Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Dawid Szramowski

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Financial Reporting
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Analiza finansowa
  • Sprawozdawczość finansowa
 • Studia podyplomowe
  • Analiza zagrożenia przedsiębiorstwa bankructwem
  • Audyt wewnętrzny systemów zarządzania

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling
 • Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstw
 • Problemy metodologiczne analizy ekonomicznej
 • Analiza struktury i finansowania majątku trwałego
 • Analiza struktury i finansowania majątku obrotowego
 • Optymalizacja struktury finansowania przedsiębiorstwa
 • Analiza zysku i metod jego osiągania
 • Analiza rentowności i czynników wpływających na poziom rentowności
 • Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa
 • Analiza przepływów gotówkowych
 • Ocena efektywności rozwoju przedsiębiorstw
 • Analiza ekonomiczna sprawności zarządzania przedsiębiorstwem
 • Wartość przedsiębiorstwa i metody wyznaczania wartości przedsiębiorstwa
 • Ekonomiczne skutki restrukturyzacji przedsiębiorstw
 • Wycena przedsiębiorstw
 • Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw zagrożonych upadłością
 • Analiza ekonomiczna małych i średnich przedsiębiorstw
 • Biznes plan małych i średnich przedsiębiorstw
 • Zarządzanie finansami mikro i małego przedsiębiorstwa
 • Sprawozdawczość finansowa i jej analiza 
 • Analiza przychodów przedsiębiorstwa
 • Analiz efektywności projektów inwestycyjnych – inwestycje rzeczowe
 • Analiz efektywności inwestowania – inwestycje finansowe 
 • Finansowanie projektów inwestycyjnych

Przykładowe tematy prac:

 1. Źródła finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 2. Źródła finansowania przedsiębiorstw na przykładzie ...
 3. Analiza rentowności, płynności i zadłużenia przedsiębiorstw z sektora … 
 4. Raportowanie niefinansowe ESG w praktyce przedsiębiorstw
 5. Rodzaj działalności i jej wpływ na raportowanie niefinansowe przedsiębiorstw
 6. Wpływ wdrażania usprawnień zgodnie z koncepcją lean management na ograniczanie kosztochłonności usług finansowych w wybranym centrum usług wspólnych
 7. Zmiany w polityce wypłacania dywidend w spółkach wchodzących w skład indeksu giełdowego
 8. Analiza płynności finansowej klubu piłkarskiego
 9. Zarządzanie należnościami w przedsiębiorstwie X
 10. Wykrywanie manipulowania wysokością wyniku finansowego przykładzie wybranych spółek
 11. Transakcje nabywania przedsiębiorstw w ramach rynku finansowego i wpływ na osiągane wyniki finansowe
 12. Wycena przedsiębiorstwa na przykładzie ....
 13. Wpływ struktury kapitału na rentowność przedsiębiorstwa na podstawie wybranych spółek
 14. Rachunek przepływów pieniężnych jako podstawa oceny płynności finansowej wybranych przedsiębiorstw

 

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling
 • Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstw
 • Problemy metodologiczne analizy ekonomicznej
 • Analiza struktury i finansowania majątku trwałego
 • Analiza struktury i finansowania majątku obrotowego
 • Optymalizacja struktury finansowania przedsiębiorstwa
 • Analiza zysku i metod jego osiągania
 • Analiza rentowności i czynników wpływających na poziom rentowności
 • Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa
 • Analiza przepływów gotówkowych
 • Ocena efektywności rozwoju przedsiębiorstw
 • Analiza ekonomiczna sprawności zarządzania przedsiębiorstwem
 • Wartość przedsiębiorstwa i metody wyznaczania wartości przedsiębiorstwa
 • Ekonomiczne skutki restrukturyzacji przedsiębiorstw
 • Wycena przedsiębiorstw
 • Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw zagrożonych upadłością
 • Analiza ekonomiczna małych i średnich przedsiębiorstw
 • Biznes plan małych i średnich przedsiębiorstw
 • Zarządzanie finansami mikro i małego przedsiębiorstwa
 • Sprawozdawczość finansowa i jej analiza 
 • Analiza przychodów przedsiębiorstwa
 • Analiz efektywności projektów inwestycyjnych – inwestycje rzeczowe
 • Analiz efektywności inwestowania – inwestycje finansowe 
 • Finansowanie projektów inwestycyjnych

Egzaminy i zaliczenia

 • Financial Reporting [w]
 • grupa: S21-61
  Wtorek 28.06.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala 209
  E
  termin pierwszy

Publikacje