Strona główna » Wydział
Pracownicy
Aktualizacja: Wtorek, 20 listopada 2018 roku, godz. 10:31
Pracownicy

dr Dawid Szramowski

Stanowisko:
Adiunkt
209
(+48 58) 523 14 21

Konsultacje

Tydzień I:
Środa
godz. 11.20-12.05
pok. 209
Tydzień I:
Wtorek
godz. 11.20-12.05
pok. 209
Tydzień II:
Wtorek
godz. 11.20-12.05
pok. 209
Tydzień II:
Środa
godz. 11.15-12.00
pok. 209

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Seminarium licencjackie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Analiza instytucji kredytowych
  • Ocena standingu przedsiębiorstwa
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Analiza instytucji kredytowych
  • Ocena standingu przedsiębiorstwa

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling
 • Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstw
 • Problemy metodologiczne analizy ekonomicznej
 • Analiza struktury i finansowania majątku trwałego
 • Analiza struktury i finansowania majątku obrotowego
 • Optymalizacja struktury finansowania przedsiębiorstwa
 • Analiza zysku i metod jego osiągania
 • Analiza rentowności i czynników wpływających na poziom rentowności
 • Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa
 • Analiza przepływów gotówkowych
 • Ocena efektywności rozwoju przedsiębiorstw
 • Analiza ekonomiczna sprawności zarządzania przedsiębiorstwem
 • Wartość przedsiębiorstwa i metody wyznaczania wartości przedsiębiorstwa
 • Ekonomiczne skutki restrukturyzacji przedsiębiorstw
 • Wycena przedsiębiorstw
 • Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw zagrożonych upadłością
 • Analiza ekonomiczna małych i średnich przedsiębiorstw
 • Biznes plan małych i średnich przedsiębiorstw
 • Zarządzanie finansami mikro i małego przedsiębiorstwa
 • Sprawozdawczość finansowa i jej analiza 
 • Analiza przychodów przedsiębiorstwa
 • Analiz efektywności projektów inwestycyjnych – inwestycje rzeczowe
 • Analiz efektywności inwestowania – inwestycje finansowe 
 • Finansowanie projektów inwestycyjnych

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling
 • Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstw
 • Problemy metodologiczne analizy ekonomicznej
 • Analiza struktury i finansowania majątku trwałego
 • Analiza struktury i finansowania majątku obrotowego
 • Optymalizacja struktury finansowania przedsiębiorstwa
 • Analiza zysku i metod jego osiągania
 • Analiza rentowności i czynników wpływających na poziom rentowności
 • Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa
 • Analiza przepływów gotówkowych
 • Ocena efektywności rozwoju przedsiębiorstw
 • Analiza ekonomiczna sprawności zarządzania przedsiębiorstwem
 • Wartość przedsiębiorstwa i metody wyznaczania wartości przedsiębiorstwa
 • Ekonomiczne skutki restrukturyzacji przedsiębiorstw
 • Wycena przedsiębiorstw
 • Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw zagrożonych upadłością
 • Analiza ekonomiczna małych i średnich przedsiębiorstw
 • Biznes plan małych i średnich przedsiębiorstw
 • Zarządzanie finansami mikro i małego przedsiębiorstwa
 • Sprawozdawczość finansowa i jej analiza 
 • Analiza przychodów przedsiębiorstwa
 • Analiz efektywności projektów inwestycyjnych – inwestycje rzeczowe
 • Analiz efektywności inwestowania – inwestycje finansowe 
 • Finansowanie projektów inwestycyjnych

Egzaminy i zaliczenia

 • Analiza instytucji kredytowych [w]
 • gr.: S41-05
  Piątek 01.02.2019
  godz.: 10.30-11.15
  sala C-21
  E
  termin pierwszy

 • Ocena standingu przedsiębiorstwa [w]
 • gr.: S51-01
  Poniedziałek 04.02.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S51-05
  Poniedziałek 04.02.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S51-11
  Poniedziałek 04.02.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S51-15
  Poniedziałek 04.02.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S51-16
  Poniedziałek 04.02.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S52-01
  Poniedziałek 04.02.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S52-11
  Poniedziałek 04.02.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-01
  Poniedziałek 04.02.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-02
  Poniedziałek 04.02.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-05
  Poniedziałek 04.02.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-11
  Poniedziałek 04.02.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-15
  Poniedziałek 04.02.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-21
  Poniedziałek 04.02.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-25
  Poniedziałek 04.02.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-31
  Poniedziałek 04.02.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: N51-05
  Sobota 09.02.2019
  godz.: 12.15-13.00
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: N51-06
  Sobota 09.02.2019
  godz.: 12.15-13.00
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: N51-15
  Sobota 09.02.2019
  godz.: 12.15-13.00
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: N51-16
  Sobota 09.02.2019
  godz.: 12.15-13.00
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: N51-17
  Sobota 09.02.2019
  godz.: 12.15-13.00
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: N52-11
  Sobota 09.02.2019
  godz.: 12.15-13.00
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: N52-15
  Sobota 09.02.2019
  godz.: 12.15-13.00
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: N53-05
  Sobota 09.02.2019
  godz.: 12.15-13.00
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: N53-11
  Sobota 09.02.2019
  godz.: 12.15-13.00
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: N53-31
  Sobota 09.02.2019
  godz.: 12.15-13.00
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  gr.: N53-32
  Sobota 09.02.2019
  godz.: 12.15-13.00
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

Publikacje