Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Dawid Szramowski

Stanowisko:
Adiunkt
209
(+48 58) 523 14 21

Konsultacje

Tydzień I:
Sobota
godz. 14.30-15.15
pok. 209
Tydzień I:
Wtorek
godz. 13.15-14.00
pok. 209
Tydzień II:
Czwartek
godz. 13.15-14.00
pok. 209
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.25-11.10
pok. 209

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Financial Accounting
  • Seminarium licencjackie
  • Sprawozdawczość finansowa
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Seminarium licencjackie
  • Sprawozdawczość finansowa
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Analiza instytucji kredytowych
  • Ocena standingu przedsiębiorstwa
  • Rewizja finansowa
  • Rewizja sprawozdań finansowych
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Analiza instytucji kredytowych
  • Ocena standingu przedsiębiorstwa
  • Rewizja finansowa
  • Rewizja sprawozdań finansowych

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling
 • Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstw
 • Problemy metodologiczne analizy ekonomicznej
 • Analiza struktury i finansowania majątku trwałego
 • Analiza struktury i finansowania majątku obrotowego
 • Optymalizacja struktury finansowania przedsiębiorstwa
 • Analiza zysku i metod jego osiągania
 • Analiza rentowności i czynników wpływających na poziom rentowności
 • Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa
 • Analiza przepływów gotówkowych
 • Ocena efektywności rozwoju przedsiębiorstw
 • Analiza ekonomiczna sprawności zarządzania przedsiębiorstwem
 • Wartość przedsiębiorstwa i metody wyznaczania wartości przedsiębiorstwa
 • Ekonomiczne skutki restrukturyzacji przedsiębiorstw
 • Wycena przedsiębiorstw
 • Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw zagrożonych upadłością
 • Analiza ekonomiczna małych i średnich przedsiębiorstw
 • Biznes plan małych i średnich przedsiębiorstw
 • Zarządzanie finansami mikro i małego przedsiębiorstwa
 • Sprawozdawczość finansowa i jej analiza 
 • Analiza przychodów przedsiębiorstwa
 • Analiz efektywności projektów inwestycyjnych – inwestycje rzeczowe
 • Analiz efektywności inwestowania – inwestycje finansowe 
 • Finansowanie projektów inwestycyjnych

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling
 • Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstw
 • Problemy metodologiczne analizy ekonomicznej
 • Analiza struktury i finansowania majątku trwałego
 • Analiza struktury i finansowania majątku obrotowego
 • Optymalizacja struktury finansowania przedsiębiorstwa
 • Analiza zysku i metod jego osiągania
 • Analiza rentowności i czynników wpływających na poziom rentowności
 • Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa
 • Analiza przepływów gotówkowych
 • Ocena efektywności rozwoju przedsiębiorstw
 • Analiza ekonomiczna sprawności zarządzania przedsiębiorstwem
 • Wartość przedsiębiorstwa i metody wyznaczania wartości przedsiębiorstwa
 • Ekonomiczne skutki restrukturyzacji przedsiębiorstw
 • Wycena przedsiębiorstw
 • Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw zagrożonych upadłością
 • Analiza ekonomiczna małych i średnich przedsiębiorstw
 • Biznes plan małych i średnich przedsiębiorstw
 • Zarządzanie finansami mikro i małego przedsiębiorstwa
 • Sprawozdawczość finansowa i jej analiza 
 • Analiza przychodów przedsiębiorstwa
 • Analiz efektywności projektów inwestycyjnych – inwestycje rzeczowe
 • Analiz efektywności inwestowania – inwestycje finansowe 
 • Finansowanie projektów inwestycyjnych

Egzaminy i zaliczenia

 • Analiza instytucji kredytowych [w]
 • grupa: S41-05
  Środa 29.01.2020
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-213
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N41-05
  Niedziela 02.02.2020
  godz.: 15.15-16.00
  sala C-21
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S41-05
  Piątek 14.02.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 209
  Z
  termin drugi

  grupa: N41-05
  Sobota 15.02.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 209
  Z
  termin drugi

 • Financial Accounting [w]
 • grupa: S21-61
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 10.30-12.15
  sala WZ-306
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-61
  Piątek 14.02.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 209
  Z
  termin pierwszy

 • Ocena standingu przedsiębiorstwa [w]
 • grupa: S51-01
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 12.15-14.15
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S51-05
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 12.15-14.15
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S51-11
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 12.15-14.15
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S51-15
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 12.15-14.15
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S51-16
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 12.15-14.15
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S52-01
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 12.15-14.15
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S52-11
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 12.15-14.15
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S53-01
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 12.15-14.15
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S53-02
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 12.15-14.15
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S53-05
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 12.15-14.15
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S53-06
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 12.15-14.15
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S53-11
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 12.15-14.15
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S53-21
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 12.15-14.15
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S53-31
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 12.15-14.15
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N51-05
  Niedziela 02.02.2020
  godz.: 17.45-19.30
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N51-15
  Niedziela 02.02.2020
  godz.: 17.45-19.30
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N51-16
  Niedziela 02.02.2020
  godz.: 17.45-19.30
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N51-17
  Niedziela 02.02.2020
  godz.: 17.45-19.30
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N51-18
  Niedziela 02.02.2020
  godz.: 17.45-19.30
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N52-11
  Niedziela 02.02.2020
  godz.: 17.45-19.30
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N52-15
  Niedziela 02.02.2020
  godz.: 17.45-19.30
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N53-01
  Niedziela 02.02.2020
  godz.: 17.45-19.30
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N53-05
  Niedziela 02.02.2020
  godz.: 17.45-19.30
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N53-11
  Niedziela 02.02.2020
  godz.: 17.45-19.30
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N53-31
  Niedziela 02.02.2020
  godz.: 17.45-19.30
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S51-01
  Piątek 14.02.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 209
  Z
  termin drugi

  grupa: S51-05
  Piątek 14.02.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 209
  Z
  termin drugi

  grupa: S51-11
  Piątek 14.02.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 209
  Z
  termin drugi

  grupa: S51-15
  Piątek 14.02.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 209
  Z
  termin drugi

  grupa: S51-16
  Piątek 14.02.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 209
  Z
  termin drugi

  grupa: S52-01
  Piątek 14.02.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 209
  Z
  termin drugi

  grupa: S52-11
  Piątek 14.02.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 209
  Z
  termin drugi

  grupa: S53-01
  Piątek 14.02.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 209
  Z
  termin drugi

  grupa: S53-02
  Piątek 14.02.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 209
  Z
  termin drugi

  grupa: S53-05
  Piątek 14.02.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 209
  Z
  termin drugi

  grupa: S53-06
  Piątek 14.02.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 209
  Z
  termin drugi

  grupa: S53-11
  Piątek 14.02.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 209
  Z
  termin drugi

  grupa: S53-21
  Piątek 14.02.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 209
  Z
  termin drugi

  grupa: S53-31
  Piątek 14.02.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 209
  Z
  termin drugi

  grupa: N51-05
  Sobota 15.02.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 209
  Z
  termin drugi

  grupa: N51-15
  Sobota 15.02.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 209
  Z
  termin drugi

  grupa: N51-16
  Sobota 15.02.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 209
  Z
  termin drugi

  grupa: N51-17
  Sobota 15.02.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 209
  Z
  termin drugi

  grupa: N51-18
  Sobota 15.02.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 209
  Z
  termin drugi

  grupa: N52-11
  Sobota 15.02.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 209
  Z
  termin drugi

  grupa: N52-15
  Sobota 15.02.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 209
  Z
  termin drugi

  grupa: N53-01
  Sobota 15.02.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 209
  Z
  termin drugi

  grupa: N53-05
  Sobota 15.02.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 209
  Z
  termin drugi

  grupa: N53-11
  Sobota 15.02.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 209
  Z
  termin drugi

  grupa: N53-31
  Sobota 15.02.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 209
  Z
  termin drugi

Publikacje