
- Wpływ MSR/MSSF na rachunkowość zakładów ubezpieczeń
- Zasady ustalania wyniku finansowego w zakładach ubezpieczeń
- Wycena wartości aktywów i pasywów w wartościach godziwych podmiotu przejmowanego w warunkach stosowania metody nabycia.

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

Seminarium obejmuje przede wszystkim zagadnienia z rachunkowości finansowej, w zakresie:
- sprawozdawczości finansowej,
- inwestycji w nieruchomości,
- kosztów utrzymania nieruchomości,
- rachunkowości zakładów ubezpieczeń (gospodarczych): przychody i koszty w zakładach ubezpieczeń, specyfika sprawozdań finansowych, regulacje międzynarodowe dotyczące finansów zakładów ubezpieczeń,
- rachunkowości jednostek w szczególnych sytuacjach (zagadnienia związane z łączeniem się podmiotów gospodarczych, podziałem spółek, likwidacją),
- ogólnych zagadnień związanych z rachunkowością finansową.

2. Tematy prac:
- Rozliczanie kosztów we wspólnocie mieszkaniowej
- Wpływ MSR/MSSF na rachunkowość zakładów ubezpieczeń
- Zasady ustalania wyniku finansowego w zakładach ubezpieczeń
- Wycena wartości aktywów i pasywów w wartościach godziwych podmiotu przejmowanego w warunkach stosowania metody nabycia.

Egzaminy i zaliczenia

 • Konsolidacja sprawozdań finansowych [w]
 • grupa: S51-21
  Poniedziałek 04.02.2019
  godz.: 08.45-13.00
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

 • Rachunkowość finansowa II [w]
 • grupa: S41-01
  Poniedziałek 28.01.2019
  godz.: 08.45-09.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S41-05
  Poniedziałek 28.01.2019
  godz.: 08.45-09.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S41-11
  Poniedziałek 28.01.2019
  godz.: 08.45-09.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S41-15
  Poniedziałek 28.01.2019
  godz.: 08.45-09.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S41-16
  Poniedziałek 28.01.2019
  godz.: 08.45-09.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-05
  Niedziela 03.02.2019
  godz.: 08.00-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-15
  Niedziela 03.02.2019
  godz.: 08.00-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-16
  Niedziela 03.02.2019
  godz.: 08.00-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-17
  Niedziela 03.02.2019
  godz.: 08.00-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-18
  Niedziela 03.02.2019
  godz.: 08.00-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-25
  Niedziela 03.02.2019
  godz.: 08.00-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-26
  Niedziela 03.02.2019
  godz.: 08.00-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

 • Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach [w]
 • grupa: N41-15
  Sobota 02.02.2019
  godz.: 08.00-08.45
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-16
  Sobota 02.02.2019
  godz.: 08.00-08.45
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-17
  Sobota 02.02.2019
  godz.: 08.00-08.45
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-18
  Sobota 02.02.2019
  godz.: 08.00-08.45
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

 • Sprawozdawczość instytucji finansowych [w]
 • grupa: N51-25
  Niedziela 03.02.2019
  godz.: 08.00-11.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N51-26
  Niedziela 03.02.2019
  godz.: 08.00-11.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N51-25
  Sobota 23.02.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-310
  E
  termin drugi

  grupa: N51-26
  Sobota 23.02.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-310
  E
  termin drugi

Publikacje