Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Sławomir Radomski

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Języki skryptowe - HTML5 i JavaScript
  • System operacyjny Linux

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Aplikacje Informatyczne w Biznesie

1. Projektowanie i tworzenie systemów informatycznych po stronie serwera

 • Projektowanie systemów informatycznych działających po stronie serwera.
 • Tworzenie oprogramowania z wykorzystaniem języków wysokiego poziomu:  Java, C#, C++.
 • Programowanie sieciowe i rozproszone w językach Java i C#.
 • Łączenie wytwarzanego oprogramowania z aplikacją działająca po stronie klienta

2. Projektowanie i tworzenie systemów informatycznych po stronie klienta

 • Projektowanie systemów informatycznych działających po stronie klienta.
 • Tworzenie oprogramowania z wykorzystaniem języków i technologii:  HTML, CSS, JavaScript, PHP.
 • Łączenie aplikacji z bazami danych oraz o danymi zewnętrznymi  z wykorzystaniem technologii: MySQL, MsSQL, NoSQL, JSON itd.
 • Operacje dokonywane na bazach danych, ochrona baz danych.

3. Akceptacja i adopcja oprogramowania

 • Modele akceptacji oprogramowania: TAM, UTAUT, UTAUT2.
 • Badanie akceptacji oprogramowania z wykorzystaniem wybranych modeli.
 • Badanie adopcji oprogramowania przez organizacje.
 • Algorytmy i aplikacje wykorzystywane w analizie danych.

4. Systemy informatyczne w gospodarce

 • Projektowanie i tworzenie systemów informatycznych wykorzystywanych w zarządzaniu, ekonomii, edukacji i inżynierii produkcji.
 • Systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu, ekonomii, edukacji i produkcji.
 • Zastosowanie systemów CAD/CAMw procesiezarządzaniu.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje