Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Błażej Lepczyński

Stanowisko:
Adiunkt
223
(+48 58) 523 13 01

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 12.45-13.30
pok. 223
Tydzień I:
Wtorek
godz. 08.00-08.45
pok. 223
Tydzień II:
Środa
godz. 09.30-10.15
pok. 223
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 12.45-13.30
pok. 223

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Bankowość
  • Bankowość detaliczna
  • Bankowość hipoteczna
  • Bankowość korporacyjna
  • Zarządzanie ryzykiem w banku
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Bankowość
  • Bankowość detaliczna
  • Bankowość hipoteczna
  • Bankowość korporacyjna
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Bankowość detaliczna i hipoteczna
  • Seminarium magisterskie
  • Venture Capital
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Zarządzanie instytucjami kredytowymi

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Bankowość i doradztwo finansowe

Zakres programowy:

 1. Tematyka seminarium:
 • bankowość detaliczna i hipoteczna, rynek consumer finance, wykorzystanie internetu w bankowości, analiza modeli biznesowych, kanały dystrybucji, pośrednictwo kredytowe i finansowe
 • zarządzanie ryzykiem w banku, sekurytyzacja aktywów, nowe regulacje w zakresie adekwatności kapitałowej
 • ocena banku, rating instytucji finansowych, agencje ratingowe
 • integracja rynku bankowego w Unii Europejskiej
 • Venture capital/Business Angels
 1. Przykładowe tematy prac:
 • Ocena perspektyw rozwoju rynku consumer finance w Polsce
 • Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej za pomocą instrumentów pochodnych
 • Wielowymiarowa ocena kondycji finansowej banku
 • Integracja rynku bankowości detalicznej w UE - analiza kosztów i korzyści

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Bankowość i doradztwo finansowe

Zakres programowy:

 1. Tematyka seminarium:
  • bankowość detaliczna i hipoteczna, rynek consumer finance, wykorzystanie internetu w bankowości, analiza modeli biznesowych, kanały dystrybucji, pośrednictwo kredytowe i finansowe
  • zarządzanie ryzykiem w banku, sekurytyzacja aktywów, nowe regulacje w zakresie adekwatności kapitałowej
  • ocena banku, rating instytucji finansowych, agencje ratingowe
  • integracja rynku bankowego w Unii Europejskiej
  • Venture capital/Business Angels
 2. Przykładowe tematy prac:
  • Ocena perspektyw rozwoju rynku consumer finance w Polsce
  • Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej za pomocą instrumentów pochodnych
  • Wielowymiarowa ocena kondycji finansowej banku
  • Integracja rynku bankowości detalicznej w UE - analiza kosztów i korzyści

Egzaminy i zaliczenia

 • Bankowość [w]
 • grupa: S22-21
  Środa 10.06.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-303
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S22-41
  Środa 10.06.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-303
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S13-01
  Czwartek 13.06.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-02
  Czwartek 13.06.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-03
  Czwartek 13.06.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-04
  Czwartek 13.06.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-05
  Czwartek 13.06.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-06
  Czwartek 13.06.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-07
  Czwartek 13.06.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-08
  Czwartek 13.06.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N22-51
  Niedziela 23.06.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala 223
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S13-01
  Poniedziałek 09.09.2019
  godz.: 08.00-08.45
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  grupa: S13-02
  Poniedziałek 09.09.2019
  godz.: 08.00-08.45
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  grupa: S13-03
  Poniedziałek 09.09.2019
  godz.: 08.00-08.45
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  grupa: S13-04
  Poniedziałek 09.09.2019
  godz.: 08.00-08.45
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  grupa: S13-05
  Poniedziałek 09.09.2019
  godz.: 08.00-08.45
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  grupa: S13-06
  Poniedziałek 09.09.2019
  godz.: 08.00-08.45
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  grupa: S13-07
  Poniedziałek 09.09.2019
  godz.: 08.00-08.45
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  grupa: S13-08
  Poniedziałek 09.09.2019
  godz.: 08.00-08.45
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  grupa: S22-21
  Poniedziałek 09.09.2019
  godz.: 08.00-08.45
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

  grupa: S22-41
  Poniedziałek 09.09.2019
  godz.: 08.00-08.45
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

 • Bankowość detaliczna [w]
 • grupa: S31-21
  Czwartek 13.06.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala 223
  E
  termin pierwszy

  grupa: N31-21
  Sobota 29.06.2019
  godz.: 08.00-08.45
  sala 223
  E
  termin pierwszy

  grupa: S31-21
  Poniedziałek 09.09.2019
  godz.: 08.45-09.30
  sala 223
  E
  termin drugi

  grupa: N31-21
  Sobota 14.09.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala 223
  E
  termin drugi

 • Bankowość detaliczna i hipoteczna [w]
 • grupa: S41-01
  Środa 05.06.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-310
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S41-01
  Poniedziałek 09.09.2019
  godz.: 08.00-08.45
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

 • Bankowość hipoteczna [w]
 • grupa: S31-21
  Środa 12.06.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala 223
  E
  termin pierwszy

  grupa: N31-21
  Niedziela 23.06.2019
  godz.: 10.30-12.15
  sala 223
  E
  termin pierwszy

  grupa: S31-21
  Wtorek 10.09.2019
  godz.: 08.45-09.30
  sala 223
  E
  termin drugi

  grupa: N31-21
  Sobota 14.09.2019
  godz.: 08.45-09.30
  sala 223
  E
  termin drugi

 • Bankowość korporacyjna [w]
 • grupa: N31-21
  Sobota 22.06.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala 223
  E
  termin pierwszy

  grupa: S31-21
  Wtorek 25.06.2019
  godz.: 08.45-10.30
  sala 223
  E
  termin pierwszy

  grupa: N31-21
  Niedziela 15.09.2019
  godz.: 08.45-09.30
  sala 223
  E
  termin drugi

 • Venture Capital [ćw]
 • grupa: S51-01
  Poniedziałek 10.06.2019
  godz.: 15.15-16.45
  sala WZ-304
  Z
  termin pierwszy

 • Venture Capital [w]
 • grupa: S51-01
  Środa 26.06.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala 223
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S51-01
  Poniedziałek 09.09.2019
  godz.: 08.00-08.45
  sala WZ-Aula
  Z
  termin drugi

Publikacje