Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska

Stanowisko:
Profesor tytularny
212
(+48 58) 523 11 58

Konsultacje

Tydzień I:
wtorek
godz. 13:00-14:00
pok. 212
Tydzień II:
wtorek
godz. 14:45-15:45
pok. 212

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Rynki finansowe
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Rynek kapitałowy
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Portfel inwestycyjny

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Bankowość i doradztwo finansowe

Zakres programowy:

 1. Tendencje na rynkach kapitałowych w warunkach globalizacji i kryzysu
 2. Zastosowanie różnych metod oceny efektywności rynków giełdowych
 3. Alternatywne formy inwestowania na rynkach kapitałowych - analizy porównawcze
 4. Analiza techniczna papierów wartościowych
 5. Analiza fundamentalna oceny spółek giełdowych
 6. Analiza portfela inwestycyjnego
 7. Zarządzanie ryzykiem na rynku kapitałowym
 8. Fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne i fundusze ubezpieczeniowe - ocena efektywności
 9. Analiza giełd papierów wartościowych na świecie
 10. Analiza działalności banków na rynkach kapitałowych

 

Przykładowe tematy prac:

 • Analiza efektywności inwestycji na GPW w Warszawie lub na giełdach Unii Europejskiej
 • Budowa portfela inwestycyjnego przez inwestora indywidualnego
 • Private Banking - w Polsce i na świecie
 • Efektywność banków na rynku kapitałowym
 • Metodyka wielokryterialnej oceny banków na giełdzie papierów wartościowych w aspekcie ryzyka

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Bankowość i Inżynieria finansowa

Zakres programowy:
Krótka charakterystyka tematyki seminarium

 • Tendencje na rynkach kapitałowych w warunkach globalizacji i kryzysu
 • Zastosowanie różnych metod oceny efektywności rynków giełdowych
 • Alternatywne formy inwestowania na rynkach kapitałowych - analizy porównawcze
 • Analiza techniczna papierów wartościowych
 • Analiza fundamentalna oceny spółek giełdowych
 • Analiza portfela inwestycyjnego
 • Zarządzanie ryzykiem na rynku kapitałowym
 • Fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne i fundusze ubezpieczeniowe ocena efektywnoci
 • Analiza giełd papierów wartościowych na świecie
 • Analiza działalności banków na rynkach kapitałowych

Przykładowe tematy prac:

 • Analiza efektywności inwestycji na GPW w Warszawie lub na giełdach Unii Europejskiej
 • Budowa portfela inwestycyjnego przez inwestora indywidualnego
 • Private Banking - w Polsce i na świecie
 • Efektywność banków na rynku kapitałowym
 • Metodyka wielokryterialnej oceny banków na giełdzie papierów wartościowych w aspekcie ryzyka

Egzaminy i zaliczenia

 • Portfel inwestycyjny [w]
 • grupa: N41-01
  Sobota 25.06.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-306
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-05
  Sobota 25.06.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-306
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-15
  Sobota 25.06.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-306
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-16
  Sobota 25.06.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-306
  E
  termin pierwszy

Publikacje