Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Ewa Spigarska

Stanowisko:
Adiunkt
214
(+48 58) 523 11 04

Konsultacje

W dniu:
26.10.2019
godz. 13.00-13.45
pok. 214
W dniu:
27.10.2019
godz. 15.00-15.45
pok. 214
W dniu:
23.11.2019
godz. 10.45-11.30
pok. 214
W dniu:
07.12.2019
godz. 15.00-15.45
pok. 214
W dniu:
08.12.2019
godz. 10.45-11.30
pok. 214
W dniu:
21.12.2019
godz. 10.30-11.15
pok. 214
W dniu:
22.12.2019
godz. 15.00-15.45
pok. 214
W dniu:
18.01.2020
godz. 10.45-11.30
pok. 214
W dniu:
25.01.2020
godz. 10.45-11.30
pok. 214
W dniu:
26.01.2020
godz. 11.15-12.00
pok. 214
W dniu:
01.02.2020
godz. 10.45-11.30
pok. 214
W dniu:
09.02.2020
godz. 11.15-12.00
pok. 214
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 09.00-09.45
pok. 214
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 09.45-10.30
pok. 214

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Seminarium licencjackie
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość ubezpieczycieli
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Konsolidacja sprawozdań finansowych
  • Rachunkowość finansowa II
  • Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach
  • Seminarium magisterskie
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Rachunkowość finansowa II
  • Rachunkowość instytucji finansowych
  • Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach
  • Sprawozdawczość instytucji finansowych
 • Studia podyplomowe
  • Podatki bezpośrednie i ubezpieczenia społeczne
  • Rachunkowość finansowa
  • Sprawozdawczość instytucji finansowych

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Biegły Rewident

Seminarium obejmuje przede wszystkim zagadnienia z rachunkowości finansowej, w zakresie:
- sprawozdawczości finansowej,
- inwestycji w nieruchomości,
- kosztów utrzymania nieruchomości,
- rachunkowości zakładów ubezpieczeń (gospodarczych): przychody i koszty w zakładach ubezpieczeń, specyfika sprawozdań finansowych, regulacje międzynarodowe dotyczące finansów zakładów ubezpieczeń,
- rachunkowości jednostek w szczególnych sytuacjach (zagadnienia związane z łączeniem się podmiotów gospodarczych, podziałem spółek, likwidacją),
- ogólnych zagadnień związanych z rachunkowością finansową.

2. Tematy prac:
- Rozliczanie kosztów we wspólnocie mieszkaniowej
- Wpływ MSR/MSSF na rachunkowość zakładów ubezpieczeń
- Zasady ustalania wyniku finansowego w zakładach ubezpieczeń
- Wycena wartości aktywów i pasywów w wartościach godziwych podmiotu przejmowanego w warunkach stosowania metody nabycia.

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

Seminarium obejmuje przede wszystkim zagadnienia z rachunkowości finansowej, w zakresie:
- sprawozdawczości finansowej,
- inwestycji w nieruchomości,
- kosztów utrzymania nieruchomości,
- rachunkowości zakładów ubezpieczeń (gospodarczych): przychody i koszty w zakładach ubezpieczeń, specyfika sprawozdań finansowych, regulacje międzynarodowe dotyczące finansów zakładów ubezpieczeń,
- rachunkowości jednostek w szczególnych sytuacjach (zagadnienia związane z łączeniem się podmiotów gospodarczych, podziałem spółek, likwidacją),
- ogólnych zagadnień związanych z rachunkowością finansową.

2. Tematy prac:
- Rozliczanie kosztów we wspólnocie mieszkaniowej
- Wpływ MSR/MSSF na rachunkowość zakładów ubezpieczeń
- Zasady ustalania wyniku finansowego w zakładach ubezpieczeń
- Wycena wartości aktywów i pasywów w wartościach godziwych podmiotu przejmowanego w warunkach stosowania metody nabycia.

Egzaminy i zaliczenia

 • Rachunkowość instytucji finansowych [ćw]
 • grupa: N41-25
  Sobota 08.06.2019
  godz.: 11.30-14.15
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N41-26
  Sobota 08.06.2019
  godz.: 11.30-14.15
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N41-25
  Środa 11.09.2019
  godz.: 15.15-17.45
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-26
  Środa 11.09.2019
  godz.: 15.15-17.45
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

 • Rachunkowość ubezpieczycieli [w]
 • grupa: N31-51
  Sobota 08.06.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N31-52
  Sobota 08.06.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N31-53
  Sobota 08.06.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N31-51
  Środa 11.09.2019
  godz.: 15.15-17.45
  sala WZ-307
  E
  termin drugi

  grupa: N31-52
  Środa 11.09.2019
  godz.: 15.15-17.45
  sala WZ-307
  E
  termin drugi

  grupa: N31-53
  Środa 11.09.2019
  godz.: 15.15-17.45
  sala WZ-307
  E
  termin drugi

Publikacje