Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Katarzyna Welzant

Stanowisko:
Adiunkt
202
(+48 58) 523 14 60

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 14.15-15.00
pok. 202
Tydzień I:
Środa
godz. 14.15-15.00
pok. 202
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 14.15-15.00
pok. 202
Tydzień II:
Środa
godz. 14.15-15.00
pok. 202

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Finanse
  • Finanse publiczne
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Finanse
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Fundusze strukturalne w UE dla jednostek sektora finansów publicznych

Prowadzone seminaria

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje